Russlands to ansikter og norsk makt, nupi.no

Julie Wilhelmsen, seniorforsker

[…] Norge har i høst bestemt seg for ikke å gå videre med planene om et norsk bidrag til det europeiske rakettskjoldet. Ifølge eksperter på kjernevåpen er et slikt rakettskjold potensielt svært destabiliserende. Rakettskjoldet har vært et av Russlands sterkeste ankepunkt mot USA siden midten av 00-tallet og fungert som argument for egen opprustning fordi det nøytraliserer russiske kjernevåpenkapabiliteter, det eneste feltet hvor Russland og USA er «like sterke». Det siste året har også tonen overfor Russland blitt en annen: fast, men ikke utelukkende fordømmende. Møtene på bilateralt nivå har økt betraktelig. […]

Dette kan ikke Norge gjøre alene, men det kan gå i samtale med Finland, til dels Tyskland og kanskje Frankrike. Finland, som i dag holder presidentskapet i EU, har argumentert for at europeiske stater selv må foreta seg noe for å sikre stabiliteten og garantere sikkerheten i Europa ved å engasjere Russland direkte. Dette initiativet kunne Norge støtte opp om. «Likesinnede», et ord som stadig går igjen i norske offisielle uttalelser, kan ikke lenger være en betegnelse på visse stater eller politiske enheter uavhengig av hva slags politikk disse enhetene fremmer. Å søke samarbeid med «likesinnede» må innebære at Norge støtter opp om kloke initiativer uavhengig av hvem som tar dem. Ved å forfølge slike samarbeid vil Norge potensielt kunne bruke sin posisjon på vippen i Europa til å skape politikk som fremmer fred og sikkerhet, på ulike felt. Läs artikel

Svenskt 5G försenas av säkerhetspolitiska skäl, sweclockers.com

Sverige var först ut i världen med att sjösätta kommersiella 4G-mobilnät. Även med 3G var Sverige ett ledande land gällande täckning av befolkningen. Med 5G ser det mörkare ut då en redan sen tilldelning av frekvensutrymme för tekniken försenas av säkerhetspolitiska skäl. […]

Även om det inte specifikt anges i förslaget antas syftet med den reviderade LEK-lagen vara att stänga ute kinesiska aktörer som bedömts representera ett säkerhetspolitiskt hot. Då kinesiska Huawei varit den enskilt största leverantören av nätverksutrustning till svenska telekomoperatörer under 4G-generationen innebär den reviderade lagen i praktiken att Huawei står i skottgluggen. Läs artikel

 

Storbritannien påstås ha mörklagt krigsbrott, sydsvenskan.se

De läckta uppgifterna, publicerade av brittiska BBC och Sunday Times, kommer från två utredningar som beställts av regeringen. Där framläggs bland annat bevis för att ett barn dödats och att civila torterats. Anklagelserna om mord riktas mot en soldat från den brittiska specialstyrkan SAS. Dödsfall i fångförvar, misshandel, tortyr och sexuella övergrepp uppges ha genomförts av infanterienheten Black Watch.

De militära granskare som funnit bevisen om misstänkta krigsbrott säger till BBC:s granskande program ”Panorama” och till tidningen Sunday Times att officerare ville tysta ned uppgifterna av ”politiska orsaker”.

– Försvarsdepartementet hade inga intentioner att åtala någon soldat, oavsett rang, om det inte var absolut nödvändigt, säger en utredare till BBC. Försvarsdepartementet svarar att anklagelserna ”inte är sanna” och att beslut av åklagare och utredare är ”oberoende”. Anklagelserna kommer från två krigsbrottsutredningar som avslutades 2017 utan att någon person åtalades. Regeringen avslutade utredningarna sedan en jurist, som hade granskat hundratals anklagelser, tvingades sluta som advokat då han anklagades för att ha betalt kontakter i Irak för att få klienter. Beslutet att avsluta utredningarna kritiserades av människorättsorganisationen Amnesty International. Läs artikel

Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslut 2020 – Skillnader, taktisk.se

Armén

Försvarsmakten ägnar ca 1½ sida åt att beskriva hur deras underlag skiljer sig ifrån “Värnkraft”. Även om försvarsmakten hörsammar att det ska upprättas tre (3) brigader i Sverige (MekB 4, MekB 7, NMekB 19), har man valt att organisera en (1) stridsgrupp i Mälardalen istället för en (1) reducerad motoriserad brigad. Stridgruppen ska bestå av lednings-, luftvärns- och artilleri-kompani, samt tre (3) bataljoner varav två (2) är motoriserade. Detta skulle innebära att den motoriserade förmågan i form av pansarterrängbil 360 omfördelas från P 7 Revingehed till Livgardet.

