Svenska soldater ur Task Force Takuba i strid – ingen skadad, forsvarsmakten.se

På onsdagskvällen var svenska soldater ur den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i strid i Mali. Ingen av de svenska soldaterna skadades.

Under ett rutinmässigt spaningsuppdrag utsattes en patrull för finkalibrig eld. Inga svenska soldater skadades och samtliga soldater är åter på huvudcampen.

Förutom Task Force Takuba har Sverige engagemang i den FN-ledda Minusma-styrkan samt EU-insatsen EUTM MALI. Ingen av dessa insatser berörs av onsdagskvällens händelser. Läs pressmeddelande

Iceland and Sweden sign Joint Declaration on defence cooperation,

Today Peter Hultqvist, Minister for Defence of Sweden, and Guðlaugur Þór Þórðarson, Minister for Foreign Affairs of Iceland, signed a Joint Declaration on defence cooperation.

“The Joint Declaration underlines the intent of both parties to strengthen our defence cooperation on matters of mutual interest to better respond to the evolving security environment”, Peter Hultqvist says.

Cooperation areas identified in the declaration include cyber security, resilience against hybrid threats, strategic communications and promoting and developing joint projects to strengthen the implementation of the women, peace and security agenda. Läs pressmeddelande

Tillsätt en oberoende Afghanistankommission! dagensarena.se

Pierre Schori

Efter USA:s och Natos militära nederlag i Afghanistan meddelar regeringen att det svenska deltagandet i det tjugoåriga kriget ska utvärderas. Enligt utrikesministern bereds nu former och omfattning för detta i regeringskansliet. (TT  9/11).

Centerns talesperson i utrikesfrågor Kerstin Lundgren tolkade utrikesministerns och försvarsministerns första information till riksdagen som att Försvarsmakten vill göra sin utvärdering och UD en annan. Hon underströk därför att hon vill se ”en parlamentarisk dimension” i utredningen. […]

I Expressen sa Hultqvist, att ”Vi har ju agerat med det internationella samfundet”. (Han menade då det trettiotal länder som deltagit, inte de 140 i FN-familjen som inte gjorde det). ”Vi är ju en liten nation i det här stora sammanhanget […] och vi kommer att agera på det sätt som övriga gör.” (USA nämnde han inte, ej heller Nato).

I GP lät det så här: ”Det finns alla anledningar att analysera och värdera USA:s strategi och tillvägagångssätt som legat bakom utmarschen ur Afghanistan. Men det är en sak som jag tror vi måste diskutera gemensamt mellan försvarsministrar i olika länder”.

Det var en smått surrealistisk beskrivning av det 20-åriga svenska deltagandet i kriget, summerade sajten Alliansfriheten.se. ”Sverige har inget ansvar, vi deltar i något som närmast är en FN-insats, en anonym koalition bestämmer allt”. Läs artikel

 

Läs! Oberoende svensk vitbok om kriget i Afghanistan, janoberg.me

Jan Öberg, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning (TFF)

Denna utredning av två djupt engagerade och kunniga författare är ett must-read!

Lars-Gunnar Liljestrand och Stefan Lindgren – båda tidigare ordföranden i Föreningen Afghanistansolidaritet – ska ha stort tack för “Vitbok om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002–2021.”

Den handlar naturligtvis om Sveriges insats baserad på ideligen orealistiska “fakta” och politisk-militära felbedömningar. Men speciellt viktigt – och riktigt – är att den övertygande dokumenterar på flera sätt hur det absolut viktigaste för Sveriges regering och Riksdag var att visa lojalitet med USA och NATO – och att talet om demokratisering, utveckling, kvinnors rättigheter aldrig var det.

 Det är  en faktaspäckat och trovärdig rapport, som jag varmt rekommenderar – också därför att den plockar sönder mångas tro på att kriget på något sätt var förenligt med folkrätten och FN:s stadga. Det var det inte. Eller att kriget syftade till att öka säkerheten för befolkningarna i ockupationsländerne. Det har det inte gjort – tvärtom. Vi vet att det globala kriget mot terror, som George W Bush startade efter 9/11 med angreppet på Afghanistan 10/7, årligen skördar 40 gånger fler liv – 16 000 – än i år 2000.

