Forskare: Armén blir en särskild huvudvärk, svd.se

[…] Marinkåren är specialiserad på landstigningar från havet och har nära 180 000 soldater. På en enda plats, i norska Trøndelag nära den svenska gränsen, har kåren ett förhandslager i sex stora grottkomplex – med vapen och fordon för att utrusta en hel brigad. Marinkårsbataljonen passerade den norska gränsen i inledningen av Aurora 23 under sin färd till Skövde. Att säkra förbindelsen västerut har beskrivits som ett ”existentiellt” intresse för Sverige och Finland. Calvert Worth säger att hans bataljon vill bidra till att stärka det kollektiva försvaret av Norden.

– Vi har klart och tydligt blivit varse om att våra svenska partners är väldigt, väldigt kapabla vad det gäller teknologi och kompetens, säger han. Worth låter sig inte lockas in på några närmare resonemang om marinkårens roll vid ett militärt angrepp mot Sverige. Likväl är kåren redo att kallas in om situationen kräver, säger han.

– Det kollektiva försvaret är inte viktigt bara för europeiska länder utan även för USA, säger Calvert Worth. – Men under ytan finns naturligtvis också frågetecken och kritik, dialog kan man diplomatiskt kan kalla det. Där har amerikanerna precis som alla andra allierade synpunkter på vad Sverige kan och inte kan, säger Magnus Christiansson. Christiansson säger att Sverige har gott rykte i Nato efter deltagande i krävande insatser i länder som Kosovo, Libyen och Afghanistan.

– Men vi har en väldigt tunn armé. Storleksmässigt måste man gå tillbaka till tidig modern tid för att hitta en så liten och skelettartad svensk armé. ÖB pratar ofta om bottenplattan och det har man gjort i många år. Det saknas grundläggande saker som uniformer, kängor och grundläggande förbrukningsmaterial, säger Christiansson. Läs artikel

Läs även kommentar på den här sajten till bristerna i den svenska armén.

Smutskastningen skrämmer forskare från att delta i debatten, gp.se

Måns Svensson, professor i rättssociologi

[…] Men under det gångna året har vi sett flera exempel på motsatsen, när etablerade ledarsidor, exempelvis på DN (18 mars 2023) och Expressen (27 april 2022), vid olika tillfällen anklagat en av mina medarbetare, statsvetaren Frida Stranne, för att drivas av en dold agenda, vara USA-hatare eller att vilja överge Ukraina. Alla som känner Stranne och hennes forskning vet att påståendena om henne är djupt orättfärdiga. Stranne har med sin unika kunskap om amerikansk utrikespolitik sakligt försökt rikta blicken mot aspekter av situationen i världen som hon och många forskare med henne, inte minst i USA, utifrån empiri och teori anser behöver inkluderas i samtal om vår tids konfliktdynamik.

När ledarskribenter på det här sättet slänger sig med insinuationer och grova personangrepp underblåser man hatare på nätet och medverkar inte till att nå det viktiga målet att hitta fram till bättre svar om den samtid vi lever i. Jag har på nära håll fått en inblick i de allvarliga arbetsmiljökonsekvenser som vårdslöst formulerade omdömen på våra ledarsidor ger upphov till. Jag ser också hur allt fler forskare väljer att inte bidra med sina kunskaper i det offentliga samtalet. När kollegor ser hur Frida Stranne och andra hanteras i offentligheten ligger det nära till hands att man drar slutsatsen att inte vilja delta i offentligheten. […]

Den senaste tidens oresonliga bekämpande av forskningsförankrade perspektiv på svensk utrikes- och säkerhetspolitik är problematisk. Det gäller inte bara Frida Stranne, utan även andra, och också de forskare som nu avstår helt från att delta i det offentliga samtalet och vars röster vi aldrig får höra. Vårt demokratiska samtal berövas viktiga perspektiv. Läs artikel

Marinchefen: Självklart att vi försvarar Åland, aftonbladet.se

Det finns en operativ beredskap för Sverige om Ryssland skulle attackera Åland. Det bekräftar svenska marinchefen Ewa Skoog Haslum för Iltalehti.

– Om Finland vill ha vår hjälp ställer vi upp, säger hon.

