Russland kommer med trusler mot norsk spionradar, tv2.no

Russiske myndigheter mener Globus II-radaren i Vardø vil bli en del av USAs missilforsvar og lover gjengjeldelse om moderniseringen blir fullført.

Maria Zakharova, talsperson i det russiske utenriksdepartementet, kom med advarselen under en presseorientering onsdag, melder det statlige russiske mediet RT.com.

– Det er all grunn til å tro at radaren vil overvåke Russlands territorium og bli en del av USAs globale missilforsvarsnettverk, sa Zakharova.

Hun varsler at Russland ikke kommer til å la «militære forberedelser» like ved landets grenser forbli ubesvart og at landet vil sette i verk tiltak for å gjengjelde dette – uten å gå i detalj om hva dette dreier seg om.

Installasjon av radaren begynte høsten 2018. Ifølge Forsvaret har radarsystemet aldri vært en del av det amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem.

– Globus er ikke koblet til, eller formidler data i sanntid til, amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem – noe som er nødvendig for at et missilforsvarssystem skal kunne fungere, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde på Forsvarets nettsider.

Ifølge Etterretningstjenesten dreies den russiske militærmaktens aktivitet i Arktis mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye. Etterretningssjefen mener at den russiske utviklingen i Arktis stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne.

I 2017 simulerte russiske angrepsfly og avskjæringsjagere angrep mot Vardø-radaren.

– Bombeflyene med eskorte gjennomførte offensive profiler før de returnerte til baser på Kola. Totalt deltok ni fly i operasjonen, sa etterretningssjefen i Oslo Militære Samfund i mars 2018. Läs artikel

Samordning av indirekt eld i multinationell miljö, forsvarsmakten.se

Strax över 2000 deltagare fördelat på 14 olika länder. Under övning Bold Quest 19.1 har de olika deltagande länderna getts möjlighet att verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet. Försvarsmakten deltog med cirka 100 personer i övningen som hade sitt inledningsskede redan i månadsskiftet april-maj.

Övning Bold Quest är avslutad för denna gång. En övning som har drivits av U.S Joint Staff, USA med övningsområden på flera olika platser runt om i Finland. Under övningen testades förmågan till digital interoperabilitet. Fokus har även legat på att kunna kraftsamla eld från flera nationer.[…]

Det svenska deltagandet har under övningen varit spritt på framför allt tre platser i Finland. I södra Riihimäki har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS funnits. Detta medan Försvarsmakten i de norra delarna har verkat både i Sodankylä med olika stabsdelar från bland annat tredje brigadstaben, Norrbottens regemente, men också på Rovajärvi skjut- och övningsfält med Artilleriregementet, A 9. Det har även funnits distribuerat deltagande i övningen, bland annat FM UndSäkC i Uppsala. Läs pressmeddelande

Planering för Totalförsvarsövning 2020, forsvarsmakten.se

För första gången på 30 år ska totalförsvaret övas. Nyligen var 200 personer från över 60 organisationer, näringsliv och myndigheter samlade för att planera övningen som nu börjar ta form.

Totalförsvaret består av det civila och militära försvaret tillsammans. Regeringen har beslutat att totalförsvaret ska stärkas och som ett led i det planeras nu Totalförsvarsövning 2020.

– Det känns bra efter de här planeringsdagarna, säger Anna Karphammar som är MSB:s projektledare för övningen. Det är viktigt att ha dialog annars går det inte att planera en sådan här stor övning. Det ger också energi att som här arbeta och utveckla de olika delarna tillsammans, inte bara stämma av och ge varandra information.

Totalförsvarsövningen består av fyra olika aktiviteter som genomförs under 2020. Det som ska övas är bland annat samverkan och ledning mellan centrala, regionala och lokala aktörer. I övningen ingår också att prioritera och fördela resurser, kommunicera samordnad information till allmänheten och att konkret pröva försörjningskedjor mellan de olika aktörerna. Läs artikel

Tyrkia samarbeider med Russland om nytt rakettsystem, forsvaretsforum.no

Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia og Russland skal samarbeide om produksjon av rakettsystemet S-500. Tyrkia har også kjøpt luftforsvarssystemet S-400.

Tyrkias kontroversielle avgjørelse om innkjøp av S-400 fra Russland høstet krass kritikk fra landets allierte i NATO og har ytterligere kjølnet et allerede anstrengt forhold til USA. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gjorde det klart lørdag at han ikke har tenkt å endre den avgjørelsen, tvert om.

– Det er absolutt ikke snakk om at Tyrkia skal trekke seg fra innkjøpet av S-400. Det vil bli en felles produksjon av S-500 etter S-400, sa Erdogan i Istanbul. Läs artikel

Islands UK suffers crushing defeat in UN vote on Chagos Islands, theguardian.com

The United Nations general assembly has overwhelmingly backed a motion condemning Britain’s occupation of the remote Chagos Islands in the Indian Ocean.

