’Non-proliferation and global security – current problems’ Lecture by Hans Blix, pircenter.org

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) Thursday 19 Oct 2017

Glad to have the opportunity to share ideas with students of today. My engagement in disarmament negotiations began in 1962, when as a legal
advisor I joined Ms Alva Myrdal at the Eighteen Nations Disarmament Conference in Geneva. The ENDC was the precursor to today’s Geneva
Conference that has been in coma for some 20 years. In the 1960s, 70s, 80s and first half of the 90s it was alive and relatively productive.

Since the second half of the 90s the disarmament gearshift has been in the reverse. My generation can be proud of many things that have been
achieved in the world since WWII – emancipation of colonial territories, growing and widening emancipation of women, economic development,
etc. However, the arms stocks are bigger than ever and we have evidently failed to remove the risk of war – the primary task of the UN. It falls on
your generation to reduce the risk of war and to spare the world from spending some 1.700 billion dollars annually for military purposes. Läs föredraget

Veckans citat

”Uppenbart är att de ryska väpnade styrkorna har utvecklats till att kunna vara ett instrument för den politiska ledningen för att nå politiska mål vilket också framgått i samband med annexionen av Krim 2014. Men, Ryssland har inte idag, och sannolikt inte heller i ett längre perspektiv, förmåga att föra ett storskaligt krig. För detta krävs en ominriktning av den utveckling som de väpnade styrkorna för närvarande genomgår. Däremot har man förmåga att genomföra operationer inom ramen för en lokal konflikt av konventionell art som är begränsad i tid och rum och idag bara en operation. En bedömning som har sin grund från intrycken av övningsverksamheten, operationen i Syrien och konflikten i Ukraina. Övningsverksamheten i form av de storskaliga övningarna innebär i regel bara omdispositioner och förstärkningar av en strategisk riktning. I Ukraina är Ryssland officiellt inte inblandat och det är fråga om en lokal konflikt i form av en markoperation där marin- och flygstridskrafter lyser med sin frånvaro. Operationen i Syrien är i huvudsak en luft- och marin operation med ett begränsat inslag av ryska markstridskrafter.

Den bedömning som redovisats ovan innebär att det fortsatt finns all anledning att följa den ryska förmågeuppbyggnaden i syfte att identifiera brytpunkter i densamma, inte minst i vårt närområde.”

Överstelöjtnant Jörgen Elfving om rysk förmågeutveckling medio 2017

Läs artikeln i dess helhet i Kungl Krigsvetenskapsakademiens tidskrift nr 4/2017

Turkiet köper ryskt luftvärn, sydsvenskan.se

Turkiet och Ryssland har undertecknat ett avtal om ett turkiskt köp av det ryska luftvärnsrobotsystemet S-400, rapporterar CNN Turk och andra medier. Kontraktet beräknas vara värt omkring 2,5 miljarder amerikanska dollar, motsvarande drygt 20 miljarder kronor.

Köpet är kontroversiellt, eftersom Turkiet är medlem i Nato. Systemet kan inte integreras i Natos militära struktur och vapenaffärer med Ryssland tillhör inte vanligheterna i den västliga försvarsalliansen.
De första leveranserna väntas i mars 2020. Läs artikel

Svensk militär i Afghanistan utan mål och mening, Lars-Gunnar Liljestrand

Magnus Johnsson har skrivit en doktorsavhandling om den svenska militära insatsen i Afghanistan, Strategic Colonels. The Discretion of Swedish Force Commanders in Afghanistan 2006–2013 .

Avhandlingen handlar om vilket handlingsutrymme svenska befälhavare i Afghanistan har haft att tolka uppdraget och hur det skulle genomföras. För att besvara de frågeställningarna har Johnsson grävt upp upp allt vad som finns av politiska beslut, mandat, policy och direkta order till den svenska Isaf-styrkan som var verksam 2006–2013.

Inte överraskande finner han att det inte går att hitta någon tydlig målsättning för den svenska militära insatsen, och det har i sin tur lett till att befälhavarna på plats (som roterade med 6 månaders tjänstgöring) fick mer eller mindre på egen hand söka utforma uppdraget. Inledningsvis nämner Johnsson att hans studie drivits av en särskild observation, nämligen den uppenbara diskrepansen mellan svenska politiska beslut och den militära praktiken under insatsen i Afghanistan.

Läs mer

Solidaritetspolitiken och den goda viljan, Anders Björnsson

Flera kommentatorer, däribland Carl Bildt, har observerat att den sittande försvarsberedningens rapport, som avlämnades före jul och som vi har granskat här på sajten, inte med ett ord nämner den militära alliansfriheten. Som svensk huvudlinje nämner rapporten den ”solidariska säkerhetspolitiken”. Ingen av beredningens ledamöter, som representerar samtliga åtta riksdagspartier, har synbarligen haft några invändningar mot detta – alliansföreträdarna betonar också i ett särskilt yttrande ovanstående förhållande.

Läs mer

What actually happened during Zapad 2017, Michael Kofman, russianmilitaryanalysis.wordpress.com

I covered Zapad 2017 extensively on this blog, in a day by day account back in September. The goal was to create a resource for the community, something everyone could look back to in their analysis for background. Recently I’ve been motivated to write a short analysis of Zapad, and why both before and after the exercise a lot of coverage got it wrong. There are important takeaways from this exercise, but as always, sensational accounts muddy the waters, and they regularly lead to people learning things that are not true.