Sverige försvarar Åland – Finland försvarar Gotland. Det är en självklarhet att länderna samarbetar vid en väpnat konflikt. Det uppger Sveriges marinchef Ewa Skoog Haslum för finska tidningen Iltalehti. […]

Åland är en demilitariserad zon, vilket innebär att Finland inte har någon militär aktivitet på ön. Men oavsett demilitariseringen så finns det en plan om ett ryskt angrepp skulle ske. Det finns både en färdig försvarsstrategi och en operativ beredskap för hur de svenska styrkorna ska agera.

– Vi har en stor flexibilitet och rörlighet för att genomföra operationer där vi behövs, säger Skoog Haslum.

Det är historiska uppgifter från Skoog Haslum, enligt Iltalehti. Varken Sverige eller Finland har officiellt bekräftat att marinen har en gemensam operativ beredskap för Östersjö-öarna.

– Jag har ingen information om att vi sagt något om det tidigare, för vi har inte fått frågan, säger marinens presskontakt Jimmie Adamsson till Aftonbladet.

– Det finns planer på att försvara allt finländskt och svenskt territorium, Åland är bara ett exempel, säger han.

Han betonar att Finland och Sverige har ett militärt samarbete sedan en lång tid tillbaka.

– På Gotland är det möjligt att försvaret ser annorlunda ut. Åland har en stor skärgård, till skillnad från Gotland, säger Jimmie Adamsson.

På Gotland huserar bland annat det svenska flygvapnet, den 181:a pansarbataljonen och marinen. Läs artikel

Noen tanker om gjenreisingen av Forsvaret, stratagem.no

Jacob Børresen, pensjonert marineoffiser, flaggkommandør

[…] Og så har vi nok en gang blitt minnet om at krig faktisk dreier seg om å ta og holde territorium – ikke nødvendig vis som politisk mål, men som middel. Det politiske resultatet av krigen vil avhenge av situasjonen på bakken når den en gang er over. I ethvert militært norsk forsvar er derfor i krig Hæren den viktigste forsvarsgrenen. De andre forsvarsgrenenes rolle blir da å støtte Hæren, og bør innrettes og dimensjoneres med dette for øyet.

Hærens volum bør, med andre ord, økes drastisk. I tillegg til at den stående Brigaden i Nord Norge bør bemannes opp med tre stående mekaniserte manøverbataljoner til stede i landsdelen, og beholdningene av reservedeler og ammunisjon økes, bør det settes opp to mobliseringsbrigader, én i Sør Norge med utgangspunkt i Telemark bataljon, og én i Trøndelag. Heimevernet bør styrkes både i antall og kampkraft.

Krigen i Ukraina har vist betydningen av bakkebasert luftvern som forsvar mot langtrekkende presisjonsvåpen, fly og droner. Det bør etableres luftvernavdelinger rundt Forsvarets viktigste baser, Haakonsvern, Ørland, Evenes, Bardufoss og Banak, i tillegg til Oslo (hovedstaden) og Bodø (FOH).

Når Sjøforsvaret skal fornyes bør hovedvekten legges på kystforsvaret, med evne til å sikre mottak av allierte forsterkninger over sjø og til å forsvare Hærens sjøflanke i nord. Kapasiteten for minemottiltak bør mangedobles og sjøminer bør gjeninnføres i Marinens struktur.

Hvorfor bare tre brigader? Fordi jeg tror det er det minimum Hæren bør bestå av for i det hele tatt å kunne gjøre en forskjell i et virkelig tilfelle, og det maksimale Norge vil kunne finansiere, om vi samtidig skal bygge opp et troverdig bakkebasert luftvern, fornye Marinen og styrke Heimevernet. Prisen på forsvarsmateriell har steget eksponentielt. De fem fregattene av Fridtjof Nansen-klassen kostet f.eks. alene nesten dobbelt så mye som hele flåteplanen av 1960. Under Den kalde krigen ble store deler av Forsvaret finansiert gjennom amerikansk våpenhjelp. Samtidig utgjorde forsvarsbudsjettet rundt 3 prosent av BNP og rundt 10 prosent av statsbudsjettet. Jeg tror det er omtrent her forsvarsbudsjettet til en liten nasjon på et stort territorium, strategisk utsatt plassert i spenningsfeltet mellom USA og Russland, bør ligge, men det er ikke en gang en brøkdel av hva som ville vært nødvendig om vil skulle gjenskapt Den kalde krigens 13 brigader, 80 kampfartøyer og 70 kampfly. Läs artikel

Utskott säger ja till förslag om nytt brott i terroristbrottslagen, riksdagen.se

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. V och MP reserverar sig mot förslaget.

