Karl XIV Johan – en lite utställning om en stor kung, grodingehembygd.se

Utställning i Vasastugan Nynäsvägen 4, Vårsta

Varför en utställning om Karl XIV Johan?
I en värld fylld av krig och oroshärdar är det intressant att belysa den kung vars politik inledde en mer än 200-årig fred i Sverige. Han, vars liv till största delen ägnats åt krig, kom att med diplomati och handlingskraft göra Sverige till ett land vars neutralitet, ibland ifrågasatt, gett landet ett välstånd som få andra förunnats.
Välkomna till detta, för Grödinge Hembygdsförening, ovanliga utställningstema.

Karl Johans första tal till ständerna 1810:

”Jag har sett kriget på nära håll, jag känner alla dess gissel, och det finns ingen erövring, som kan trösta fosterlandet för dess barns utgjutna blod på främmande jord. Freden är en klok och upplyst regerings enda ärofulla mål. Det är inte statens utsträckning, som gör dess styrka och självständighet, det är dess lagar, dess handel, dess arbetsflit och framför allt dess nationalanda.

Sverige har lidit stora förluster, men det svenska namnets ära har här vid icke lidit men. Underkastom oss Försynens beslut och betänkom, att Gud lämnat oss jord tillräckligt för vår bärgning och järn att oss försvara.”

Dessa ord uttalade en man med lång erfarenhet av krigets förbannelse och med en vilja att bygga upp landet genom fred, flit och arbete. Läs annons om utställningen

 

Set Julian Free

Set Julian Free

 

The whistle blower website Wikileaks’ founder Julian Assange is detained in the British high-security prison Belmarsh. His health is in a critical condition. We, the signatories of this appeal, fear for his life and mental health due to the treatment he is exposed to. We demand his immediate release, respect for his fundamental human rights, a fair and transparent judicial treatment and protection against extradition to USA. Petitionen kan skrivas under här.

Sverige och grannen Ryssland

Sven Hirdman inleder och berättar utifrån sin mångåriga erfarenhet som Sveriges ambassadör i Moskva.
19 februari kl. 18:00
Ikaros matsal, Jaktplan 2

 

Sven Hirdman
efn.se

Detta temamöte är öppet för alla intresserade. Ta med dina frågor!

Arr. PRO Barkarby-Skälby i samarbete med ABF

Föredrag Svenska krig och franska pengar, tickster.com

Bild för Föredrag Svenska krig och franska pengar, 2020-02-06, Livrustkammaren

06 feb 2020
Livrustkammaren i Stockholm

Med fördraget i Bärwalde 1631 ingick Frankrike och Sverige en överenskommelse att Sverige mot betalning – subsidier – skulle delta i det pågående kriget mellan katolska och protestantiska stater i Tyskland. Båda länderna hade intresse av att förhindra ett starkt enat katolskt tysk-romerskt rike. För ett franskt bidrag om 400 000 riksdaler årligen lovade Sverige att ställa upp med 3000 fotsoldater och 6 000 ryttare i kampen mot fienden. 1631 års avtal blev det första i en lång rad subsidieavtal mellan de två länderna. Mellan 1631 och 1796 – av och till under 166 år – mottog Sverige franska pengar, och som mest motsvarade medlen drygt 20 procent av den svenska statsbudgeten. Men vilka var motiven till alla dessa avtal och hur påverkade de det ömsesidiga beroendet länderna emellan? Läs om föredraget

Internationell Utblick: Iran, Irak, USA, ABF i Stockholm, 30 jan 2020 19:00 – 20:30

Det allvarliga läget i Mellanöstern har ytterligare eskalerat på senaste tiden genom USAs mord på iranske toppmilitären Qassem Solemeini och hans irakiske kollega Abu Mahdi med följe. Handlingen utfördes i Bagdad, Iraks huvudstad, och därigenom drogs även Irak in i den konflikt som tillspetsats mellan USA och Iran allt sedan president Donald Trump sade upp kärnenergiavtalet mellan de bägge länderna, åtföljt av skärpta sanktioner.

Medverkande:
Rolf Ekéus, tidigare ambassadör, FN-utredare av massförstörelsevapen i Irak
Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker, FOI,
Rouzbeh Parsi, chef för utrikespolitiska institutets Mellanösternprogram

Internationell utblick: Maktspelet mellan USA, Kina, Ryssland och EU, abfstockholm.se

ABF i Stocholm Sveavägen 41, den 16 januari kl 18.

