Amerikanske baser i Finnmark er slett ingen god idé, aftenposten.no

Robert Mood, veteran, generalløytnant (pensjonert)

[…] En av Russlands aller viktigste baser ligger rett øst for Kirkenes. Avstanden fra Kirkenes til Petsjenga i Murmansk er kortere enn fra Oslo til Gardermoen lufthavn (ca. 50 kilometer). Fra Kirkenes til Severomorsk og atomubåtene der er avstanden som fra Oslo til Larvik (ca. 150 kilometer). Dette baseområdet er blitt enda viktigere etter Sovjetunionens kollaps og med konflikten i Svartehavet.

Du kan stå i Petsjenga og ramme Kirkenes med artillerigranater og stå i Severomorsk og ramme Kirkenes med missiler. Kirkenes mangler for øvrig – som alle norske byer og tettsteder – luftvern, missilforsvar og tilstrekkelig tilfluktsrom-kapasitet.
Det er med andre ord ikke mulig å beskytte Kirkenes og hele Finnmark uten å forhindre slik beskytning.
Vi kan bare forhindre slik beskytning ved å angripe og erobre russisk territorium frem til og med Murmansk. Eller ved å ta kontroll på luftrommet over Kola slik at vi kan finne og ødelegge artilleriet og utskytningsrampene fra luften før beskytningen starter.
All den tid målet er avskrekking – å hindre krig – må strategene i Moskva, basert på sine egne vurderinger, konkludere med at vi både har evne og vilje til å gjøre dette.

Dernest bestemme seg for ikke å komme oss i forkjøpet, fordi de er trygge på at vi ikke under noen omstendighet vil angripe østover. Dersom Norge og Nato etablerer baser og bygger opp styrker i Finnmark, vil nok dette heller bli oppfattet som en uakseptabel taktisk trussel mot det strategisk viktige russiske baseområdet. I enda større grad i dag enn da den norske politikken ble utformet med Stalin som aktøren i Moskva. […]

Før vi etablerer amerikanske baser i Finnmark og bygger opp angrepskapasitet for å gjøre denne klassiske militære avskrekkingen troverdig, bør vi dermed tenke nøye gjennom det strategiske dilemmaet og ikke minst vurdere andre muligheter.

Hverken avskrekking eller beroligelse er gått ut på dato. Men det er langt fra sikkert at militær styrkeoppbygging i Finnmark vil gjøre den delen av landet tryggere. Läs artikel

Arctic Chiefs of Defence Meet to Discuss New Security Situation in the Region, highnorthnews.com

“The Arctic is at an inflection point where effects from Russia’s illegal invasion of Ukraine and their military build-up in the Arctic, the impacts of climate change, technological advancements, and economic interests are driving increasing interest, activity, and competition in a way that makes this region more strategically important than ever before.”

The comment was made by Canadian Chief of the Defence Staff, General Wayne Eyre, following the Arctic Chiefs of Defence Meeting in St. John’s, Canada, on Monday.

Representatives from Canada, Finland, Iceland, Norway, and the United States participated in the meeting, the aim of which was to coordinate enhanced cooperation between Arctic states and to share lessons learned from ongoing Arctic operations.

The Canadian General pointed to the important work of collaboration between Arctic allies and partners in facing security challenges.

“We will continue to work closely with our allies and partners in strengthening our domain awareness, surveillance, and command and control capabilities through a wide range of initiatives in the Arctic, including modernizing NORAD, improving the CAF’s capabilities, mobility and presence in the North, and increasing our participation in multinational exercises in the region,” Eyre concluded. Läs artikel

Läs också kommentar på den här  sajten till Sveriges  militära närvaro i Arktis.

Attacking a nuclear plant ‘suicidal,’ UN chief tells journalists in Japan, un.org

UN Secretary-General António Guterres condemned a recent attack on a nuclear power station in southern Ukraine during a meeting in Tokyo on Monday with the Japan National Press Club.

“Any attack to nuclear plants is…suicidal,” the UN chief said, adding that he hoped that the UN International Atomic Energy Agency (IAEA) would be able to access the plant for inspection.

Both Moscow and Kyiv have denied responsibility for the strike on the Zaporizhzhia plant over the weekend.

While Europe’s largest nuclear power site has been under Russian control since the early days of the war, Ukrainian technicians are still running it.

Energoatom, Ukraine’s nuclear power plant operator, said that Russian shelling damaged three radiation monitors around the storage facility for spent nuclear fuels, in which one worker was injured.

The shelling prompted IAEA Director General Rafael Mariano Grossi to warn that the way in which Zaporizhzhia was being run coupled with the fighting around it posed “the very real risk of a nuclear disaster”.

