As Isis is defeated, the Trump administration is opening the door to a new round of Middle East wars by targeting Iran as the source of all evil, independent.co.uk

Patrick Cockburn

[…] But the round of conflicts just ending may soon be replaced by another with different players and different issues. The guerrilla action in Afrin is a single episode in the escalating confrontation between Turkey and the Kurds in northern Syria which will involve the US and Russia. The Middle East is always dangerous because, like the Balkans before 1914, it is full of complex but ferocious conflicts that draw in the great powers. The risk is always there but is more dangerous under President Trump because he and his administration view the Middle East through a paranoid prism in which they everywhere see the hidden hand of Iran. President George W Bush and Tony Blair had similar tunnel vision during the invasion of Iraq in 2003 when they blamed everything that went wrong on a remnant of Saddam Hussein supporters. Läs artikel

Undersökningen kring Airiston Helmi visar ännu inga tecken på nationella säkerhetshot, svenska.yle.fi

Anonyma källor uppger till Yle att den finska statsledningen informerats om att penningtvättsutredningen kring Airiston Helmi inte lett till några bevis på hot mot den nationella säkerheten.

Operationen handlar i nuläget fortfarande om organiserad brottslighet. Ilkka Kanerva, ordförande för riksdagens försvarsutskott, bekräftar källornas påstående för Yle.

Försvarsmakten och Skyddspolisen har den här veckan informerat försvars- och utrikesutskottet om utredningen.

– Det stämmer nog. I första hand ser man på det här som ekonomisk brottslighet. De har varit mycket noga om att de inte spekulerar om det rör sig om något annat. De tar inte ställning till det säkerhetspolitiska, säger Kanerva. Läs artikel

Oksanen: Tre klick som fördjupat Sverige och Finlands andliga samhörighet, helahalsingland.se

[…] Det är egentligen självklarheter, men när Finlands president Sauli Niinistö på presidentpalatset Talludden berättar för en grupp svenska journalister om hur relationen i praktiken utvecklats får det snabbt historiska dimensioner.

”Relationen med Sverige har blivit mycket djup, mycket snabbt. Det är djupare än någonsin tidigare under mitt politiska liv som sträcker sig tillbaka till 90-talet”, konstaterar president Niinistö som känner Carl Bildt sedan decennier. […]

Svenskt och finländskt näringsliv är hoptvinnat, där finländska bolag sysselsätter 60 000 i Sverige medan svenska bolag är arbetsgivare till 86 000 personer i Finland. Finland är Sveriges tredje största exportmarknad, efter Norge och Tyskland. […]

Finland och Sverige planerar militärt för att uppträda ihop bortom fredstid. Övningar sker löpande mellan försvarsmakterna och en gemensam marin stridsgrupp finns. Hultqvist har fått Finlands Lejons orden, medan Niinistö fick förra veckan Nordstjärneorden. Det är yttre markeringar av ”klicket”. En manifestation av djupet. Läs artikel

Syrien opfordrer flygtninge til at vende hjem, jyllands-posten.dk

Syrisk udenrigsminister siger i tale i FN, at USA, Frankrig og Tyrkiet skal trække styrker ud øjeblikkeligt. Han omtaler landene som ”besættelsesstyrker”. […]

– Dem vil vi klare på passende vis. De må trække sig ud øjeblikkeligt og betingelsesløst, siger han.

Syrien vil gerne tage imod hjælp udefra til genopbygning, men ikke fra dem, som har forsøgt at bekæmpe det syriske styre, siger Moualem.

– Vi hilser enhver assistance til genopbygning velkommen fra de lande, der ikke var en del af aggressionen mod Syrien.

