Olika bud om medelräckviddigt luftvärnssystem

Utgivarna

Carl Bildt har riktat stark kritik mot regeringens beslut att anskaffa det amerikanska Patriotsystemet, utvecklat av Raytheon. Han liksom många andra kritiker menar att Patriot inte lever upp till dagens krav och att radarn är för begränsad (120 grader mot konkurrerande systems 360 grader). Bildt pekar på att Tyskland ser ut att välja systemet MEADS som utvecklats av ett konsortium av europeiska företag och Lockheed Martin. Tyskland tog redan 2015 ett inriktningsbeslut att MEADS skall vara plattformen för det framtida medelräckviddiga luftvärnet och ersätta Patriot som togs i bruk 1980.

För en utomstående är det förstås inte möjligt att bedöma vilket som är bäst.

Det finns uppgifter om att Patriot kan uppgraderas till 360 grader radar, medan MEADS uppges ha en bit kvar i utvecklingen, även om konceptet testats godkänt sedan ett par år. Med två års försening skulle MEADS kunna levereras tidigast i slutet av 2018.

Var systemen skall placeras kommer troligen att avgöras av Nato Defense Planning Process som redan identifierat utplacering av 20 korthållsbatterier i Tyskland.

Vi har tidigare noterat  hur Nato styr medlemsländernas försvar för att passa in i en överordnad strategi snarare än vad som vore bäst för ett nationellt försvar, och därför kan även placering av ett framtida tyskt långräckviddigt luftvärn komma att bestämmas av Nato.

 

 

Moderatledaren Ulf Kristersson ”Vi har ägnat för lite tid åt försvaret i 20 år”, svd.se

“Dramatiska konsekvenser” i form av nedskärningar i verksamheten väntar om Försvarsmakten inte tillföras mer pengar. Det anser Moderaterna som presenterat en rapport med förslag om hur försvarets förmåga ska förstärkas. […]

Avgörande nu är långsiktiga ekonomiska satsningar för att åstadkomma en långsiktig försvarsuppbyggnad. Konkret vill Moderaterna nu förstärka samtliga tre försvarsgrenar:

  • Armén ska tillföras en tredje brigad i Skåne, inledningsvis måste de två redan existerande ha full förmåga. Artilleriet förstärks genom att samtliga 48 Archerpjäser utnyttjas. Stridsvagnar och stridsfordon ska renoveras.
  • Marinen ska påbörja införskaffningen av nästa generations ytstridsfartyg. Antalet ubåtar ska öka från dagens fyra till sju.
  • Flygvapnet ska förstärkas genom att C/D-versionen av Gripen bibehålls även när den nya E-versionen introduceras.

Partiet vill också ge Hemvärnet ökad status som en egen försvarsgren, där 25 000 befattningar är fyllda, på sikt 30 000. Dessutom öka antalet värnpliktiga och satsa mer på cyberförmåga inklusive värnpliktsutbildning och ett “digitalt hemvärn”. Läs artikel

Carl Bildt dömer ut Patriotaffären, Dagens Industri

“Tyskland satsar nu på nytt system för 360 graders prestanda för att ersätta sina Patriotsystem. Borde Sverige också Sverige titta på”. Så twittrade Bildt i tisdags i förra veckan efter nyheten att Tyskland slutför förhandlingarna om ett nytt luftvärn MEADS.

Han trycker alltså på en svag punkt hos Partiot som måste riktas mot målet och har en radar som bara täcker 120 grader. MEADS/SAMP/T, David´s Sling och andra moderna medelräckviddiga luftvärnssystem har en radar som täcker 360 grader. Missilen behöver heller inte riktas mot målet utan avfyras rakt upp i luften. Detta innebär att en och samma robotlavett kan skjuta ned fler samtidigt inkommande mål från alla riktningar. […]

Carl Bildt är  känd för sin integritet och hans twittrande om Patriot utmanar nu såväl Vita Huset som den amerikanska vapenjätten Raytheon. Han är det enda tunga namnet i svensk politik som vågar ifrågasätta Patriotaffären. Han utmanar samtidigt partilinjen. Moderaterna har ställt sig bakom försvarsminister Peter Hultqvist i valet av Patriot trots att affären fullt genomförd kommer att kosta cirka 28 miljarder kronor i inköpspris. (Från Dagens Industri 19 juni)

 

 

Nato-anpassat eller nationellt försvar

Lars-Gunnar Liljestrand

Norges statsminister Erna Solberg har hållit sitt viktigaste säkerhetspolitiska linjetal, den 6 juni, men inte som kunde förväntas i Stortinget, utan i Whitehall i London. Solberg underströk betydelsen av Norges medlemskap i Nato och den transatlantiska länken till USA som avgörande för landets säkerhet och pekade ut Ryssland som ett ökande hot i regionen runt Nordnorge, även om hon inte ansåg att det fanns någon direkt risk för angrepp.

