Peter Hultqvist om spionageavslöjandet: ”Vi vill ha korten på bordet”, svt.se

SVT kunde under söndagen avslöja att amerikanska NSA med dansk hjälp spionerat på svenska politiker. När försvarsminister Peter Hultqvist under söndagen gästade Agenda så benämnde han det som en ”ohållbar situation”:

– Vi vill ha korten på bordet. Jag betraktar inte detta som avslutat.

Via danska kablar så har NSA kunnat spionera på ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige, det kan SVT Nyheter avslöja tillsammans med Danmarks Radio, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung och Le Monde.

Informationen om avlyssningen nådde försvarsminister Peter Hultqvist först förra torsdagen, när han fick frågor om informationen från SVT:s reporter.

– Så fort jag fick kunskap om att uppgifterna fanns så tog jag kontakt med den danska ministern. Jag tror vår signal till den danska regeringen har gått fram. Det danskarna har meddelat är att det är oacceptabelt med avlyssning av allierade. Vi har på tjänstemannanivå också varit i kontakt med Tyskland, Frankrike och USA, säger försvarsminister Peter Hultqvist i söndagens Agenda. Läs artikel

Heimevernet er glemt i «folkeforsvaret», forsvaretsforum.no

Sten Løitegaard, advokat og tidligere sjefjurist i Heimevernt

[…]Det er egnet til undring at en hovedlærer ved Krigsskolen kan skrive om «folkeforsvaret», uten å nevne den største avdelingen i vårt militære forsvar: Heimevernet (HV). Denne styrken fyller nettopp de funksjoner i kontakten til det sivile samfunn Kibsgaard etterlyser. Her har Forsvaret instrumentet man kan bygge ut og videreutvikle for å øke volum og utholdenhet og knytte Forsvaret nærmere til folket.

I denne sammenhengen er det betimelig å nevne at det over år har vært et press for å redusere HVs volum snarere enn å bygge opp strukturen. Det er ikke mange år siden det var forslag om å redusere HV fra 45.000 til 30.000 soldater. Vi klarte å berge 40.000, så langt. Listen over kutt i HV’s struktur bare de siste tiår kan gjøres lang, svært lang og det var langt mellom de som tok HV i forsvar.

Jeg er enig i at Norge forsvares ikke av materiell alene. Folk og forsvarsvilje må veves sammen. Det er neppe mulig å bygge opp en ny struktur med byråkrati det ikke en gang er realistisk å få finansiert.

La heller alle gode krefter gå sammen om å videreutvikle det folkeforsvaret vi har i Heimevernet. For en relativt rimelig sum vil vi kunne få en godt trent og utrustet, desentraliserte militære avdelinger som gjør adskillig mer enn «…borgere som gjør motstand på et eller annet vis.»

Da vil vi også unngå å bli helt avhengige av «unge menn fra Oklahoma». Läs artikel

Mali utesluts ur Västafrikas samarbetsorgan, sverigesradio.se

Västafrikanska Mali utesluts ur Västafrikas samarbetsorgan Ecowas – efter att militären i landet utfört flera kupper inom loppet av nio månader, det rapporterar AFP.

Det var under ett toppmöte igår som länderna bestämde att Mali ska uteslutas med omedelbar verkan.

Det ska gälla fram till slutet av februari 2022 – då makten i Mali ska lämnas över till en demokratiskt vald regering. Läs pressmeddelande

USA har spionerat på svenska politiker med hjälp av Danmark, svt.se

De nya uppgifterna framkommer i en hemlig utredning med kodnamnet ”Operation Dunhammer” inom danska Forsvarets Efteretningstjeneste (FE). Utredningen har analyserat NSA:s övervakning från Danmark under åren 2012 och 2014.

Avslöjandet bygger på information från nio olika källor som alla haft tillgång till hemligstämplad information från danska underrättelsetjänsten. Alla uppgifter är bekräftade av flera av varandra oberoende källor. Majoriteten av källorna bekräftar för Danmarks Radio att namngivna svenska politiker och höga tjänstemän var ett mål för spionaget. […]

En av källorna säger:

– Jag fick inblick i att NSA via samarbetet med FE spionerade på svenska näringslivsintressen och namngivna svenska politiker.