– Lande, der kun tilbyder assistance på betingelser eller fortsætter med at støtte terrorisme, de bliver hverken inviteret eller er velkommen til at hjælpe, lader han forstå. Läs artikel

Övar försvar av norrlandsterräng, forsvarsmakten.se

[…] Jan Lundberg tittar fokuserat på kartan som visar såväl egna som fientliga trupprörelser. Vid hans sida sitter flertalet kollegor som med sina respektive fokusområden kommer med inspel på hur läget ser ut för de olika förbanden i brigaden.
– Vi övar brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Vi omgrupperar staben till flera olika platser under de dagar som övningen pågår, berättar Lundberg samtidigt som han greppar automatkarbinen och skyddsmasken för att förflytta sig till chefsgruppens arbetsutrymme. Läs pressmeddelande

Svenska Mali-styrkan kan halveras, svd.se

Mali-styrkan är Försvarsmaktens för närvarande största pågående internationella insats. 2019 kan bidraget halveras ekonomiskt och få en ny inriktning.

Det svenska bidraget till FN:s Malisstyrka är ett underrättelseförband, en så kallad ISR Task Force (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) vid camp Nobel i Timbuktu i centrala Mali. Nästa år har Mali-förbanden avlöst varandra och roterat vid tio tillfällen.[…]

– Utgångspunkten är att vi i november 2019 behöver gå ner i ekonomisk ambition med en näst intill halvering av den nuvarande budgeten, 850 miljoner om året. Tidpunkten har att göra med när vi roterar förbanden, säger Dennis Gyllensporre. Läs artikel

Hultqvist: Kan innebära arbetstillfällen i Sverige, sverigesradio.se

Svenska SAAB och amerikanska Boeing fick ordern på skolflygplan till det amerikanska flygvapnet. Det handlar om en stororder värd 80 miljarder kronor.

– Det här är ett tydligt bevis på svensk högteknologi, och att den är respekterad på de internationella marknaderna, och ett stort erkännande för SAAB som flygplanstillverkare. Det kan också spilla över i arbetstillfällen i Sverige, och bana vägen för ökad export runt om i världen för den här typen av produkter, det säger försvarsminister Peter Hultqvist.[…]

När det handlar om det handlar om beställningar av försvarsmateriel, så ligger ju försvarspolitik och säkerhetspolitik nära.

– Det är klart det stärker banden, det är ju så att vi sedan gammalt har ett omfattande materielsamarbete med USA, och den transatlantiska länken är ju viktig i våra överväganden, och vi har ju också fattat beslut om att köpa ett markbundet luftvärnssystem från amerikansk tillverkare, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs artikel

Finsk-svenskt militärt samarbete – Ett svenskt perspektiv, maanpuolustus-lehti.fi

Jonas Haggren, viceamiral

[…] Försvarssamarbetet mellan våra länder innefattar samtliga stridskrafter (armén, flygvapnet och marinen) och ledningsnivåer (militärstrategisk, operativ, taktiskt) samt samarbete inom materiel och logistik. En central beståndsdel, och som gör försvarssamarbetet unikt för svensk del, är att det också omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamma militära operationer. Exempel på det kan vara hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av rätt till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Genom att skapa förutsättningar och handlingsfrihet att agera gemensamt höjs tröskeln för incidenter och angrepp vilket i sin tur bidrar till en ökad stabilitet i vårt närområde.

Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland utvecklas i positiv riktning. Sedan 2015 har de båda försvarsmakterna en gemensam militär implementeringsplan som revideras årligen med fastställda målsättningar och prioriteringar. Arbetet med att skapa förutsättningar och förmåga att genomföra gemensamma militära operationer i olika konfliktnivåer utvecklas stegvis. Att på sikt gemensamt kunna nyttja våra militära resurser och förmågor tillsammans ökar försvarsmakternas operativa effekt. Ett exempel är utvecklingen av den gemensamma marina stridsgruppen (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG) som uppnådde initial operativ förmåga i december 2017. […]

Att öva tillsammans är viktigt för att nå våra gemensamma målsättningar och visa på vår vilja att tillsammans ta ansvar för säkerheten i Östersjön. 2017 deltog finska förband i den svenska övningen AURORA och svenska flygstridskrafter övade för första gången i modern tid nationellt försvar av Finland under finska övningen RUSKA 17. Under årets svenska flygvapenövning (FVÖ18) var det finska flygvapnets tur att öva försvar av svenskt luftrum och agera avancerad motståndare. Läs artikel

Swedish Statement at the UN Security Council Briefing on North Korea, government.se

Utrikesminister Margot Wallström,

[…] Firstly, we need to effectively implement the existing sanctions until the demands of this Council are met. There are wide-spread violations of the sanctions regime in a range of areas, including arms exports, petroleum trade and financial transactions. We call on all member states to fulfil their obligations and ensure full implementation.

