NATO, US Navy Aircraft Carrier To Start Exercise In Mediterranean, navalnews.com

Starting Monday, NATO partners, including the United States, kick off the 12-day maritime exercise ”Neptune Strike ’22” in the Mediterranean Sea, Pentagon Press Secretary John F. Kirby said during a briefing Jan. 21. […]

Neptune Strike ’22 has been in the planning stages since 2020, Kirby said, though he told reporters that the current tensions in Europe due to the uncertainty about Russia’s intentions regarding Ukraine were considered when deciding whether to press on with the exercise.

“There was due consideration … given tensions right now, about our exercise posture,” he said. “After all that consideration and discussion with our NATO allies, the decision was made to move ahead.” Läs artikel

 

Russland-Diskussion: Söder sieht Ukraine nicht in Nato, br.de

Der Bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) hält eine Erweiterung der Nato um die Ukraine längerfristig für ausgeschlossen. Russland bezeichnet er als ”Großmacht”. Außerdem sprach er sich für eine Inbetriebnahme der Nord-Stream-2-Pipeline aus. […]

Die Ukraine sieht der bayerische Ministerpräsident längerfristig nicht in der Nato. Russland bezeichnete Söder als ”Großmacht” und als ”kein Feind Europas”. Läs artikel

 

Professor ved Forsvarets Høgskole: – En slik risiko vil Vladimir Putin aldri ta, abcnyheter.no

– Det vil være svært problematisk dersom Russland blir ydmyket i en storkrig, advarer norsk militærekspert.

– Kostnadene ved en storkonflikt vil raskt overstige de forventede gevinstene som Russland ser for seg. Ikke minst vil dette lede til en alvorlig destabilisering innad i Russland dersom det viser seg at Putin og hans nærmeste krets ikke får noe ut av situasjonen annet enn en krig ingen ønsker, mener forskningsleder og professor ved Forsvarets Høgskole, oberstløytnant Tormod Heier.

Han tror Russland har mye å tape dersom situasjonen skulle eskalere og utvikle seg til en væpnet konflikt mellom Russland og Nato.

– Det russiske statsapparatet er gjennomsyret av ulike sikkerhetstjenester, og de vil se det som svært problematisk dersom Russland blir ydmyket i en storkrig, noe som vil øke presset på at Putin må forlate presidentembetet. En slik risiko vil han aldri ta. Særlig ikke når det finnes så uendelig mange andre måter å øke det politiske presset mot USA og NATO på. Slik jeg vurderer det, så er det ingen fare for noen storkonflikt i Europa, sier forskningsleder Tormod Heier til ABC Nyheter.

Han tror Putin i stedet vil velge ulike former for uanmeldte øvelser, bruk av droner, nettverksoperasjoner og påvirkningsoperasjoner, og i verste fall begrensede angrep inn i Ukraina eller subversjon og sabotasje mot randstatene. Läs artikel

Norske diplomat-veteranar trur ikkje på storkrig, vl.no

Vårt Land har snakka med to erfarne norske diplomatar som ikkje ser for seg ein omfattande krig i Ukraina. Leidulv Namtvedt var Noregs ambassadør i Moskva frå 2013 til 2018. Han er no pensjonert og uttalar seg ut frå innsikta han har om russiske forhold.

– Eg ser ikkje for meg ein russisk omfattande krig eller okkupasjon av Ukraina. Kostnadane vil bli for store, både i form av sanksjonar og likposar tilbake til provinsen i Russland.

Leidulv Namtvedt viser til den russiske invasjonen av Krim i 2014.

– Vanlegvis får falne soldatar store seremoniar, men dei russiske soldatane som døydde på Krim, vart gravlagt i det stille. Falne soldatar er ikkje populært i Russland no.

Det synet deler eks-ambassadør Øyvind Nordsletten:

– Eg trur ikkje det er sannsynleg med eit breitt russisk angrep på Ukraina.

Nordsletten kjenner Russland og Ukraina godt som tidlegare ambassadør i Moskva (2000-2008), Kiev (1992-1996) og generalkonsul i Murmansk (2011-2013).

Spenninga i Ukraina er knytt til russisk frykt for at landet skal bli medlem av Nato.

