Spain rejects Balearics becoming NATO naval headquarters, majorcadailybulletin.com

The Spanish government does not envisage Mahon in Menorca becoming a NATO naval headquarters, the Ministry of Defence said in a statement today, Saturday.
Left-wing Podemos party leaders, such as its secretary general, Ione Belarra, and its political secretary and candidate for the European elections, Irene Montero, have expressed their opposition to Mahon becoming NATO’s third naval headquarters in Spain, along with Rota and Cartagena, as has the Més per Menorca party.

In her X account, Belarra indicated that NATO military bases in Spain “not only represent an unacceptable cession of sovereignty, they are also playing a key role in the US support for the genocide that Israel is committing against the Palestinian people”. Läs artikel

FN-observatörer sårade i granatexplosion i södra Libanon, svenska.yle.fi

Tre FN-observatörer och deras libanesiska tolk skadades på lördagen när en granat exploderade i deras närhet i södra Libanon. Det uppger FN:s krishanteringsstyrka Unifil.

Enligt Unifil patrullerade fredsbevararna till fots utanför staden Rmeish, nära gränsen mot Israel, när de skadades i en granatexplosion.

Unifil utreder för närvarande varifrån granaten kom och hur den exploderade, enligt nyhetsbyrån Reuters. Unifil påpekar att attacker mot fredsbevarare är ”oacceptabla”.

Reuters talade tidigare med två anonyma säkerhetskällor som sa att fredsbevararna sårades i en israelisk attack. Den uppgiften har avvisats av israelisk militär. Läs artikel

Dokument fra Forsvarsministeriet: Nato skærper kravene til Danmark, dr.dk

[…] Nato lægger igen op til at kritisere det danske forsvar, og de konkrete krav er samtidig på vej til at blive større, end de er i dag.

Det viser et notat fra Forsvarsministeriet, som DR har fået indsigt i. Her varsler Nato endnu engang kritik af den danske efterlevelse af styrkemålene. […]

Styrkemålene er de konkrete, militære muskler, som Danmark skal levere til Natos fælles forsvar – leverer Danmark ikke, er der et hul i Natos forsvar.

Kravene er dybt fortrolige, men på den lange liste er ét krav, at vi skal kunne stille med en 6.000 mand stor brigade – et andet krav er, at Danmark skal have langtrækkende droner i Arktis til overvågning. To ting, som Danmark ikke opfylder i dag, men som der er truffet beslutning om at opbygge og anskaffe. Läs artikel

Läs även genomgång av hur Nato.s beslut tas som vi tidigare publicerat.

En politikk for felles sikkerhet, dagsavisen.no

Sverre Lodgaard ,former Senior Research Fellow at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) ,

Nummer to i det internasjonale makthierarkiet – på begynnelsen av 1980-tallet Russland, nå Kina – truer med å overgå nummer én – USA. Partene ruster opp for å skaffe seg overtak, men med redusert sikkerhet som resultat. Det er usikre tider.

Perioden 1975–1985 var preget av kjernefysisk opprusting. Sovjet-russerne sa de tok sikte på paritet i forhold til USA, men amerikanerne så en kurve som truet med å krysse sin egen og svarte med intensivert opprustning. Utfordreren truet med å overgå lederstaten, en klassiker i internasjonal politikk som i regelen har endt i krig.

Perioden 1975–1985 var preget av kjernefysisk opprusting. Sovjet-russerne sa de tok sikte på paritet i forhold til USA, men amerikanerne så en kurve som truet med å krysse sin egen og svarte med intensivert opprustning. Utfordreren truet med å overgå lederstaten, en klassiker i internasjonal politikk som i regelen har endt i krig.

Man kjenner seg ikke trygg med mindre motparten også gjør det.   Läs artikel

Internationella domstolen i Haag: Israel måste släppa in humanitär hjälp till Gaza, svenska.yle.fi

Striderna i Gaza pågår fortfarande trots att FN:s säkerhetsråd krävt omedelbar vapenvila i området.

Den internationella domstolen (ICJ) i Haag beordrade på torsdagen att Israel utan dröjsmål ska släppa in humanitärt bistånd på Gazaremsan.

Det inte mera fråga om risk för hungersnöd, utan hungersnöden i Gaza pågår redan, menar domstolen.

Bland annat har FN:s människorättschef Volker Türk påpekat att Israel använder svält som en metod för krig, vilket är ett krigsbrott.

FN varnade redan i februari för massvält i Gaza. Läs artikel

Saving Julian Assange, Free Speech, and Democracy, theamericanconservative.com

James Bovard, contributing editor for The American Conservative

How much is a non-binding “assurance” worth from people who probably want to see you dead? This is the linchpin question as a British court deliberates on the Biden administration’s latest conniving to bring Julian Assange to America for his legal destruction.

Since Julian Assange was indicted in 2019 for 17 charges of violating the Espionage Act, the U.S. Justice Department has sought his extradition from Belmarsh, the supermax prison in Britain where he has spent almost five years. The fight against extradition is probably the last best chance for even a facade of due process for Assange. […]

Assange’s fate threatens to be a bellwether for the destruction of journalists who vex officialdom. David Davis, a Conservative member of Parliament, warned, “The successful extradition of Julian Assange would effectively criminalize investigative journalism as espionage. It would set a legal precedent allowing the prosecution of anyone who breaks the duty of silence on classified American information and state sponsored crime.” Jodie Ginsberg, chief of the Committee to Protect Journalists, warned that Assange’s prosecution “would have disastrous implications for press freedom. It is time that the U.S. Justice Department put an end to all these court proceedings and dropped its dogged pursuit of the WikiLeaks founder.” Läs artikel

Romania To Host Largest NATO Military Base in Europe, balkaninsight.com

The military base at Mihail Kogqlniceanu, Constanta, southeast Romania, on the Black Sea coast, will become the largest NATO military base in Europe and will surpass the US military base in Ramstein, Germany, in size.

