20 år efter USA:s och Storbritanniens folkrättsstridiga angrepp på Irak Assange och yttrandefriheten

19 mars kl 14 ,Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 C, Stockholm

Peo Österholm, folkmusiker: inblåsning
Sigyn Meder: Inledning
Lars-Gunnar Liljestrand, Alliansfriheten: Irak och folkrätten
Håkan Julander, skådespelare: läser kort stycke ur ”Illusionen om den amerikanska freden” av Frida Stranne och Trita Parsi. Boken har ännu inte kommit ut.
Peo Österholm, författare till 2 Irakböcker: Hur många döda? Folkmord?
Atia Salam, ordf. Bagdad kultur och teater grupp i Stockholm: USA:s demokrati i Irak?
Bane Alsabawi, arkitekt: Kollektiv bestraffning, massbombningar och förstörelse
Sigyn Meder, Peo Österholm: Irak, ett förgiftat land-USA:s krigföring påverkar klimat, miljö och hälsa. Från burn pits till utarmat uran.
Arne Ruth, mångårig chefredaktör för DN: Julian Assange och sanninge
Lena Kallenberg, författare och skribent: nya lagar, nya hot mot press-och yttrandefriheten
Håkan Julander läser 2 irakiska dikter översatta av Ingvar Rydberg
Arrangörer: IrakSolidaritet, Bagdad kultur och teater grupp i Stockholm, Stödkommittén för Julian Assange, Folket i Bild/Kulturfront Stockholm

Internationell Utblick: Sveriges och Finlands försvars- och säkerhetspolitik efter Natoansökan, abfstockholm.se

Länge baserades Sveriges och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på militär alliansfrihet, även om denna hade olika bakgrund och historiska förklaringar. 1995 blev länderna samtidigt medlemmar i EU. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna har avsevärt byggts ut under senare tid.
I och med Rysslands angreppskrig i Ukraina som startade 24 februari 2022 ändrades utgångspunkterna och radikala skiften skedde av politikens grunder och inriktning. […]

Medverkande:
Peter Hultqvist, riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet, tidigare Sveriges försvarsminister
Erkki Tuomioja, riksdagsledamot, vice ordförande i utrikesutskottet, ledamot i försvarsutskottet, medlem i Nordiska rådet och tidigare Finlands utrikesminister
Samtalsledare:
Katarina Engberg, fil dr i freds- och konfliktforskning, säkerhetspolitisk analytiker 

Öppningsord av:
Paula Carvalho Olovsson, ny internationell sekreterare, Socialdemokraterna 

Tid och lokal:
Måndag 6 mars kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Fri entré!   Läs annonsen

Manifestation: Ja till alliansfrihet – Nej till Nato

Ja till alliansfrihet – Nej till svenskt Natomedlemskap

Skriv under FN:s kärnvapenförbud – Nej till kärnvapen

Program 4 mars 14.00-15.00

Medborgaplatsen i Stockholm

Karin Zaric Sunvisson (hälsning, uppläst av Nadja Al-Malki),
   initiativtagare till tecknaruppropet
Richard Turpin (tal), skådespelare, regissör och grundare av Teater
   Tribunalen
Sven Britton (tal), Socialdemokrat för militär alliansfrihet
Noa Lindqvist (tal), RKU
Håkan Julander (dikt), skådespelare
Lars-Gunnar Liljestrand (tal), utgivare alliansfriheten.se
Jan Hammarlund (musik)
Omar Danakill (tal), Black lives matter, Sweden
Hälsning från Nätverket Nej till Nato, Stockholm, Eva Myrdal

Demonstration för Ukraina – ett år efter invasionen, fn.se

På ettårsdagen av Rysslands fullskaliga invasionskrig bjuder vi in till en bred, partipolitiskt oberoende demonstration för att tillsammans visa enigheten och styrkan i kravet:
RYSSLAND SKA OMEDELBART LÄMNA UKRAINA!

Dag och tid: fredagen den 24 februari 2023, kl.18:00-19:30
Plats: Sergels torg, Stockholm

På talarlistan står bland annat utrikesminister Tobias Billström och Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.

Svenska FN-förbundet är medarrangör till demonstrationen. Huvudarrangörer är Nordic Ukraine Forum tillsammans med aktionsgruppen ”Ryssland ut ur Ukraina” och Måndagsrörelsen.

Utlandsspioneri och utlandsjournalistik

Vid årsskiftet ändrades förutsättningarna för att granska Sveriges samarbete med andra länder och organisationer. Införandet av brottet utlandsspioneri innebär omfattande inskränkningar i anskaffar- och meddelarfriheten.

Välkommen till en allmän föreläsning och diskussion med Nils Funcke den 25.e januari, 15.00 – 17.00, JMK-salen Karlavägen 104, plan 4.

Förhandsanmälan krävs ej.

Webbinarium EU:s makt – finns det någon gräns? arenagruppen.se

Digitalt samtal med Lars Anell om EU-makten och dess begränsningar. Torsdag 8 december kl 15.00

Lars Anell har bl. a varit Sveriges Ambassadör vid EU och är en av Sveriges ledande EU-specialister. Han har bl. a skrivit boken Europas väg – förening och mångfald (2009).

