Finland: Økt nei til Nato-medlemskap, forsvaretsforum.no

EU og Norden gjør finnene tryggere. Motstanden av finsk Nato-medlemskap øker, viser fersk undersøkelse. […]

Verneplikten står også stadig sterkere. 77 prosent av finnene vender tommelen opp for dagens system med almen verneplikt for menn og frivillig militærtjeneste for kvinner. Særlig blant unge mennesker øker støtten til verneplikten. […]

Den sosialdemokratisk ledede regjeringen har stor støtte i befolkningen for å la tanken om et finsk Nato-medlemskap ligge. 64 prosent sier nei til medlemskap. Det er en økning på fem prosentpoeng, og dermed statistisk sikkert. Bare 20 prosent vil inn i Nato. Selv i det Nato-vennlige Samlingspartiet er det under halvparten av partiets velgere som ønsker medlemskap. Og blant statsminister Sanna Marins sosialdemokratiske velgere stuper støtten til medlemskap fra 23 til 13 prosent på bare ett år. Blant velgerne til Arbeiderpartiets søsterparti spretter derimot motstanden mot Nato-medlemskap opp fra 65 til 77 prosent.

27 prosent av finnene tror et Nato-medlemskap vil øke sikkerheten for Finland, mens 41 prosent tror sikkerheten vil bli dårligere. Läs artikel

Försvarsminister Kaikkonen: Den stärkta försvarsviljan bland unga är mycket viktig, valtioneuvosto.fi

Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI har idag publicerat en intervjuundersökning, där man rett ut finländarnas åsikter om utrikes- och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten. Undersökningen genomfördes under slutet av 2019.
Enligt undersökningen har finländarnas försvarsvilja stärkts jämfört med i december 2018 då den föregående rapporten publicerades.
På frågan ”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert”, svarade nu 68 procent av finländarna jakande (2018: 66).
På frågan: ”Om Finland blir attackerat, är ni själv beredd att delta i olika uppgifter inom försvaret enligt förmåga och färdigheter?” svarade åter 85 procent av finländarna jakande (2018: 84).
I fråga om båda frågorna har försvarsviljan stärkts mest bland unga i åldersklassen under 25 år.
Försvarsminister Antti Kaikkonen gläder sig över undersökningens resultat:
– Finländarnas försvarsvilja har traditionellt varit mycket stark och i en klass för sig internationellt. Det ska vi värna om, och upprätthålla viljan också i fortsättningen.
– Det gläder mig att försvarsviljan hos unga igen har stärkts efter nedgången i den föregående mätningen. Det verkar ha varit fråga om en tillfällig svacka och ingen bestående trend, vilket är fint och viktigt. Nu är vi på rätt väg igen.
Kaikkonen betonar, att den starka försvarsviljan är en mycket viktig sak för hela det finländska samhället, inte bara för försvarsförvaltningen. Läs pressmeddelande

Mali plans to increase the size of its army to rein in jihadists, reuters.com

Mali will increase the size of its army by about 50% in a recruitment drive this year aimed at uprooting jihadist groups, Prime Minister Boubou Cisse said on Wednesday. […]

Former colonial power France intervened in 2013 to drive back militants who had seized northern Mali in 2012, but groups allied with al Qaeda and Islamic State have sprung back. Much of central and northern Mali is largely lawless, and groups use the area as a base from which to launch attacks across neighboring Niger and Burkina Faso.

France has 4,500 troops in Mali and the wider Sahel and local international forces have also teamed up to contain the problem, but attacks have continued. Läs artikel

 

Tyskland kan reelt ikke forsvare sig selv, berlingske.dk

En sønderlemmende rapport afslører et tysk forsvar ude af stand til at forsvare det store land. Tyskland hælder stadig flere milliarder i de væbnede styrker, mens soldaterne skal håndtere et monster af et bureaukrati og leve med skibe, helikoptere og fly, der alt for ofte er ude af drift. Løsningen skal muligvis findes i Ikea, mener ombudsmand.

Blot hvert fjerde af det tyske Luftwaffes Tornado-fly er i stand til at flyve, ligesom kun enkelte af hærens i alt 53 Tiger-kamphelikoptere kan lette. Den tyske marine har nu blot ni store krigsskibe tilbage, og flertallet af dem ligger alt for længe ved kaj. Læg hertil 20.000 ubesatte stillinger og udbredt mangel på alt fra skudsikre veste til bomuldsskjorter, og man har billedet på et tysk forsvar i dyb krise.