Det måste vara historien dummaste krig – och det startades i Afghanistan. Läs artikel

Sveriges roll i kriget i Afghanistan

Lars-Gunnar Liljestrand

Anförande på möte till stöd för Julian Assange och om det svenska deltagandet i Afghanistanskriget. Den 11 september på Odenplan i Stockholm.

Arr: Stödkommittén för Julian Assange, Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige och Folket i Bild Kulturfront.

 

Viktigare än något annat när det gäller deltagandet i kriget har varit att visa Sverige som en lojal partner till USA och Nato.

Det överskuggar alla andra mål som regeringen smyckat ut insatsen med, såsom kvinnors rättigheter, flickors skolgång med mera.

Utredningen om Sverige i kriget 2002–2014 som kom 2017 visade detta klart.

Nato definierade 11 september-attentaten som ett angrepp på hela alliansen och hänvisade för första gången till artikel 5 i Nato-stadgan som stipulerar ”en för alla – alla för en”.

USA var dock mindre förtjust över att hela alliansen skulle ställa upp när man inledde bombkriget den 7 oktober 2001. Man ville inte ha massa stater att hela tiden tvingas komma överens med och försinka insatsen.

USA valde Storbritannien och Kanada. Sedan fick övriga Nato komma med i Isaf.

Läs mer

Australia to get nuclear subs in new US, British partnership, afp.omni.se

The United States, responding to growing rivalry from China, announced a new alliance Wednesday with Australia and Britain to strengthen naval capabilities in the Indo-Pacific with a new Australian nuclear submarine fleet.

The announcement — made in a video meeting by President Joe Biden, Australian Prime Minister Scott Morrison and his British counterpart Boris Johnson — was sure to infuriate France, which has been negotiating a multi-billion-dollar sale of conventional submarines to Australia.

France’s Naval Group voiced its “deep disappointment” at news of the initiative which appeared to pull the rug out from under the French-Australian deal.

Biden said the work to enable Australia to build nuclear-powered submarines would ensure that they had “the most modern capabilities we need to maneuver and defend against rapidly evolving threats.” Läs artikel

Danska och svenska riksdagsledamöter kräver svar om spionaffär, svt.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) kommer nästa torsdag 23 september för tredje gången till riksdagens försvarsutskott för att svara på frågor om vad som hänt efter SVT:s avslöjande om att amerikanska underrättelsetjänsten via Danmark spionerat på svenska politiker. […]

Måndagen den 6 september utfrågades danska försvars- och justitieministrarna i danska försvarsutskottet om spionaffären.

Bland annat frågade ledamöterna om den danska regeringen kan garantera att den danska militära underrättelsetjänsten FE i fortsättningen inte ger NSA möjlighet att spionera på Danmarks grannar.

Svaret från danska försvarsministern Trine Bramsen (S) blev dock kortfattat.

– Det är helt avgörande att andra inte får insyn i vad försvarets underrättelsetjänst kan och hur de arbetar, sade hon.

Nu kallas Peter Hultqvist för tredje gången till försvarsutskottet.

– Jag förväntar mig att han redovisar vilka kontakter han tagit med Danmark sedan senast. Och vad de kontakterna lyckats framställa kring vad som hänt, säger utskottets ordförande Pål Jonson (M). Läs artikel

Hur Sverige gick med i kriget

Lars-Gunnar Liljestrand

Anförande på möte till stöd för Julian Assange och om det svenska deltagandet i Afghanistanskriget. Den 11 september på Odenplan i Stockholm.

Arr: Stödkommittén för Julian Assange, Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige och Folket i Bild Kulturfront.

 

Idag, då det katastrofala kriget i Afghanistan är över och nederlaget för de USA-ledda styrkorna är ett faktum, har redan en omskrivning av historien börjat.

Försvarsministern tar inte orden USA och Nato i sin mun utan talar om att Sverige deltog i en insats av det ”internationella samfundet”.

Sverige kunde inte påverka någonting. ”Vi var bara en liten nation i koalitionen”, sade han samma dag som Kabul intogs den 15 augusti.

Annat var det då Sverige gick med i kriget och under de nästan 20 åren som vi varit med.

Då skulle Sverige ”göra skillnad”. Det handlade om skolor för barn, kvinnors rättigheter och bygga demokrati.

