En märkesman

Anders Björnsson

På Norra Begravningsplatsen i Solna, vid foten av den stora kullen, står gravstenen över Adolf Hedin, liberal politiker och tidningsman. Gravstenen är väldig och gjord i ett enda stycke. Det enda som står där är namnet: Adolf Hedin. Inga årtal, inga utsmyckningar. Stockholms borgerskap reste stenen.

Adolf Hedin (1834–1905) var en borgerlig intellektuell som helt och hållet levde på publicistiska uppdrag och politiskt arbete under tvåkammarriksdagens första decennier fram till sin död. Ingen förmögenhet, inga sinekurer, inte heller någon organiserad rörelse som stod bakom honom. Han var en rörelse av egen kraft. Vänstersinnad i den tidens terminologi: socialreformatorisk, en tidig förespråkare för politisk demokrati.

Läs mer

Hög medelålder i officerskåren oroar, sverigesradio.se

Till år 2025 går var fjärde officer i pension. Det oroar officersförbundet. Och medelåldern är särskilt hög på Gotlands återuppståndna regemente P18.

– Det hjälper inte att riksdag och regering öser pengar på försvarsmakten på olika materielprojekt, för har man inga människor som kan ta hand om materielen då blir det väldigt dyrt skrotupplag som får stå i försvarsmakten, säger Carl-Johan Boberg, 1:e vice ordförande i officersförbundet.

Nyligen återuppståndna P18 har särskilt hög snittålder för att de dels återrekryterat bland de som lämnade ön eller försvaret när regementet en gång las ned. De har också börjat med att bygga upp regementsstaben, och det  bidrar till en hög snittålder. Läs artikel

Saab och Lockheed Martin får order från amerikanska armén, svenskverkstad.se

Ordervärde cirka MSEK 160.

Lockheed Martin har tillsammans med Saab tagit emot en ändringsorder för det VTESS-kontrakt (Vehicle Tactical Engagement Simulation System – taktiskt stridssimuleringssystem för fordon) som företagen tilldelades i juli 2017. Ändringsordern omfattar att leverera moderniserad VTESS-kod till den amerikanska armén. […]

2017 tilldelade den amerikanska armén Lockheed Martin i samarbete med Saab ett kontrakt om att leverera ett taktiskt system för eldgivning och måluttag (VTESS – Vehicle Tactical Engagement Simulation System) till stridsfordon. Systemet gör att soldaterna kan genomföra mycket realistiska dubbelsidiga stridsövningar med befintliga plattformar och vapensystem. Läs pressmeddelande

Despite NATO Tensions, Norway and Russia Sign Seismic Treaty, maritime-executive.com

Last week, while Norway and its NATO allies launched a massive exercise aimed at defending against a Russian attack, Oslo and Moscow signed an accord to facilitate seismic exploration for oil and gas along their Arctic maritime border. […]

However, the sharp rhetoric and the nearby drills did not prevent Russia and Norway from concluding a key treaty on seismic explorations. On Thursday, as Trident Juncture kicked off, Russian Minister of Natural Resources Dmitry Kobylkin arrived in Oslo to sign an agreement that will allow Russian and Norwegian seismic vessels to cross their Barents Sea maritime border and collect data on either side. It covers survey track lines for up to five kilometers on either side of the border, and discoveries will be subject to unitization. ”This means that both counties will be able to improve their mapping of the resource potential along the delimitation line,” said Norwegian Minister of Petroleum and Energy Kjell-Børge Freiberg. Läs artikel

 

NATO er i trøbbel uten USA. Hva sker hvis amerikanerne ikke kommer?

Øystein Kløvstad Langberg

– Kommer amerikanerne, spiller det ingen rolle hva resten av NATO gjør. Og kommer de ikke, spiller det heller ikke all verdens rolle hva resten av NATO gjør, sa tidligere forsvarssjef Sverre Diesen nylig på et debattmøte regi av Norges Forsvarsforening.

Det er en spissformulering, men den har ganske mye sannhet i seg: USA bruker 2,5 ganger så mye på forsvar som de allierte i Europa tilsammen. […]

Et mål med storøvelsen Trident Juncture er at NATO-styrkene skal bli mer samkjørte. Aftenposten var med da Brigade Nords ingeniørbataljon startet byggingen av en provisorisk ferge over Glomma ved Telneset i Nord-Østerdalen, i samarbeid med tyske og britiske soldater. Den skal frakte hundrevis av militære kjøretøy frem og tilbake over elven.