Vidare ville beredningen se en (1) “komplett mekaniserad bataljon” förstärkt med förmågor som fältarbeten, indirekt eld och luftvärn. I Försvarsmaktens underlag tillförs stridsgruppen lednings-, artilleri-, underhålls- samt ingenjörkompani. Däremot består bataljonen fortsatt av ett (1) stridsvagns- och stridsfordonskompani som förstärks med “understödsfunktioner”.

Försvarsmaktens underlag tar höjd för ytterligare en (1) norrlandsjägarbataljon (med förmåga för strid i subarktisk miljö), däremot omhändertar underlaget inte att en mekaniserad brigad ska ha fullt utvecklad förmåga för strid i vintermiljö. Något som beredningen belyste i perspektivet att operationer i Övre Norrland ska kunna bedrivas på djupet.

När beredningens rapport kom, och i efterkommande Försvarsmakts vision om 3+2+1, har det pratats om att upprätta en (1) division med tillhörande divisionsförband. Underlaget tar höjd för en begränsad divisionsledningsförmåga fram till 2025 för att därefter öka. Därutöver ville försvarsberedningen att upprättandet av divisionsartilleribataljoner skulle påbörjas under perioden 2021-2025. Men Försvarsmakten ser inte en lösning där detta införlivas utan divisionen får klara sig utan divisionsartilleri. Istället upprättas en (1) telekrigsbataljon samt en (1) sambandsbataljon på divisionsnivå tillsammans med ett (1) ingenjörskompani samt ett (1) underhållskompani. Läs artikel

Full text of BRICS Summit Brasilia Declaration, chinadailyhk.com

[…] We remain committed to multilateralism, cooperation of sovereign States to maintain peace and security, advance sustainable development and ensure the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms for all and build a brighter shared future for the international community. We reaffirm our commitment to helping overcome the significant challenges currently facing multilateralism, as well as upholding the central role of the UN in international affairs and respecting international law, including the Charter of the United Nations, its purposes and principles.

We reiterate the urgent need to strengthen and reform the multilateral system, including the UN, the WTO, the IMF and other international organizations, which we will continue working to make more inclusive, democratic and representative, including through greater participation of emerging markets and developing countries in international decision-making. We reiterate our commitment to shaping a more fair, just, equitable and representative multipolar international order. We also underline the imperative that international organizations be fully driven by Member States and promote the interests of all.

 We recall the 2005 World Summit Outcome document and reaffirm the need for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view to making it more representative, effective, and efficient, and to increase the representation of the developing countries so that it can adequately respond to global challenges. China and Russia reiterate the importance they attach to the status and role of Brazil, India and South Africa in international affairs and support their aspiration to play a greater role in the UN. Läs deklarationen

Stor militärövning i Östersund under helgen, svt.se

I fredags eftermiddag kallades flera militära enheter runt om i Sverige in till en oanmäld övning i Östersunds-trakten. Soldaterna fick åka flyg upp till Östersund där det var olika övningar under helgen.

Alla förband har beredskap och det som genomfördes i helgen var en beredskapskontroll.

– Vi kontrollerar hur larmrutinerna fungerar och hur lång tid det tar att samla soldaterna och frakta dom till en speciell plats, säger Jesper Tengroth som är pressekreterare hos Försvarsmakten.

– Den här gången var det främst hemvärnssoldater från olika delar av landet som deltog, säger Magnus Lindstedt som är kommunikatör hos försvarsmakten. Läs artikel

– Vi trenger nye stridsvogner så raskt som mulig, tv2.no

– Moderne stridsvogner er en avgjørende del av enhver troverdig hær. Både våre allierte og potensielle motstandere moderniserer. Denne utplasseringen understreker den norske hærens behov for nye stridsvogner så raskt som mulig.

Dette sier Per Espen Strande, kommunikasjonssjef i Hæren, i en kommentar til TV 2, etter at Russland har utplassert 26 moderniserte stridsvogner av typen T-80BVM ved grensen mot Norge og Finland. […]

Hærsjef Eirik Kristoffersen har tidligere bedt om at det må anskaffes 84 stridsvogner til Hæren, og sa i oktober til Nye Troms at han ønsker stridsvogner og kampvogner i Brigade Nord.

– Hæren har i dag en svært beskjeden størrelse, og må styrkes betydelig. Hvis ikke viljen er til stede hos myndighetene til å gjøre dette, vil landets politiske handlefrihet begrenses, sa han til Aftenposten. Läs artikel

Ryssland återbördar beslagtagna ukrainska krigsfartyg på måndag, svenska.yle.fi

Ryssland gör sig beredd att återbörda tre ukrainska krigsfartyg som beslagtogs i fjol höstas i Kertjsundet mellan Svarta havet och Azovska sjön. Ryska fartyg bogserar som bäst de tre fartygen mot Svarta havet, där de på måndag skall överlåtas till ukrainska myndigheter.

Enligt ryska medier kommer Ryssland att behålla kanonerna och alla dokument som fanns i fartygen, innan de överlämnas till ukrainska bogserbåtar i Svarta havet.

