En presidents aforismer, axess.se

Olle Abrahamsson

I en ny bok porträtteras den finske presidenten Mauno Koivisto, som satte punkt för Urho Kekkonens despotiska maktutövning.

Under ett besök i Sverige kring millennieskiftet ombads Finlands tidigare president Mauno Koivisto (1923–2017) att kommentera hur bittert det måste ha varit för det finska folket att Sveriges försvarsmakt inte slöt upp på Finlands sida när landet under andra världskriget stred för sin överlevnad. Koivisto förbluffade sina åhörare med svaret att han var tacksam över att Sverige avstod från att ingripa militärt: ”Om Sverige hade ingripit kunde historien ha varit en helt annan och inte alls till Finlands fördel.”Episoden återges i Kari Nars bok Mauno – optimistisk pessimist (Standpoint), som 2017 gavs ut på finska och nu föreligger på svenska.  […]

När Koivisto hösten 1997 besökte Stockholm konfronterades han med den än i dag pågående debatten om Sverige borde skämmas för Per Albin Hanssons eftergiftspolitik mot Tyskland. Koivisto gjorde frågeställarna besvikna med svaret att han inte kunde se något moraliskt fel i att ett lands regering gör sitt yttersta för att skona den egna befolkningen från krigets fasor. Koivisto talade utifrån egna erfarenheter. Under fortsättningskriget 1941–44 stred han vid fronten och deltog i slutstriderna på Karelska näset. I sina memoarer Ung soldat (2001) har Koivisto vittnat om hur det är att ”marschera till motanfall i främsta linjen, när hela himlaranden framför blixtrar och dundrar och man sveps in i ett litet helvete fyllt av rivande stål och eld”. Men som nyvald president förklarade han att heroismens tid var förbi: ”Det finns inget behov av hjältedåd, det räcker att läget hålls lugnt.” Läs recensionen

Karl von Clausewitz, snl.no

Jacob Børresen

Karl Philip Gottlieb von Clausewitz (1780–1831) var en prøyssisk offiser og, sammen med den sveitsisk-franske offiseren Jomini, tidenes antakelig mest betydelige militærteoretiker. Clausewitz utgjør i dag et felles referansepunkt for all strategisk tenkning.[…]

Skrevet i en tid hvor suverene stater hadde en ubestridt rett til å gå til krig når de anså det som hensiktsmessig, sier det ikke noe om folkerett. Og så er det fullt av selvmotsigelser, samtidig som det er en av verkets styrker og en årsak til at det fortsatt er relevant. Vom Kriege er et verk under utførelse. Clausewitz slutter aldri å stille spørsmål både til sine egne konklusjoner og til grunnlaget for dem. Clausewitz visste at politikk både kan utvide kriger og begrense dem; at total krig kan forekomme i virkeligheten samtidig som den er et rent teoretisk konsept; og at folket har like stor betydning for krigen som den politiske ledelse eller de væpnede styrker. Han trakk ikke bastante konklusjoner i noen av disse spørsmålene, men benyttet seg av dialektikkens metode med å belyse temaet ved å stille opp innbyrdes motsetninger. Läs artikel

Det hundraåriga pionjärvapenslaget utvecklas genom tiden, maavoimat.fi

De finländska pionjärerna har understött andra vapenslags strid, främst infanteriets strid, redan under hundra års tid. Under ett sekel har Finland blivit en stormakt i fråga om spärrning och vi har en mångsidig kompetens inom främjande av rörelse, främjande av skydd och skyddsverksamhet. Den finländska pionjäryrkeskunskapen befinner sig på en mycket hög nivå och har fått internationell erkänsla.

Pionjärvapenslagets årsdag i det självständiga Finland firas den 25 juli för att hedra det segerrika slaget vid Schmarden. Sedan vapenslaget grundades har vi färdats en lång väg. Vår militära verksamhetsmiljö har förändrats. Detta innebär utmaningar även för pionjärerna: en modern pionjär måste kunna spärra och befästa på stridsfältet snabbare än tidigare. Dessutom måste vi ha förmåga att främja de anfallande delarnas rörelse i omedelbar anknytning till striden. Tidigare hade man tid att förbereda åtgärderna i en månad eller fler, nu talar vi om dygn. Under den senaste tiden har vi i synnerhet förbättrat vår stridsberedskap och vår situationsmedvetenhet, som har avgörande betydelse för stridsberedskapen. Vi har nu en god uppfattning om vår förmåga under undantagsförhållanden. Läs artikel

Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen, svd.se

Pierre Schori

[…] När vi går till val i september finns atombomben med i ett hotande dramatiskt säkerhetspolitiskt systemskifte. Ett skifte som kraftigt skulle begränsa vår utrikespolitiska handlingsfrihet, öka Sveriges osäkerhet och dessutom gå emot en stark folklig opinion.