Bataljonssjef Rune Kristiansen sier at han velger å tro på at NATO-pakten overholdes hvis det skulle smelle på ordentlig.[…]

For Norge må plan A være å jobbe for et fortsatt tett forhold til USA og for samholdet i NATO. Samtidig bør vi tenke over potensielle tilleggsforsikringer, en slags plan B. Et helt åpenbart første skritt er å styrke eget forsvar. Norge vil aldri klare seg uten allierte, men dersom vi ikke selv er villige til å bruke penger på å forsvare landet, er det vanskelig å overtale andre.[…]

Siste steg i en plan B kan være et langt tettere samarbeid med Sverige og Finland, som ikke er med i NATO. Det har allerede skjedd endel de siste årene. Aftenposten har tidligere skrevet at Norge for første gang sender hele hæren på øvelse i Sverige neste år. Under Trident Juncture deltar 1900 svenske og 500 finske soldater, og øvelsen foregår i både norsk, svensk og finsk luftrom. Sverige og Finland deltar også i britiskledede Joint Expeditionary Force, et militært samarbeid i Nord-Europa som skjer utenfor NATO-rammeverket. Läs artikel

Joint Statement by the Presidents of the Republic of Turkey, the French Republic, the Russian Federation and the Chancellor of the Federal Republic of Germany, elysee.fr

[…] Reaffirmed their strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations;

Underlined their firm conviction that there could be no military solution to the ongoing conflict and that the conflict could be resolved only through a negotiated political process in line with UN Security Council Resolution 2254, and emphasized, in this regard, the importance of increased coordination among all international initiatives which aim at contributing to a credible and sustainable solution to the Syrian conflict;[…]

Expressed their determination to reject separatist agendas aimed at undermining the sovereignty and territorial integrity of Syria as well as the national security of neighboring countries;

Welcomed the Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-escalation Area, signed by the Republic of Turkey and the Russian Federation in Sochi on 17 September 2018;

Commended the progress in terms of withdrawal of heavy weapons as well as radical groups from the demilitarized zone established pursuant to the Memorandum; […]

Called for establishing and early convening, considering the circumstances, by the end of the year of the Constitutional Committee in Geneva that would achieve the constitutional reform, paving the way for free and fair elections under the UN supervision and in compliance with the highest international standards of transparency and accountability, with all Syrians, including members of the diaspora, eligible to participate; Läs det gemensamma uttalandet

Russland skal teste missiler i Norskehavet under NATO-øvelse, tv2.no

[…] Fredag uttalte russisk UD at Trident Juncture har til hensikt å avskrekke Russland.

– Til tross for ganske klossete forsøk av representanter for alliansen og medlemsstatene på å fremstille en slik militær aktivitet som defensiv, er det åpenbart at denne demonstrasjonen av et kamppotensial er av tydelig antirussisk karakter, heter det i en facebookmelding fra Russlands ambassade.

TV 2 får opplyst at russiske myndigheter samme dag varslet Avinor om at den russiske marinen skal utføre missiltester i Norskehavet, mens Trident Juncture pågår.[…]

– Den russiske øvelsen skal skje i havet like utenfor Mørekysten, i kort avstand fra de norske byene Kristiansund, Molde og Ålesund, og i et område med flere norske offshore-installasjoner, skriver Klassekampen. Läs artikel

Svårförklarade kostnadsökningar för försvarsmateriel, foi.se

[…] FOI-analytikerna har i den aktuella rapporten utgått från en studie som FOI gjorde 2011. Den uppskattade att kostnaderna för försvarsmateriel i genomsnitt ökade tre till fyra procent mer än den allmänna prisutvecklingen per år. Drygt hälften av skillnaden kan förklaras av ökade prestanda. En internationell jämförelse visar att även i andra länder ökar kostnaderna på ett motsvarande sätt. […]

FOI-analytikerna har använt en norsk analysmodell för sina beräkningar på vårt svenska system.

– Vi fortsätter att titta på kostnadsutvecklingen och på vad som inte kan förklaras med prestandaökning. Vi förädlar just nu modellen och använder variabler som passar bättre för våra svenska system, säger Nima Khodabandeh.

Att kostnaderna som inte kan förklaras med prestandaökningar är högre än den allmänna skulle enligt honom möjligtvis kunna bero på bristande konkurrens. Det finns få aktörer på marknaden som teoretiskt kan sätta ett högre pris. Han poängterar samtidigt att marknaden måste undersökas närmare. Läs pressmeddelande

Svenskt-finskt samarbete i Norge, forsvarsmakten.se

Sedan sommaren 2015 finns det ett beslut från regeringarna i Sverige och Finland om ett utökat försvarssamarbete, FISE. En viktig del i samarbetet är att öva tillsammans i multinationella övningar. Därför ingår en gemensam svensk-finsk armébataljon i den svenska brigaden under övningen Trident Juncture i Norge.
– Finland är det land vi har mest försvarssamarbete med och den här övningen är en viktig del i den fortsatta utvecklingen mellan våra länder, förklarar generalmajor Anders Callert när han besökte bataljonen under samträningen i Älvdalen. […]