For de tyske politikere må det have været en nærmest grusom læsning, da Forbundsdagens militære ombudsmand, Hans-Peter Bartels, tirsdag i Berlin fremlagde en hudflettende rapport om det tyske forsvars tilstand. Läs artikel

 

Germany walks away from $2.5 billion purchase of US Navy’s Triton spy drones, defensenews.com

The German government has canceled plans to buy Northrop Grumman-made Triton drones to the tune of $2.5 billion, opting instead for manned planes carrying eavesdropping sensors.

The decision to buy Bombardier Global 6000 aircraft comes after officials became convinced that the Global Hawk derivatives would be unable to meet the safety standards needed for flying through European airspace by 2025, a target date for Berlin’s NATO obligations. A defense ministry spokeswoman told Defense News the Triton option had grown “significantly more expensive” compared with earlier planning assumptions. […]

The German Defence Ministry for years had been banking on the Triton purchase to come with a pre-installed safety-technology package that would be easily approved by European air traffic authorities. But officials saw their hopes dashed as Italy recently issued a military-type certificate for a sister drone — NATO’s Alliance Ground Surveillance fleet of Global Hawks, stationed in Sigonella, Sicily — that prescribes tight restrictions on flights over the continent. […]

Letting drones fly in the same airspace as civilian traffic remains an unresolved problem, as the requisite sensing technology and the regulatory framework are still emerging. Germany previously tried filling its signals-intelligence gap with the Euro Hawk, but the project tanked in 2013 after spending $700 million because officials underestimated the trickiness of attaining airworthiness qualification. Läs artikel

Forsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser, forsvaretsforum.no

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) avviser at Russland har krenket norsk territorium, men understreker at det er flere faktorer som gjør dem usikre.

​Russerne har ikke krenket norsk territorium, verken på land, i luften eller til havs, sier generalløytnant og sjef i FOH, Rune Jakobsen. Han innrømmer likevel at det finnes problematiske faktorer, skriver Dagbladet.

– Russland varsler ikke øvelser, slik de etter internasjonale forplikter er pålagt. For å unngå varslingsplikten, lager de mange små øvelser, slik at de unngår de internasjonale forpliktelsene om varsling og invitasjon av internasjonale observatører, sier han.

Han understreker at forholdet mellom Den russiske Nordflåten og de norske styrkene i nord er profesjonelt og korrekt. De siste årene har de russiske styrkene også utviklet seg i nye retninger, ifølge Jakobsen.

– Vi ser også at russerne på forholdsvis kort tid har utviklet en militær mobilitet. I løpet av få år har de klart å skape et system hvor tropper og militært materiell flyttes raskt over store distanser, noe de ikke var i stand til for få år siden, sier han. Läs artikel

The US dropped more munitions on Afghanistan last year than any other time in the last decade,taskandpurpose.com

According to Air Forces Central Command’s airpower statistics, U.S. aircraft dropped 7,423 munitions across 2,434 sorties as part of Operation Freedom’s Sentinel and NATO’s Resolute Support mission, and increase over the 7,362 weapons released across 966 sorties in 2018.

Those weapons releases eclipse the 5,100 and 5,411 munitions released across 2,517 and 2,678 sorties in 2010 and 2011, respectively, the height of the U.S. troop surge in Afghanistan that occurred under the President Barack Obama. […]

Munitions releases have dramatically increased since President Donald Trump took office, rising from 947 and 1,337 in 2015 and 2016, a sign that the commander-in-chief’s campaign trail promise to ”bomb the shit” out of ISIS extends to the Taliban as well. Läs artikel

Bryssels historierevisionism om andra världskriget

Lennart Palm, professor emeritus i historia vid Göteborgs universitet

Den 19 september 2019 antog Europaparlamentet med stor majoritet resolutionen Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid. Syftet med den sades vara att Europas folk skall kunna lära av historiens katastrofer för att undvika dem i framtiden. Men minne är en knepig sak. Människan vill gärna rationalisera och lägga historien till rätta, ofta av ideologiska skäl.

Läs mer

Militärindustrin jobbar oförtrutet på, opulens.se

Lars Borghem

I höst ska den svenska riksdagen ta ett nytt försvarsbeslut. Frågor som borde diskuteras: Har de hypersoniska vapnen gjort att förutsättningarna för ett krig mellan Ryssland, Nato (Nordatlantiska fördragsorganisationen) och Kina helt förändrats? Har utvecklingen sprungit ifrån det luftförsvarssystem 103, Patriot som Sverige som 16:e land beställt från Raytheon i USA och som kommer att kosta de svenska skattebetalarna ofattbara summor? Varför har dessa frågor hittills inte diskuterats i medierna, under den nyligen timade rikskonferensen Folk och Försvar eller av de politiska partierna inför det försvarsbeslut som riksdagen ska ta i höst?[…]

