Nu krigsplaceras kommun- och regionanställda, aftonbladet.se

Nu ska anställda i kommuner och regioner över hela landet få veta var de ska inställa sig om det blir krig. Kommun- och regionanställda ska nämligen krigsplaceras under 2020.

Att bli krigsplacerad innebär att man tas i anspråk för tjänstgöring under höjd beredskap som en del av totalförsvaret. Man kan också få reda på var man ska inställa sig och syssla med under tjänstgöringen.

Det kommer dock inte att innebära några större förändringar i fredstid för de kommun- och regionanställda som i år får sin placering, enligt Petra Ekroth, utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Övningar av krigsorganisationen kan komma på fråga, men i övrigt innebär det inte några förpliktelser i fredstid. Det ska ses som ett planeringsinstrument från arbetsgivarens sida för att disponera sin personal på bästa möjliga sätt vid höjd beredskap, säger hon. Läs artikel

”Jag vill inte få hem mitt barnbarn i en kista”, dn.se

Ingegerd Municio, docent i statsvetenskap och aktiv i fredsrörelsen

Det är orimligt att svenska värnpliktiga riskerar att skickas till Finland för att bevaka gränsen mot Ryssland. Jag vill inte få hem mitt barnbarn i en kista.[…]

På en fråga från Totalförsvarets forskningsinstitut svarar regeringen att den inte gör skillnad mellan olika personalkategorier. Väpnad trupp omfattar såväl anställd personal som värnpliktiga. Likaså skriver regeringen att ”totalförsvarspliktig personal kan användas inom ramen för fördjupade försvarssamarbeten med andra stater”.

Jag blir alldeles kall. Mitt barnbarn har ingen aning om att hon kan skickas att vakta finska gränser med vapen i hand.

Inte heller kan hon föreställa sig att hon ska delta som soldat i det regeringen kallar försvarssamarbeten med andra länder. Som vi vet handlar det samarbetet inte bara om Finland, utan också om USA och andra Natoländer. Läs artikel

 

Vi kan göra skillnad i Ryssland, dagen.se

Anders Gustafsson, Hässelby, Sune Olofson, Solna

Rapporteringen från Ryssland handlar i huvudsak om det säkerhetspolitiska hotet, korruptionen, Putins diktatoriska ledarskap, bristen på demokrati och yttrandefrihet med mera.

Allt detta är sant men från och till händer det positiva saker även i Ryssland. Vi vill gärna berätta om ett sådant projekt som visar hur en svensk församling kan få vara med och förbättra den ryska vården av barn och ungdomar med funktionshinder.[…]

Vintern 1989/1990 stod vi, tillsammans med dem, utanför ett nedlagt statligt daghem där alkoholister och narkomaner vistades och sov på jordgolv. Vi bad till Gud om att huset på 1 000 kvadratmeter skulle bli Barncentrets. Efter sega förhandlingar med Moskvas lokala myndigheter kunde Barncentret starta i huset med ett löfte om hyresfritt i tio år. Målet var att skapa en förebild inom vården av barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Ungdomar från Aspnäsyrkan målade väggar och tak och vi transporterade möbler och utrustning till verksamheten. Snart stod föräldrar med multihandikappade barn i kö för att få hjälp. Barnen fick olika terapisessioner och daglig träning med målsättningen att på sikt slussas in i skola, arbete och ett värdigt liv. Myndigheterna förhöll sig avvaktande och var under 10–15 år närmast fientliga till det ”privata initiativet”.[…]

Vi vill gärna tro att positiva bilaterala utbyten har betydelse. Förändringar är möjliga även i ett land som Ryssland belastat av kommunism och ateism. Om vi på allvar vill påverka i positiv riktning duger det inte enbart med EU-sanktioner och fördömanden av Rysslands övertramp.

Med målmedvetenhet och uthållighet kan det svenska civilsamhället få vara med och brygga broar och på så sätt göra stor skillnad för individer, men också för hela samhället, i Ryssland. Läs artikel

Drap og statlig overgrep blir beskyttet, ja armert, dagbladet.no

Julian Assanges framtid står på spill nå som utleveringssaken mot han starter. Det gjør også ytringsfrihet og pressens spillerom overfor illegitim, statlig maktbruk.

6. april 2010 fikkverden se videoen av amerikanske styrker som fra et helikopter i Irak først skjøt to Reuters-journalister. De trodde kamaet til journalistene var et våpen, og tok ingen sjanser. Da en bil kom til for å ta seg av de skutte, tok de på nytt ingen sjanser. Bilen ble beskutt, to barn ble såret. Totalt ble 12 personer drept i angrepet, som offentligheten fikk kjennskap til som følge av en lekkasje fra det til da nokså ukjente Wikileaks.