Det handlar om Sveriges roll i kampen mot den nya nukleära kapprustningen och om medlemskap i Nato, frågor som är organiskt sammanflätade. Hittills har dessa ödesfrågor fått föga utrymme i valdebatten. Däremot går som en följetong i borgerliga och militära kretsar det osannolika hotet om en enskild rysk invasion av Gotland som ska bemötas med hjälp av US marines och det svindyra, ­sekunda amerikanska Patriotsystemet.

Systemskifte ska smygas in, under medborgarnas radar. Partikanslierna har ju sett folkets dom: en förkrossande majoritet stöder regeringens avsiktsförklaring att skriva under FN-konventionen om ett kärnvapenförbud. Så ville enligt Sifo i oktober 2017 nästan nio av tio svenskar. Motståndet mot Nato är också tydligt: 44 procent sade i januari 2018 nej till medlemskap, en ökning med 4 procent sedan 2107, 31 procent ja.  Men med sitt nej till FN:s konvention och ja till kärnvapenalliansen Nato har de borgerliga partierna dragit in atombomben i valrörelsen. Läs artikel

Sommarrepris: Överste Jan Wickbom om modern krigsvetenskap

Vi återpublicerar under sommaren några tidigare inlägg till sajten. Här artikel från januari 2018

Vi publicerar ett originalbidrag av Jan Wickbom grunderna för ett svenskt försvar i vår tid. Jan Wickbom är överste 1 gr., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och var i många år regementschef för I19/P5 i Boden. Han medverkar också i antologin Försvaret främst (Celanders 2015).

 Den Hårda Kärnan (HK)

En essä om svensk krigsvetenskap i 21. seklet

Det har sagts att historien upphörde när atombomben sprängdes över Hiroshima. Men enligt Einstein hade i stället Tiden förvandlats till Döden.

Jean Baptiste Bernadotte var Europas skickligaste krigsvetenskapsman och professor i Sveriges krigsvetenskap. Han visste att finnarna inte hade sisu för att de varit svenskar utan för att de alltid hade varit bonden Paavos finnar. Jean Baptiste levde hundra år före Einsteins födelse. Denna essä är skriven mot bakgrund av Jean Baptistes erfarenheter och dess budskap är att krig är fel (Adolphe Adams ”O helga natt” ringer i öronen).

Läs mer

10th BRIC Summit Johannesburg Declaration, mea.gov.in

  • We reaffirm our commitment to the United Nations, as the universal multilateral organisation entrusted with the mandate for maintaining international peace and security, advancing global development and promoting and protecting human rights.
  • We reaffirm our commitment to the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, and support for the United Nations as the universal intergovernmental organisation entrusted with the responsibility for maintaining international peace and security, advancing sustainable development as well as ensuring the promotion, and protection of human rights and fundamental freedoms.  […]
  • We reaffirm our commitment for a political resolution of the conflict in Syria, through an inclusive ”Syrian-led, Syrian-owned” political process that safeguards the state sovereignty, independence and territorial integrity of Syria, in pursuance of United Nations Security Council Resolution 2254 (2015) and taking into account the result of the Congress of the Syrian National Dialogue in Sochi. We reiterate our support for the Geneva process and the mediation offered by the UN, as well as the Astana process which has been showing signs of positive developments on the ground, and stress the complementarity between the two initiatives. We reaffirm our commitment to a peaceful resolution in Syria and our opposition to measures that run contrary to the UN Charter and the authority of the United Nations Security Council (UNSC) and that do not contribute to advancing the political process.
  • Recalling the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Iranian nuclear programme we call upon all parties to fully comply with their obligations and ensure full and effective implementation of the JCPOA to promote international and regional peace and security. Läs deklarationen

Brics multi-national summit, thesouthafrican.com

As the 10th annual Brics summit draws to a close on Friday, South Africa can look back at the event as one of relative success.. Heads of state from Brazil, Russia, India and China all visited Mzansi this week, taking part in policy discussions and hammering out a strategy going forward. […]

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed by all Brics members. The agreement has been put in place to ensure closer collaboration in the promotion of matters related to air quality, water, biodiversity, climate change and waste management

In terms of the MoU, the participants also agreed to additional arrangements that ensure effective implementation of environmental cooperation.

The defining piece of legislation from the summit is the Johannesburg Declaration. It features 102 individual commitments signed by all five countries, that vow to support each other in tackling everything from terrorism to drought. Läs artikel

Libyenkriget 2011

Mats Björkenfeldt

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy hade intresse av att störta Libyens diktator Muammar Khaddafi för att öka Frankrikes inflytande i norra Afrika och komma åt Libyens olja. Han lyckades förena sig med Storbritanniens premiärminister David Cameron om detta. De sökte USA:s stöd för projektet och gjorde klart för president Obama att de skulle fullfölja uppdraget även utan USA:s stöd. Obama föll till föga då det annars ”would do grave damage to American leadership” (Obamas säkerhetsrådgivare Derek Chollet, The Long Game , PublicAffairs 2016). I samma bok framgår att Obama kom att ångra sig.