USA har en president som hellre blickar inåt än deltar i internationellt samarbete. Kina expanderar som global aktör, både ekonomiskt och politiskt. Ryssland försöker återerövra sin forna ställning som stormakt. EU är en stormakt vad gäller ekonomi och handel, men sargat av inre splittring.

Medverkande:
Katarina Engberg, rådgivare vid Svenska institutet för Europapolitiska studier, Sieps, tidigare säkerhetspolitisk analytiker vid statsrådsberedningen och försvarsdepartementet
Sven Hirdman, tidigare Sveriges Rysslandsambassadör
Börje Ljunggren, tidigare Sveriges Kinaambassadör, författare och debattör
Leif Pagrotsky, tidigare statsråd

Samtalsledare:
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Arrangör: ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella Center

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik Små nationer, stormakter och folkrätten, abfstockholm.se

Inför Folk och Försvars årliga konferens i Sälen håller vi ett seminarium om perspektivet på Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Folkrätten bryts på många håll, relationen mellan nationers utrikespolitik, diplomati och försvarspolitik är komplex och förtroendeskapande är fortsatt avgörande.

Vilken är Sveriges roll i Östersjöregionen, Europa och i världen utifrån små nationers och stormakters ställning? Vad ska bestämma Sveriges deltagande i militära insatser utomlands? Vilken betydelse ska samarbeten som handelspolitik, biståndspolitik och internationellt stöd till civilsamhällets verksamhet ges?

Medverkande:
Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare av alliansfriheten.se
Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond, tidigare statsråd och FN-ambassadör

DATUM 9/1,  TID 18:00, ARRANGÖR ABF Stockholm,  PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Visning: Om kriget kommer, armemuseum.se

Armémuseum  Biljettpris: Fri entré

Hur var det tänkt att vi skulle skydda oss om kalla kriget verkligen hade brutit ut?

”Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet ska uppges är falskt.” Följ med museipedagog Olle Westerberg på en visning om Sverige under kalla kriget, från 1950-talet och fram till Berlinmurens fall. Vart skulle vi ta vägen om bomberna föll? Fanns det skydd åt alla?

Ingen förbokning behövs.

Gammalt fotografi med tre personer, iklädda ytterkläder och med resväskor framför sig.

Sverige, världsläget och folkrätten

Tisdagsklubben 8 oktober 2019 kl 19.00 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Arr: Folket i Bild/Kulturfront Uppsala

L-G Liljestrand är medutgivare av www.alliansfriheten.se och medförfattare till boken Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen.
De senaste 20 åren har präglats av militära interventioner som saknar stöd i folkrätten och som bryter mot FN-stadgans våldsförbud. Flera försök har gjorts att luckra upp våldsförbudet, men en majoritet av världens stater har försvarat folkrätten.
Svenska regeringar har intagit en vacklande ståndpunkt inför krigen och den traditionella svenska linjen att endast delta i FN-beslutade operationer har delvis övergivits

Internationell Utblick – Iran

DATUM 1/10
TID 18:00
ARRANGÖR ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella Center
PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Relationerna mellan USA och Iran har tillspetsats under Donald Trumps tid som president, då den avspänning som började uppnås under föregångaren Barack Obamas tid förbyttes till sin motsats. USA har nu sagt upp kärnenergiavtalet med Iran, skärpt sanktionerna mot landet och tvingat andra länder att följa efter.

Agerandet ökar spänningen i världen och försämrar det politiska och ekonomiska läget i Iran, där en viss ljusning av förhållandena kunde skönjas tidigare. Den upptrappade situationen gynnar ”hökarna” i den islamiska staten politiskt på bekostnad av ”duvorna”.
Under seminariet analyseras och diskuteras relationerna mellan Iran och USA och hur de påverkar övriga världen. Inrikespolitiska utvecklingen i Iran behandlas, liksom landets utrikespolitiska hållning.

Medverkande:
Said Mahmoudi, professor emeritus i folkrätt
Rouzbeh Parsi, chef för utrikespolitiska institutets Mena-program
Agneta Ramberg, Sveriges radios tidigare utrikeskommentator