There is no doubt that the responsibility for the dire humanitarian situation in the DPRK fundamentally rests with the Government. At the same time, there are concerns about indirect negative impact of sanctions. Enhanced efforts are therefore needed to ensure that the humanitarian exemptions are safeguarded. A generation of North Koreans must not be lost due to malnutrition and lack of medicines. […]

The summit between the United States and the DPRK in Singapore in June was indeed significant. All parties must now work to maintain momentum, and build trust and confidence. A step-by-step approach is needed to achieve complete, verifiable and irreversible denuclearization. For the DPRK this means translating its commitments into concrete undertakings without delay. It is important that the IAEA is given a role early in the process.[…]

Recent progress has shown that it is possible to diffuse tensions through dialogue and cooperation. This should be recognized by the Security Council, and the newfound opportunity should be seized. We must now work together and stay united towards a peaceful, prosperous and nuclear weapons free Korean Peninsula.  Läs talet

Så bör regeringsförklaringen se ut, tco.se

TCO har gjort en regeringsförklaring med de viktigaste frågorna för Sverige de kommande åren.

[…] Vårt lands säkerhet och trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Utformningen av vår säkerhetspolitik måste fortsatt ske i brett nationellt samförstånd. Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast.

Det står klart att vårt land inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska Unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Sverige ska ha en förmåga att hävda vårt lands territoriella oberoende. Sverige ska bygga upp en totalförsvarsförmåga där olika delar av samhället bidrar till vårt lands säkerhet och försvar.
Återinförandet av en värnplikt ska fortsätta och ge oss egen förmåga till motståndskraft och krisbekämpning. Läs dokumentet

FMV levererar uppgraderad version av stridsledningssystem BMS, fmv.se

FMV har nyligen levererat en uppgraderad version av mjukvarorna till det marktaktiska stridsledningssystemet BMS, Battlefield Management System, till Försvarsmakten och Amfibieregementet.
– Vi har utökat funktionaliteten med bland annat meddelandestöd, logistikledningsstöd samt driftledningsstöd, säger Rickard Berg, projektledare vid FMV. […}

– Införandet av BMS i Försvarsmakten ger ett efterlängtat tekniklyft inom armén med kortade ledtider för order, rapportering och förbättrad säkerhet vad gäller både kommunikation och informationshantering, säger Rickard Berg. Läs  pressmeddelande

Security Council Briefing on Maintenance of international peace and security: non-proliferation of weapons of mass destruction, government.se

Utrikesminister Margot Wallström i FN 26 september 2018

[…] First, the Joint Comprehensive Plan of Action, the Iran deal, is a historic achievement. It is a concrete example of effective diplomatic non-proliferation efforts. This agreement prevents nuclear proliferation in Iran, but also aims to avoid ripple effects in the region. As the IAEA confirms, Iran continues to fulfill its nuclear obligations under the agreement. As long as that is the case, the JCPOA effectively curtails Iran’s ability to develop nuclear weapons.

This is why Sweden, together with the rest of the EU, deeply regrets the United States’ unilateral withdrawal from the agreement – a decision with far-reaching consequences that makes our world more unsafe. And frankly, what are the alternatives to this agreement?

In undercutting a concrete multilateral non-proliferation tool, it dangerously undermines our joint non-proliferation efforts elsewhere.

Together with our EU partners, we will try to mitigate the adverse effects of the US policies. Sweden, and the rest of the EU, will continue to foster broad relations and dialogue with Iran, including on issues such as human rights. Iran’s role in the region and missile activities are clearly a matter of concern. These concerns can and should however be addressed separately and not at the expense of the JCPOA. Läs talet