En annan källa säger att det handlar om ”politiker inom områden som underrättelsetjänster normalt intresserar sig för”. Det har inte, via källorna, varit möjligt att få svar på hur många svenska politiker eller tjänstemän det rör sig om eller deras namn.  Exakt vem som blev avlyssnad när vet vi inte. Läs artikel

Norges brigadesjef under krigen: – Forsvarets Overkommando er håbløs! forsvaretsforum.no

Jon H. Rydne

[…] Blant dagbøkene er altså brigadesjef Oscar Strugstads nitide, daglige nedtegnelser fra han kom over til Skottland 14. mars 1941 til 17. mai 1945. Strugstad var fra vinteren 1941 sjef for Den norske brigade i Skottland. I 1942 ble han utnevnt til generalmajor og kommandør av Order of the British Empire. Fra nyttår 1943 ble han utnevnt til militærattaché i London. […]

«Jeg undres på om denne dagbok kommer til å omfatte den dag da vi skal vende tilbake til Norge for å ta landet tilbake.»

– Strugstad er kritisk til Forsvarets Overkommando. I en middag med blant andre Hugo Munthe Kaas, som jobbet for britisk etterretning, diskuterer de blant annet organiseringen av Forsvaret, og dagboksnedtegnelsen slutter slik: «Vi diskuterte mange, aktuelle emner. F.O. må oppheves!», forteller Carslen.

27. desember skriver Strugstad rett ut at «noe må gjøres for å forandre den organisasjon vi fik herover da Forsvarets Overkommando blev oprettet. Den er håbløs! Jeg vil iallfall si min mening». Han vil vekk, og betror dagboken at «Jeg har søkt om å komme til fronten i Nordafrika, men jeg vet ikke om det lykkes for meg». Läs artikel

”Undvik nya svenska krigsäventyr i Afghanistan”, dn.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Den svenska försvarsmakten meddelande nyligen helt kort på sin hemsida att insatsen i Afghanistan ceremoniellt avslutades: ”Lördag den 15 maj genomfördes en historisk flaggceremoni i Kabul. I närvaro av chefen för den multinationella styrkan Resolute Support Mission (RSM) den amerikanske generalen Scott Miller och stora delar av hans stab. På insatsens högkvarter halades den svenska flaggan efter nästan 20 års närvaro i Afghanistan.”

Ingen av de politiskt ansvariga för Sveriges deltagande i kriget, vare sig från regeringen eller från riksdagen, hade funnit det mödan värt att komma. Försvarsattachén vid ambassaden i Kabul fick representera Sverige.

Annars har det under de 20 år Sverige krigat sällan saknats svenska politiker som på plats velat framträda med svenska militärer. Nu när alla vet att kriget var en katastrof vill ingen av de folkvalda ta i Afghanistanfrågan ens med tång. Läs artikel

Macron truer med å trekke franske styrker ut av Mali, forsvaretsforum.no

[…] Frankrike og EU fordømte tirsdag det de kalte et «uakseptabelt statskupp» etter at Malis midlertidige president Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane ble styrtet av en militærjunta ledet av obersten Assimi Goïta. Kuppet var juntaens andre siden august i fjor, og er blitt møtt med fordømmelse fra også FN, den vestafrikanske organisasjonen ECOWAS og den afrikanske union.

Ifølge Macron har N’Daw, som nå er styrtet fra makten, fått beskjed om at Frankrike vil trekke sine styrker ut av landet om Mali går i en retning mot radikal islamisme.

– Radikal islamisme i Mali med våre soldater i landet? Aldri, sa han til avisa Journal du Dimanche.

Den franske presidenten sa også at han har gitt vestafrikanske ledere beskjed om at de ikke kan støtte et land hvor «det ikke lenger finnes noen demokratisk legitimitet eller tradisjon». ECOWAS har invitert juntaleder Goïta til Ghanas hovedstad Accra for samtaler før et ekstraordinært møte om situasjonen i Mali søndag. Läs artikel

What’s in a name? NATO’s ‘Steadfast Defender’ is exercise in doublespeak, responsiblestatecraft.org

Anatol Lieven, senior research fellow on Russia and Europe at the Quincy Institute for Responsible Statecraft

[…] Because of course the European NATO members are not truly confident that the United States would in fact be steadfast in their defense in the event of war, have no confidence at all in their own capacity to defend themselves, and yet are utterly unwilling to make the effort necessary to strengthen that capacity.

