Internationell utblick: Maktspelet mellan USA, Kina, Ryssland och EU, abfstockholm.se

ABF i Stocholm Sveavägen 41, den 16 januari kl 18.

USA har en president som hellre blickar inåt än deltar i internationellt samarbete. Kina expanderar som global aktör, både ekonomiskt och politiskt. Ryssland försöker återerövra sin forna ställning som stormakt. EU är en stormakt vad gäller ekonomi och handel, men sargat av inre splittring.

Medverkande:
Katarina Engberg, rådgivare vid Svenska institutet för Europapolitiska studier, Sieps, tidigare säkerhetspolitisk analytiker vid statsrådsberedningen och försvarsdepartementet
Sven Hirdman, tidigare Sveriges Rysslandsambassadör
Börje Ljunggren, tidigare Sveriges Kinaambassadör, författare och debattör
Leif Pagrotsky, tidigare statsråd

Samtalsledare:
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Arrangör: ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella Center

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik Små nationer, stormakter och folkrätten, abfstockholm.se

Inför Folk och Försvars årliga konferens i Sälen håller vi ett seminarium om perspektivet på Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Folkrätten bryts på många håll, relationen mellan nationers utrikespolitik, diplomati och försvarspolitik är komplex och förtroendeskapande är fortsatt avgörande.

Vilken är Sveriges roll i Östersjöregionen, Europa och i världen utifrån små nationers och stormakters ställning? Vad ska bestämma Sveriges deltagande i militära insatser utomlands? Vilken betydelse ska samarbeten som handelspolitik, biståndspolitik och internationellt stöd till civilsamhällets verksamhet ges?

Medverkande:
Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare av alliansfriheten.se
Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond, tidigare statsråd och FN-ambassadör

DATUM 9/1,  TID 18:00, ARRANGÖR ABF Stockholm,  PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Visning: Om kriget kommer, armemuseum.se

Armémuseum  Biljettpris: Fri entré

Hur var det tänkt att vi skulle skydda oss om kalla kriget verkligen hade brutit ut?

”Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet ska uppges är falskt.” Följ med museipedagog Olle Westerberg på en visning om Sverige under kalla kriget, från 1950-talet och fram till Berlinmurens fall. Vart skulle vi ta vägen om bomberna föll? Fanns det skydd åt alla?

Ingen förbokning behövs.

Gammalt fotografi med tre personer, iklädda ytterkläder och med resväskor framför sig.

Sverige, världsläget och folkrätten

Tisdagsklubben 8 oktober 2019 kl 19.00 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Arr: Folket i Bild/Kulturfront Uppsala

L-G Liljestrand är medutgivare av www.alliansfriheten.se och medförfattare till boken Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen.
De senaste 20 åren har präglats av militära interventioner som saknar stöd i folkrätten och som bryter mot FN-stadgans våldsförbud. Flera försök har gjorts att luckra upp våldsförbudet, men en majoritet av världens stater har försvarat folkrätten.
Svenska regeringar har intagit en vacklande ståndpunkt inför krigen och den traditionella svenska linjen att endast delta i FN-beslutade operationer har delvis övergivits

Internationell Utblick – Iran

DATUM 1/10
TID 18:00
ARRANGÖR ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella Center
PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Relationerna mellan USA och Iran har tillspetsats under Donald Trumps tid som president, då den avspänning som började uppnås under föregångaren Barack Obamas tid förbyttes till sin motsats. USA har nu sagt upp kärnenergiavtalet med Iran, skärpt sanktionerna mot landet och tvingat andra länder att följa efter.

Agerandet ökar spänningen i världen och försämrar det politiska och ekonomiska läget i Iran, där en viss ljusning av förhållandena kunde skönjas tidigare. Den upptrappade situationen gynnar ”hökarna” i den islamiska staten politiskt på bekostnad av ”duvorna”.
Under seminariet analyseras och diskuteras relationerna mellan Iran och USA och hur de påverkar övriga världen. Inrikespolitiska utvecklingen i Iran behandlas, liksom landets utrikespolitiska hållning.

Medverkande:
Said Mahmoudi, professor emeritus i folkrätt
Rouzbeh Parsi, chef för utrikespolitiska institutets Mena-program
Agneta Ramberg, Sveriges radios tidigare utrikeskommentator

Svenska Fredskommittén 70 år

Stockholm 7 och 8 september 2019

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Barnängen, Norra Hammarbyhamnen Buss: 2, 57 el. 66 till ändstation Sofia Söndagens seminarium leds av två av Sveriges främsta experter på Ryssland Sven Hirdman och Lars Ingelstam.

Samtal med Carsten Jensen, kalendarium.uu.se

Författaren, journalisten och debattören Carsten Jensen gästar Teologiska fakulteten och diskuterar sin roman Den första stenen med professor i etik Elena Namli.

