Uffe Ellemann anmelder: Marie Krarups kolde krig, altinget.dk

Uffe Ellemann-Jensen åbnede Marie Krarups nye interview-bog om den aktuelle strid mellem Rusland og Vesten med den største modvilje. Men han blev positivt overrasket.

Marie Krarup har selv været ude om, at denne anmelder åbnede hendes bog om ”Ny Kold Krig” med den største modvilje.

Den lanceres nemlig med en påstand om, at der i Danmark indtil nu ikke har været en seriøs debat om forholdet til Rusland, og i forlagets præsentation får vi denne svada: ”I Folketinget er der omtrent kun én politiker, der ikke har ladet sig kujonere, men ser rationelt og fornuftigt på relationerne mellem Vesten og Rusland”.

Og det er altså Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, der som uddannet sprogofficer behersker russisk, og som har gjort tjeneste i Moskva som assisterende forsvarsattaché. Läs recensionen

Den liberale statsministern och Finlands frigörelse, Anders Björnsson

I senaste numret av Finsk Tidskrift (1:2018) skriver emeriterade statsvetarprofessorn Lennart J. Lundqvist, Göteborg, om Sveriges statsminister Nils Edén, som tillträdde i oktober 1917 efter valen till andra kammaren i spetsen för en koalitionsregering tillsammans med socialdemokraterna och med Hjalmar Branting som finansminister. Lundqvist kommer också in på vårt lands förhållande till det just självständiggjorda Finland:

”I Finland hade under hösten 1917 skyddskårer bildats för att driva ut de ryska soldaterna, och snart började radikala arbetare bilda röda garden. När Tyskland och Ryssland slutit ett stilleståndsavtal i början av december, utropade den finska lantdagen Finlands självständighet. Sverige erkände Finlands suveränitet en månad senare. Starka rörelser fanns för att Åland skulle tillfalla Sverige. En åländsk delegation hade bildats för att framföra ålänningarnas önskan att tillhöra Sverige. Tyskland agerade på olika sätt för att Åland skulle bli svenskt, och högern använde starka ord om ’blod’ och ’folk’ för att få regeringen att stödja Ålands sak.

Läs mer

Trident Juncture, forsvaret.no

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen.

Rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner skal øves.

  • Omlag 150 fly og ca. 70 skip vil delta på øvelsen.
  • Mellom 8 000 og 10 000 kjøretøy brukes, noe som gir meget stor militær aktivitet på offentlige veier i øvingsområdet.
  • Den mest synlige delen av øvelsen, såkalt «live exercise», vil foregå fra 25. oktober til 7. november.
  • Deretter skal man øve kommandoplassene fra 14.-23. november. Läs pressmeddelande

NORDEFCO Annual Report 2017, defmin.fi

By cooperating at the Nordic level, we all aim at strengthening our national defence and finding synergies to better address security concerns. These are NORDEFCO’s guiding principles […]

NORDEFCO provides the Nordic countries’ defence administrations and defence forces a platform for strategic level discussion, exchange of information, and military cooperation. The NORDEFCO secure communication system established in 2016 especially promotes this target. In addition to excellent cooperation at the ministerial and the military level, NORDEFCO also enjoys strong political and public support in all five Nordic countries. Furthermore, NORDEFCO is not only a platform for projects covering all the defence fields, but a platform to exchange information and for discussion on topics of common interest. To deepen our dialogue, Finland hosted the first NORDEFCO Table Top Discussion. Läs rapporten

Klare til kamp hvis Norge blir angrepet, tv2.no

For første gang etter den kalde krigen skal NATO øve på hvordan allierte styrker skal komme til unnsetning – hvis Norge blir angrepet.

Admiral James Foggo er mannen som skal lede 35.000 soldater fra 30 land i øvelsen Trident Juncture til høsten. Scenariet er at Norge er under angrep […] Mens USAs president, Donald Trump, har sådd tvil om sitt engasjement for NATO, er en av hans fremst militære ledere ikke i tvil om NATO-prinsippet «en for alle og alle for en».

