Svensk lösning, Henrik Meinander i Hufvudstadsbladet

Déjà vu. Återigen får vi bevittna en förljugen debattrunda om Sverige och Finland borde ansöka om Nato-medlemskap. Och precis som tidigare präglas även denna av försök att styra folkopinionen i önskad riktning genom att medvetet framhäva endast vissa aspekter av medlemskapets för- och nackdelar.

Något som båda lägren negligerar när de driver sin sak är nuläget, det vill säga en uppriktig lägesbeskrivning av ländernas säkerhetspolitiska relationer till USA, vars militära kapacitet är den enda som har någon relevans inom Nato-lägret….

…Men pusslar man ihop den information som nu är tillgänglig så kan man ändå skönja en handlingsplan som verkar riktigt vettig. Den går ut på att båda länderna fortsättningsvis fördjupar sitt militära samarbete med USA men tillsvidare undviker en anslutning till Nato, eftersom militäralliansens övriga medlemsstater är fripassagerare och därför i realiteten en säkerhetspolitisk börda. Läs artikel

Anmärkning: Henrik Meinander, är professor i historia vid Helsingfors universitet

 

Analys före beslut om värdlandsavtal! Per Blomquist

Det så kallade värdlandsavtalet har tillkommit därför att Sverige inte har analyserat sina försvarsbehov mellan stormakterna/kärnvapenmakterna sedan ÖB Helge Jungs tid (1946).

Då konstaterade ÖB i två väsentliga bestämningsfaktorer för svensk försvarspolitik – de har senare förfuskats.

Den ena faktorn var hela Sveriges territoriums militärstrategiska läge för båda stormakterna. Den andra var att om någon av stormakterna valde att angripa Sverige kunde vi inte hejda stormakterna vid gräns och kust (hur gärna vi än skulle vilja detta). Slutsatsen blev att Sverige måste räkna med att föra en defensiv militärstrategi över hela sitt område.

Läs mer

I experternas tidevarv, Anders Björnsson

Svenska Dagbladets ledarsida har en avdelning på sin webb kallad Säkerhetsrådet. Den sprider stor osäkerhet. Ibland vet man inte om det är på skämt eller på allvar.

Nyligen skrev Erik Thyselius där om Tysklands utrikespolitik . Han utges för att vara expert, eftersom han har gjort ett examensarbete om Tyskland och eurokrisen. Svenska Dagbladets ledarsida vimlar av experter.

Thyselius är missnöjd med Tysklands utrikespolitik under Angela Merkel. Han gillar inte att landets utrikesminister åker till Moskva och träffar regeringsföreträdare där och han anser det fel när denne kräver att både Moskva och Kiev ska hålla sig till den senaste Minsköverenskommelsen: det är nämligen alltid ens fel att två grälar.

Läs mer

F.d. diplomat från Dalarna: Ryssland inget direkt hot mot Sverige, Sveriges Radio

Den 23 maj förra året återgav Sveriges radio ett uttalande från Ulla Gudmudsson. Inget torde ha förändrats då det gäller hotbilden under de 10 månader som gått sedan dess.
Per Ols Ulla Gudmundsson från Vikarbyn som tidigare har jobbat med säkerhetspolitik som diplomat på Utrikesdepartementet under 30 år menar att det inte finns något direkt hot mot Sverige.Den senaste tiden har det rapporterats mycket om att ryska flygplan kört in i svenskt luftrum och om misstänkta u-båtar i skärgården. Samtidigt var det inte länge sen som Ryssland erövrade Krim i Ukraina.– Men jag tror inte att det finns någon som tror att Ryssland skulle angripa Sverige. Risken för Sverige har alltid varit och är fortfarande att vi skulle kunna dras in i en större konflikt som berör vårt närområde, alltså området kring Östersjön, säger Per Ols Ulla Gudmundsson.

Försvarsmaktsövningen Aurora 17, Försvarsmakten

Försvarsmakten kommer under september 2017 att genomföra den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17. Syftet anges vara att höja, pröva och signalera landets militära förmåga. Över 16 000 personer, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att övas mot ett scenario där Sverige utsätts för ett överraskande strategiskt anfall.

Enligt Försvarsmakten kommer värdlandsstöd att övas under Aurora 17. Det innebär alltså ett internationellt deltagande i övningen. Vilket militärt stöd som ska ges, vilka som ska ge det och vad det ska avse redovisas inte på Försvarsmaktens hemsida. Är det fråga om stöd från Nato enligt värdlandsavtalet? Läs mer

 

Is Trump Right About NATO? Patrick Buchanan

I am “not isolationist, but I am ‘America First,’” Donald Trump told The New York times last weekend. “I like the expression.”

Of NATO, where the U.S. underwrites three-fourths of the cost of defending Europe, Trump calls this arrangement “unfair, economically, to us,” and adds, “We will not be ripped off anymore.” Beltway media may be transfixed with Twitter wars over wives and alleged infidelities. But the ideas Trump aired should ignite a national debate over U.S. overseas commitments — especially NATO.

For the Donald’s ideas are not lacking for authoritative support.

