Dialog behövs mellan Europa och Ryssland – inte konfrontation, hbl.fi

Oleg Bodrov, fysiker, ekolog, ordförande, The Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland", Sosnovy Bor – S:t Petersburg, Ryssland

En militär konflikt i Östersjöregionen skulle sannolikt leda till att 90 miljoner människors liv i nio länder (inklusive Ryssland) skulle kollapsa.

Hänvisande till HBL-artikeln (6.11) ”Rysk digitalisering är ingen riktig modernisering” instämmer jag som rysk medborgare i tidigare statsminister Esko Ahos uttalande att Ryssland är i behov av modernisering med fokus på Europa. Jag vill dock framhäva att detta inte kan uppnås utan starka institutioner och ett samhälle baserat på rättsstatsprincipen och rättssäkerhet. […]

Jag är övertygad om att ifall sanktionspolitiken ändras för att skapa förutsättningar i Europa och Ryssland för samarbete, kulturellt och vetenskapligt utbyte kan detta stimulera reformer i det ryska samhället och minska nivån på politisk konfrontation, militarisering och en upprustning som kräver enorma ekonomiska resurser som behövs för andra ändamål.

Jag minns den unika finsk-ryska konferensen ”Vår gemensamma miljö” i S:t Petersburg 1992. Den ordnades på finskt initiativ med nuvarande utrikesminister Pekka Haavisto i spetsen, samlade deltagare även från de andra nordiska länderna och blev en enastående inledning till ett outtröttligt samarbete för att bevara vårt gemensamma hem – Östersjöregionen.

Med tanke på dagens situation, som påminner om kalla krigets dagar, vore det dags att anordna en ny gemensam konferens med flera nivåer av deltagare – politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer, kulturpersoner med mera. Ett passande motto vore ”Europa vårt gemensamma hem”. Läs artikel

Gemensamt uttalande av Sverige och fem andra länder om stöd för JCPOA, regeringen.se

Kommentar: Svenska regeringen har gjort ett uttalande till stöd för kärnenergiöverenskommelsen (JCPOA) där man hävdar att det är av yttersta vikt att Iran återvänder till att fullt ut uppfylla avtalet. Det är anmärkningsvärt att man i uttalandet inte nämner att det var USA som bröt med FNs säkerhetsrådsbeslut om JCPOA och införde drakoniska sanktioner mot Iran vilket ledde till den situation vi har idag. Uttalandet från regeringen återges här:

Det är för Sverige och övriga EU mycket viktigt att Iran inte lämnar kärnenergiöverenskommelsen JCPOA. Arbetet för att upprätthålla överenskommelsen leds av de s.k. E3-länderna (Tyskland, Storbritannien och Frankrike) och EU (genom dess utrikestjänst EEAS), som tillsammans med Kina, Ryssland och Iran är kvar som parter till JCPOA. Instrument in Support of Trade Exchange (INSTEX) är en viktig del av EU:s gemensamma ansträngningar i detta syfte. INSTEX bedriver verksamhet för att underlätta betalningar i samband med legitim handel mellan Europa och Iran.

Mot denna bakgrund gör Sverige följande uttalande tillsammans med en grupp andra EU-länder och Norge.

“Belgium, Denmark, Finland, the Netherlands, Norway and Sweden attach the utmost importance to the preservation and full implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) on Iran’s nuclear programme by all parties involved. The nuclear agreement was unanimously endorsed by the UN Security Council and is a key instrument for the global non-proliferation regime and a major contribution to stability in the region. […]

In this context, it is crucial for the Islamic Republic of Iran to return without delay to full compliance with the terms and provisions of the nuclear agreement.”Läs uttalandet

Äventyrliga ansatser till ett skandinaviskt försvarsförbund!

Rolf Andersson

Tage Erlander blev Sveriges statsminister 1946. Den första riktigt stora säkerhetspolitiska fråga som hamnade på hans bord var förhandlingarna mellan Norge, Sverige och Danmark om ett skandinaviskt försvarsförbund. Det var Sverige som tog initiativet. Förhandlingarna inleddes på allvar under hösten 1948, men strandade redan i januari 1949. Det har gått drygt 70 år sedan dess, men de nordiska försvarspolitiska relationerna är återigen på agendan och under utveckling.

Läs mer

På Koivistos linje, sakerhet.blogg.hbl.fi

Yrsa Grüne-Luoma, kolumnist och bloggare på HBL

[…] Det var 1999, när Nato inledde sin 78 dagar långa bombkampanj mot Serbien, utan grönt ljus från FN:s säkerhetsråd. Först en liten bakgrund.

De flesta mediaröster stödde bombningarna mot Serbien. I bakgrunden fanns ju de fruktansvärda händelserna i Bosnien där Nato i det längsta tvekade att ingripa trots att FN uttryckligen bad om stöd. Det första offret i alla krig är sanningen. Mycket snart tar samma mönster form. Det finns en bov, ett offer och en hjälte. I verkligheten är alla parter lite av alla dessa tre definitioner.