– I baklomma uansett hvor jeg går har jeg en kopi av NATO-traktaten. Artikkel fem sier at hvis en blir angrepet vil NATO reagere. Det gjorde våre venner og allierte da USA ble angrepet 11.september 2001. Det var første gang artikkel fem ble brukt. Det er sikkert som banken. Vi er der for dere hvis dere trenger oss, sier admiralen til TV 2 og legger til:

– Vi er ikke aggressive og egler ikke til kamp. Men beskjeden som vil bli formidlet til enhver motstander av NATOs partnere og allierte er at hvis vi trues, vil vi respondere. Läs artikel

 

Wallströms ilska: ”Vad hände i måndags klockan två?”, svd.se

I lördags lyckades FN:s säkerhetsråd för första gången enas om en resolution om Syrien efter sju års krig. Enligt resolutionen, som lagts fram av Sverige och Kuwait, ska 30 dagars eldupphör införas i hela Syrien så att humanitär hjälp kan nå nödlidande. Till sist fick man även med sig Ryssland på resolutionen, vilket anses vara ett genombrott.

Men på måndagen kom Ryssland med ett eget oväntat utspel: Vladimir Putin har nu gett order om fem timmars daglig humanitär vapenvila i östra Ghouta, med start på tisdagen. Plötsligt verkar FN-resolutionen om eldupphör i hela landet ha hamnat i skugga.

Utrikesminister Margot Wallström är tydligt irriterad över det ryska utspelet.

– Detta är förvirrande och verkar försvagande på FN-resolutionen som Ryssland också röstade för. Det var ju ett enhälligt beslut. Man ska inte göra sådant här som kan underminera eller försvaga beslut vi fattat i säkerhetsrådet, säger Margot Wallström till SvD i Genève, där hon talar inför FN:s nedrustningskonferens samt människorättsråd på tisdagen […]

Hon betonar att Ryssland nu kommer att pressas att leva upp till FN-resolutionen, så att det blir eldupphör i hela Syrien i 30 dagar.

– Om man inte gör det kommer Sverige att ta upp saken igen i säkerhetsrådet. Vi måste hålla trycket uppe på Ryssland. Det är Ryssland som på riktigt kan påverka Assad-regimen, och få regimen att upphöra med bombningarna. Läs artikel

Svensk neutralitetspolitik, Mats Björkenfeldt

Per Ahlin är jur. dr och forskare i folkrätt. Han disputerade 1993 på en avhandling om folkrättens roll i svensk säkerhetspolitik. I över 20 år har han arbetat på Dagens Nyheter, bland annat som reporter och som utrikesredaktör på ledarredaktionen. I dagarna har han givit ut boken Efter neutralitetspolitiken. Folkrätten i svensk säkerhetspolitik 1993–2017 (Jure 2018).

På sin hemsida klargör han syftet med boken: ”Mycket har hänt på drygt 20 år. Neutralitetspolitiken är övergiven, Sverige är medlem i EU och nya hot mot länders säkerhet har uppstått. Det finns fler exempel. Den huvudsakliga frågeställningen i projektet är om svensk tolkning av folkrätten ändrats i takt med att världen gjort det, och i så fall på vilket sätt. Centrala ämnen för studien är Sveriges syn på självförsvarsrätten, på den kollektiva säkerheten och på behovet av en stark rättsordning för att skydda en liten stat.”

Läs mer

Possible $3.2B Patriot sale to Sweden gets US State Department approval, defensenews.com

The U.S. State Department has approved a possible foreign military sale of four Patriot air-and-missile defense systems to Sweden for an estimated total of $3.2 billion. Sweden chose the Raytheon-manufactured Patriot for its new AMD system over the French consortium Eurosam’s SAMP/T late last year.

The Swedish government announced its decision on Nov. 7, 2017, via its website. Sweden planned to send a letter of request for a letter of offer and acceptance to the U.S. government that would trigger the process, according to the online post. Läs artikel

Security Council Demands 30-day Cessation of Hostilities in Syria to Enable Humanitarian Aid Delivery, Unanimously Adopting Resolution 2401 (2018), un.org

The Security Council, acting unanimously today, adopted a resolution demanding parties to Syria’s seven-year-long conflict to cease hostilities without delay for at least 30 consecutive days, ensuring a “durable humanitarian pause” to enable weekly humanitarian aid deliveries and medical evacuations of the critically sick and wounded.

