Finnish Ministry of Defence denies involvement in Helme’s plan B for NATO, news.err.ee

The Secretary General of Finland’s Ministry of Defence on Tuesday denied all knowledge of Mart Helme’s statement about a plan B for defense should NATO fail and said Finland was not involved in any way.

Janne Kuusela told Iltalehti newspaper: “I understand that this is Estonia’s plan and nobody has contacted us and we are not involved in any way.”

In an earlier interview with the same paper, Minister of the Interior Mart Helme said the Estonian government is preparing a plan B in case NATO’s collective defense fails. He said this was being carried out with Latvia, Lithuania, and Finland. […]

Kuusela said the defense forces of the Baltic States and Finland are currently not united and the two countries do not have a common defense strategy. Finland is not a NATO member.

“Finland has its own plans and the Baltic States its own that are related to NATO’s common defense strategy,” he said. Läs artikel

Nordisk krismekanism för hotande lägen, kristianstadsbladet.se

Spänt säkerhetsläge, naturkatastrof, provokativ militärövning – det är exempel på när en ny nordisk krismekanism ska kunna aktiveras.

Inom ramen för Nordefco (Nordic defence cooperation) möttes de fem nordiska ländernas försvarsministrar eller motsvarande på Karlbergs slott i Solna på tisdagen. Där kom de överens om att skapa en så kallad kriskonsultationsmekanism.

Bakgrunden är Rysslands aggression mot Georgien 2008, annektering av Krim 2014 och konflikten i östra Ukraina. Denna utveckling har försämrat säkerhetsläget i Norden, vilket fått Nordefco att bli mer operativt och fokuserat på sina omedelbara närområden. […]

– Det här bygger på att vi på ett snabbt sätt kan koppla upp oss mot varandra och att vi har krypterad och säkerhetsklassad informationslänk mellan länderna för att användas vid olika situationer när vi tycker att det är nödvändigt i en krissituation, men också i andra lägen när vi bedömer att det finns behov, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT. Läs artikel

Förändrad världsordning ställer EU inför nya vägval, blogg.vk.se

Ola Nordebo, politisk chefredaktör på VK, Umeå

”Europa måste lära sig maktens språk”. Det sade Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens nästa ordförande, i ett tal häromveckan inför Konrad Adenauer-stiftelsen i Berlin. Det påminde om Angela Merkels ord för ett par år sedan, efter en träff med Donald Trump och ett misslyckat G7-möte: ”De tider när vi kunde förlita oss helt på andra, är delvis förbi. … Vi européer måste ta vårt öde i egna händer.”

Von der Leyen syftade i sitt tal inte enbart, eller ens i första hand, på klassisk försvars- och säkerhetspolitik. En väsentlig del av hennes anförande handlade om klimatmål, forskning, handelspolitik och innovationer. Men den geopolitiska dimensionen fanns med som oundviklig bakgrund.

Bara några dagar tidigare hade Frankrikes president Emmanuel Macron gett sin starkt uppmärksammade intervju till tidskriften The Economist, där han betecknade Nato som ”hjärndött” och krävde – delvis i frustration över Europeiska Unionens svaga framtidsdebatt – ett starkare EU.[…]

Men till överdriven pessimism finns inga skäl. Europa är, sade von der Leyen i sitt tal, attraktivare än vad vi inser. Även om EU skulle krympa och åldras, har människorna här något som auktoritära stater saknar, påminde hon: rättsstat, frihet, demokrati och en öppenhet för många olika livsstilar.

Det kan också ses som en varning till de delar av EU som nu själva sneglar mot eller börjat praktisera auktoritära styren, ofta i strid med EU:s fördrag.

En ny världsordning ställer Europa inför avgörande vägval, internt som externt. Läs blogginlägget

NATO: Dangerous Dinosaur

Mats Björkenfeldt

En klar minoritet av det svenska folket önskar att Sverige ska, efter 200 år, lämna vår alliansfrihet, som tjänat oss väl, och i stället ansluta oss till vad man tror vara ett försvarssamarbete i organiserad form: Nato, som bildades för 70 år sedan för att i Europa stå emot hotet från Sovjetunionen. 2017 beslöt den amerikanska senaten, med röstsiffrorna 97–2, att Montenegro skulle få ansluta sig till Nato; endast republikanerna Rand Paul och Mike Lee röstade emot.

På svenska saknar vi tyvärr en övertygande genomlysning av Nato som organisation. Endast devota alster till ingen nytta har hittills sett dagens ljus. Som tur är har nu den mycket erfarne, konservative forskaren vid Cato Institute Ted Galen Carpenter skrivit boken NATO: Dangerous Dinosaur (Cato Institute 2019).

