Bold Quest 19.1, puolustusvoimat.fi

Finland kommer att vara värdnation för Bold Quest 19,1 som hålls i april-maj 2019. Bold Quest 19,1 är en multinationell gemensam samverkansdemonstration och autentiseringshändelse som ägs och leds av Förenta staternas generalstab. […]

Bold Quest hae formellt kallats koalitionsförmågedemonstration och bedömning, där nationer, tjänster och program sammanför sina resurser för att förbättra interoperabilitet och informationsutbytet. Flera kommandoplatser, system och virtuella simulatorer kommer att delta i evenemanget utanför Finland via etablerade gemensamma och koalitionsdistribuerade nätverk.[…]

Målet för försvarsmaktens utvecklingsprogram för kommandosystem har varit att förbättra driftskompatibiliteten mellan nationella eldgivnings-, kommando-och ISR-system. Bold Quest är en möjlighet att bedöma och kontrollera den internationella driftskompatibiliteten i systemen.

Ett evenemang som anordnas i Finland ger försvarsmakten möjlighet att testa och praktisera principerna och utförandet av värdnationsstödet genom praktiska arrangemang för de trupper som anländer till Finland. […]

Har Finland något att saga till om gällande innehållet?

Den amerikanska generalstaben sponsorerar och leder Bold Quest planeringsprocessen. Varje deltagande land formulerar sina egna bedömningsmål utifrån sina egna behov.

Finland sätter sina egna nationella mål för Bold Quest. Som värdnation kommer Finland också att fatta beslut om verksamhet som äger rum inom dess territorium. De system som kommer till Finland kommer att genomgå en normal inträdesprocess som beaktar de villkor och begränsningar som fastställts av Finland. Läs  artikel

”Vad menas med bättre relation till Israel?”, svd.se

Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia

När C, L, KD och M efterlyser en bättre relation med Israel behövs ett klargörande. Sverige måste försvara folkrätten och det utrymme som finns för att kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter, oavsett vem som begår dem. Relationen med enskilda länder får inte gå före civilbefolkningens rätt till ett värdigt liv. […]

Att president Trump så tydligt ger efter för Israels ockupationspolitik bekräftar den inställning som omvärlden har haft till Mellanösternkonflikten under årtionden – samtidigt som man pratar om en självständig palestinsk stat vid sidan om Israel, den så kallade tvåstatslösningen, så accepterar man i praktiken en enstatslösning genom att normalisera annekteringar och utbyggnaden av bosättningar.

Det är inte bara destruktivt för palestinierna och för många israeler, det underminerar också folkrätten. Folkrätten styr exempelvis hur en ockupationsmakt ska förhålla sig till civilbefolkningen i det ockuperade territoriet. Många av dessa humanitära regler antogs av det internationella samfundet 1949 med andra världskrigets erfarenheter och alla krigets offer i färskt minne. Reglerna ligger till grund för det vi idag kallar krigsförbrytelser och är en del av svensk lag. Enligt folkrätten måste de stridande parterna i väpnade konflikter, inklusive under ockupation, skydda civilbefolkningen. Läs artikel

Gazprom beskylder Danmark for bevidst at forsinke Nord Stream 2, olfi.dk

I en pressemeddelelse retter det russiske selskab Gazprom en hård kritik af den danske regering for at trække tiden i forbindelse med selskabets ansøgning om at anlægge en ny gasledning gennem dansk farvand i Østersøen. Det skriver Politiken.

Danmark trækker tiden ud og udsætter det russiske gasselskab Gazprom for chikane i forbindelse med anlægningen af rørledningen Nord Stream 2, der skal transportere russisk gas via Østersøen til Tyskland og resten af Europa. Sådan lyder den umiddelbare konklusion ifølge Politiken i en pressemeddelelse, som Gazprom har sendt ud. Meldingen kommer, fordi Danmark efter flere års sagsbehandling for få uger siden har bedt selskabet om at udarbejde endnu en ansøgning ud over de to, der allerede behandles – og som efter to års sagsbehandling endnu ikke er afgjort. Det skriver dagbladet Politiken onsdag. Läs artikel

Trump Should Have Already Left NATO, nationalinterest.org

Ted Galen Carpenter

NATO was an institution to deal with the Cold War; it is obsolete for the conditions of the twenty-first century, and it has become a dangerous albatross around the neck of the American republic.

It would seem self-evident that wise leaders should always seek to maintain the maximum degree of flexibility and choice in foreign policy. Commitments and strategies that may make sense under one set of conditions can become obsolete and even counterproductive when circumstances change. Therefore, it is imprudent and potentially dangerous to lock one’s country into a set of rigid, long-term obligations.