Hur de nya vapnen påverkar det svenska försvaret berörs inte i rapporten som nu översätts till svenska. Jag antar att det pågår analyser inom militären om vad de nya vapnen innebär för luftförsvaret. Kanske har några politiker förstått den nya situationen? Alla ligger lågt. Kommer det försvarspolitiska beslutet i höst att påverkas? Patriotsystemet är redan beställt av USA. Vad kan vi göra om det visar sig värdelöst vilket det finns farhågor om? […]

Nu är det ju skattebetalarna i berörda länder som ska betala för försvaret i det egna landet. USA är beroende av att de 15 länder förutom Sverige som beställt Patriot, bidrar till att USA:s underskott i handeln minskar och att dollarn försvaras. Även om Patriotsystemet visar sig inte kunna skjuta ner ryska hypersoniska vapen så fyller det andra funktioner. Så länge allmänheten inte är informerad om dess brister så kan falska föreställningar om verkligheten upprätthållas. Det gav rikskonferensen Folk och försvar prov på. Här var det Soft power för nästan hela slanten. Läs artikel

Diplomati mot krig, sla.se

Per Blomquist

Major Bernhard Englund, skicklig jägarofficer, konstnär, museiman med mera, har i inlägg i SLA (15/1) beskrivit Sveriges säkerhetspolitiska läge i världen under rubriken: ”Har krigets grunder nått nya höjdare?

Ja, kriget med drönare och modern robotteknik kan med ögonblicklig verkan nå ”världens högsta stridstuppar”, menar Englund, samtidigt som oskyldiga medborgare drabbas – en ”luftvärnssoldat med eldtillstånd sköt av misstag ned ett civilt flygplan med över 170 döda som följd”.

Detta budskap, faktiskt och skarpt, sänder Englund till svenska försvarspolitiker, nyss samlade i Sälen för rikskonferens. Försvarsledningen har gett Försvarsberedningen ett annat hot att bereda. Är journalisterna okunniga? Läs artikel

Det glesa slagfältet – ett bidrag till debatten, kkrva.se

Karlis Neretnieks, generalmajor och ledamot av KKrVA

Nyligen har det publicerats två mycket intressanta artiklar om det glesa slagfältet. Robert Dalsjö (@MansRAD), FOI, har i nummer 3/2019 av KKrVA Handlingar och Tidskrift beskrivit hur dagens begränsade tillgång på förband, såväl hos oss som hos en angripare, kan leda till, eller snarare redan lett till, en helt ny operativ och taktisk miljö. Det kommer inte finnas några fasta fronter. Istället kan vi förvänta oss fritt opererande, ”kringströvande”, stridsgrupper som uppträder över stora, i huvudsak trupptomma, ytor. En angripare kommer ha goda möjligheter att tränga in på djupet och hota för oss vital infrastruktur som underhållsområden, flygfält, hamnar etc. Dessutom är risken överhängande att, om fienden tillåts ”härja fritt”, att det leder till att vi tappar kontrollen över det som sker. Något som erfarenhetsmässigt leder till handlingsförlamning, uppgivenhet och i slutändan kapitulation. […]

Visst, det som skissas ovan är en större armé än den som Försvarsberedningen föreslår. Ungefär dubbelt så stor, och med vissa vapensystem som idag inte finns i planerna. Men det är en armé utformad för att möta de hot vi kan ställas inför och inte en funktion av de garnisoner som råkade blir kvar efter nedläggningarna i början på 2000-talet. Höstens försvarsbeslut, avseende perioden 2021-25, kan därför bara vara en startpunkt för att skapa en trovärdig och därmed avskräckande krigföringsförmåga. Läs artikel

Norska (och nordiska) dilemman och paradoxer väl belysta, dropbox.com

Jan Ångström, professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan

I et farligere Norge? analyserar överstelöjtnanten och docenten Tormod Heier, verk­sam vid norska Försvarshögskolan, Norges strategiska vägval och deras konsekvenser de senaste två årtiondena. Huvudtesen i boken är att Norge både upplevs farligare för andra och blivit mer utsatt självt som konsekvens av landets strategi sedan det kalla krigets slut. Heiers bok är mycket läsvärd. Den är väl underbyggd, nyanserad och problemati­serande i frågor som alltför ofta behandlas med tvärsäkerhet. På flera sätt utmanar också Heier konventionella sanningar om säkerhet och strategi i Nordeuropa, vilket gör boken viktig, men också delvis kontroversiell. Läs recensionen

Se även Mats Björkenfeldts presentation av Heiers bok här på sajten.