Läs merNATO: Dangerous Dinosaur

Estland tar fram “plan B” för Nato, svenska.yle.fi

Estland litar inte fullt ut på försvarsalliansen Nato och har därför tagit fram en plan B, säger inrikesminister Mart Helme i Tallinn i dag. Estlands försvarsminister Jüri Luik, på försvarsministerträff i Stockholm, tonar ner Natokritiken. Det var en dryg vecka sedan som Frankrikes president Emmanuel Macron kallade Nato för “hjärndött” och varnade Europa för att lita för mycket på stöd från USA<https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/07/macron-varnar-europa-for-att-lita-pa-stod-fran-usa-nato-ar-hjarndott>. Liknande tankar som Macrons uttrycktes i dag hos Estlands inrikesminister Mart Helme. Under en träff med de finländska politikjournalisternas förening i Tallinn berättade Helme att Estland ska ta fram en “plan B” eftersom landet inte kan lita på Natos och USA:s försvar. – Macrons uttalande om det hjärndöda Nato stämmer kanske inte till 100 procent, men Nato har problem, sade inrikesministern. Läs artikel

Russlands to ansikter og norsk makt, nupi.no

Julie Wilhelmsen, seniorforsker

[…] Norge har i høst bestemt seg for ikke å gå videre med planene om et norsk bidrag til det europeiske rakettskjoldet. Ifølge eksperter på kjernevåpen er et slikt rakettskjold potensielt svært destabiliserende. Rakettskjoldet har vært et av Russlands sterkeste ankepunkt mot USA siden midten av 00-tallet og fungert som argument for egen opprustning fordi det nøytraliserer russiske kjernevåpenkapabiliteter, det eneste feltet hvor Russland og USA er «like sterke». Det siste året har også tonen overfor Russland blitt en annen: fast, men ikke utelukkende fordømmende. Møtene på bilateralt nivå har økt betraktelig. […]

Dette kan ikke Norge gjøre alene, men det kan gå i samtale med Finland, til dels Tyskland og kanskje Frankrike. Finland, som i dag holder presidentskapet i EU, har argumentert for at europeiske stater selv må foreta seg noe for å sikre stabiliteten og garantere sikkerheten i Europa ved å engasjere Russland direkte. Dette initiativet kunne Norge støtte opp om. «Likesinnede», et ord som stadig går igjen i norske offisielle uttalelser, kan ikke lenger være en betegnelse på visse stater eller politiske enheter uavhengig av hva slags politikk disse enhetene fremmer. Å søke samarbeid med «likesinnede» må innebære at Norge støtter opp om kloke initiativer uavhengig av hvem som tar dem. Ved å forfølge slike samarbeid vil Norge potensielt kunne bruke sin posisjon på vippen i Europa til å skape politikk som fremmer fred og sikkerhet, på ulike felt. Läs artikel

Visning: Om kriget kommer, armemuseum.se

Armémuseum  Biljettpris: Fri entré

Hur var det tänkt att vi skulle skydda oss om kalla kriget verkligen hade brutit ut?

”Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet ska uppges är falskt.” Följ med museipedagog Olle Westerberg på en visning om Sverige under kalla kriget, från 1950-talet och fram till Berlinmurens fall. Vart skulle vi ta vägen om bomberna föll? Fanns det skydd åt alla?

Ingen förbokning behövs.

Gammalt fotografi med tre personer, iklädda ytterkläder och med resväskor framför sig.

Svenskt 5G försenas av säkerhetspolitiska skäl, sweclockers.com

Sverige var först ut i världen med att sjösätta kommersiella 4G-mobilnät. Även med 3G var Sverige ett ledande land gällande täckning av befolkningen. Med 5G ser det mörkare ut då en redan sen tilldelning av frekvensutrymme för tekniken försenas av säkerhetspolitiska skäl. […]

Även om det inte specifikt anges i förslaget antas syftet med den reviderade LEK-lagen vara att stänga ute kinesiska aktörer som bedömts representera ett säkerhetspolitiskt hot. Då kinesiska Huawei varit den enskilt största leverantören av nätverksutrustning till svenska telekomoperatörer under 4G-generationen innebär den reviderade lagen i praktiken att Huawei står i skottgluggen. Läs artikel

 

Storbritannien påstås ha mörklagt krigsbrott, sydsvenskan.se

De läckta uppgifterna, publicerade av brittiska BBC och Sunday Times, kommer från två utredningar som beställts av regeringen. Där framläggs bland annat bevis för att ett barn dödats och att civila torterats. Anklagelserna om mord riktas mot en soldat från den brittiska specialstyrkan SAS. Dödsfall i fångförvar, misshandel, tortyr och sexuella övergrepp uppges ha genomförts av infanterienheten Black Watch.

De militära granskare som funnit bevisen om misstänkta krigsbrott säger till BBC:s granskande program ”Panorama” och till tidningen Sunday Times att officerare ville tysta ned uppgifterna av ”politiska orsaker”.