Unfortunately, NATO is the premier example of a willingness—indeed eagerness—to violate that important principle. NATO was an institution to deal with the Cold War; it is not only obsolete for the conditions of the twenty-first century, it has become a dangerous albatross around the neck of the American republic. U.S. leaders continue going out of their way to limit America’s policy options in order to “reassure” a growing roster of European security dependents that the United States remains willing to incur any risk and pay any price to protect them, no matter how trivial and vulnerable they might be. That policy badly needs to change. Läs artikel

 

Nordiskt avtal om försörjningstrygghet, fmv.se

Signering av avtal om försörjningstrygghet inom försvarsmaterielområdetFoto: FMV

Ammunitionssamarbete kan bli det första konkreta resultatet av det ramverk som undertecknades vid det nordiska försvarsministermötet i veckan.

Vid ett nordiskt försvarsministermöte på Gotland inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordefco undertecknade Sverige, Norge och Finland ett avtal om försörjningstrygghet och Danmark gjorde en avsiktsförklaring om att signera avtalet i ett senare skede.

Det är Försvarets materielverk som på regeringens uppdrag har förhandlat fram en överenskommelse om försörjningstrygghet mellan Finland, Norge och Sverige för försvarsområdet. Överenskommelsen är ett tillägg till det nordiska materielsamarbetsavtalet som signerades 2015.

–Jag är mycket glad över att vi har lyckats skapa det här ramverket för samarbete inom försörjningstrygghetsfrågor. Det kommer att bidra till ökad samordning mellan de nordiska länderna och skapar möjlighet till en effektivare resursanvändning under fredstid och i händelse av kris eller konflikt en stärkt uthållighet och säkrare lagerhållning, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson. Läs artikel

Finland i samtal om stridsflygplan, affarsliv.com

Finland står i begrepp att skaffa nya stridsflygplan. Det finska försvarsministeriet har haft inledande samtal med de fem tillverkare – däribland Saab – som gör upp om ordern. […]

Finland har begärt information om stridsflygplan från fyra västländer: Sverige (Gripen E), Storbritannien (Eurofighter), Frankrike (Rafale) och USA (F-35 och F-18). Den finländska projektledaren Lauri Puranen skriver på försvarsministeriets hemsida att det har hållits inledande samtal med de fem tillverkarna. Förhandlingarna hölls i Finland och varje företag fick en vecka på sig för att presentera sina respektive erbjudanden. Puranen vill i detta inledande skede av anskaffningsprocessen inte peka ut någon favorit.

Finland förväntas ta ett definitivt beslut år 2021, med första leverans 2025.

Saab hyser stora förhoppningar om att ta hem ordern. Under senare år har Sverige och Finland intensifierat försvarssamarbetet. Bägge länderna står utanför Nato och har att förhålla sig till den ökade ryska militära närvaron i Östersjöregionen. Läs artikel

Varje soldat är viktig att behålla, forsvarsmakten.se

Efter flera år av en nedåtgående trend för att delta i Hemvärnet visar nu allt fler ett intresse av att gå med i Hemvärnet. På Bohusbataljonen, även kallad 40:e hemvärnsbataljonen, jobbar man med flera olika förslag för att behålla dem som kommer in och även minska antalet som slutar för tidigt. […]

En av åtgärderna är att cheferna intervjuar de hemvärnssoldater som flaggat för att de vill avsluta sitt kontrakt. Detta för att försöka hitta andra lösningar så att de kan fortsätta vara delaktiga i Hemvärnet. Bland annat har man erbjudit dem som tillhör ett insatskompani att gå över till bevakningskompaniet. Många tycker dock att det är långt att åka, då kompaniet har sitt upptagningsområde i Dalsland.

– Jag har därför tagit beslut om att öka upptagningsområdet för bevakningskompaniet, så att det omfattar hela 40:e hemvärnsbataljonens upptagningsområde. Läs pressmeddelande

Det svensk-finska marina samarbetet stärks ytterligare, forsvarsmakten.se

2014 beslutades att den svenska och finska marinen ska vara redo att senast år 2023, vid behov kunna sätta samman en fullt fungerande gemensam sjöstyrka; Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG. Ambitionen är att SFNTG främst ska utföra uppdrag i det gemensamma närområdet i Östersjön. Det handlar bland annat om att tillsammans kunna genomföra skydd av sjöfart och sjöövervakningsuppgifter. För att leda styrkan finns en stab om cirka 25 personer, lika många från den finska som den svenska marinen. Vilka fartyg som ingår dimensioneras vid varje tillfälle beroende på vilken uppgift som behöver lösas. […]

Under den sista veckan i mars träffades flertalet medlemmar ur SFNTG-staben på Berga för att bland annat jobba med PUT-metoden (planering under tidspress), en bedömandemetod för att fatta snabba men så korrekta beslut som möjligt. Det är en svensk metod som tillsammans med andra metoder och modeller som SFNTG använder, ingår i den NATO-standard som både svenska och finska Försvarsmakten följer. Läs pressmeddelande

NATO aircraft practice air policing drills over Estonia, ukdefencejournal.org.uk

Later this week German, Polish and Swedish fighter aircraft will practice Quick Reaction Alert procedures over Estonia.