By the terms of resolution 2401 (2018), the 15-member Council demanded that, immediately after the start of the cessation of hostilities, all parties would allow safe, unimpeded and sustained access each week for the humanitarian convoys of the United Nations and their implementing partners to all requested areas and populations — particularly the 5.6 million people in 1,244 communities in acute need and the 2.9 million in hard-to-reach and besieged locations, subject to standard United Nations security assessments.  It also demanded that the United Nations and its partners be allowed to carry out safe, unconditional medical evacuations, based on medical need and urgency […]

Affirming that the cessation of hostilities would not apply to military operations against Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL/Da’esh), Al-Qaida, Al-Nusra Front and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with terrorist groups, as designated by the Council, the organ further called on relevant Member States to coordinate efforts to monitor the cessation of hostilities, building on existing arrangements.  It called on all Member States to use their influence with the parties to ensure its implementation and create conditions for a durable and lasting ceasefire […]

Syria’s representative, stressing that the horrific stories outlined by some speakers omitted descriptions of the many crimes they themselves had perpetrated, said his Government had taken seriously and observed all de-escalation initiatives in order to protect the lives of its citizens.  Calling on all States to sever ties with terrorist groups — whose violations had become increasingly serious and now threatened the lives of 8 million people in Damascus — he declared: “We bear the responsibility as a State for our citizens, and we have a right to counter-terrorism.”  Indeed, Syria had the right to defend itself according to Article 51 of the United Nations Charter, he said, urging the Governments of the United States, the United Kingdom and France to stop devising plans — reminiscent of their colonial pasts — aimed at dividing his country.

Ur resolutionen: Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations”

Läs resolutionen och referatet av diskussionen i rådet

Styggt försvar i elakt tidevarv, Hans Stigsson, ledare, nt.se

[…] Ska vi tolka tidens tecken, förefaller vi äntligen röra oss bort från den bedrägliga pacifismen och den lika bedrövliga småstatsmentalitet som följt på vår självvalda avväpning sedan 90-talet. Under det kalla kriget visste vi att fylla vårt säkerhetspolitiska mått och kunde därigenom spela en förtroendegivande och krigsdämpande roll i Nordeuropa. Det gav oss handlingsfrihet och respektfullt bemötande, också i de storpolitiska salongerna.

Nu är det emellertid så att fan själv gömmer sig i detaljerna och detsamma gäller för den föreslagna upprustningen. Hur ska exempelvis Försvarsmakten kunna anställa långt fler visstidsanställda soldater och matroser, när man redan gått bet i frågan under åratal? Studien förtjänar att kritiskt nagelfaras, för dylika exempel på byråkratiserat önsketänkande kan vi icke tillåta oss.

Därtill börjar det politiska soldatprovet med ett enda steg, ett marschanträde som sätter takten. Det saknas redan under innevarande försvarsperiod (till 2020) sex miljarder. Dessa bör regering och riksdag skyndsamt tillföra. Verkställ! Läs artikel

Rikshemvärnschefens insatsövning, forsvarsmakten.se

Vecka 15 2018 (11-15 april) genomförs Rikshemvärnschefens insatsövning i Uddevalla, Lysekil och Skredsvik (med omnejd).

Övningen omfattar ca 650 soldater, hjulfordon, hundar, båtar och flygplan. Förbanden kommer vara synliga längs vägar, delar av centrum, Torps köpcentrum samt i anslutning till flera civila övningsobjekt. Hemvärnsförband från Skaraborgs regemente, Ledningsregementet och Försvarsmedicincentrum kommer att ingå i övningen.

Övningsmoment genomförs främst vid Lysekils hamn, Preem Raffinaderi i Lysekil, Gullmarsleden, Skredsviks skola samt Uddevalla hamn med hamninlopp. Läs pressmeddelande

In Geneva, UN chief urges new push to free world from nuclear weapons, news.un.org

Warning that nuclear weapons pose catastrophic risks to human life and the environment, United Nations Secretary-General António Guterres on Monday called on the international community to make a reinvigorated push to rid the world of such weapons.

“Countries persist in the mistaken idea that nuclear weapons make the world safer,” said the Secretary-General, addressing the UN Conference on Disarmament, in Geneva, Switzerland, on Monday.

“At the global level, we must work together towards forging a new momentum on eliminating nuclear weapons,” he urged.

Outlining a new initiative to give greater impetus and direction to the global disarmament agenda, Mr. Guterres said the world must respond to the dangers of the over-accumulation and proliferation of weapons, and reinforce the need to integrate disarmament into the UN efforts on preventive diplomacy and peacemaking. Side-by-side, a focus is needed on the impact of conventional weapons on civilians as well as on the link between disarmament and the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular the resources lost to excessive military spending – resources that could have been used to spur development activities.

“My initiative will strive to offer a new perspective on traditional priorities; and a clear vision for the future; and also, practical and implementable actions,” he said, noting that while the challenges are enormous, “history shows that it has been possible to reach agreement on disarmament and arms control even at the most difficult moments.” Läs artikel