Många säger nej till Natoavtalet, Pierre Schori och Stina Oscarson i Aftonbladet

…Sedan utredningen ( den alternativa Nato-utredningen, red)  presenterades i maj har de tre största partidistrikten inom socialdemokratin, Stockholm, Göteborg och Skåne, avvisat eller krävt ett uppskjutande av Värdlandsavtalet.

Ett faktum som det varit förvånansvärt tyst om.

Minoritetsskyddet i regeringsformen finns för att säkerställa att inte nya lagar på något sätt riskerar att innebära inskränkningar grundlagsskyddade rättigheter för någon grupp. I fallet med värdlandavtalet kan det finnas fog att misstänka att detta skulle kunna ske på ett flertal punkter bland annat gällande informationsfrihet, demonstrationsfrihet, näringsfrihet och likabehandlingsprincipen.

Då mycket av den militära övningsverksamheten är förlagd till norra delen av Sverige kan detta bli särskilt påtagligt för den samiska befolkningen. Läs artikel

Natodebatten kan inte bli dummare, Anders Lindberg, Aftonbladet

…Regeringens samarbetslinje med Nato plockar russinen ur kakan, kanske Natolobbyn då invänder.Vi borde visa solidaritet med Baltikum och gå med. Som det är nu är vi bara fripassagerare.På sätt och vis har de rätt. Den militära alliansfriheten låter Sveriges nationella intressen väga tyngre än andra länders. Det är kanske inte så idealistiskt. Men det är så riktig internationell politik ser ut. Läs artikel

”Vi utesluter inget för framtiden”, Blekinge Läns Tidning

…Men hur ställer sig ministrarna till ett verkligt samarbete mellan Finland och Sverige, som faktiskt garanterar att den ena kommer till den andres undsättning? Det har förekommit en del bitska toner i den finländska debatten om det svenska, usla försvaret. Sverige kan inte ens hjälpa sig själva, så hur skulle de kunna komma till Finlands hjälp, har det låtit.

Niinistö utesluter inget för framtiden, säger han. Och det är som sagt uppenbart, att våra länder håller på att jobba fram ett nytt förhållningssätt till varandra. Läs artikel

SD backar om Natoavtal, Aftonbladet

Värdlandsavtalet med Nato ser ut att röstas igenom i riksdagen i morgon. Det står klart efter att Sverigedemokraterna kovänt i frågan om en vilandeförklaring.

– Ja, det är tvärskurs kan man säga, säger partiets försvarspolitiske talesperson till TT.

Partiets riksdagsgrupp tog beslutet på tisdagskvällen, uppger partiets presschef för TT.

– Det finns en väldigt bred majoritet för värdlandsavtalet i riksdagen. Vi och Vänsterpartiet utgör ungefär 20 procent av ledamöterna i kammaren. Vi skulle säkert kunna skjuta upp det här några veckor, men någon vilandeförklaring hade det inte blivit. Det är inte seriöst att bara obstruera för sakens skull. Vi är ett stort parti nu som vill ta ansvar för landet, säger Jimmie Åkesson till Aftonbladet. Läs atikel

Uppskjutet avtal inte hela världen, Peter Akinder, ledare i Östra Småland

Det meddelades på söndagen att det något udda paret Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gör gemensam sak i riksdagen kring säkerhetspolitiken. Genom en vilandeförklaring skjuts det svenska värdlandsavtalet med Nato upp ett år.

Visserligen kan det diskuteras vilket av dessa partier som gillar sitt sällskap minst. De utgör på sätt och vis de starkaste ideologiska motpolerna i den svenska riksdagen. Men partierna förenas uppenbarligen i sitt motstånd mot detta värdlandsavtal.

Naturligtvis vållade beskedet blodstörtning på sina håll under måndagen.

