Bevara alliansfriheten

Bevara alliansfriheten
Bevara alliansfriheten

Utan att Sverige är militärt hotat från något håll har det uppstått en yvig debatt om Sveriges ställning som alliansfritt land. Steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militäralliansen Nato – utan att det finns några militära hot mot Sverige och utan att varje steg prövats mot bakgrund av Sveriges traditionella ställning som alliansfritt och fredssinnat.

Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap! är en antologi med bidrag från många författare som menar att ett svenskt medlemskap i Nato inte förbättrar landets säkerhet utan försvårar en fredspolitik i vårt närområde och ökar risken för att vi blir indragna i konflikter och krig. Boken tar upp säkerhetspolitiska aspekter, fredspolitik, ger historiska perspektiv, belyser kärnvapenfrågan, ger perspektiv på alliansfriheten. Den berör även FN och folkrätt, Ukrainakonflikten, demokratiaspekter och de så kallade solidaritetsförklaringarna.

Ladda ned boken som PDF

Beställ ditt tryckta exemplar hos Celanders

Bokfakta

Anders Björnsson & Sven Hirdman (red): Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!
Debatt
Danskt band, 224 sidor
Omslag: www.bokochform.se
ISBN: 978-91-87393-21-1
Utgivningsdatum 13 november 2014

Recensioner

Gunnar Fredriksson recenserar boken i Aftonbladet: Nej till Nato.

Hans M Gabrielson recenserar boken på Helagotland.se: Argumenten mot Natomedlemskap håller.

Recension i Norrköpings tidning: Nej-sidans väntade banerförare.

Recension i Tidningen Kulturen.

Recension på 8dagar.