I fördraget står också att man ska tillämpa subsidiaritet. Vad betyder det? Jo att man alltid ska ställa frågan om inte en viss åtgärd bäst sköts av nationerna själva. Vilka ska bestämma det? Jurister som idag? Eller EU:s råd (regeringscheferna) och Europaparlamentet dvs politikerna?

Vill vi att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Hur ska det i så fall gå till?

Dessa frågor diskuteras sällan eller aldrig i svensk politik och berörs aldrig i någon valrörelse. Är det ett problem? Ja, om man anser att demokrati är viktigt. För varje nytt steg för EU-makten begränsas demokratin något litet i varje medlemsland, dvs möjligheten att själv bestämma. Är det ett problem?

Samtalspartner: Carl Tham, f.d.statsråd (S)

Julian Assange och hoten mot press-och yttrandefriheten – Stödkommittén för Julian Assange

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”" I have given up years of my own liberty for the risks we have taken at WikiLeaks to bring truth to the public. 10n ion/com FREE JULIAN ASSANGE”
SÖNDAG 9 OKTOBER 2022 KL. 13:00–16:00, ABF Stockholm, Katasalen
Rättssäkerheten är i fara!
Program
Arne Ruth, mångårig chefredaktör DN
Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert
David Rovics, sångare och songwriter
Jan Hammarlund sångare
Håkan Julander, skådespelare, regissör, läser nyskriven dikt
Program kommer snart

Arr. Stödkommittén för Julian Assange i samarbete med Teater Tribunalen, Folket i Bild Kulturfront/Stockholm, IrakSolidaritet, Sveriges Fredsråd

Frige Julian Assange! Försvara vår rätt till sanningen! Media ska granska makten!

MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022 KL. 16:00–17:00

Sergels torg, Stockholm

Program
Jan Hammarlund inleder med sång
Arne Ruth, mångårig chefredaktör DN
Nadya Williams, Director of Communications, Veterans For Peace, San Francisco
Lena Kallenberg, författare, skribent
Stefan Lindgren, författare, skribent
Mia Stubbendorff, aktivist
Kristina Hillgren, psykolog, aktivist
Moderator, Sigyn Meder

 

Lärdomar från Moskva, allevents.in

Hur ska man förstå Ryssland? Hur ser framtidens Ryssland ut? Kulturhuset tillsammans med Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) har bjudit in sex tidigare svenska Moskva-ambassadörer för att reflektera över Ryssland utifrån sina erfarenheter som sändebud i Moskva.

Talare:
Örjan Berner, Sveriges ambassadör i Moskva 1989 – 1994
Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva 1994-2004
Johan Molander, Sveriges ambassadör i Moskva 2004-2008
Tomas Bertelman, Sveriges ambassadör i Moskva 2008-2012
Veronika Bard, Sveriges ambassadör i Moskva 2012-2015
Peter Ericson, Sveriges ambassadör i Moskva 2015-2019
Samtalet modereras av Fredrik Löjdquist, chef vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS).

Cirkel – Öppet samtal, möten

Första mötet Första maj kl:15.00 i Tingshuset i Norberg. Presentation och samtal kring alliansfrihet och dess innebörd.

Maj 15:e söndag kl: 15.00 ABF:s lokal i Norberg. Inledare Lars – Gunnar Liljestrand  ”Bevara alliansfriheten.”

Maj 18:e onsdag kl:18.30 ABF:s lokal i Norberg. NATO som organisation i olika politiska kontexter. Föredragande: Arita Holmberg, Docent i statsvetenskap, inriktning säkerhetspolitik på försvarshögskolan i Stockholm.

Maj 20:e Fredag kl: 18.00 Teaterbiografen. ” Ukraina, Nato och Sverige.” Pierre Schori.

Maj 22:a söndag kl:15.00 ABF:s lokal. FN:s roll i dagens kris. Helge Sontag.

Juni 1:a onsdag kl: 18.30 ABF:s lokal. Föreläsare Eva Jonsson ordförande nej till NATO.

Arrangörer: Norbergs arbetarekommun.  ABF. Folket i bild Bergslagen.

Kontakt person.  Arne Andersson Trättsbo 32. 73891 Norberg. Tel: 070-3739851. over-stock-och-sten@telia.com

Lunchsamtal om diplomati & utrikespolitik med Sven Hegelund och Sven Hirdman

Torsdagen 21 april kl.12.30 – 13.30, Stora Nygatan 7

Ryssland har invaderat Ukraina. De driver ett smutsigt och blodigt krig. Många frågar sig om Putin har blivit galen eller om han bara är ond. Men vilka är egentligen de bakomliggande drivkrafterna. I detta samtal ges inblickar i Rysslands synsätt och de geopolitiska förändringar som påverkar Rysslands agerande.

Samtalar gör författarna Sven Hegelund och Sven Hirdman. Sven Hegelund har skrivit boken Intressanta tider om förändringarna i styrkeförhållanden mellan stormakterna och om hur världen förändras. Sven Hirdmans bok Sverige i stormaktspolitikens mitt  ger en bakgrund till Sveriges och Rysslands relationer och vad de betyder för omvärlden.