Nå står grunnleggeren Julian Assages framtid på spill. I går åpnet behandlingen av utleveringssaken av ham i Storbritannia. Ironisk nok er det nok en gang journalistisk virksomhet som er under angrep. USA ønsker å få Assange utlevert for blant annet å ha skaffet til veie denne videoen. Blir han utlevert kan ha risikere 175 års fengsel – i tillegg vil det skape en presedens som kan være en fare for ytringsfrihet og publisistisk virksomhet. Läs artikel

P 4 söker logistikofficer till Irak, jobb.forsvarsmakten.se

Det svenska bidraget, Swecon-Irak 05 utgörs av en styrka om ca 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan skall, om behov uppstår tillfälligt förstärkas. Den militära multinationella insatsen som genomförs i Irak och Syrien verkar under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Irak syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna dess försvarsstyrkor. Det svenska bidraget till koalitionen mot IS verkar i huvudsak i Taji i centrala Irak och har rådgivning och utbildning av de irakiska försvarstyrkorna som huvuduppgift.  Läs pressmeddelande

Det amerikanske milltærutstyret er rullet ut av de norske fjellhallene igjen, tu.no

US Marine Corps har forhåndslagret mye tungt forsvarsmateriell i seks fjellhaller rundt Trondheimsfjorden. Hensikten er at dette skal understøtte hurtig utplassering av styrker hvor som helst i verden, ikke bare i Norge.

Det skal være nok utstyr og forsyninger til å holde en brigade på rundt 16 000 soldater selvforsynt i minst 30 dager. De siste dagene har kjøretøy og våpen blitt klargjort og er nå ute på lufting. Det skal brukes til øvelsen «Cold Response» som pågår fra 2. til 18. mars der hoveddelen av aktiviteten skjer den siste uka. […]

Amerikanernes forhåndslagring har siden 2004 gått under navnet «Marine Corps Prepositioning Program – Norway» (MCPP-N).

Maritime Prepositioning Force (MPF) ble grunnlagt i 1977 og ble operativt i perioden 1984-1986. Her til lands ble dette startet i 1981, da Norge og USA ble enige om en såkalt «Norway Air-Landed Marine Expeditionary Brigade» (NALMEB).

I perioden 1985-1989 ble 62.500 kvadratmeter lagerplass rundt Trondheimsfjorden bygget med Nato-midler, og programmet ble erklært operativt i 1990. Läs artikel

 

Marshall och Kina

Mats Björkenfeldt

Den 15 februari 2020 anmäldes på sajten tre nya böcker om Kina . En kompletterande bok som just givits ut bör här nämnas: chefredaktören på Foreign Affairs Daniel Kurtz-Phelans The China Mission. George Marshall’s Unfinished War, 1945–1947 (W. W. Norton & Company 2019).

Amerikanen George Marshall var arméstabschef under andra världskriget, utrikesminister 1947–49, försvarsminister under Koreakriget 1950–51. Marshallplanen är uppkallad efter honom. Han mottog Nobels fredspris 1953.

Läs mer

Assange advokat: Finns risk för självmord, sverigesradio.se

Efter lunch fick Assanges advokat ordet. Han började med att läsa upp Assangesidans argument för att Assange inte ska lämnas ut. Bland annat menar han att utlämningen är politiskt motiverad, det är en faktor som har ökat sedan Donald Trump blev president menar Assanges advokat, Edward Fitzgerald.

Han fortsatte argumentera för att Assange inte ska lämnas ut, eftersom han riskerar att inte få en rättvis rättegång och riskerar att inte behandlas i enlighet med mänskliga rättigheter. Dessutom föreligger självmordsrisk om Assange lämnas ut, sa Edward Fitzgerald.

Fitzgerald lägger också fram vad han menar är bevis för att en amerikansk kongressledamot på president Trumps uppdrag, ska ha erbjudit Assange nåd om han berättade att Ryssland inte låg bakom dataintrånget som ledde till publiceringen av Hillary Clintons e-post 2016. Något som Assangesidan menar visar att utlämningsbegäran är politiskt motiverad. […]

Utlämningsrättegången började på förmiddagen med att advokaten från USA gick igenom varför de vill ha honom utlämnad. Enligt advokaten ska det framförallt bero på att Assange, tillsammans med Chelsea Mannings, ska ha hackat sig in i amerikanska regeringsdatorer.
– Det är en vanlig kriminell handling, ”a criminal offence”, sa advokaten.

Han försöker därmed övertyga domaren om att utlämningsbegäran inte är politiskt motiverad.

– Journalistik är ingen ursäkt för brottsligt beteende, säger USA:s advokat i det här fallet, James Lewis. […]

Domaren i fallet, Vanessa Baraitser, har under första delen av utlämningsrättegången också ställt många frågor om hur USA menar att Assange gjort sig skyldigt till olaga dataintrång när det var Chelsea Manning, amerikanen, som fysiskt gjorde det

USA:s advokat säger att Assange uppmanade Manning att göra dataintrånget och vidarebefordra materialet till Wikileaks.

– Det utgör ett brott som är en grund för utlämning, säger James Lewis.

Assanges advokater menar att det inte gör det. Läs artikel

Om rätten att sätta sig till motvärn, vf.se

Mats Parner

Per-Inge Lidéns (MP) debattinlägg, ”Låt oss stötta – nu och på sikt” (VF 21/2), om de stora hjälpbehoven i krigets Syrien känner jag sympati för. Det är naturligtvis vår moraliska skyldighet att försöka bistå de hundratusenden som lider alla helvetets kval i Idlib-provinsen under vidrigast tänkbara förhållanden.