– Tre fartyg bogseras till en plats som har avtalats med Ukraina för överlåtelsen som äger rum den 18 november, säger kustbevakningen i ryskkontrollerade Krim i ett uttalande.

Fartygens besättning som också greps i fjol, frigavs redan i september som en del av en större fångutväxling. Läs artikel

Hultqvist: Därför är ny myndighet för psykologiskt försvar viktig, expressen.se

[…] Peter Hultqvist menar att medierna behöver rustas bättre för en krissituation i stil med om exempelvis Sverige skulle angripas.

– Jag ser ju hur läget ser ut i dag där oerhört mycket aktivitet pågår i sociala medier och i andra sammanhang som används i vissa syften för att komma åt oss och splittra samhällen. Och det är ju bara en försmak av vad det kan bli i en reell krissituation, säger Peter Hultqvist till SR.

Försvarsministern välkomnar därför en ny myndighet för psykologiskt försvar.

– Jag tror det är viktigt att vi får en myndighet för psykologiskt försvar i Sverige där man kan ha en direkt kanal där man från statsmakten ger information om att det är det här som gäller i olika lägen och som folk kan känna att de kan lita på. Men här gäller också att medierna är förberedd på en sån situation så att man inte hamnar i ett läge där man kan utnyttjas av fientliga krafters syfte, säger Peter Hultqvist till Ekot. Läs artikel

Direktivet till utredningen kan läsas här.

Intervju med president al-Assad, sana.sy

Question 2: Why is Russia helping Syria, in general?

President Assad: We cannot answer this question without talking about the Russian role; Russia is a superpower and has international duties and responsibilities.  These responsibilities serve the world and also, Russia and the Russian people.  Russia has the choice of either playing the role of a superpower, or withdrawing into itself and becoming a very ordinary state, which would not be good for the world.  In this context, the military presence in Syria is part of the framework of the global balance of power, because the world today is not governed by legal criteria, but rather by the criteria of power.  Therefore, the Russian power, from a military perspective, is necessary for balance in the world. […]

Question 3:  Going back to Turkey, what do you think of Ankara’s intention of repatriating the Syrian refugees to the areas under the control of the Turkish army and the militants which support it in the northeast of the country, taking into account that these refugees might number about 3 million people?

President Assad:  Nobody believes that Turkey will repatriate 3 million Syrian refugees to this area; this is a deceptive humanitarian slogan.  Even if they wanted to, this is not possible because it would create a conflict between the owners of the land, the cities, the villages, the homes, the farms, and the fields on the one hand, and these newcomers, on the other; those who own these places will never renounce their rights in these areas, so this would create an ethnic conflict. Läs intervjun

Stora utmaningar att utbilda officerare för Försvarsmaktens växande behov, fhs.se

Antalet studenter på Officersprogrammet behöver öka med drygt 60 procent till år 2025 för att möta Försvarsmaktens växande personalbehov. För att fylla platserna krävs samtidigt fler vägar in i officersutbildningen. Det framgår av det underlag som Försvarshögskolan sänt in till regeringen inför den försvarspolitiska propositionen.

– För att nå den förmåga som beskrivs i Försvarsberedningens rapporter är personalförsörjningen helt avgörande. Utmaningarna är stora, eftersom Försvarsmakten förväntas växa i snabb takt samtidigt som man står inför stora pensionsavgångar. Försvarshögskolan spelar en avgörande roll för kompetensförsörjningen inte bara av officerare, men även för de civila delarna av totalförsvaret och krisberedskapssystemet. Vi behöver dock fler utbildningsplatser för att möta efterfrågan, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan. Läs artikel

Miljarder saknas – majoritet vill kalla in försvarsberedningen igen, dn.se

En fjärdedel av den föreslagna upprustningen av Sveriges försvar går inte att genomföra därför att det saknas 55 miljarder kronor. Det drabbar främst armén. Nu kräver en majoritet av fem riksdagspartier, M, C, L, KD och SD att Försvarsberedningen återinkallas.[…]

Armén är den försvarsgren som drabbas hårdast av att beredningens förslag inte genomförs fullt ut. Uppbyggnaden av försvaret på Gotland och skapandet av en halvbrigad i Kungsängen skjuts fram till efter 2025.

Av de två regementen som beredningen föreslog i antingen Östersund, Sollefteå, Härnösand, eller Falun blir det endast ett, och då först efter 2025.

– Centerpartiets prioritering ligger fast och vi vill se satsningar på att utveckla arméns krigsorganisation, det är jätteviktigt. Vi kommer inte att släppa målsättningen med fler regementen och utbildningsplatser, säger Daniel Bäckström.

Allan Widman anser att Försvarsmakten satsar för mycket pengar på anställda soldater.

– När skattebetalarna gör denna stora ansträngning för försvarets ekonomi är det viktigt att de investeringar vi gör blir synliga. Då betyder nya regementen och en utbyggd totalförvarsplikt mycket, säger Widman. Läs artikel