Det nya brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år.

Om gärningsmannen har lett terroristorganisationen ska straffskalan vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Även försök till deltagande i en terroristorganisation ska kriminaliseras.

I regeringens förslag framgår det även att det ska vara straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2023. Läs pressmeddelande

Northern Forest 23, forsvarsmakten.se

Northern Forest 2023 är en övning som omfattar drygt 6 500 deltagare från fem nationer varav omkring 750 är svenska soldater och officerare. Övningen är den finska arméns slutövning och genomförs 20 maj – 2 juni i området på och runt Rovajärvi övnings- och skjutfält. […]

I övningen deltar förutom finska och svenska förband även förband från Norge, Storbritannien och USA.

Under övningen tränas förband och funktioner på alla ledningsnivåer under både ett skarpskjutningsskede och förbandsövningsskede på Rovajärvi övnings- och skjutfält. Det är andra gången Sverige deltar i övningen Northern Forest, första gången var våren 2021. Läs pressmeddelande

Nato-ansökan skvalpar i grumliga vatten, sla.se

Lars Emnéus

Efter 46 år i Försvarsmaktens tjänst är jag väl förtrogen med viljan om att liera sig med västalliansen, det har bara inte blivit verklighet av olika skäl. Det främsta skälet och det hittills bärande skälet är att Sverige genom åren och på en fast och konsekvent säkerhetspolitik signalerat till sin omvärld var landet står i det internationella perspektivet och det har omvärlden begripit. […]

Nato-länder står sedan många år tillbaka på kö för att få komma till vårt land och samöva med våra förband och nyttja våra nationella faciliteter, utan att vi är Nato-bröder. Inget land kan dessutom numera enligt Natos generalsekreterare Stoltenberg känna sig säkerhetsmässigt tryggare än Sverige sedan Finland upptagits som fullvärdig medlem i försvarsalliansen Nato. Med det som stöd återstår återigen frågan om det lämpliga i att Sverige vidhåller sin ansökan om ett fullvärdigt medlemskap i Nato? Ett land omgivet av Nato-medlemmar kan väl knappast vara tryggare, eller hur?

Lägger man därtill det faktum att redan anslutna Nato-medlemmar saknar förtroende och intresse för den svenska Nato-anslutningen så är ju svaret enkelt. Slutsats: Avbryt den svenska Nato-ansökan som för närvarande bara ligger och skvalpar i grumliga vatten. Läs artikel

Russia’s Coast Guard cooperation with China is a big step, Arctic security expert says, thebarentsobserver.com

China has been very visible in Murmansk this week. On Monday, a groundbreaking memorandum on extensive cooperation in Artic waters was signed with FSB Coast Guard. The Chinese Coast Guard was then invited to observe the long-planned “Arctic Patrol 2023” maritime security exercise. On Thursday, Governor Andrei Chibis met Chinese diplomats and discussed a roadmap for increased business, shipbuilding and Northern Sea Route developments.

Amid the Ukraine war and halt in cooperation with the other seven Arctic nations, Russia turns east for new partners. Opening the door for China is a significant geopolitical change.

“Cooperation on Coast Guard tasks is both a concrete action and often seen as more harmless than military cooperation,” explains Andreas Østhagen, an expert on Arctic security with the Firdtjof Nansen Institute.

“The Coast Guard’s work is about protecting sovereign rights at sea, like fishing resources and access to oil and gas. Letting China in when it comes to fisheries inspections would be a big step in practical cooperation that has a security element to it,” Østhagen says to the Barents Observer. […]

The Russia-China memorandum signed in Murmansk opens for joint efforts to combat terrorism, illegal migration, fighting smuggling of drugs and weapons, as well as stopping illegal fishing. The deal was signed by top leaders with FSB Border Guards and the Chinese Coast Guard.