Men Lidén säger ingenting om hur den nuvarande situationen har uppstått, endast att kriget är ”helt bedrövligt” och att ”regimen i Damaskus” fäller bomber. Det är riktigt. Ett fullskaligt krig pågår i Idlib, och då ligger det nära till hands att bekämpa fiendesidan med bomber och de medel som erbjuds.

Det gör Damaskus-regimen med all rätt, nämligen med den rätt som benämns internationell rätt eller folkrätt och som var en grundbult i Sveriges utrikespolitik under exempelvis Olof Palmes tid. Syrien är en av FN:s medlemsnationer och ingen utomstående part har legitim rätt att kränka dess territorium. Ändå är det precis detta som skett under större delen av de nio år som stridshandlingarna pågått. Läs artikel

Under lokalförsvarsövningarna utvecklas lokalförsvarets prestationsförmåga, maavoimat.fi

Lokalförsvarsövningar som leds av Arméns truppförband ordnas under tiden 24.2–6.3.2020 i Södra Karelen, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta och Nyland. I övningarna deltar sammanlagt cirka 3 650 representanter för Försvarsmakten och olika myndigheter. […]

Under övningarna övar Försvarsmaktens lokala trupper, olika myndigheter och samarbetsparter lokalförsvarsuppgifter. Genom övningarna utvecklas lokalförsvarets beredskap och prestationsförmåga samt myndigheternas förmåga att samarbeta i situationer som utvecklats snabbt inom hela Finlands område. Övningarna möjliggör utveckling av de lokala truppernas beredskap, stridsförmåga, ledarskap och utrustning. I framtiden kommer lokalförsvaret att ha en allt större roll och ett mångsidigare uppgiftsfält. De lokala bataljonerna som bildats av reservister och avlönad personal har en central uppgift när det gäller att trygga funktioner som är viktiga för samhället.

De lokala trupperna är krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter. De lokala truppernas styrka är att de känner väl till det egna verksamhetsområdet och att deras utrustning och utbildning är skräddarsydd för uppgiften. De utbildas och utrustas enligt sin uppgift. Uppgifter som ankommer på de lokala trupperna är inrättande av trupper, övervakning av områden, skyddande av objekt, olika stridsuppgifter såsom bekämpning av specialtrupper, samarbete med övriga myndigheter och kommunledningen samt stödjande av övriga trupper. Läs artikel

How Barack Obama’s Good ’Intentions’ Destroyed Libya, nationalinterest.org

Ted Galen Carpenter, senior fellow in security studies at the Cato Institute

[…]  But there is little doubt that the situations in both Libya and Syria are substantially worse than they were before the United States and its NATO allies began to meddle. Overthrowing Libyan dictator Muammar Qaddafi produced pervasive chaos that has now culminated in a bloody armed struggle between two rival autocratic governments. The author of a new UN report states that the impact of the country’s 9-year internecine conflicts on civilians “is incalculable,” Washington’s effort to oust Assad not only appears to have failed, but it helped lead to the rise of ISIS. More recently, nasty contests for influence between Turkey and Russia have erupted in Syria and Libya, raising the prospect of a dangerous clash between those two major powers, especially in Syria.

In both arenas, the civil wars have displaced vast numbers of civilians, and the resulting refugee flows have caused severe disruptions and societal tensions in neighboring countries—including Washington’s European allies. Those episodes demonstrate why policies must be judged by their consequences, not their intentions. The observation that the road to Hell is paved with good intentions is especially true with respect to foreign military interventions. It is well past time for the architects of such debacles to accept responsibility for their awful handiwork. Läs artikel

Stärk försvarsförmågan i norr, nsd.se

Olof Abrahamsson

[…] I ett brev till Hultqvist framhåller kommunalråden i Boden, Arvidsjaur, Älvsbyn, Luleå och Jokkmokk att regering och riksdag bör beakta den säkerhetspolitiska och militära utvecklingen i Arktis mer än hittills. De påpekar att Ryssland ökar sin militära verksamhet med övningar och förband som sätts upp i Sveriges närhet.

Därför framhåller de att försvaret av norra Sverige behöver förmågan att kunna verka i en subarktisk miljö vintertid och att Hultqvist bör ta initiativ till en Stridsskola i Norr.

Hultqvist uttrycker sig försiktigt positivt om det norrbottniska initiativet.

”Jag är tacksam för förslagen från Boden och de andra försvarskommunerna i Norrbotten och noterar dem. Boden med Norrbottens regemente och Artilleriregementet är och kommer att fortsätta att vara ett viktigt nav i Sveriges försvar”, säger han till NSD 31 januari.

Förhoppningsviskan förslaget om Stridsskola i Norr nu diskuteras på allvar i överläggningarna med övriga riksdagspartier inför arbetet med regeringens kommande försvarsproposition.

Rimligen borde fler se vikten av en sådan investering. Arktis är en superstrategiskt intressant region. Området rymmer 30 procent av världens oexploaterade gasresurser och 13 procent av jordens outnyttjade oljetillgångar. Läs ledaren