The 116-6 vote left the UK diplomatically isolated and was also a measure of severely diminished US clout on the world stage. Washington had campaigned vigorously at the UN and directly in talks with national capitals around the world in defence of the UK’s continued control of the archipelago, where there is a US military base at Diego Garcia.

The vote was in support of a motion setting a six-month deadline for Britain to withdraw from the Chagos island chain and for the islands to be reunified with neighbouring Mauritius. It endorsed an advisory opinion issued by the International Court of Justice (ICJ) in February, calling on the UK to relinquish its hold on the territory in order to complete the process of decolonisation.

The US, Hungary, Israel, Australia and the Maldives backed the UK in the vote and 56 countries abstained, including France, Germany, the Netherlands, Portugal, Poland and Romania. Other European allies including Austria, Greece, Ireland, Spain, Sweden and Switzerland voted for the UK to relinquish sovereignty. Läs artikel

Irakiska medlare till Iran och USA, aftonbladet.se

Irak ska skicka medlare till Washington och Teheran, uppger landets premiärminister.

Samtidigt stegras ordkriget mellan presidenterna Donald Trump och Hassan Rohani, som fortfarande vägrar att sätta sig vid förhandlingsbordet.

De irakiska medlarna ska “lätta på spänningarna” mellan Iran och USA, och därmed undvika en konflikt mellan länderna i Mellanöstern, meddelar Iraks premiärminister Adel Abdul Mahdi på tisdagen. Beskedet kommer sedan Irans president Hassan Rohani än en gång har nekat att sätta sig i samtal med Donald Trump, sedan USA uppmanat Iran att ta initiativ till förhandlingar “om och när de är redo”. […]

Fångat i mitten av ordkriget växer nu en oro i Irak, som härjats av konflikter i två årtionden, för att landet ska dras in i vad som alltmer börjar lukta som en nära förestående konfrontation.

I söndags utsattes ett bostadsområde i Iraks huvudstad Bagdad, där inflytelserika regeringspersoner bor, för en bombattack som ingen har tagit på sig ansvaret för. Ingen rapporterades ha dödats.

Attacken fick analytiker att antyda att det finns krafter i Irak som vill trigga i gång ett krig mellan Iran och USA.

– Det finns de som vill bekämpa Iran med andra människors vapen, och de som vill bekämpa USA på samma sätt, säger den irakiska politiska analytikern Essam al-Fili. Läs artikel

Hultqvist i samtal med Storbritannien om nästa generation stridsflyg, janes.com

Sweden has engaged in high-level talks with the UK regarding future co-operation on the Tempest next-generation fighter programme, while any potential involvement in the Franco-German Future Combat Air System (FCAS) appears to be off the table, according to comments made by the country’s defence secretary on 21 May.

Speaking to reporters on 21 May, Peter Hultqvist, Swedish Minister for Defence, confirmed previously reported talks with the UK on including Swedish industry, specifically Saab, in the UK project to develop a manned combat aircraft for the 2030 timeframe. At the same time, he noted that he “has nothing more to say” on possible collaboration with France or Germany on the concurrent FCAS project.

Hultqvist’s comments came a day after Saab CEO, Håkan Buskhe, said that “it is no secret that the Swedish government would like to work with the UK on the next-generation air combat system.” In clarifying Sweden’s potential contribution to Tempest, which is being developed by the UK Ministry of Defence (MoD), BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, and Rolls-Royce, Buskhe reiterated his earlier declarations that Saab needs to be a partner rather than a consultant. “We cannot just drain our knowledge [on someone else’s project], we need to learn something ourselves,” he said. Läs artikel

Sverige måste tänka nordiskt om flygvapnet, svd.se

Stefan Ring, tidigare huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan

22 maj börjar flygövningen Artic Challenge. Övningen är ett led i det samarbete mellan det finländska, norska och svenska flygvapnet som har pågått i flera år under beteckningen ”Cross border training”. Verksamheten har inneburit stora fördelar för utvecklingen av den operativa förmågan hos de berörda flygstridskrafterna. […]

Var för sig är flygstridskrafterna i de nordiska länderna för små för att kunna utveckla en tillräcklig avskräckningseffekt eller operativ förmåga vid en krigssituation. Tillsammans bildar de däremot ett av Europas starkaste flygvapen, både vad gäller antal flygande enheter och avseende teknisk modernitet (och särskilt inom några år när nya flygplan tillförs).

Vad behöver då göras och vilka fördelar kan det ge?

Det behövs bättreövervakning och ledning. Det handlar om datainsamling med utnyttjande av till exempel fasta och flygburna radarstationer och andra tekniska system samt bearbetning, sammanställning och delgivning av auktoriserad luftlägesbild. Det innebär att samtliga nordiska länder behöver skapa en organisation där de tekniska insamlingssystem som ska kunna användas i ett gemensamt integrerat nätverk. I samtliga de stridsledningscentraler som används ska en gemensam luftlägesbild i realtid kunna presenteras. Läs artikel

Langtidsplanen for Forsvaret og planleggernes 10 kardinalsynder, nordnorskdebatt.no

Øystein Steiro Sr.

