NATO sending 3 monitors to Russia war-games but wants more, Washington Post

NATO said Wednesday it will send three experts to observe military exercises between Russia and Belarus next month but alliance Secretary-General Jens Stoltenberg wants the two countries to allow broader monitoring.

Russia and Belarus say the Zapad 2017 exercise, which runs from Sept. 14 to Sept. 20 not far from the borders of NATO allies Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, will involve less than 13,000 troops. Under international rules, the two should allow wider access to monitors if troop numbers exceed that figure.

NATO spokeswoman Oana Lungescu said the three experts will attend “Visitors’ Days” in Belarus and Russia after they were invited to attend. Läs artikel

Sent uppvaknande i svensk försvarspolitik, Henric Borgström, hbl.fi

När väktare i privata svenska vaktbolag visade sig ha avsevärt högre lön än anställda soldater havererade rekryteringen till försvaret. Försvarsmakten lyckades bara få tag i drygt hälften av de 4 000 som varje år skulle anställas och står i dag med en brist på ungefär 7 000 män och kvinnor.

Detta hos ett försvar med 9 000 officerare, knappt 6 000 soldater och cirka 5 000 civila. Därtill kommer drygt 20 000 i hemvärnet.

Av ungefär 100 000 ungdomar i varje årskull ska nu 13 000 kallas till mönstring varje år. Av dessa väljs 4 000 ut till ”allmän värnplikt” med låg dagpenning. Men detta är otillräcklig bättring av vad Sveriges tidigare ÖB för ett par år sedan kallade en veckas-försvar. Han menade att Sverige bara skulle klara att hålla stånd mot ett anfall i en riktning österifrån i väntan på hjälp från väst.

Lars Fresker: JAS utan piloter flyger inte alls, svd.se

Utan personal blir det ingen effekt av investeringarna som görs i materiel för att stärka Sveriges försvarsförmåga, skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker…

För det första är det min uppfattning att de underlag som Försvarsmakten redovisat utgår från en alldeles för liten personalram, vilket innebär att den orimliga arbetssituationen kommer bestå. Det gör att behovet av personal är större än vad politikerna utgår ifrån. För det andra är personalkostnaderna som redovisats beräknade utifrån en lönenivå där till exempel lägst lönen för en soldat/sjöman är 18 000 kronor i månaden och för yrkesofficerare några tusenlappar till. Det är löner som möjligen var attraktiva för fem år sedan. I dag borde lägsta lönen vara minst 20 500 kronor i månaden för soldater/sjömän och 25 000 kronor för yrkesofficerare.

Behovet av ändrade villkor för den militära personalen har lyfts fram i utredningar under senare år och riksdagen har gjort några tillkännandegivande till regeringen i samma ämne. Jämförelser med andra länder visar att Sverige lägger avsevärt mindre del av försvarsanslaget på personalförsörjningen. Trots alla förslag har det inte blivit någon förändring. Läs artikel

Hultqvist: Våra samarbeten får inte rubbas, dn.se

Kampen mot kärnvapen får inte på något sätt rubba Sveriges internationella försvarssamarbeten. Det slår försvarsminister Peter Hultqvist (S) fast efter DN:s uppgifter om att flera stormakter varnar Sverige från att skriva på en konvention om kärnvapenförbud.

– Sverige ska ha en aktiv roll när det gäller att bekämpa kärnvapen. Det är en 50-årig tradition som vi ska fortsätta med. Det som inte får ske är att våra internationella samarbeten på det säkerhetspolitiska området i någon mening rubbas. De måste vara intakta, säger försvarsministern till DN.

Som DN redovisat är alla Sveriges grannländer emot den kärnvapenkonvention som utrikesminister Margot Wallström (S) öppnat för att skriva på. Det skedde i en debattartikel i fredags i SvD. Men stormakterna USA, Frankrike, Storbritannien har varnat för att Sveriges försvarssamarbete med dem kan hotas om Sverige ansluter sig till konventionen…

Vårt arbete mot kärnvapen ska fortsätta. Men vi ska inte i någon mening bidra till att rubba våra internationella samarbeten som vi med stor möda och energi på olika sätt byggt upp. Sedan får jag återkomma med kommentarer. Läs artikel

U.S. send extra fighters to police Baltic skies during Russian exercise, reuters.com

The United States has sent a reinforced detachment of fighter planes to police the skies over NATO members Lithuania, Latvia and Estonia during a major Russian military exercise in the Baltic region next month.