The first NATO supreme commander, Gen. Eisenhower, said in February 1951 of the alliance: “If in 10 years, all American troops stationed in Europe for national defense purposes have not been returned to the United States, then this whole project will have failed.” Läs artikel

Fred och försvar, Peter Landelius

“Diplomatin är den främsta försvarslinjen.”(Olof Palme)

Jag gjorde min värnplikt 1965–66. En eftermiddag när vi alla låg och flåsade i skuggan efter en välgörande terränglöpning råkade jag höra fragment av ett samtal mellan vår fanjunkare och hans kollega från ett annat förband. Kollegan sade: ”Svenska folket begriper ju ingenting av försvarspolitik!” Och min fanjunkare svarade på sin breda göteborgska: ”Men döh, svenska folket, det är ju du och jag!”

Som sekreterare hos Torsten Nilsson lärde jag mig sedan mer om värnpliktsförsvarets samhälleliga betydelse. Värnplikten är bra, inte bara för att lära ungdomar att umgås över klass-och landskapsgränser utan också för att lära officerarna vad försvaret går ut på. Nu har jag läst en bok som väcker minnen och insikter. Det är en antologi som heter Försvaret främst. Låt mig först försöka teckna bakgrunden innan jag kommenterar den närmare.

Läs mer

Svenska Afghanistaninsatsen Tone Tingsgård och Pierre Schori om en fredsbevarande insats som blev krigförande, ABF i Stockholm 4 april

Efter 11 september 2001 beslutade svenska regeringen om en kortvarig svensk fredsbevarande insats i Afghanistan som sedan utökats och från 2007-2008 blivit krigförande. Tidigare riksdagsledamoten och medlemmen i försvarsutskottet Tone Tingsgård har fått regeringens uppdrag att utreda insatsen och väntas lägga fram sin slutrapport i november månad. Pierre Schori tillhör dem som kritiserat insatsen och bland annat hänvisat till att socialdemokratiska partikongressen 2013 beställde en s k Vitbok i frågan.Samtalsledare: Gunnar Lassinantti. 4 april 18:00 ABF Sveavägen 41

Vitboken som regeringen inte ville ta fram. Trots krav från flera håll bland annat omsl-page-001Socialdemokratiska partikongressen 2013 och Svenska Afghanistankommittén har regeringen valt att istället för att tillsätta en oberoende granskningskommitté utse en enmansutredare, Tone Tingsgård, som själv suttit med i riksdagen och tagit besluten om Sveriges deltagande i kriget. En  vitbok har därför tagits fram av Föreningen Afghanistansolidaritet. Vitboken går att läsa här.

Pappers avd. 68:s årsmöte i Hallstavik den 23 mars, Uttalande mot värdlandsavtalet med Nato

Sommaren 2014 beslöt den dåvarande regeringen att förhandla med Nato om ett s k värdlandsavtal. Under stor tystnad arbetades avtalstexten fram och godkändes av regeringen under sensommaren. På Nato:s toppmöte i Wales den 4 september 2014 kunde så Sveriges ÖB underteckna avtalet. Frågan kom knappast upp under valrörelsen.

Under vintern 2015-16 har den nuvarande regeringen arbetat med en proposition kring avtalstexten som skall presenteras för riksdagen i senare i vår. För att avtalet skall börja gälla måste riksdagen godkänna (ratificera) det.

Läs mer

Fortfarande fattas soldater till Gotland, svt.se

Än så länge har bara hälften av de 150 tjänsterna vid det nya pansarskyttekompaniet på Gotland fyllts.

De första soldaterna rycker in 25 juli men rekryteringen påbörjades redan i november – en ovanligt utdragen tid i försvarssammanhang.

– Tidigare har vi bara haft ett par månader, säger rekryteringskoordinatorn Linda Tengdahl. Därför tycker hon det är svårt att veta hur hon ska vara nöjd med intresset eller inte. Många kanske väntar med att lämna in sin ansökan. – Det vi vet är att på våren söks det mer. Läs artikel

Värdlandsavtal med Nato – vad betyder det? Seminarium på Folk och Försvar 15 april

PLATS: FOLK OCH FÖRSVAR, LILLA NYGATAN 14 (ENTRÉPLAN), STOCKHOLM

DATUM OCH TID; 15 APRIL 2016 (09:00 – 10:30)

Sverige undertecknade i september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, s.k. Host Nation Support (HNS). Avtalet förutsätter vissa lagändringar som kräver beslut av Riksdagen innan det kan träda i kraft. Detta förväntas ske i juni i år.

Syftet med avtalet är att kunna lämna effektivt stöd för militär verksamhet på det egna territoriet i samband med övningar, krishanteringsinsatser eller andra insatser. Regeringen ser en stor poäng i att öka förmågan att ge och ta emot militärt stöd i linje med den solidariska säkerhetspolitiken och dessutom att det förenklar övningssamarbetet.

På vilket sätt ändrar värdlandsavtalet vår relation till Nato? Vad innebär det för det militära försvaret och hur påverkar det arbetet med civilt försvar? Välkommen till ett seminarium för att reda ut och diskutera det aktuella HNS-avtalet. Läs program för seminariet.