De svenska soldaterna är heltidsanställda och de flesta har erfarenhet från större övningar eller internationella insatser. Det finska kompaniet däremot består av värnpliktiga som är frivilliga och särskilt uttagna för att ingå i den finska enheten ”Rapid Reaction Force”, Finlands internationella beredskapstrupp. Rekryterna muckar i december och de flesta kommer att åka på internationell insats till Libanon under början på nästa år. Läs pressmeddelande

Läsarbrev: ”Förstår ni inte vad ett kärnvapenkrig i Europa kan innebära?”, sydsvenskan.se

Jan Fredriksson
Huvudledaren (26/10) om Sveriges behov av Nato är skrämmande läsning – naivt och aningslöst om svensk säkerhetspolitik och helt obekymrat om risken för att Sverige kan komma att dras in i ett framtida krig mellan USA och Ryssland. Inför första världskriget var man också totalt obekymrad om riskerna med att gå ut i krig. Det slutade med total katastrof.
Dras Sverige in i ett krig med Ryssland betyder ju det den totala utplåningen av Sverige. Hur går det att bortse från att ett krig på svenskt territorium inte är att likna vid ett dataspel? […]
 Nej, svensk säkerhetspolitik måste gå ut på att Sverige ska hållas utanför krig. Vi ska inte vara en bricka i stormaktsspelet mellan USA och Ryssland. Vi ska hålla fast vid alliansfriheten som tjänat Sverige väl i 200 år. Vi måste säga nej till Nato och alla dess krigsövningar. Det innebär också att vi måste ha ett eget svenskt försvar. De politiker som raserade det svenska försvaret och omvandlade det till en legoarmé i USA:s tjänst borde ställas till svars för detta.
Kommentar av Heidi Avellan:
Ja, det vore önskvärt att varken Sverige – eller något annat land, särskilt något i vårt närområde – drabbades av ett krig. Det vore önskvärt att kärnvapen inte kom till användning. Men det är inte Sverige som fattar avgörandena i dessa frågor.
Ett starkt svenskt försvar behövs. Det finns inte idag. Det som finns är ett samarbete med Finland, med USA och med Nato. Om alternativen är att blunda för hoten och hålla tummarna eller att samarbeta med länder med snarlika värderingar så föredrar vi det senare. Läs  läsebrevet

Hultqvist i Norge: Natoövning är en signal, sn.se

[…] Det är den största militära övningen i Norge sedan kalla kriget. Enligt den norska regeringen är det också den största Natoövningen hittills med markförband som bygger på försvarsalliansens artikel 5 om att medlemsländerna ska hjälpa varandra vid ett angrepp och övningen har delvis mer realistiska förutsättningar än tidigare.

Peter Hultqvist betonar, som många gånger tidigare, att det svenska deltagandet inte har med artikel 5 att göra. Sverige deltar i stället utifrån regeringens och riksdagens uttalade försäkran om att hjälpa EU-länder och nordiska grannar som hamnar i kris eller som angrips. Samtidigt säger han att övningen ger en säkerhetspolitisk signal.

TT: I vilket väderstreck går den signalen?

— Den här övningen är inte riktad mot någon särskild. Men vi har ju en utveckling i vår del av världen där vi har annekteringen av Krim, som strider mot internationella lagar och rätt och vi har ju ett pågående krig och vi har en militär upprustning på den ryska sidan i många olika dimensioner, svarar han. Läs artikel

Söndagspredikan

Anders Björnsson

Detta är ett paradoxalt förhållande:

Sverige beskrivs i internationell press och i internationella försvarsanalyser som ett neutralt land, liksom andra europeiska länder vilka står utanför militära allianser. Men svenska politiker av olika sort, liksom militära så kallade experter, undergräver systematiskt möjligheterna för vårt land att stå utanför en eventuellt våldsam konflikt mellan stormakter.

Svensk neutralitet har aldrig kränkts; optionen att kunna stå neutral har förslösats. Det är ett självskadebeteende.

Låt oss tala klarspråk. Ett litet land har inga förutsättningar att besegra en stormakt, i synnerhet en som är kärnvapenbestyckad. Däremot kan den hålla en potentiell angripare på avstånd genom en kombination av förnuftig utrikespolitik och ett robust militärt och civilt försvar. Sverige har tyvärr gjort sig av med bägge dessa förutsättningar. Vår svaghet är inte ödesbestämd; den är självförvållad.

Läs mer