Vad händer med människan och hennes värld när hon går i krig?  I romanen beskriver och ifrågasätter Carsten Jensen de NATO-ledda militära insatserna i Afghanistan.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset Sal IX
  • Föreläsare: Professor Elena Namli och Carsten Jensen
  • Arrangör: Teologiska institutionen

Samtalet hålls på engelska och är öppet för alla intresserade. Moderator är Maria Ripenberg, debattredaktör på UNT.

Sverige och kärnvapenkonventionen, ui.se

Seminarium  torsdag 21 februari 2019

Konventionen om kärnvapenförbud antogs vid multilaterala FN-förhandlingar i juli 2017. Den avsåg att komplettera det redan existerande icke-spridningsavtalet, vilket motiverade att Sverige deltog i förhandlingarna. Men kommer den nya konventionen komplettera eller motverka tidigare avtal? Frågan har behandlats i den ensamutredning som presenterades av ambassadör Lars-Erik Lundin i januari månad. Ska Sverige ansluta sig till konventionen? Även frågan om hur ska Sveriges nedrustningspolitik ska se ut i framtiden aktualiseras.

Talare:

Lars-Erik Lundin, ambassadör och doktor i statsvetenskap och internationella relationer. Författare av regeringens utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen

Eva Walder, ambassadör, Sveriges nedrustningsambassadör 2016-2018

Thomas Jonter, ordförande för svenska Pugwashgruppen och professor i internationella relationer vid Stockholms universitet

Henrik Salander, ambassadör med lång erfarenhet från nedrustnings- och ickespridningsarbete, bland annat som nedrustningsambassadör och ordförande för ickespridningsfördraget om kärnvapen

Seminariet modereras av Christer Ahlström, direktör vid UI, och anordnas i samarbete med svenska Pugwashgruppen.

,Tid 15:00 – 16:30, Registrering från 14:30, Plats Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm  Läs på UI.

Kärnvapenförbud – ska Sverige signera det? abfstockholm.se

122 länder beslutade efter en FN-konferens om ett avtal för kärnvapenförbud i juli 2017, däribland Sverige. En process pågår där länders parlament och regeringar har möjlighet att signera respektive ratificera förbudsavtalet, som börjar gälla när minst 50 länder ratificerat det. Utrikesdepartementet har tillsatt en utredning för att bedöma om Sverige ska ansluta sig till förbudet. Utredaren Lars-Erik Lundin har 18 januari överlämnat sin rapport till utrikesministern, i vilken han rekommenderar regeringen att inte ansluta sig till förbudet. Svenska fredsrörelsen och en bred folkopinion har krävt och kampanjat, bland annat genom namninsamlingar, för att Sverige ska tillträda avtalet.

Medverkande:
Lars-Erik Lundin, regeringens utredare
Beatrice Fihn, generalsekreterare, ICAN, som tilldelats Nobels fredspris
Olle Thorell, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet (s)

DATUM 6 februari 2019  TID 18:00
ARRANGÖR ABF Stockholm och Nätverket för Kärnvapennedrustning PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Nato och kärnvapen – FN och kärnvapenförbud, abfstockholm.se

Möt världens viktigaste visselblåsare, Daniel Ellsberg. 1 februari kl 13:00 på ABF-huset i Stockholm

Fri entré men föranmälan görs här!

När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet avslöjade den amerikanska statsledningens hemliga planer för kriget i Vietnam, var den förre krigsanalytikern och världens viktigaste visselblåsare väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades.

Fyra årtionden senare går Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld.

Den 30 Januari tilldelas han Olof Palmepriset för ”sin djupa humanism och sitt storartade mod”.

Medverkande:
Daniel Ellsberg, amerikansk före detta krigsanalytiker och visselblåsare som lyckades vända opinionen i USA mot Vietnamkriget.

Samtalsledare:
Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond. Läs om mötet

Sveriges Rysslandspolitik – hur bör Sveriges Rysslandspolitik utformas?

Sveriges – liksom Finlands – syn på och relationer till Ryssland är en huvudfråga i diskussionen om våra länders säkerhetspolitik. Osäkerheten om vart Ryssland är på väg bedöms ha ökat, särskilt efter annekteringen av Krim 2014. Samtidigt anses inte något traditionellt militärt hot föreligga. Nya frågor är hyberangrepp och cyberhot. Debatten om Ryssland och Nato kan förväntas öka i den nya svenska riksdagen och under den instundande Folk och Försvars konferensen i Sälen.

Medverkande:
Sven Hirdman, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva elva år
Lars Ingelstam, professor emeritus och författare till skriften ”Grannlaga” om kontakterna mellan Sverige och Ryssland
Folke Sundman, styrelseledamot i Finlands fredsförbund, kännare av finsk, svensk och rysk säkerhetspolitik

Samtalsledare:
Olof Kleberg, journalist

DATUM 7 januari 2019 , TID 18:00,  ARRANGÖR ABF Stockholm,  PLATS ABF-huset, Sveavägen 41