German newspaper Bild recently published an amazing article, claiming that according to ‘two Western intelligence’ sources, Russia sought to invade the Baltics, Poland, Finland, Sweden, Norway, and bomb Germany, along with a host of other unsubstantiated claims. I wish to thank them, since their fantastical account of Zapad 2017 is the inspiration for this actual account of Zapad 2017. While it may be general knowledge that Zapad is historically an exercise aimed at a contingency with NATO, much of what Bild claimed is not only untrue, it simply does not make military sense. However, before we get to Bild’s ‘alternative history’ of what happened that is now being passed around twitter like so much other received wisdom, let’s discuss what truly took place this September. Läs artikel

Vårt försvar är i fokus, Robert Sundberg, sydostran.se

…Sverige har rustat ned försvaret sedan 1990. Trots att en delvis värnplikt nu återinförts är det få som utbildas per år och få som fortsätter på anställningar i försvaret.

En mindre armé finns, och den ökar något med nya värnplikten. Men numerären är liten och ökningen går långsamt. De fast anställda i försvarsmakten, främst officerare, är inte så många. Det finns en begränsad kapacitet på försvaret och uppväxling är inte lätt att åstadkomma. Utöver att det kostar så finns inte manskap, utrustning eller vapen, i mer än begränsat antal.

Försvaret minskades från det stora invasionshejdande försvaret till ett insatsförsvar för främst internationella operationer. Det har nu fått anpassas för användning främst i Sverige. På annandagen hade Aftonbladet ett reportage om Finlands försvar, med en av västra Europas starkaste arméer…

I en uppgörelse mellan regeringen och Moderaterna och Centerpartiet stärks försvaret. Egentligen skulle mer behövas. Det skulle kräva ökade intäkter, genom höjda skatter, eller nedskärningar på annat i statsbudgeten. Läs ledaren

Briand/Kellogg-fördraget , Mats Björkenfeldt

I Quai d’Orsay, Paris, det franska utrikesministeriet, undertecknades den 27 augusti 1928 det dokument som gjorde att krigen blev olagliga: ”Signature du pacte générale renonciation à la guerre”. I dagligt tal kallat Briand/Kellogg-fördraget.

Men är detta något att fira? Vi vet att Japan något år senare anföll Kina, Italien Etiopien, för att inte tala om Tyskland och andra världskriget. Henry Kissinger och diplomaten George Kennan har kallat detta fördrag ”meningslöst” respektive ”barnsligt”!

Nu har dock två folkrättsjurister vid Yale, Oona A. Hatway och Scott J. Shapiro, skrivit boken The Internationalists And Their Plan to Outlaw War (Allan Lane 2017), för att bevisa motsatsen.

Läs mer

Amerikanske styrker på norsk jord fikk følgende beskjed: – Det er en krig i vente, vg.no,

I en tale til de amerikanske soldatene på Værnes skal sjefen for USAs marinekorps uttalt at amerikanske marinesoldater må være kampklare – Han tar for sterkt i, mener forsker.
  Jeg håper at jeg tar feil, men det er en krig i vente. Dere er i en kamp her, en informasjonskamp, en politisk kamp, med deres tilstedeværelse.
 Det sa den sjefen for det amerikanske marinekorpset general Robert Neller til de amerikanske soldatene utplassert på Værnes, som han besøkte på sin årlige juleturne, ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet military.com.

Läs artikel

Finlands deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet, defmin.fi

…En del av de övningar som Nato ordnar innehåller elementet artikel 5. Till följd av en ändring i Natos tyngdpunkt förstärks denna dimension ännu mera i Natos och medlemsländernas övningsverksamhet. Nato bjuder också in partnerskapsländer till dessa övningar. Finland deltar alltid i rollen som partnerskapsland och med nationella utgångspunkter i Natos övningar.

Finlands deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete övervägs alltid från fall till fall. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drar årligen upp riktlinjer för försvarsmaktens internationella övningsverksamhet samtidigt som de behandlar deltagandet i övningsverksamheten under följande år. Utgående från detta godkänner försvarsministern försvarsmaktens plan över den internationella övningsverksamheten och informerar riksdagen. Läs artikel

Moskva varnar för ny blodsutgjutelse i östra Ukraina, efter USA:s beslut att förse Ukraina med tunga vapen, svenska.yle.fi

”Idag driver USA tydligt Ukraina mot ny blodsutgjutelse”, säger Rysslands vice utrikesminister Sergej Rjabkov. Uttalandet kommer efter det amerikanska beslutet att sälja tunga vapen till Ukraina. Bland annat pansarvärnsrobotar som Ukraina länge velat ha.

USA:s utrikesministerium meddelade på fredagen att USA:s president Donald Trump beslutat tillåta försäljning av tunga vapen till Ukraina. Enligt ABC News handlar det bland annat om 210 pansarvärnsrobotar och 35 system för avfyrning av robotar. Beslutet måste godkännas av kongressen, men väntas inte stöta på större motstånd varken bland republikaner eller demokrater…

– Hjälpen från USA handlar enbart om försvar. Som vi alltid sagt så har Ukraina rätt att försvara sig, sade utrikesministeriets talesperson Heather Nauert…

Ryssland har initierat en internationell diskussion om att skicka FN-fredsbevarare till östra Ukraina. Det råder ändå stor oenighet bland annat om var fredsbevararstyrkan i så fall skulle få verka. Läs artikel