Hon menade att det är nödvändigt för Norge (och de andra medlemsstaterna i Nato) att anpassa sin militär till Natos behov. Natos medlemmar måste vara överens om vad man skall leverera i form av militär kapacitet, och hon exemplifierar med hur Norge skall sätta upp ett Nato-anpassat försvar baserat på flyg och maritima styrkor utifrån alliansens behov:

Läs merNato-anpassat eller nationellt försvar

President Sauli Niinistö från Gullrandasamtalen, svenska.yle.fi

Presidenten sade att han är bekymrad över den utveckling där enstaka starka länder strävar efter att sinsemellan komma överens om frågor som även gäller andra länder. Det är i de små ländernas intresse att alla respekterar internationella avtal och institutioner. Därför är den pågående utvecklingen bekymmersam, konstaterade Niinistö.

– Exempelvis har FN:s säkerhetsråd inte lyckats fatta enhälliga beslut på länge.

Han sade också att EU är för svagt.

– Vi förklarar ofta det här med att det finns motstridiga intressen. Jag frågar mig om världen har utvecklats i en sådan riktning att styrka är det enda som respekteras. Läs artikel

Omfattende og betenkelig omlegging av norsk sikkerhetspolitikk, resett.no

Øystein Steiro Sr

De to regjeringsbærende partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har siden Forsvarsreform 2000 iverksatt en gjennomgripende omlegging av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. […]

Den mest dramatiske endringen er at den nasjonale forsvarsevnen nå er så godt som avviklet. Mens NATO tidligere kom i tillegg til vår evne til å forsvare oss selv, er forsvaret av Norge nå i det store og hele overlatt til USA som står for 72% av utgiftene i NATO.

Den andre pilaren i norsk sikkerhetspolitikk, de selvpålagte restriksjonene som ble innført av Gerhardsen-regjeringen ved NATO-medlemskapet i 1949 for å berolige russerne i tillegg til å avskrekke dem, er i ferd med å bli satt til side, eller i det minste bli sterkt uthulet.[…]

Den amerikanske militære støtten til Norge er ikke drevet av filantropi og ønsket om at amerikanske skattebetalere skal betale for et forsvar av Norge som den norske regjeringen ikke ønsker å betale for selv. USA har 170.000 mannskaper stasjonert i mer enn 150 land omkring i verden. Det amerikanske engasjementet i Norge er drevet av amerikanske sikkerhetsinteresser.

Pentagon betrakter Norge som USAs fremskutte forsvarsperimeter. Norge er et egnet oppmarsjområde i tilfelle en konvensjonell opprustning mellom stormaktene i Baltikum eller det europeiske krigsteater. Og norsk territorium representerer en effektiv plattform for å ha kontroll med den russiske andreslagsflåten på Kola-halvøya i tilfelle frykt for kjernefysisk eskalering. […]

I tilfelle en eskalering er det også klart at det vil være amerikanske militære myndigheter som vil ta kommandoen over bruken av egne og allierte, inklusive norske styrker på norsk territorium og i våre nærområder. Det vil ikke være den norske regjeringen som vil bestemme hvordan, hvor og i hvilket omfang styrkene skal anvendes. Läs artikel

Forsvarschef sår tvivl om Danmarks fremtidige alliancepartnere, olfi.dk

Når briterne har forladt EU, risikerer Danmark at stå isoleret tilbage, hvis USA fortsætter med at fjerne sig fra Europa. Derfor bliver vi nødt til at diskutere, hvem der skal være vores alliancepartnere i fremtiden, siger forsvarschef Bjørn Bisserup under Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Danmarks sikkerhedspolitiske alliancepartnere har stået hugget i den bornholmske granit, siden afslutningen af Anden Verdenskrig. Men verden forandrer sig sikkerhedspolitisk i disse år med en hast, der gør det nødvendigt at overveje, hvad vi som lille land gør i fremtiden, hvis udviklingen fortsætter. Det siger forsvarschef Bjørn Bisserup, som talte overraskende klart, da han torsdag gæstede Folkemødet på Bornholm. Läs artikel

USA opererer nå fire P-8 fra Andøya, aldrimer.no

Amerikanerne fortsetter sin trinnvise økning av sin deployering på maritime P-8 Poseidon patruljefly på Andøya flystasjon. Søndag kveld var det fire P-8 Poseidon overvåkingsfly på plass på flystasjonen.