Since then, a preliminary assessment by UN atomic overseer experts found that the safety and security situation seemed stable with no immediate threat, despite that several pillars were breached.  Läs artikel

Explosioner skakade rysk flygbas, hbl.fi

En serie explosioner inträffade på tisdagseftermiddagen vid Sakys militärflygbas på Krimhalvön som attackerats.
– Det här var en flygbas varifrån plan regelbundet startade som attackerade våra styrkor i söder, säger en ukrainsk källa till The New York Times.
Den ryska statliga nyhetsbyrån Tass bekräftar att en serie explosioner inträffat på flygplatsen, som bland annat används för att öva landning på hangarfartyg för flottans piloter.
En person ska ha dödats och åtta andra skadats, enligt lokala myndigheter. Läs artikel

Skandinaviskt försvarssamarbete ska stärkas, gp.se

Under måndagen tog försvarsminister Peter Hultqvist (S) emot ministerkollegorna från Danmark och Norge, Morten Bødskov och Bjørn Arild Gram, i Malmö hamn.[…]

Sverige och Danmark har redan ett avtal som ger länderna rätt att använda varandras luftrum och marina infrastruktur. Det samarbetet ska fördjupas och även samarbetet med Norge ska vidareutvecklas.

– Vi har också tagit upp frågan kring Arktis och Nordkalotten. Det norsk-svenska samarbetet där uppe måste också utvecklas därför att det finns ett ökat spänningsläge även där. Ryssland anser sig ha stora militära intressen där och bygger också upp sin verksamhet i Murmanskregionen, säger Hultqvist. […]

Hultqvist tror att Östersjöområdet kommer att bli ett av Sveriges ansvarsområden inom Nato-samarbetet.

– Vår marin är dimensionerad för operationer i Östersjön och det kommer att vara huvudinriktningen för oss. Vissa områden av marinen måste förstärkas, ett sådant område är ubåtsvapnet. Vi har redan beslut om att gå från fyra till fem ubåtar och sedan har jag formulerat mig om att det finns anledning att titta på förstärkning i framtiden.

Hultqvist utlovar också fler vapenleveranser till Ukraina.

– På torsdag har vi en konferens i Köpenhamn som handlar om produktion av vapen för leverans till Ukraina. Vi har sagt att vi måste ha ett långsiktigt och uthålligt stöd till Ukraina. Det är inget som får svikta. Det handlar om vapen för krigföring utifrån vilka behov Ukraina specificerar. Läs artikel

Försvarsministern stänger inte dörren för gemensamma nordiska förband, dn.se

[…] Länderna vill gemensamt ha greppet om södra Östersjön, Östersjöinloppet och Västerhavet vid den svenska västkusten. Enligt försvarsministen är det ett vitalt intresse för Danmark, Norge och Sverige. Som grund för måndagens möte ligger ett trilateralt avtal mellan länderna om ett fördjupat operativt försvarssamarbete.

– Vi ser det som viktigt att utveckla en ordentlig planering med anledning av det säkerhetspolitiska läget vi har, där Ryssland bedriver sin brutala krigföring i Ukraina.

Samtidigt är Sverige på väg in i Nato. Då kan samarbetet mellan Sverige, Norge och Danmark få ny karaktär – och gå från det som kallas koordinerad till gemensam försvarsplanering.

Hultqvist vill inte konkretisera vad ett svenskt Natomedlemskap innebär för försvarssamarbetet, men det handlar om ett gemensamt ansvarstagande mellan länderna, inklusive Finland. Han stänger inte dörren till gemensamma förband.

– Vad jag tycker är viktigt är att vi gör det på ett sådant effektivt sätt som möjligt, där vi använder resurserna i respektive land på ett sätt som kompletterar varandra.

Svenska ubåtar och stridsflyg brukar nämnas som viktiga tillskott vid gemensam Natoplanering. Gemensamma insatser i Arktisområdet kan också bli aktuellt, enligt Hultqvist. Området är militärstrategiskt viktigt för Sverige, Norge, Danmark – och Ryssland.

– När vi går in i Nato är en viktig fråga hur vi förstärker den samlade förmågan i ett Arktisperspektiv. Ryska stridskrafter opererar marint på ett sätt som påminner delvis om hur de agerade under kalla kriget.

Han lyfter också andra strategiskt viktiga områden i regionen. Ett sådant är Nordkalotten i norr, ett annat Gotland. Ytterligare ett syns från Malmö hamn: Öresund med sitt inlopp till Östersjön. Läs artikel

Uppbåden börjar i augusti – här några tips för hur du kan förbereda dig, puolustusvoimat.fi

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2022. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004.

Uppbåden 2022 inleds den 15 augusti. Under hösten ordnar regionalbyråerna 540 uppbåd på 244 orter.