On the 16th and 17th of April, the aircraft will be tasked with “showcasing NATO and Partner coordination and air interoperability”, say the Alliance in a statement.

According to NATO:

“In a simulated loss of communication set-up a Lithuanian Air Force C-27 will fly be intercepted by fighter aircraft in Estonian airspace. An Estonian Police and Border Guard Search and Rescue helicopter will conduct a simulated crew ejection and rescue mission.

Fighter jets will train dissimilar air-to-air combat training missions and may conduct practice diversions to alternate air fields in the Baltic region.All training activities will take place in reserved segregated training areas under overall control of Combined Air Operations Centre at Uedem; a NATO Airborne Early Warning and Control Force E-3A plane is scheduled to provide control during some Ramstein Alloy 19-1 events.” Läs artikel

Gjennomførte missiltester utenfor Norge, aldrimer.no

Russiske krigsskip gjennomførte den varslede missiltesten i internasjonalt farvann vest for Lofoten fredag. Krigsskipene fyrte av flere runder med sjø mot luft-missiler.[…]

«Vi har registrert to separate oppskytinger fredag. En på morgenen, en senere på ettermiddagen samme dag», skriver FOH i en e-post til Aldrimer.no. E-posten er ikke signert med noe navn på vakthavende talsperson.

«Det er skutt med sjø til luft-misslier. Forsvaret monitorerer denne aktiviteten blant annet ved hjelp av KNM Roald Amundsen», skriver FOH.

Forsvaret ønsker ikke å si noe om hvor mange missiler som tilsammen ble skutt opp ved de to anledningene, av hva slags type og hvor nedslagsfeltet var. […]

 forkant av øvingen i det varslede Notam-feltet (Notice to airmen, red.anm) i internasjonalt farvann utenfor Lofoten i slutten av forrige uke seilte de to krigsskipene «Peter den Store» (på russisk Pyotr Velikiy) og «Marshall Ustinov» helt sør til norskehavet, vest for Trøndelagskysten, før de to skipene vendte nordover igjen og satte kursen mot Notam-feltet. I forkant hadde russiske luftfartsmyndigheter varslet om militær øvingsvirksomhet i tidsrommet fra 05 til 21 norsk tid fra torsdag til søndag. Läs artikel

Sør-Koreas president ønsker nytt møte med Kim Jong-un, forsvaretsforum.no

Sør-Koreas president Moon Jae-in sier han er villig til å reise hvor som helst for å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un for fjerde gang.
– Når Nord-Korea er klare for det, håper jeg at vi vil få muligheten til å sette oss ned sammen, uavhengig av hvor og hvordan et slikt møte vil finne sted, sa Moon under et møte med sine nærmeste rådgivere mandag.
I en tale til Nord-Koreas nasjonalforsamling fredag sa Kim at han er åpen for et nytt toppmøte med USAs president Donald Trump, hvis amerikanerne kan tilby en gjensidig avtale i løpet av året.
Ifølge Sør-Koreas president viser Kim med dette at han nå er villig til å løse atomstriden mellom landene. Läs artikel

Frode Berg-saken et «utrolig paradoks», vg.no

Som spesialist på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI, synes Julie Wilhelmsen at Frode Berg-saken er et «utrolig paradoks».

Nordmannen har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje og aktor ba tirsdag om 14 år i høysikkerhetsfengsel for Berg. Hans russiske forsvarer Ilya Novikov sier de forventer hjelp fra norske myndigheter for å få ham løslatt.

Wilhelmsen kaller det et paradoks fordi Frode Berg, som var et symbol på godt samarbeid mellom Norge og Russland i nord, ble brukt av E-tjenesten i en etterretningsoperasjon inne i Russland.

– Når Russland har blitt sett på som en trussel og man skal drive spionasje for Norge mot Nordflåten, så velger E-tjenesten Frode Berg. Det gjør de kanskje nettopp fordi han nyter tillit på den andre siden. Da blir saken et eksempel russerne kan bruke på at man ikke kan stole på vestlige aktører, sier Wilhelmsen til VG.

– Vi ser nå at Norge nesten omtales som USAs forlengede arm, istedenfor at man ser på Norge som en selvstendig partner for Russland.[…]

Det har tidligere blitt spekulert i om Frode Bergs alder vil spille inn ved en eventuell benådning. Wilhelmsen tror ikke det er særlig aktuelt i denne saken.

– Frode Berg er sannsynligvis tatt for å ha forsøkt å kjøpe informasjon om Nordflåten for Nato og fra det perspektivet så tror jeg ikke det er mye håp for en benådning. Det er derfor dette med utveksling kanskje er det mest realistiske. Läs artikel