Läs mer

Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist: Hans Wallmark har frågat mig om regeringen avser att påbörja ett arbete för att söka riksdagens godkännande av det samförståndsavtal som undertecknades mellan Sverige och Finland i Åbo den 9 juli. […]

Exempel på detta kan vara hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN:s stadga. Sådan planering bör vara ett komplement till, men skilt från, respektive lands nationella planering. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser.[…]

Det aktuella samförståndsavtalet mellan Sverige och Finland är ett övergripande politiskt ramverk där ambition och målsättning med försvarssamarbetet klargörs. Det innehåller dock inga juridiskt bindande förpliktelser och utgör därmed inte en sådan internationell överenskommelse som avses i regeringsformen. Riksdagens godkännande av samförståndsavtalet krävs därmed inte. Läs protokollet

Trump har rätt – tysk export är dopad, di.se

Arvid Åhlund

USA och EU tänker inte handelskriga mer, åtminstone inte under överskådlig framtid. Det meddelade Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagskvällen efter ett hyfsat produktivt möte i Vita huset. […]

Som IMF påpekar i en genomgång av bytesbalansen mellan världens 30 största ekonomier från i tisdags, har den billiga euron bidragit till att dopa den tyska exporten och hämma importen. Situationen är samma som i Sverige, men värre eftersom den tyska ekonomin är större och det tyska bytesbalansöverskottet är världens största – runt 8 procent av BNP. Det kan jämföras med Kinas 1,7 procent och eurozonens 1,6 procent i genomsnitt.

Det tyska överskottet är inte nytt – USA:s förra regering fördömde det med samma nit som den nuvarande. Likafullt är det ohållbart, politiskt och ekonomiskt. Skälet är enkelt: överskott i Tyskland betyder underskott någon annanstans. Underskott leder till belåning. Det var det som hände i Grekland före finanskrisen, och det var tyska pengar som gjorde det möjligt. Läs artikel

NATO Isn’t What You Think It Is, foreignpolicy.com

Stephen M. Walt

Article 5 isn’t a tripwire for war and four other misunderstood facts about the Western defense alliance. […]

If one actually reads Article 5, it says: “The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence … will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area” (my emphasis).

Translation: While an attack on a NATO member is to be viewed as an attack on all of them, this would not apply if a NATO member starts the conflict. More importantly, Article 5 does not commit any of the parties to use military force, although the use of force is clearly an option. Rather, it calls upon all the parties to “assist” the members that were attacked, but it does not specify the precise form such assistance would take.

To be sure, in many scenarios the use of force would be appropriate, as it was when the United States invoked Article 5 after the 9/11 attacks and its NATO allies sent their own troops to Afghanistan and adopted other measures to counter al Qaeda. But NATO has declined to use force to help member states in the past, and whether it does so in the future would depend on the specific scenario involved, the options available, and the interests of the members at that time. That is why Article 5 was written as it was. Läs artikel

 

Brussels summit could signal NATO’s decline, chinadaily.com.cn

This is exceedingly unusual in NATO’s 69-year history. Almost immediately before the NATO summit in Brussels, US President Donald Trump criticized Germany for being ”captive” to Russia and called the other NATO member states ”delinquent”. Hours before his meeting with Russian President Vladimir Putin, Trump described the European Union as one of his greatest ”foes”. Earlier, he had said, ”frankly, Putin may be the easiest of all” to talk with.

Such remarks, appalling for US allies, could be deliberately made as tactics to force the NATO allies to increase their defense spending. None of Trump’s predecessors could push the US’ NATO allies to spend more on defense to share the collective defense burden. But a merciless Trump seems to have done that. He said NATO members have added $41 billion extra for defense spending; NATO will be taking in an additional $33 billion or more and at least 17 NATO member states have pledged to reach the target of spending 2 percent of GDP on defense by 2024. […]

The US’ security focus today is China, which the latest US National Security Strategy report described as primary strategic competitor. Even if Trump has seemingly adopted ”anything but an Obama” policy, his administration has followed the Barack Obama administration’s ”rebalancing” toward the Asia-Pacific strategy, but sells it as an ”Indo-Pacific” policy. Whatever that might be, 60 percent of all US Navy ships, 55 percent of the US Army and about two-thirds of its Marine forces are already assigned to the US Indo-Pacific Command, and soon, 60 percent of American overseas tactical aviation assets will also be assigned to this theater. Läs artikel