– Försvarsdepartementet hade inga intentioner att åtala någon soldat, oavsett rang, om det inte var absolut nödvändigt, säger en utredare till BBC. Försvarsdepartementet svarar att anklagelserna ”inte är sanna” och att beslut av åklagare och utredare är ”oberoende”. Anklagelserna kommer från två krigsbrottsutredningar som avslutades 2017 utan att någon person åtalades. Regeringen avslutade utredningarna sedan en jurist, som hade granskat hundratals anklagelser, tvingades sluta som advokat då han anklagades för att ha betalt kontakter i Irak för att få klienter. Beslutet att avsluta utredningarna kritiserades av människorättsorganisationen Amnesty International. Läs artikel

Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslut 2020 – Skillnader, taktisk.se

Armén

Försvarsmakten ägnar ca 1½ sida åt att beskriva hur deras underlag skiljer sig ifrån “Värnkraft”. Även om försvarsmakten hörsammar att det ska upprättas tre (3) brigader i Sverige (MekB 4, MekB 7, NMekB 19), har man valt att organisera en (1) stridsgrupp i Mälardalen istället för en (1) reducerad motoriserad brigad. Stridgruppen ska bestå av lednings-, luftvärns- och artilleri-kompani, samt tre (3) bataljoner varav två (2) är motoriserade. Detta skulle innebära att den motoriserade förmågan i form av pansarterrängbil 360 omfördelas från P 7 Revingehed till Livgardet.

Vidare ville beredningen se en (1) “komplett mekaniserad bataljon” förstärkt med förmågor som fältarbeten, indirekt eld och luftvärn. I Försvarsmaktens underlag tillförs stridsgruppen lednings-, artilleri-, underhålls- samt ingenjörkompani. Däremot består bataljonen fortsatt av ett (1) stridsvagns- och stridsfordonskompani som förstärks med “understödsfunktioner”.

Försvarsmaktens underlag tar höjd för ytterligare en (1) norrlandsjägarbataljon (med förmåga för strid i subarktisk miljö), däremot omhändertar underlaget inte att en mekaniserad brigad ska ha fullt utvecklad förmåga för strid i vintermiljö. Något som beredningen belyste i perspektivet att operationer i Övre Norrland ska kunna bedrivas på djupet.

När beredningens rapport kom, och i efterkommande Försvarsmakts vision om 3+2+1, har det pratats om att upprätta en (1) division med tillhörande divisionsförband. Underlaget tar höjd för en begränsad divisionsledningsförmåga fram till 2025 för att därefter öka. Därutöver ville försvarsberedningen att upprättandet av divisionsartilleribataljoner skulle påbörjas under perioden 2021-2025. Men Försvarsmakten ser inte en lösning där detta införlivas utan divisionen får klara sig utan divisionsartilleri. Istället upprättas en (1) telekrigsbataljon samt en (1) sambandsbataljon på divisionsnivå tillsammans med ett (1) ingenjörskompani samt ett (1) underhållskompani. Läs artikel

Full text of BRICS Summit Brasilia Declaration, chinadailyhk.com

[…] We remain committed to multilateralism, cooperation of sovereign States to maintain peace and security, advance sustainable development and ensure the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms for all and build a brighter shared future for the international community. We reaffirm our commitment to helping overcome the significant challenges currently facing multilateralism, as well as upholding the central role of the UN in international affairs and respecting international law, including the Charter of the United Nations, its purposes and principles.

We reiterate the urgent need to strengthen and reform the multilateral system, including the UN, the WTO, the IMF and other international organizations, which we will continue working to make more inclusive, democratic and representative, including through greater participation of emerging markets and developing countries in international decision-making. We reiterate our commitment to shaping a more fair, just, equitable and representative multipolar international order. We also underline the imperative that international organizations be fully driven by Member States and promote the interests of all.

 We recall the 2005 World Summit Outcome document and reaffirm the need for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view to making it more representative, effective, and efficient, and to increase the representation of the developing countries so that it can adequately respond to global challenges. China and Russia reiterate the importance they attach to the status and role of Brazil, India and South Africa in international affairs and support their aspiration to play a greater role in the UN. Läs deklarationen

Stor militärövning i Östersund under helgen, svt.se

I fredags eftermiddag kallades flera militära enheter runt om i Sverige in till en oanmäld övning i Östersunds-trakten. Soldaterna fick åka flyg upp till Östersund där det var olika övningar under helgen.

Alla förband har beredskap och det som genomfördes i helgen var en beredskapskontroll.

– Vi kontrollerar hur larmrutinerna fungerar och hur lång tid det tar att samla soldaterna och frakta dom till en speciell plats, säger Jesper Tengroth som är pressekreterare hos Försvarsmakten.

– Den här gången var det främst hemvärnssoldater från olika delar av landet som deltog, säger Magnus Lindstedt som är kommunikatör hos försvarsmakten. Läs artikel