– Nato tek ikkje opp nye medlemmer som er i konflikt. Det er med å forklara det Russland gjorde i 2014, seier Leidulv Namtvedt. Läs artikel

Hjalmar Söderberg hade föga till övers för krigsaktivism eller ”alliansfähighet”

Rolf Andersson

Hjalmar Söderberg (1869–1941) var författare, skribent och översättare. Av hans hand föreligger välkända romaner som Martin Bircks ungdom, Doktor Glas och Den allvarsamma leken. Den förstnämnda minns jag att jag läste under gymnasieåren, men jag kan inte nu riktigt erinra mig vilket intryck den gjorde. Doktor Glas tror jag inte jag läste, men jag minns alltjämt Mai Zetterlings film baserad på boken. Den filmen har jag av någon anledning i klart minne.

Vad som antagligen numera är mindre känt om Söderberg, flanören, den estetiskt inriktade, är hans politiska skriftställarskap, som ska beröras något här som en bakgrund till den text av honom som återges nederst.

I frågan om upplösningen av unionen med Norge vände han sig mot de uppjagade, krigslystna stämningarna i vissa svenska läger och avvisade användning av militära medel. Kung Oscar fick en klapp på axeln för sin hyggligt fredliga hållning.

I februari 1914 avgick den liberala regeringen Karl Staaff efter Gustaf V:s kuppinriktade borggårdstal. Hjalmar Söderberg betraktade de reaktionära strömningar som bar upp talet med stor skepsis. Han kommenterade läget i ett brev till en vän:

”Här äro alla människor galna utom jag, och jag super ihjäl mig – arma fosterland.”

Läs mer

The Law Against War, academic.oup.com

The Law Against War. by Olivier Corten, Second edition,  Hart Publishing, Oxford 2021

Originally based on a collection of articles and book chapters, the book has become a staple for anyone working in this field. Written in the aftermath of the 9/11 attacks and the Iraq intervention in 2003, the first edition was put together when the UN Charter framework on the use to force was subject to attack in a manner unforeseen since 1945. Twelve years later, challenges persist, both in state practice and in legal doctrine. In Corten’s view, however, the UN Charter regime has generally withstood the barrage of attacks. Läs presentationen.
Läs även Mats Björkenfeldts recension av boken på den här sajten.
Lyssna på intervju med Olivier Corten.

Forsvarsministeren mener Nato bør fortsette å omtale Russland som partner, forsvaretsforum.no

Forsvarsministeren ble utfordret av Christian Tybring-Gjedde (Frp), som viste til at Nato på det kommende toppmøtet i Madrid i juni skal vedta et nytt strategisk konsept. I det gjeldende strategiske konseptet, som stammer fra 2010, skriver de allierte at de ønsker et «ekte strategisk partnerskap» med Russland.

Den formuleringen kan nå stå for fall. Men Enoksen vil jobbe for å beholde den.

– Jeg tror det vil være uklokt å fjerne Russland som strategisk partner, sa Enoksen i Stortinget.

– Vi vil ha nytte og fordeler av å ha en god dialog. Avspenning er like viktig som avskrekking, sa han. Läs artikel

Ryska fartyg lämnar Kattegatt, svd.se

Sex ryska landstigningsfartyg, som den senaste tiden förstärkt landets militära närvaro i Östersjön, lämnade för några dagar sedan området via Stora Bält och stävade norrut.

Tre av fartygen ankrade på onsdagen av oklar anledning i Kattegatt mellan Danmark och den svenska västkusten.

På fredagseftermiddagen bekräftade Försvarsmakten att fartygen lättat ankar. Jonas Olsson, pressekreterare vid Försvarsmakten, uppger för GP att fartygen då befann sig på internationellt vatten norr om Skagen och stävade västerut genom Skagerak.

– Allt tyder på att de nu lämnar, sedan vet man aldrig med militär verksamhet, men mest troligt så stävar de nu utåt. Det innebär att de lämnar vårt operationsområde och när de kommit tillräckligt långt bort även vårt intresseområde, säger han till tidningen. Läs artikel

Uttalande från de nordiska försvarsministrarna den 21 januari 2022 om läget i och omkring Ukraina, regeringen.se

The Nordic Ministers of Defence met virtually on 21 January to discuss the deteriorating situation in and around Ukraine. The ministers monitor the security situation in Ukraine closely, and continue to consult with each other through the NORDEFCO Crisis Consultation Mechanism.

The ministers agree on the gravity of the situation, and the need to seek a diplomatic solution to the current situation. The ministers call on Russia to de-escalate through halting and reversing their ongoing military build-up in the region and engage in dialogue.