The Zapad war games from Sept. 14 to 20 in Belarus, western Russia and Russia’s exclave of Kaliningrad, have caused unease in the region, though Russia has said the large-scale exercise will rehearse a purely defensive scenario and will not be a springboard for invasion.

Seven U.S. F-15C fighters landed at Siauliai airfield this week to patrol skies over the Baltic countries, three more than normally used since the NATO policing mission was upgraded after the Crimean crisis in 2014. The three Baltic states do not operate their own fighter aircraft and rely on their NATO allies for patrols. Läs artikel

USA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp, svd.se

I ett hemligstämplat brev till sin svenske kollega Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna om S-MP-regeringen undertecknar konventionen om en kärnvapenfri värld, erfar SvD. Enligt Mattis skulle det påverka försvarssamarbetet mellan USA och Sverige negativt…

I det nyskrivna brevet till Hultqvist varnar James Mattis nu istället för att ett svenskt-amerikanskt samarbete på försvarsområdet försvåras om regeringen skriver på konventionen, och redovisar alltså en annan uppfattning än Margot Wallström har gett uttryck för.

Enligt uppgift till SvD är Mattis tydlig på den punkten även om USA i diplomatiska termer inte lägger sig i vilka beslut den svenska regeringen fattar. Innebörden är att om regeringen skriver under en konvention som förbjuder alla kärnvapen, inklusive på svenskt territorium, skulle det påverka både försvarssamarbetet i fred och möjligheterna till militärt stöd från USA till Sverige i ett krisläge negativt. Läs artikel

Hvis det er fakta, så…, HKKFs formand Flemming Vinthers, hkkf.dk

Dansk Folkeparti (DF) og Konservative (C)  ønsker sig et forsvar, som det vi havde i midt firserne. Med federe våben, bedre køretøjer og uniformer, der faktisk passer folk, men ellers et forsvar der står langs vores kyster og spejder efter landgangsfaretøjerne fyldt med russere. (Dengang var det østtyskere, men de er jo siden blevet vores venner…)…

Måtte der komme et angreb fra Rusland, vil det være rettet mod NATO ydregrænser. Så vi skal altså ikke kæmpe i Danmark. Vi kan blive udfordret af en masse andre ting; terror, bandekrig, cyper osv. Men ikke angreb fra konventionelle styrker.

Forsvaret skal altså kunne kæmpe i udlandet. Vel at mærke i en kontekst og en geografi som modstanderen vælger, hvilket gør træningen af soldaterne mere kompleks. Og vi skal kunne bistå i opgaver nationalt, som ingen kan forudse (kunne vi det, forhindrede vi jo, at det kom så vidt)…

Ovenstående model kunne – måske – fungere, hvis værnepligtige i al fremtid også bestod af 98% frivillige. Men hvad med den dag, hvor det ikke er tilfældet? Jeg er så belastet af erfaringer, at jeg godt kan huske de værnepligtige, vi modtog ved Kongens Artilleriregiment i slut firserne. Lad os bare sige, at de ikke alle var der af egen fri vilje. Mange rettede ind, men mange følte naturligt nok ikke noget stort behov for at imødekomme forsvarets logik og behov, og jeg ville nødig i krig sammen med dem! (Sorry guys – I var tvunget ind, men nemme var I godt nok ikke, og det var ikke meget soldat, vi fik ud af jer). Läs artikel

Fredsmöte i Göteborg med Thage G Peterson

31 AUG
Sjömanskyrkan/Sjömansgården vid Stigbergsliden Amerikagatan 2 (Visa karta)
Thage G Peterson
seglorasmedja.se

Thage G Peterson: Militär alliansfrihet utan Nato-medlemskap och värdlandsavtal

Thage G Peterson är teolog och tidigare Riksdagens talman och statsråd i flera (s)regeringar under tre decennier. Han har gjort sig känd som en av de tydligaste kritikerna mot ett svenskt närmande till Nato. Nato och värdlandsavtal är högaktuellt i Göteborg när stadens hamn och skärgård får ovälkommet besök av 1000 utländska militärer under den stora krigsövningen Aurora 17 i mitten av september. Det här mötet är en chans att samla fakta inför debatter och aktiviteter senare i september. Mötet arrangeras av Svenska freds Göteborg för fredsnätverket Fredsam och i samarbete med Sjömanskyrkan och ABF.