I uppbåden deltar i år ungefär 36 900 personer. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004. I uppbåden deltar även sådana personer från tidigare år som har beordrats att genomgå ny granskning samt personer som utan lagligt hinder uteblivit från tidigare uppbåd. Varje värnpliktig ska delta i uppbådet, om inte regionalbyrån separat har befriat honom från skyldigheten att närvara. Läs pressmeddelande

Nancy’s Pointless Trip to Taiwan, theamericanconservative.com

Peter Van Buren, author of We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People,

[…]We all know that Nancy Pelosi, who likely has only a couple of months left as speaker of the House, decided to spend her summer vacation stirring up the entire Pacific theater for the apparent purpose of satisfying her ego. Just days after RIMPAC 2022 concluded—China sure knew the U.S. had just wrapped up the largest live fire exercise of the year in the Pacific—bully Pelosi shoved Joe Biden into a mud puddle and said she was going to Taipei.[…]

There was no real need for anyone to visit Taiwan this week. There was no crisis brewing, no event requiring anyone to “stand with Taipei,” support Taiwanese democracy, or start wearing colored masks. This mess was created by Nancy Pelosi, made worse by Joe Biden, and lit aflame by the Chinese. Läs artikel

Biden’s Assassination of al-Qaeda Leader Ayman al-Zawahiri Was Illegal, truthout.org

Marjorie Cohn, professor emerita at Thomas Jefferson School of Law

President Joe Biden’s assassination of al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in Afghanistan was illegal under both U.S. and international law. After the CIA drone strike killed Zawahiri on August 2, Biden declared, “People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer.” What we should fear instead is the dangerous precedent set by Biden’s unlawful extrajudicial execution. […]

President Joe Biden’s assassination of al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in Afghanistan was illegal under both U.S. and international law. After the CIA drone strike killed Zawahiri on August 2, Biden declared, “People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer.” What we should fear instead is the dangerous precedent set by Biden’s unlawful extrajudicial execution. […]

Targeted, or political, assassinations are extrajudicial executions. They are deliberate and unlawful killings meted out by order of, or with acquiescence of, a government. Extrajudicial executions are implemented outside a judicial framework.

The fact that Zawahiri did not pose an imminent threat is precisely why his assassination was illegal. […]

“Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal,” tweeted Agnès Callamard, UN special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. “Intentionally lethal or potentially lethal force can only be used where strictly necessary to protect against an imminent threat to life.” In order to be lawful, the United States would need to demonstrate that the target “constituted an imminent threat to others,” Callamard said. Läs artikel

Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien, forsvarsmakten.se

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga.

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) samt Kanada att bidra.

Regeringen har nu beslutat att Sverige ska bidra i utbildningen av ukrainska soldater.

Försvarsmakten kommer under tidsperioden 12 augusti till och med den 31 december 2022 att skicka upp till 120 instruktörer till Storbritannien i syfte att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, fördelat på flera utbildningsomgångar.

– Rysslands krig mot Ukraina har nu pågått i över fem månader och det är oerhört viktigt att omvärlden fortsätter att stödja Ukraina i landets kamp för suveränitet och självbestämmande. Det är viktigt att Sverige är delaktigt i det arbetet och de svenska instruktörerna kommer att bidra till att stärka Ukrainas försvarsförmåga, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande

Läs även kommentar på den här sajten till Sveriges vapenleveranser till Ukraina.

Turkish Banks Are Adopting Russian Payments System, Erdogan Says, bloomberg.com

Five Turkish banks have adopted Russia’s Mir payments system, Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan said on his return from talks with President Vladimir Putin in the Black Sea resort of Sochi.

There are serious developments regarding the work that Turkish banks are doing on Russia’s Mir card, Turkey’s state-run Anadolu Agency cited Erdogan as saying on the plane. That’s a relief for both Russian tourists and Turkey, he told reporters. Läs artikel

Haavisto: Finland to limit tourist visas for Russians, thebarentsobserver.com

The Ministry of Foreign Affairs is looking for models “that would be both legal and effective to prevent Russian tourist visa fraud,” Haavisto said to the newspaper Helsingin Sanomat.

Finland is today along with Norway the only European country with a direct border to Russia still issuing tourist visas. The Baltic states and Poland no longer issues visas unless the applicant has a special reason, that be for instance exile-journalists, humanitarian reason, or family relations.

While Norway for the most only issues tourist visas, or so-called Pomor-visas, to Russian citizens from the northern regions of Murmansk, Arkhangelsk and Nenets, Finland has granted tourist visas to all Russians. That has made the country a popular passageway for people heading to other destinations in Europe. […]

How the new rules will look remain to see. The foreign minister said to broadcaster YLE that prioritization of visa applications and longer processing times are some of the legal ways to deal with the situation.

“With this kind of arrangement we could give priority to applicants in real need,” Haavisto said.

Some restrictions already in force include refusing to grant multiple-entry visas to first-time applicants and limiting the number of applications to 1,000 per day. Giving priority to Russians applying for student, family, and worker visas would push tourist applicants further back in the line. Läs artikel