Veckans citat

Niccolò Machiavelli om värnplikt Machiavelli är här i landet mest känd för sin klassiska bok Fursten, som med rätta kommer ut i nya upplagor och ständigt vinner nya läsare. Han intresserade sig också för krigskonsten och gav ut en bok i ämnet. I boken Krigets idéer skriver militärhistorikern Lars Ericsson Wolke om detta Machiavellis verk: Machiavelli gav även ut ett viktigt arbete om krigskonsten, den 1521 utkomna Dell´arte della guerra. Boken var på klassiskt sätt uppställd som en dialog och ventilerade olika aspekter av militär organisation, utbildning och utrustning. Machiavelli byggde till stor del på Vegetius, men till skillnad från denne romare skrev Machiavelli också åtskilligt om krigets kärna, själva slaget.

Dessutom argumenterade Machiavelli kraftfullt för ett slags värnpliktsförsvar som engagerar alla vuxna män. Han hade själv sett alltför många härar av legotrupper, condottieri, föröda de italienska stadsstaterna i ständiga krig. Machiavellis slutsats var klar: värvade soldater “är oeniga, egoistiska, utan disciplin, trolösa, kaxiga bland sina egna, fega inför fienden, de hyser ingen fruktan inför gud, och ingen tillit till människor”. Hur mycket bättre var det då inte att rekrytera den stora numerären av fotsoldater bland de fria medborgarna, vilket krävde en andlig mobilisering av den egna staten. “Det är inte guld, utan goda soldater som försäkrar framgång i krig.”

Källa: Krigets idéer, Lars Ericsson Wolke, Medströms Bokförlag, 2007. Wolkes senaste bok som handlar om den svenska SAAR-bataljonen rekommenderas till läsning.

Press Briefing by Press Secretary Sarah Sanders, whitehouse.gov

Ambassadör Bolton:

Earlier today, Secretary of State Pompeo made a very important announcement regarding the President’s decision to terminate the 1955 Treaty of Amity with Iran — a treaty Iran made a mockery of with its support for terrorism, provocative ballistic missiles proliferation, and malign behavior throughout the Middle East. […]

In addition to the Treaty of Amity, I am announcing that the President has decided that the United States will withdraw from the Optional Protocol and Dispute Resolution to the Vienna Convention on Diplomatic Relations. This is in connection with a case brought by the so-called “State of Palestine,” naming the United States as a defendant, challenging our move of our embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

I’d like to stress: The United States remains a party to the underlying Vienna Convention on Diplomatic Relations and we expect all other parties to abide by their international obligations under the Convention. Läs referatet från presskonferensen

Inget rum för Ryssland

Mats Björkenfeldt

Efter Berlinmurens fall den 9 november 1989, och efter det att den sovjetiska flaggan halats för sista gången drygt två år senare, framträdde ett nytt Ryssland och fjorton nya, oberoende stater ur Sovjetimperiets aska. Med kalla kriget bakom sig sökte bland andra Michael Gorbatjov och George H. W. Bush bygga en ny världsordning.

Den 5–6 juni 1990 antogs  the London Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance.  Man hade frågat sig om Nato fortfarande behövdes, nu när Sovjetunionen var borta. USA:s utrikesminister James Baker önskade en ”new architecture for a new era.”  Och Ryssland accepterade ett enat Tyskland inom Nato.

Läs merInget rum för Ryssland

USA’s forsvar kan ikke rekruttere nok: Fedme får skylden, dr.dk

Knap en tredjedel af de amerikanske unge er for tykke til at kunne blive optaget i forsvaret.

I sidste måned oplyste den amerikanske hær, at den i år ikke kommer til at tiltrække 76.500 nye rekrutter, som ellers var målsætningen for 2018. Der mangler 6500 soldater. Det er første gang siden 2005, at det ikke er lykkedes at leve op til målet.

Ifølge forsvarsministeriet er fedme en af de væsentligste grunde til, at hele 71 procent af amerikanere mellem 17 og 24 år ikke lever op til kravene for at trække i uniform.

– På grund af den høje andel af amerikanske unge, der er for overvægtige til at tjene, vil udfordringerne med rekruttering fortsætte, medmindre der bliver gjort tiltag for at tilskynde til en sund livsstil allerede som ung, lyder det i det nye studie.

Ud over fedme er narkomisbrug og manglende uddannelse også årsager til, at mange unge vil blive kasseret, hvis de søger ind i forsvaret. Läs artikel

Reports on the Death of Arms Controlhave Been Greatly Exaggerated, warontherocks.com

[…] Fortunately, the reports of the death of nuclear arms control are not only premature, they seem to miss the point. Arms control has been used to varying degrees of success for over 50 years. Even during the darkest days of the Cold War, Americans and Russians managed to continue strategic stability discussions (the late 1960s and the mid-1980s being good examples). Leaders in Washington and Moscow knew they had no other choice and understood the magnitude of what was at stake. That sober wisdom seems lost on today’s leaders, who have spent far more time on dangerous posturing and rhetoric than on productive discussions.

To be sure, previous methods of arms control, such as the intensive verification and counting systems of the Strategic Arms Reduction Treaty (START), might be less relevant today for some issues, but what is needed is an updated approach to arms control that accounts for today’s emerging technologies and threats, not a rejection of the concept entirely. Läs artikel

Flygvapenchefen överlåter åt USA att säkra svenskt luftrum

Det var först i tisdags (9/11) som USA beslöt att trappa upp sin närvaro i storövningen Trident Juncture. Hangarfartyget Harry S. Truman med en besättning på 5 000 personer ska öka på det amerikanska deltagandet.