“This testifies that Russia actively wants to invite China into the kind of tasks we have thought Russia would safeguard,” Andreas Østhagen says. Läs artikel

Spies in the Arctic and Why We Need Them, highnorthnews.com

On Wednesday, the Norwegian national broadcaster flooded its broadcasts with the ”revelation” that Russian military intelligence is present on Svalbard.

Through cooperation with Russian exile journalists, Consul Andrei Chemerilo in Barentsburg was traced back to a residential complex that belongs to the military intelligence agency GRU.

A valid piece of information, in and of itself, based on thorough and competent investigations carried out by Russian journalists. However, it takes off when this information reaches the news desk in NRK, the Norwegian national broadcaster. There, and only there, it hits like a bomb and is consequently wrapped up in a dramaturgy made to make us jump by the radio and TV set. Apparently, the consul’s connection to GRU represents a dramatic change in Russia’s presence on Svalbard.

It is a curious angle to adopt, as NRK has journalists with great knowledge about both Svalbard in particular and the High North in general. […]

The challenge on Svalbard is not found in mutual intelligence in two, three if we count Pyramiden, very transparent settlements. Quite the contrary, it is a benefit that Russia has a correct understanding of Norwegian security policy, also on Svalbard. Läs artikel

Territorialförsvar för hela landet är fortfarande inte prioriterat

Utgivarna

Försvarsberedningen lade den 26 april fram sin delrapport, Kontrollstation 2023, om försvarets utveckling.

På regeringens uppdrag skulle beredningen komplettera underlaget för försvarssatsningarna med en omvärldsanalys där inverkan av kriget i Ukraina togs med och en ny kostnadsanalys skulle tas fram till början av juni.

Försvaret är i en uppbyggnadsfas och även civilförsvaret rustas upp vilket är nödvändigt. Försvarsanslaget skall nå 2 procent av BNP som är satt utifrån Natos krav, vilket rapporten klargör, och det målet skall uppnås ”så snart som möjligt, men senast 2026”.

Frågan är dock vilken försvarsstrategi som skall vara styrande.

Läs mer

Amerikanskledet maritim skarpskytingsøvelse på trappene utenfor Andøya,highnorthnews.com

8. til 12. mai skal den allierte marineøvelsen Formidable Shield finne sted i farvannet utenfor Andøya, nord i Nordland. Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Formidable Shield arrangeres annethvert år, og ledes av USAs sjette flåte i samarbeid med kommando- og kontrollstrukturer i Nato. Hensikten med øvelsen er å styrke alliert evne til samvirke innenfor et integrert luft- og missilforsvarskonsept. Enkelt sagt handler den om å beskytte alliansen mot en rekke ulike missiler.

Norge var vertsland for øvelsen for første gang i 2021. Som den gang vil årets øving være todelt – med én fase i skytefeltet utenfor Andøya og én fase i et skytefelt ved Hebridene, utenfor vestkysten av Skottland. Läs artikel

Hungary undertakes a significant role in strengthening Nato’s eastern flank, defence.hu

Hungary undertakes a significant role in strengthening NATO’s eastern flank – stated Defence Minister Kristóf Szalay-Bobrovniczky after the meeting of defence ministers of the Bucharest Nine (B9) in Warsav on 26 April. […]

The minister stated that the war raging in Ukraine immediately affects each B9 country. He made it clear that Hungary’s position continues to be unchanged: the government of Hungary is on the side of peace, and is of the opinion that the only way to end the war is by immediate ceasefire and the start of peace talks. He added that we continue not to support arms supplies, since every shipment of weapons and ammunition results in the prolongation of the war and its further escalation. At the same time, he asked the international community in this forum, too, to support the efforts aimed at ceasefire and the start of peace talks. […]

The minister underlined that “Supplying weapons is not our idea of supporting Ukraine. But we have also reminded our partners of the fact that – besides condemning the Russian aggression from the beginnings and standing up for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty – in the framework of the largest-scale humanitarian aid program in the history of Hungary, we are providing support to Ukrainians fleeing from the war, and also those who remain in Ukraine where they have to suffer the horrible effects of war.” Läs artikel