[…] Den andra sidan av slanten är enligt min personliga åsikt att man på Balkan slog in på den väg som ledde till att FN:s roll försvagades på ett sätt vars följder vi kan se ännu i dag.

Nato fick aldrig grönt ljus från FN:s säkerhetsråd att inleda bombningarna i mars 1999 men gjorde det ändå. (Bombkampanjen genomfördes utan nämnvärda förluster för alliansens del, något som säkert bidrog till att länder som tillhör alliansen – inte alliansen som helhet – blandade sig i konflikter på annat håll,till exempel Irak 2003, också det utan FN:s fullmakt.)

På HBL diskuterade vi ofta och länge hur vi skulle hantera bombningarna mot Belgrad och andra serbiska mål. Hur vi än vände och vred på saken – en av kollegerna gick tillbaka till det så kallade Rambouillet-avtalet och konstaterade att det hade varit landsförräderi om Milosevic skrivit på – tyckte vi att man nu slagit inpå en väg som i grunden handlade om FN:s roll i framtiden. Det betyder inte att vi stödde våldet mot det etniska albanerna i Kosovo. Att bomba folk till fred vara bara ett koncept vi inte trodde på. […]

Den som insåg att verkligheten var betydligt mer komplicerad på Balkan än den bild som målades upp med rollfördelningen bov, offer och hjälte och bekymrade sig om FN:s försvagade roll var Mauno Koivisto. Han motsatte sig bestämt bombningarna för han såg nyanserna och kände till den historiska bakgrunden. Men han var rätt ensam. Läs artikel

Macron till Natochefen Stoltenberg: Natoländerna behövde en tankeställare, svenska.yle.fi

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg försäkrar att grunden för den gemensamma säkerheten inom ramen för Nato är stark. Han träffade i dag Frankrikes president Emmanuel Macron i Élyséepalatset i Paris. Macron försäkrade att han håller fast vid sina skarpa uttalanden om Nato. […]

– De frågor som jag har ställt är öppna olösta frågor, sade Macron vid en gemensam presskonferens med Stoltenberg i dag:

– Freden i Europa, kapprustningsfrågor efter INF-avtalets kollaps, relationen till Ryssland, Turkietfrågan och frågan om vem som är fienden.. Jag kan bara säga att så länge dessa frågor inte löses så behöver vi inte tala om att dela på kostnader och bärandet av bördor och liknande.[…]

President Macron betonade betydelsen av en fungerande, stabil och krävande dialog med Ryssland – utan att man blandar in naivitet och självgodhet.[…]

Stoltenberg betonade i dag Natos grundläggande betydelse.

– I dessa osäkra tider behöver vi en stark multilateral institution som Nato.

Macron har ifrågasatt om USA faktiskt kommer att följa Natos artikel fem – det vill säga principen om att varje Natoland ska försvara ett annat Natoland om det blir attackerat.

– EU och Nato är överens på fundamentala punkter. Alla Natoländer har förbundit sig till artikel fem, och nu ska vi stärka Natos politiska roll ytterligare sade Stoltenberg. Läs artikel

Statsminister Antti Rinnes tal vid Atlantsällskapets höstmöte, valtioneuvosto.fi

[…] Finland har närmare relationer med Förenta staterna än någonsin tidigare. Det är inte många stater i världen som under de senaste åren skulle ha fått lika mycket uppmärksamhet och erkännande av Vita huset som Finland och Republiken Finlands president. Det faktum att Förenta staternas president konstaterar att han respekterar Finland återspeglar Förenta staternas inställning till oss på ett bredare plan.

Under denna regeringsperiod har besöken till Förenta staterna på alla nivåer kommit igång snabbt, och det har jag också krävt av mina ministrar. En viss fördomsfrihet. […]

För oss är ekvationen särskilt svår att få ihop, eftersom vi samtidigt måste anstränga oss för att engagera Förenta staterna i systemet och göra oss attraktiva i dess ögon. Samtidigt måste vi se till att vi inte tjänar snäva amerikanska intressen och äventyrar systemets hållbarhet när andra stormakter reagerar. Förenta staterna ställer ofta krav på Europa med orden ”välj er sida”.

Det är lätt att ge svar på tal: Europa valde sin sida för länge sedan. Vi är för fred, stabilitet och samarbete – precis som vi hittills varit. Läs talet

 

Presence of French forces in Syria is an occupation, French government should return to international law, sana.sy

President Bashar al-Assad affirmed that the war against terrorism in Syria hasn’t finished yet in spite of the significant advance in it, and that terrorism still exist in northern areas, and the support provided to terrorists is still continued by Turkey, the U.S., Britain and France.