Nu har övningen plötsligt vuxit till att omfatta 51 000 militärer som ska öva att försvara Norge mot angrepp. Samtliga svenska försvarsgrenar deltar i Norge, och svenskt luftrum samt en flygbas i Sverige används i Nato-övningen.

Flygvapenchefen Mats Helgesson kommenterar eskaleringen för Dagens Nyheter:

– Det är ju faktiskt ett extra nordiskt flygvapen som har kommit till Nordsjön. Ytterligare flygresurser i vårt område som hjälper oss att hålla ordning på luftrum och annat, det är ju bara bra. Att ha ytterligare en stark partner i närområdet är alldeles utmärkt. Svensk flygvapenchef är alltså nöjd med att USA mer eller mindre tar över och ”håller ordning på luftrum och annat.”

Uttalandet är anmärkningsvärt. Svenska försvaret har ansvar för vårt territorium, inga andra stater.

Läs merFlygvapenchefen överlåter åt USA att säkra svenskt luftrum

Finland genomför utvärderingsbesök i Ryssland, puolustusvoimat.fi

Finland gör, för ökad tillit och säkerhet i enlighet med Wienfördraget 2011, ett utvärderingsbesök i Ryssland den 9 – 11 oktober 2018. Utvärderingen sker inom ramen för det bilaterala avtalet mellan Finland och Ryssland gällande årliga extra utvärderingar.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att kunna konstatera riktigheten i de tidigare år 2018 inlämnade uppgifterna. Målet för utvärderingen är 61:e Marininfanteribrigaden i Sputnik. Läs pressmeddelande

Infanteri behövs, kkrva.se

Robin Häggblom

Det är intressant att från en finsk horisont notera hur väsensskild den svenska debatten rörande infanteri är. Mycket har redan sagts i den här debatten, men ett par punkter förtjänar ännu att lyftas fram.

Norrland är stort. Även om vi koncentrerar oss på det gamla Milo ÖN så har vi ett område om i runda tag 300×500 km, som innehåller synnerligen varierande terräng. Samtidigt är långt ifrån alla kvadratmetrar skapade lika, och jag vill därför ifrågasätta överste Henricssons påstående om att fienden väljer slagfältet.[…]

Vad är då lösningen? Det är att öka mängden förband genom relativt billiga förbandstyper såsom infanteri, samt att de få förband som finns måste ha en hög operativ och strategisk rörlighet, samt hög eldkraft och uthållighet. De måste också ha en mångsidighet som gör att de kan föra strid framgångsrikt i de olika typer av terräng som förekommer i Norrland. Eldkraften hos moderna infanterienheter ska inte underskattas, och precis som Fritzson konstaterar hjälper system såsom drönare på pluton- och kompaninivån tillsammans med moderna understödsvapen ytterligare. Läs artikel

NATO krever at Norge gjør milliardkjøp, dagbladet.no

NATO krever at Norge kjøper to nye spesialbygde transportfly som gjør det mulig å etterfylle de nye amerikanske F-35-flyene med bensin mens de er i lufta.

Det kommer fram av et dokument med de såkalte kapabilitetsmålene i NATO, som Klassekampen har lest. I dokument er det nedfelt mål for hvert enkelt land, og forsvarsministrene i medlemslandene har vedtatt dokumentet.

Ifølge avisa åpner Forsvarsdepartementet for at Norge kan gi etter for kravet om å skaffe til veie to tankfly for å etterfylle F-35-flyene mens de er på vingene. Det ene tankflyet skal være klar til bruk i 2028, det andre i 2029.

Ifølge avisa har Australia nylig kjøpt slike fly til rundt 2,2 milliarder norske kroner stykket. Det betyr at et norsk innkjøp ville kostet rundt 4,4 milliarder, i tillegg til driftskostnader og hangarer. Läs artikel

Schrödinger’s Griffin, corporalfrisk.com

The JAS 39E Gripen is something of a paradox. It’s at the same time both a mature concept dating back to the late 80’s and a fighter so new the first deliveries aren’t planned until next year. […]

The whole concept behind the Gripen, the earlier A/B/C/D as well as the current E/F versions, is operations against a numerically superior peer-level enemy. This puts significant demands upon the ability to get the most out of every single aircraft, from the ground up. To begin with the aircrafts get a large number of flight hours during combat operations, thanks to the quick turnaround time. This is something the Swedish jets demonstrated to their Finnish hosts at exercise Ruska 2017 last autumn. The same exercise also demonstrated the ability of the Gripen to seamlessly fit into the Finnish air combat system. This is no surprise, as the development of the Finnish and Swedish air combat doctrines have been heavily influenced by each other, including dispersed basing and operations with limited support equipment. Läs artikel

Doktorsdisputation om infanteritaktikens utvecklingshistoria, maanpuolustuskorkeakoulu.fi

Överste i.a. Hannu Liimattas doktorsavhandling […] (Från utländska förebilder mot mer unika lösningar – Utvecklingen av infanteritaktiken under det självständiga Finlands fyra första decennier), som hör till det krigshistoriska vetenskapsområdet, granskas den 22 oktober 2018 kl. 12 vid Försvarshögskolan i Sandhamn. […]

Enligt doktorsdisputationen var målet för utvecklingen av den finländska krigskonsten att skapa metoder genom vilka en underlägsen försvarare kan klara av strider mot en materiellt och numerärt överlägsen fiende. Målet för utvecklingen av infanteritaktiken var en unik finländsk taktik. Med det avsågs att allmänna principer inom krigskonsten tillämpades på de speciella förhållandena i Finland. En framgångsrik taktik ansågs förutsätta framför allt eldkraft och mobilitet hos infanteriet. Läs hela sammanfattningen på svenska