Ingen förhandsanmälan krävs, dörren är öppen och alla är välkomna!

Implementation of the Government’s Defence Report was started, valtioneuvosto.fi

The Government has started to implement the Defence Report that was approved by the Parliament in June. The Ministry of Defence has provided guidelines for the Defence Forces to implement the Report. Its key premise is that Finland’s defence capability must be able to respond to the demands of the changed security environment and therefore Finland strengthens national defence capability and deepens international defence cooperation…

The Defence Forces’ operating expenditure will be increased by EUR 50 million in 2018-2021 to improve readiness, especially in the Army, to respond better to the changed security situation. The Defence Forces will develop conscription and the training of conscripts and, at the same time, takes into account readiness requirements and cost-efficiency.Wartime strength: The Defence Forces will integrate the wartime mobilization organisation into local troops. Conscripts will also be used to carry out tasks in times of crisis, according to their level of training. In a crisis situation, the Defence Forces’ war-time strength will also include Border Guard troops that may be attached to the Defence Forces. The wartime strength of the Defence Forces will be approximately 280 000 troops.

Voluntary national defence: The Ministry of Defence will lead the work when the status of voluntary national defence in relation to military national defence is looked into, including tasks in local defence and executive assistance. Läs dokumentet

 

Lokala försvarsövningar inleds runt om i Finland, maavoimat.fi

Lokala försvarsövningar som leds av arméns truppförband kommer att ordnas mellan den 4 och 8 september 2017 i Kajanaland, sydöstra Finland och Satakunta…

Lokaltrupper finns över hela landet. Trupperna består av reservister som är väl förtrogna med truppens verksamhetsområde och som utbildas genom repetitionsövningar, frivilliga övningar och på Försvarsutbildningsföreningens kurser. Frivilliga reservister som ingår i lokaltruppernas landskapskompanier kan även användas för handräckningsuppdrag till andra myndigheter under fredstid. Läs artikel

 

Finland genomför utvärderingsbesök i Ryssland, puolustusvoimat.fi

Finland gör, för ökad tillit och säkerhet i enlighet med Wienfördraget 2011, ett utvärderingsbesök i Ryssland den 29 – 31 augusti 2017. Utvärderingen sker inom ramen för det bilaterala avtalet mellan Finland och Ryssland gällande årliga extra utvärderingar.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att kunna konstatera riktigheten i de tidigare år 2017 inlämnade uppgifterna. Målet för utvärderingen är 159:e Jaktflygsregementet i Besovets.

Finlands tremanna utvärderingsgrupp leds av överste Martti J. Kari. Läs pressmeddelande

Danmark skal have et stærkere forsvar, Marie Krarup, Dansk Folkeparti, Berlingske

Det er klogt og økonomisk at bruge værnepligten.

I 2004 blev det danske forsvar lagt om, så man specialiserede vores styrker til at deltage i internationale operationer langt fra Danmark. Man regnede ikke længere med, at der ville være brug for at forsvare vores nationale område, og derfor holdt man op med at indrette sig på den opgave. Værnepligten blev lavet om til ikke at rumme nogen egentlig militær uddannelse og militært formål i sig selv, men til at fungere som rekrutteringsmekanisme til forsvaret. Reserven nedprioriteredes kraftigt og mobiliseringsstyrkerne forsvandt.

Vi kan i dag ikke forsvare vores eget land med vore militære styrker.

Det er efter min mening en fejl. Et land skal altid være i stand til at forsvare sit eget område. Også selvom man ikke umiddelbart står foran en invasions-trussel. Og det gør vi ikke dag…

Nej, det bedste er selvfølgelig at have et forsvar, der altid kan det nødvendige minimum og hvor der samtidig er indbygget en fleksibilitet, så man kan skalere op og ned efter behov. Det er derfor vi i Dansk Folkeparti har foreslået, at vi omlægger forvaret til en lille fastansat kerne og en større reserve og mobiliseringsstyrker. På den måde får man på en økonomisk måde et forsvar, der fastholder det høje niveau af viden og færdigheder; som kan bruges til internationale opgaver, men også være klar til opgaver i nærområdet og på vores eget område.

For at opbygge en sådan struktur skal man udvide værnepligten, genoprette reserveofficersuddannelserne, opbygge en aktiv reserve samt mobiliseringsenheder med veluddannede værnepligtige. Det vil give fleksibilitet i opgaveløsningen på den mest økonomiske måde. Läs artikel