By way of keeping a family relationship among the names, one particular part of the present operation could also be called “Operation Delusional Hedgehog.” This is the part which involves NATO forces deploying to the Black Sea to fight against Russia in Ukraine. In this case, “Operation Mendacious Hedgehog” might be even more appropriate, because we have known for a fact since Georgia in 2008 and Ukraine in 2014 that NATO will not fight to defend either of these countries. Moreover, this NATO “plan” appears to have forgotten that to get warships to the Black Sea you have to pass through the Bosphorus, which is part of Turkey — not perhaps the most reliable of NATO allies these days, above all when it comes to conflict with Russia?

Should God forbid there be another war in Ukraine (perhaps caused by the Ukrainians making the Georgian mistake of 2008 and actually believing Washington’s half-promises of support), then the name for NATO’s strategy in this case would come straight from A Winter’s Tale: “Operation Exit Pursued By A Bear.” As for the Ukrainians, the name for their effort to gain NATO military support against Russia should all too obviously be called “Operation Love’s Labour’s Lost.” Läs artikel

 

Our covert regime change wars, responsiblestatecraft.org

Daniel Larison, former senior editor at The American Conservative magazine

The U.S. presents itself as the builder and enforcer of an international order defined by the rules and institutions created in the wake of WWII. While the U.S. frequently violates those rules, international law still constrains how the U.S. has operated in the world. Even when pursuing regime change, the U.S. has felt constrained by the principle of nonintervention to conceal its role in toppling foreign governments when there is no legal excuse readily available. That is the core argument of Michael Poznansky’s “In the Shadow of International Law: Secrecy and Regime Change in the Postwar World.” Läs artikel

Kupp i Mali: osäker framtid väntar, globalbar.se

I måndags förde militär i Mali bort presidenten, premiärministern och försvarsministern efter det att militärer som ingått i regeringen sparkats. Kuppen har fördömts från både EU och FN.
– Det mesta tyder på att militären just nu har initiativet, men detta kan ändras snabbt. Det hela är inte på något sätt avgjort, säger forskaren Sten Hagberg som just nu befinner sig i Mali. […]

I en kommentar till situationen i Mali skriver UD följande:
UD följer noga den allvarliga utvecklingen i Mali med anledning av att övergångsperiodens president och premiärminister arresterades av militär den 24 maj. Europeiska rådet, och därigenom Sverige, har fördömt arresteringen och uppmanat till deras omedelbara frisläppande. Den pågående övergångsperioden i Mali efter militärkuppen i augusti 2020 måste återupptas. Läs artikel

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt, regeringen.se

Sverige har under lång tid varit starkt enga­gerat för att främja utveck­lingen av den inter­natio­nella humani­tära rätten i väpnade kon­flikter och för att stötta Inter­natio­nella brott­måls­domstolen och dess verk­samhet. Som ett led i detta arbete lämnar regeringen i proposi­tionen förslag till lag­ändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de så kallade Kampala­ändringarna avse­ende aggressions­brott och vissa andra ändringar i Rom­stadgan för Inter­natio­nella brott­måls­dom­stolen. Det föreslås även att aggressions­brott kriminali­seras i svensk rätt. För aggressions­brott ska dömas den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära hand­lande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressions­handling som till sin karaktär, svårhets­grad och omfatt­ning utgör en uppen­bar över­trädelse av Förenta natio­nernas stadga. Straffet ska vara fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år eller på livstid. Läs pressmeddelande

Finns Norden?

Anders Björnsson
Artikeln publicerad i FiB/K nr 5-2021

Antarktis, Sydpolen, finns – med finns det ett Norden? Arktis, Nordpolen finns, men det är ju inte ett landområde eller en kontinent, och nu håller packisen där på att smälta. Stormaktskonflikter tornar upp sig. Donald Trump gjorde ett försök att köpa Grönland – med vilka pengar? – för att få ett framskjutet uppland i konkurrensen om råvaror och geopolitisk status. Ryssland är det stora arktiska landet och ingår i vad som kunde kallas Nordeuropa. Kineserna vill också ha en del av kakan, det vill säga fyndigheter på havsbottnen och handelsleder. Danmark och Norge är inte roade. Mitt igenom Island löper kontinentalsprickan.

Läs mer