Det ursprungliga motivet från USA att, efter den 11 septemberattentaten, bekämpa terrorismen i form av al-Qaida föll bort när man efter några års krig kunde konstatera att landet hade högst ett par hundra al Qaida-medlemmar vilket var färre än i stater som Irak, Jemen och Somalia.

Att något var i grunden fel i den officiella förklaringen från svenska regeringar stod klart för alla som satt sig in i och följt kriget.

Inget land går i krig med ett annat för flickors rätt till skolgång.

Läs mer

Vil kutte i kjøp av F-35, forsvaretsforum.no

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer partileder i Rødt Bjørnar Moxnes.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Norge trenger en selvstendig forsvarspolitikk, som bygger på et sterkt nasjonalt forsvar og der Norges sikkerhetsinteresser og folkeretten går foran USAs globale stormaktsinteresser. […]

– Kampflyet F-35 har nå beregnede levetidskostnader på over 300 milliarder som vil ramme hele Forsvarets økonomi i årtier, og flyet er ikke engang egnet til suverenitetshevdelse over Norges havområder. Rødts politikk har hele tiden vært å kutte i dette kjøpet som ble til gjennom en tvilsom anbudsprosess under hemmelig amerikansk press, og å kutte i deltakelse i USA og Natos krigføring i fjerne himmelstrøk. Läs intervjun

Malis regeringshær dræber flere civile end jihadister. Fra januar slutter danske soldater sig til dem, danwatch.dk

[…] Troels Burchall Henningsen er adjunkt på Institut for strategi og krigsvidenskab på Forsvarsakademiet, hvor han blandt andet forsker i situationen i Mali. Han fortæller, at respekt for krigens love er en vedvarende udfordring i landet.

Alligevel slog han øjnene op, da mediet The New Humanitarian for nyligt udgav en ny undersøgelse, hvor fremgik, at Malis regeringshær i 2020 dræbte flere civile end jihadister. […]

I maj besluttede et bredt flertal i Folketinget at sende en specialoperationsstyrke på 105 mand til Mali. Her slutter de sig til Task Force Takuba, en fransk-ledet enhed med deltagelse af tretten europæiske lande, hvor de vil få til opgave “at rådgive, støtte og ledsage maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker”, som Udenrigsministeriet skriver.

Danwatch har spurgt Udenrigsministeriet, hvordan man vil sikre sig, at danske soldater ikke samarbejder med soldater, som ser stort på krigens love, men ministeriet har ikke ønsket at kommentere. “For nuværende prioriteres håndteringen af Afghanistan”, nøjes de med at skrive i et mailsvar. Läs artikel

Nu startar stora marinövningen Northern Coasts 21, forsvarmakten.se

Den internationella marinövningen Northern Coasts genomförs i södra Östersjön utanför Karlskrona. För omkring 2 000 deltagare från 15 nationer innebär övningen två veckor till havs eller ute i kustlandskapet i syfte att stärka och utveckla förmågan till ett gemensamt försvar mot ett väpnat angrepp.

Northern Coasts (Noco) är en årligen återkommande övning som har genomförts i Östersjön med svenskt deltagande sedan 2007. Initiativet till övningen är tyskt men värdskapet alternerar mellan ett antal Östersjönationer, i år står Sverige som värd. Läs  pressmeddelande

Marinkårssoldater övar med svenska enheter i Stockholms skärgård, forsvarsmakten.se

Under fredagen rådde full aktivitet på Skavsta flygplats när landningsplattan fylldes av ett hundratal amerikanska marinkårssoldater. Syftet med deras besök i Sverige – att öva strid i skärgårdsmiljö tillsammans med Försvarsmakten och marinens amfibieförband.

I år är det tredje gången den bilaterala övningen Archipelago Endeavor genomförs i regi av Amfibieregementet strax utanför Stockholm. Likt tidigare syftar även årets upplaga till att samöva de svenska och amerikanska styrkorna och ytterligare fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet de båda förbanden emellan. Något som i förlängningen också kommer bidra till ökad effekt för försvaret av Sverige.

– Övningen ger oss en unik och värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Det är genom övningar som denna vi lär oss mer om varandra, kan stärka våra relationer och sänker tröskeln för att kunna arbeta sida vid sida i händelse av kris eller krig, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet. Läs pressmeddelande