[…] Det burde være åpenbart at forsvarsplanlegging verken er eksakt vitenskap eller bør bli styrt av originale påfunn som for eksempel en tidligere forsvarssjefs luftige teori om ”det militærteknologiske paradigmeskiftet” og at det derfor ikke lenger er behov for territorielle landmaktstyrker. For å kunne utarbeide et solid fagmilitært råd om noe så komplekst som våre forsvarsbehov 20 år frem i tid, bør Forsvarssjefen denne gang trekke inn rådgivere med ulik bakgrunn fra forskjellige fagmiljøer og legge bedre til rette for meningsbrytning og robust analyse. […]

[…] og enkelte ting ligger nesten fast Geografien og geopolitikken representerer et av få ’fastpunkt’ vi kan orientere oss etter. Norge ligger der det ligger som en buffer mellom stormaktene i et av verdens mest utsatte geopolitiske veikryss. Sett fra Moskva representerer ikke småstaten Norge noen offensiv trussel isolert sett gitt at vi ivaretar vårt forsvar selv. Men russerne ser på Nord-Norge og Nordkalotten som en del av det russiske ’Bastionforsvaret’ og det er åpenbart at det å bringe amerikanerne inn på Russlands dørterskel ved å oppheve de selvpålagte base- og øvelsesrestriksjonene ikke virker beroligende. […]

 Vi har ikke bare sammenfallende interesser med våre allierte USA er vår viktigste allierte. Vi har sammenfallende sikkerhetsinteresser, men det er like fult en asymmetrisk relasjon mellom en stormakt og en småstat. I en gitt situasjon kan det tenkes at amerikanerne ser seg tjent ved å bruke norsk territorium til å legge press på russerne eller endog foreta et forkjøpsangrep dersom det skulle komme til en eksistensiell konfrontasjon. Det samme gjelder selvsagt russerne. Er det noe stormaktene ønsker å unngå så er det å føre krig på eget territorium. Läs artikel

Det svensk-finska kustförbandet svetsas samman i Nylands brigad, merivoimat.fi

Parallellt med Sjöstridsövningen Silja ordnas en gemensam övning för den finsk-svenska amfibietruppen (SFATU – Swedish Finnish Amphibious Task Unit) i Nylands brigad. Det kustförband som bildas av Sverige (Amfibieregementet 1) och Finland (Nylands brigad) ansluter sig till sjöstridsövningen från och med 3.6.

Den svenska kustjägaravdelningen, som omfattar cirka 400 personer och cirka 40 båtar, anländer till Finland för förövningsskedet 29.-30.5. Övningen tillsammans med den svenska avdelningen utvecklar samverkansförmågan och möjliggör mottagande av internationellt bistånd samt övning av arrangemangen kring värdlandsstöd som en del av en större övningshelhet.

Det marina samarbetet mellan Sverige och Finland är väletablerat. Samarbetet erbjuder båda länderna metoder att tillsammans och självständigt stärka sin prestationsförmåga samt att på så sätt utveckla säkerheten inom Östersjöområdet. Den gemensamma verksamheten omfattar bl.a. övnings- och operativ verksamhet såsom en delad lägesbild. Inom marinen fortsätter utvecklingen av samarbetet utan militära begränsningar.Läs pressmeddelande

Nato 70 år

Mats Björkenfeldt

Den kanadensiske historikern Timothy Andrews Sayle har lägligt utkommit med boken Enduring Alliance. A History of NATO and the Postwar Global Order (Cornell University Press 2019).

I mars 1948 inträffande den så kallade Pragkuppen: det tjeckiska kommunistpartiet grep makten i Tjeckoslovakien. En månad senare krävde Stalin att Norge skulle sluta en pakt med Sovjetunionen. Samma månad hade Finland ingått VSB-avtalet, det vill säga ett fördrag om vänskap, samverkan och ömsesidigt bistånd, med grannen i öster. Den brittiske utrikesministern Ernest Bevin, som aldrig trodde att Sovjetunionen skulle starta något krig, var dock orolig för i första hand de nämnda påtryckningarna mot Norge.

Läs merNato 70 år

Finländare tänder inte på idén om gemensamt försvar inom EU, svenska.yle.fi

Endast 26 procent av finländarna tycker att EU-länderna borde ha ett gemensamt försvar.

Politikerna är inte särskilt pigga på ett gemensamt försvar inom EU – i tidningens valkompass har 84 procent svarat att de är emot förslaget. De Grönas och SFP:s kandidater förhåller sig positivast till saken.

1 039 personer deltog i enkäten. Felmarginalen är tre procentenheter. Läs artikel