USA har nå etablert døgnkontinuerlig maritim patruljering i nord. Norske P-3 Orion-fly, når disse er i ordinær virksomhet, gjennomfører normalt bare operative tokt i kontortiden på ukedager. Men det er nå mange dager siden de norske Orion-flyene gjennomførte noe 0perativt tokt, ifølge lokale kilder.[…]

USA kraftsamler nå flere maritime overvåkingsfly på Andøya, samtidig som den russiske Nordflåten i Barentshavet gjennomfører sin største og uvarslede alarmøvelse på 10 år. Øvelsen involverer minst 36 marinefartøyer og ubåter, samt minst 20 fly. Läs artikel

Samtal mellan utrikesminister Margot Wallström och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, regeringen.se

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har idag hållit ett telefonsamtal med sin ryske kollega Sergej Lavrov.

De båda utrikesministrarna diskuterade samarbetet inom Östersjöstaternas råd, där Sverige för närvarande har ordförandeskapet. Samtalet rörde även aktuella frågor i FN:s säkerhetsråd, där Sverige den 1 juli tar över ordförandeskapet efter Ryssland.

Margot Wallström tog även upp bilaterala frågor i relationen mellan Sverige och Ryssland. Läs pressmeddelande

Kampflyene er den store elefanten i rommet, dagsavisen.no

Hvis Hæren skal få et realt løft, må Stortinget stanse de siste kampfly-kjøpene, mener Audun Lysbakken (SV).

– Jeg mener kampflykjøpet er en trussel mot vår forsvarsevne. Vi risikerer å bruke så mye penger på kampfly at det ikke vil være mulig å gjøre de investeringene som trengs i Hæren, sier SV-leder Lysbakken.[…]

I saken rettet forsvarsekspert Jacob Børresen knallhard kritikk mot prioriteringene i forsvarspolitikken og uttalte:

– Vi har satset på rådyre kampfly og falt for den amerikanske drømmen om at krig kan føres uten tap av liv. Det vi holder på med, er meningsløst.

Børresen mener kjernen i ethvert territorialt forsvar må være bakkestyrker og at satsingen på langtrekkende presisjonsvåpen har gått for langt. Han mener det må tenkes helt nytt og at det må oppnevnes en ny forsvarskommisjon som ser helhetlig på hvordan en småstat som Norge kan bygge et forsvar. […]

Stortinget har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De første flyene har for lengst landet i Norge. Regjeringens egne beregner viser at flyene, medberegnet driftskostnader, vil ha en pris på rundt 270 milliarder kroner i et 30-årsperspektiv. 40 kampfly er allerede vedtatt kjøpt, men anskaffelsen av de siste 12 må godkjennes av Stortinget. Läs artikel

Tidligere HV-sjef: Norges forsvarsevne er så svekket at andre land tar over styringen, dagsavisen.no

Nylig avgått forsvarstopp mener Norge er blitt så avhengig av NATO og USA at hva vi måtte mene som nasjon, raskt blir underordnet andre lands beslutninger.

– Siden 1990-tallet er vår nasjonale forsvarsevne blitt forringet. Den er nå så svekket at det ser ut til at andre land må ta over deler av styringen av vår sikkerhet, sier Tor Rune Raabye, som gikk av som sjef for Heimevernet (HV) før jul i fjor. […]

For Raabye har det vært en kampsak at Norge skal ha et landforsvar med kampkraft og utholdenhet selv om vi er avhengige av NATO og USA ved et eventuelt angrep. Han begrunner det med at de fleste NATO-land ikke er villige til å øke sine forsvarsbudsjetter og at Norge ikke kan regne med å være «enemottager» av alliert bistand hvis NATO utsettes for en konflikt som utløser artikkel 5 i Atlanterhavspakten.

– De raskeste allierte forsterkningene til et forsvar av Norge vil være et antall jagerfly, deretter marinestyrker, og til slutt kommer landstyrker. Gitt hvordan NATO fungerer, må vi klare oss alene en relativt lang periode, sier Raabye og legger til:

– Det må kunne påpekes at vi nasjonalt satser på det alliansen og USA kan være raskest på plass med og nedprioriterer det alliansen bruker lengst tid på å få på plass.[…]

Den tidligere generalmajoren advarer kraftig mot å satse ensidig på høyteknologiske, langtrekkende presisjonsvåpen i tida som kommer.

– Fordi NATO er en forsvarsallianse, vil motstanderen selv kunne bestemme tid, sted og metode for bruk av sin militærmakt, kombinert med eventuelle andre nasjonale ressurser. Det innebærer at egen forsvarsevne må ta høyde for det uventede. Läs artikel

Därför åker vi gärna till Åland

Ingemar Folke

På 1950-talet tillfördes Ukraina halvön Krim, som 1784 hade erövrats av Ryssland. Efter Sovjetunionens upplösning ingår Krim i Ukraina. På våren 2014 annekterade Ryssland självsvåldigt Krim. Annekteringen stod i strid med FN-stadgans förbud mot hot om våld.  Ryssland anordnade en folkomröstning på Krim. Ryssland meddelade att nästan alla som deltog i omröstningen ville att Krim skulle tillhöra Ryssland.

Läs merDärför åker vi gärna till Åland