The new base will give Romania an increased role in NATO’s security architecture and a position of greater strength in the Black Sea, which is militarily dominated by Russia. It will be able to host 10,000 soldiers and civilians by 2030. Läs artikel

Operation Aspides – attacker avvärjda, forsvarsmakten.se

Fartygen i operation Aspides fortsätter att skydda civila handelsfartyg i Röda havet mot attacker från huthirebellerna. Hittills har man skjutit ner både fientliga drönare och ballistiska missiler. […]

Den 13 mars runt klockan 0500-0600 (Djibouti-tid) öppnade den grekiska fregatten Hydra eld med sina kanoner mot två obemannade flygfarkoster, UAV:er, då de hotade den civila sjöfarten.

På morgonen 20 mars upptäckte en fransk fregatt en fientlig attackdrönare från huthirebellerna som hotade den civila sjöfarten. En helikopter, som tillhör fartyget och var ute och patrullerade i området, fick omedelbart order att bekämpa drönaren med sina kulsprutor. […]

Den EU-ledda operation Aspides är defensiv och ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat huthirebellerna. Läs pressmeddelande

Transportflygskvadronen drillades under storövning i USA, forsvarsmakten.se

Under perioden 4-16 mars har 73:e transportflygskvadronen deltagit på övningen Storm Flag 24. Övningen är en gemensam övning mellan amerikanska flygvapnet och armén, där det övergripande syftet är att validera en brigad ur amerikanska 82:a luftburna divisionen till att ingå i Immediate Response Force.

Immediate Response Force är en sammansatt styrka med delar från amerikanska armén och amerikanska flygvapnet som är beredd att utgå vart som helst i världen på 18 timmar. Övningskonceptet Storm Flag är relativt nytt och genomförs cirka fyra gånger per år. Läs pressmeddelande

Värdefullt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Utgivarna

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har skrivit ett omfattande remissvar om försvarssamarbetsavtalet mellan USA och Sverige.

Nämnden tar upp behovet av att svenska regeringen i underlaget för det kommande ställningstagandet till avtalet gör tydliga klarlägganden på flera områden.

Några av de frågor nämnden lyfter är:

Avtalet är komplicerat och omfattar många rättsområden. Den centrala aspekten är dock det ”obehindrade” amerikanska tillträdet till svenska anläggningar och till svenskt territorium. Nämnden jämför med Sofa-avtalet med Nato men anger samtidigt att DCA-avtalet går betydligt längre och ger: ”USA närmast obegränsad rätt till tillträde till svenskt territorium och till 17 basområden, vilka kan användas också för aktiviteter utanför Natosamarbetet.” Vidare säger nämnden att amerikanska luftfartyg, fartyg och fordon, som används av de amerikanska styrkorna, ges tillträde till Sverige så länge avtalet är i kraft och som följd av det förefaller det som om Sverige inte har möjlighet att vägra sådant tillträde och användning.

Denna helt centrala aspekt av avtalet bör klargöras av den svenska regeringen och den bör beskriva hur den föreställer sig att den amerikanska närvaron kommer att se ut mer konkret.

Beträffande den svenska självbestämmanderätten att kunna säga nej till tillträde för USA:s styrkor för det fall att det strider mot svenska intressen anger nämnden att detta måste utredas av den svenska regeringen. Ett svenskt veto skulle eventuellt kunna baseras på skrivningen i artikel 1, stycke 1, i avtalet: In accordance with international law and with Swedish consent, this Agreement sets forth the framework for enhanced defense and security cooperation between Sweden and the United States ….”, där folkrätten och svenskt samtycke sätter ramarna för samarbetet.

Läs mer

Risk för minskad mediefrihet med DCA-avtalet, sjf.se

Journalistförbundet har tagit del av förslagen i utredningen ”Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater” (Ds 2024:2). Avtalet innehåller en lång rad villkor om vad som ska gälla amerikansk militär på svensk mark. Det handlar om allt från regler om körkort och cigaretter till bestämmelser om jurisdiktion och posthantering. Journalistförbundets remissvar behandlar bara frågor i avtalet som kan komma att påverka journalisters möjligheter att bevaka försvarssamarbetet och andra frågor av betydelse för journalisters yrkesutövning. […]

Journalistförbundet anser att det i utredningen saknas en analys av vilka andra grundlagsskyddade rättigheter som kan komma i konflikt med USA:s primära jurisdiktion enligt avtalet. Det gäller inte minst på det medierättsliga området där Sverige har ett mer långtgående grundlagsskydd för mediefriheten. Enligt Journalistförbundet bör denna typ av frågor analyseras djupare. Läs remissvar

WikiLeaks founder Julian Assange will not be extradited immediately as decision delayed, independent.co.uk

Julian Assange will not immediately be extradited to the US to face espionage charges, after judges delayed a final decision over whether he can appeal his case.

It was feared that the WikiLeaks founder, who is currently detained at Belmarsh high-security prison, could have been put on a plane in a matter of days if a last-ditch legal bid for an appeal failed. Läs artikel