In an interview given to French Paris Match Magazine, President al-Assad said that the presence of French troops on the Syrian territory without the acceptance of the Syrian Government is considered an occupation, and a form of terrorism and what is required from the French Government is to return to the international law and to stop everything that could increase the bloodshed, killing and suffering in Syria. […]

President al-Assad noted that every terrorist in the areas controlled by the Syrian state will be subject to Syrian law, indicating that Erdogan is trying to blackmail Europe in the issue of extraditing terrorists or any convicted person to their states, and this this is an immoral act. Läs intervjun

Denmark offers to lead NATO’s anti-ISIS training mission in Iraq, rudaw.net

Denmark has offered to take charge of NATO’s training mission in Iraq for a period of 18 months starting in 2020, the Danish foreign ministry announced Tuesday.

The North Atlantic Treaty Organization’s training mission in Iraq began in October 2018 and is currently led by Canada.
If the offer is accepted, Danish forces stationed in Iraq would assume control of the NATO mission, which provides Iraqi security forces with military training to fight the Islamic State group (ISIS).   A further 213 Danish personnel will be deployed.

“With the contribution, we will be able to deliver an even stronger effort in our joint fight against the ISIL terrorist group by training the Iraqis,” Danish Foreign Minister Jeppe Kofod said in a statement, using another name for ISIS.

Kofod said he has already discussed the offer with his US counterpart Mike Pompeo and with NATO Secretary General Jens Stoltenberg in last week’s NATO foreign ministers meeting in Brussels. The response to the Danish offer was “very positive”, he added.  The offer will be formally announce at NATO’s leadership meeting in London next week.
There are currently 500 NATO personnel stationed in Iraq supporting the anti-ISIS training mission. Läs artikel

Veckans citat

The alliance shouldn’t be adding more dead weight. NATO expansion only tacks on more security consumers onto the roster and increases the prospect that U.S. and European troops may one day have to risk their lives on behalf of countries that are geopolitically unimportant. NATO ministers should make it clear that NATO’s doors are closed. There is no more room at the Inn.

The National Interest 26 november 2019

Turkey holds up NATO military plans over Syria dispute, reuters.com

Turkey is refusing to back a NATO defense plan for the Baltics and Poland until the alliance offers Ankara more political support for its fight against Kurdish YPG militia in northern Syria, four senior alliance sources said.

Ankara has told its NATO envoy not to sign off on the plan and is taking a tough line in meetings and in private conversations, demanding the alliance recognize the YPG as terrorists in the formal wording, the sources said.[…]

Without Turkey’s approval, it could be harder for NATO to step up its defenses in the Baltics and Poland quickly.

“They (the Turks) are taking eastern Europeans hostage, blocking approval of this military planning until they get concessions,” one of the diplomatic sources told Reuters. Läs artikel

Practice (for War with Russia) Makes Deadly: NATO and U.S. Army Conducting Massive Exercises, nationalinterest.org

NATO and U.S. Army Europe forces will conduct “forcible entry” combat exercises in Lithuania, Georgia and Poland to prepare rapid response attack units for the possibility of war on the European continent.

The Army’s 82nd Airborne division will drop into hostile territory to lead air assaults in as many as five attack operations across three allied countries of enormous strategic significance to NATO forces.[…]

It is all part of a massive NATO-Army exercise called DEFENDER, the largest U.S.-based Army exercise of forces to Europe in the last 25 years, intended to mobilize large scale deployments with 20,000 Army soldiers and as many as 17,000 U.S. allied forces.[…]

DEFENDER is scheduled to take place from April to May 2020, with personnel and equipment movements occurring from February through July 2020, an Army report said.

Overall, Eighteen countries are expected to participate, with exercise activities occurring across 10 countries. Some of the key participants include Germany, the U.K., Norway, Sweden, Canada, Italy, Poland, Lithuania and others. Defender will include intermediate staging bases, river crossings, air and sea movements, rapid deployment ops, equipment transport and use of Army Prepositioned Stocks in Belgium and Germany. Läs artikel

Utökat vad gäller samarbetet kring alternativbaser i Norden, sempermiles.se

Samarbetsavtalet Alternate Landing Base (ALB) som möjliggör nyttjande av varandras flygbaser i Norden som alternativbas i fredstid undertecknades för några år sedan. Något som bl a givit ökning av den operativa effekten, flygsäkerheten samt ett kostnadseffektivt ökat flygtidsuttag och ökad effekt av övningsverksamhet.

Nu i november utökades avtalet och Alternate Landing Base II (ALB II) kommer att, till skillnad från tidigare, omfatta även beväpnade statsluftfartyg (bemannade statliga militära och civila flygplan, helikoptrar o dyl) samt tillåta förhandslagring av viss materiel.

Flygvapencheferna från Sverige, Danmark, Norge och Finland undertecknade ALB II i samband med att de sammanstrålade vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo och Försvarsdepartementet meddelade nyligen att även Island skrivit under i samband med ett möte med det nordiska försvarssamarbetet Nordefco på Karlberg i Stockholm.

Det här påvisar enligt Nordefco och Försvarsmakten ”en önskan från medlemsländerna att fördjupa Nordefcosamarbetet samt att implementera den nya visionen Nordefco Vision 2025.” Läs artikel