The ministers reaffirm their support to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and its right to decide its own foreign and security policy, free from outside interference. The fundamental principles underpinning the European security order remain non-negotiable.

The Nordic countries welcome dialogue on European security issues in relevant fora, including the EU, NATO, OSCE and the UN. The Nordic countries welcome the United States’ efforts in engaging Russia in resolving the current crisis. Läs uttalandet

Nato ships patrol baltic sea, mc.nato.int

SNMG1, consisting of the Netherlands flagship HNLMS Rotterdam (L800) and the Danish frigate HDMS Peter Wilemoes, is operating in the Baltic Sea to enhance maritime situational awareness and to further improve interoperability with allies as part of a planned deployment to the area. […]

SNMG1 and SNMCMG1 are two of the four multinational, high readiness maritime forces composed of vessels from various allied countries. These vessels are permanently available to NATO to perform different tasks ranging from participation in exercises to operational missions. These groups provide NATO with a continuous maritime capability and help to establish Alliance presence, demonstrate solidarity, conduct routine diplomatic visits and enhance interoperability among Allied naval forces. They also serve as a consistently ready maritime force of the NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Läs artikel

NATO Expansion: What Gorbachev Heard, nsarchive.gwu.edu

U.S. Secretary of State James Baker’s famous “not one inch eastward” assurance about NATO expansion in his meeting with Soviet leader Mikhail Gorbachev on February 9, 1990, was part of a cascade of assurances about Soviet security given by Western leaders to Gorbachev and other Soviet officials throughout the process of German unification in 1990 and on into 1991, according to declassified U.S., Soviet, German, British and French documents posted today by the National Security Archive at George Washington University .

The documents show that multiple national leaders were considering and rejecting Central and Eastern European membership in NATO as of early 1990 and through 1991, that discussions of NATO in the context of German unification negotiations in 1990 were not at all narrowly limited to the status of East German territory, and that subsequent Soviet and Russian complaints about being misled about NATO expansion were founded in written contemporaneous memcons and telcons at the highest levels. Läs artikel

Natos globala agenda, dagensseglora.se

Arne Carlsson, pastor i Uppsala Missionskyrka

Nato’s nya krigsorganisation har en global agenda.
Svenska kyrkan och andra kyrkor i Sverige är, som del av den världsvida kyrkan, kallade att vara en röst i samhället: mot fattigdom och för en rättvis fred! Detta förutsätter en  fortlöpande förnyelse av de grundläggande perspektiven på vapenexport och militära försvarsallianser. […]

När Sovjetunionen upplöstes var det nya Ryssland inställt på att bli en del av Europa och detta kunde ha blivit en öppning mot en ny världsordning. Men för USA hägrade möjligheten att utnyttja Rysslands svaghet och att utveckla ett ”Pax Americana”, en världsordning med ekonomisk, politisk och militär dominans från USA.
Som försvarsorganisation hade NATO aldrig behövt gå i krig, men nu antog man en ny doktrin för att kunna använda militär makt utan att något medlemsland varit utsatt för angrepp. Detta har varit omstritt eftersom det öppnar för interventioner utan ett tydligt beslut från FN. Denna nya doktrin är en tydlig indikation på NATO’s ambitioner att förändra världsordningen och den tillämpades i krigen mot Jugoslavien, Afghanistan och Irak. Alla dessa interventioner påbörjades utan FN mandat.
Kriget mot Libyen påbörjades dock  med stöd av FN-resolution nr 1973 som tillät upprättandet av en flygförbudszon. Detta begränsade mandat avsåg att skydda civila som demonstrerade i Benghazi. Denna flygförbudszon utvecklade NATO dock snabbt till ett totalt krig med regimskifte som mål och där skyddet av civila kom att spela en ytterst perifer roll. I detta krig deltog JAS-plan ur det svenska försvaret. […]

I det perspektivet är Sverige inte intressant för imperiemakten annat än som slagfält. Just här i Norden kommer den kommande uppgörelsen om det råvarurika och strategiskt viktiga Arktis att kunna utspela sig. Ett scenario som NATO redan övat i Lappland.
För att förstå vår egen roll i denna världsbild behöver vi vända på kartbilden och inse att om kyrkans opinionsbildning för rättvis fred skall bevara sin trovärdighet måste programmet mot vapenexport utökas med ett ställningstagande mot deltagande i militära allianser och en upplösning av det värdlandsavtal vi undertecknat med NATO. Läs artikel