Från inte minst Natokramarnas håll gav man intrycket att rena katastrofen inträffar om inte detta avtal snabbt kommer på plats. Medborgarna fick nästan bilden av att Putin står beredd att omgående invadera konungariket Sverige. Motståndet finns i fler partier än V och SD. Läs artikel

“Natoansökan skapar fler problem än lösningar” intervju med Mats Bergquist av Bitte Hammargren i Utrikesmagasinet

I Finlands oberoende Natoutredning drogs flera viktiga slutsatser, framhåller svensken i expertgruppen, ambassadör Mats Bergquist. Finland och Sverige bör hålla samma linje i förhållande till Nato. I annat fall kan problem uppstå – särskilt om folkomröstningar i de båda länderna ger olika resultat. En ansökan om finskt Natomedlemskap skulle också öka spänningarna på grund av Rysslands reaktioner, slår utredarna fast.

…Han döljer inte att han har en personlig uppfattning i frågan om huruvida Sverige och Finland ska söka medlemskap i Nato eller inte.

– Jag och René Nyberg, som är en av Finlands stora Moskvaexperter, har tillsammans skrivit i Svenska Dagbladet och Helsingin Sanomat att Natomedlemskap för Finland och Sverige nu skulle skapa fler problem än de löser. Vi är inte emot samarbete med Nato, tvärtom.

Men för överskådlig framtid ser han två avgörande skäl för Finland och Sverige att inte ansöka om medlemskap:

– Dels på grund av den ökade spänning som det skulle bidra till. En sådan Natoutvidgning skulle bli den största territoriella sedan Turkiet gick med i Nato för 64 år sedan och samtidigt fördubbla Natos gräns mot Ryssland. Denna ansökan skulle lämnas in i en mycket mer spänd situation än när Ungern, Polen och de baltiska staterna gick med, vilket ägde rum före president Putins machopolitik. Läs hela intervjun

 

Sjöstedt pressad om Nato och migration, Expressen

I går blev det känt att inte bara Vänsterpartiet utan också Sverigedemokraterna försöker stoppa och skjuta upp det så kallade värdlandsavtalet med Nato i ett år. Varför vill ni göra det?

– Ja, det är ju ett väldigt stort steg det här värdlandsavtalet. Som jag ser det är det ett steg på väg mot Natomedlemskap. Och vi tycket att alliansfriheten är viktig och den är bra för Sverige och den är bra för Europa. Så vi tycker inte att man ska hasta in i ett avtal som öppnar kanal för Natobaser i Sverige.

Men för att genomföra det här uppskovet krävs ju att det har något slags grundlagsbäring. På vilket sätt hotar det grundlagen?

– Ja, vi har ju tittat väldigt noga på det här förstås och i det här ingår att man ska kunna ha Natobaser i Sverige dit svenskar inte har tillträde. Men i grundlagen slås det fast att vi har rätt att röra oss hur vi vill i vårt land, så vi tycker att det här ska utredas noga och prövas. Det finns ingen anledning att skynda på ett sådant här stort beslut.

Men svenskar kan ju inte röra sig var som helst. De kan inte gå in på militärbaser i Sverige i dag heller.

– Nej, då är det svenska militärbaser. Det här är Natobaser vi pratar om. Läs intervjun

Sveriges militära alliansfrihet ligger fast, Peter Hultqvist, Expressen

…Sverige avgör helt och hållet vilken övningsverksamhet det kan handla om, tidsperioder för densamma och villkoren för genomförandet. Ytterst är det regeringsbeslut som styr och vid höjd beredskap kan det även krävas riksdagsbeslut.  

Utländska truppers möjligheter att verka på svenskt territorium regleras i fredstid bland annat av tillträdesförordningen från 1992. Där framgår det att det krävs svenskt beslut om tillstånd innan utländsk trupp kommer till Sverige.

I tillträdesförordningen står det också att om det är krig mellan andra länder, och Sverige beslutar sig för att hålla sig neutralt, får inte krigsförande stat använda svensk territorium som bas för krigsoperationer eller för underrättelseverksamhet eller för stridsledning.

På denna punkt förändras inte svensk lag med en stavelse genom värdlandsstödsavtalet. Dessutom skulle det inte vara förenligt med folkrätten att upplåta svenskt territorium för att möjliggöra folkrättsvidriga militära anfall mot tredje stat.

Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. Vårt samarbete med andra länder och organisationer styrs med utgångspunkt från denna grundhållning. Det gäller även för värdlandsstödsavtalet med Nato.

Eftersom det är svenska villkor som styr vad som sker i samarbetet när det gäller nyttjandet av svenskt territorium rubbas inget av detta. Även på den punkten är det viktigt att vara tydlig. Läs artikel

Soldatutbildning förlängs, svt.se

…Det blev för dyrt med all övertidsersättning och allt arvode som skulle betalas ut när de nya soldaterna skulle öva. Därför har man nu gjort om utbildningen så att den i större utsträckning liknar den gamla värnpliktsutbildningen.

Men det är inte bara utbildningstiden som ses över. För trots stora rekryteringskampanjer har försvaret haft svårt att få tag på folk. Av de 4000 som utbildas varje år saknas omkring 1500 personer. Därför ser en statlig utredare nu över möjligheten införa någon form av frivillig värnplikt. Läs artikel

Värdlandsavtal med Nato urholkar alliansfriheten, Stig Henriksson m fl , Göteborgs-Posten

…Att skriva på avtalet vore dessutom att köpa grisen i säcken, det vimlar nämligen av oklarheter. Det är ett ramavtal som ska kompletteras med en mängd tilläggsavtal påskrivna av regering eller ÖB. I Finland har man 57 stycken tillägg – alla hemliga. Värdlandsavtalet innebär därför en rad konsekvenser som det fortfarande råder stor oklarhet kring. En sak är dock klar. Om Sverige undertecknar Värdlandsavtalet så öppnar vi dörren för kärnvapen på svenskt territorium. Nato är en kärnvapenallians och tvärt emot vad som sägs i debatten finns det ingen svensk lag som förhindrar införsel av kärnvapen till Sverige. Vi har en historia av aktivt arbete för nedrustning i allmänhet och kärnvapenavrustning i synnerhet. Med ett underskrivet värdlandsavtal undergrävs vår trovärdighet att arbeta med denna ödesfråga för mänsklighetens framtid. Läs artikel

Beslut om Natoavtal försenas, SVT.se

>Vänsterpartiets beslut att begära en vilandeförklaring av värdlandsavtalet med Nato kommer att försena beslutet i minst två veckor. Sannolikheten för en vilandeförklaring får dock bedömas som liten.

– Det är lite överraskande att man skulle kunna tillämpa den här uppskovsregeln i ett sådant här ärende, säger grundlagsexperten och KU:s tidigare kanslichef Magnus Isberg till TT.

På onsdag ska riksdagen besluta om värdlandsavtalet. Det finns en stor majoritet för avtalet. Men det räcker med att minst tio ledamöter begär att frågan om en vilandeförklaring ska prövas för att det ska ske. Läs artikel

Finlands utrikesförvaltning, strategiska prioriteringar

Finland arbetar för att främja Nordens och Östersjöregionens stabilitet. Det är av stor vikt för Finland att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet med de nordiska länderna och särskilt med Sverige. Estland och de övriga Baltiska länderna är viktiga partner för Finland både i EU, internationellt och i det regionala samarbetet kring Östersjön. Finland nyttjar aktivt den arktiska regionen och driver på att det arktiska samarbetet ska blir en tyngdpunkt inom EU:s yttre förbindelser.
Den skärpta säkerhetssituationen till följd av Rysslands agerande samt konflikten mellan Ryssland och Ukraina har långtgående konsekvenser för relationerna mellan EU och Ryssland och för Europas säkerhet. Finland verkar för att finna en lösning på krisen i Ukraina. Finland stöder också en stabilisering av Ukraina och de reformer som landet behöver. Det är önskvärt att förhållandet mellan EU och Ryssland blir bättre, men samarbetet måste basera sig på internationell rätt och respekt för internationella överenskommelser. Finland ska iaktta Europeiska unionens gemensamma riktlinjer i förhållande till Ryssland. Finland upprätthåller så mångsidiga och fungerande relationer till Ryssland som de rådande omständigheterna tillåter. Läs rapporten