Två julklappstips

Mats Björkenfeldt

Stalin and the Fate of Europé. The Postwar Struggle for Sovereignty (Harvard University Press, 2019) heter Norman M. Naimarks senaste bok. Han är en amerikansk historiker och professor vid Stanford University. Boken tar ett avstamp från A. J. P. Taylors notering: ”We forget, perhaps, how much of the world is not controlled by the Great Powers and how many people have a will of their own.”

Sovjetunionen hade vunnit kriget på marken i Europa. Dess trupper var närvarande i många delar av världsdelen, från Bornholm till den bulgariska kusten vid Svarta havet. Röda armén hade befriat huvudstäderna i Centraleuropa: Warszawa, Prag, Berlin, Wien och Budapest. Sovjet hade förlorat mer än sextiofem gånger fler människoliv än USA. Men den sovjetiska staten var intakt, och cirka 6,5 miljoner soldater stod på den europeiska kontinenten.

På Cecilienhof, ett av de kungliga slotten i Potsdam, synes Stalin ha haft full kontroll under de allierades konferens i juli–augusti 1945.  Franklin Roosevelt hade avlidit den 12 april och efterträtts av Harry S. Truman, som hade ringa erfarenhet av utrikespolitik. Churchill hade förlorat valet i juli samma år och blivit utbytt mot Labourledaren Clement Attlee. Stalins status ökade härigenom.

Läs merTvå julklappstips

NATO should change approach to China, Russia, globaltimes.cn

Andrea Fais, journalist and foreign affairs analyst

[…] For at least three years, US, Canada and their main European allies, especially France, have supported extremist sectarian Sunni rebel troops: directly in Libya and their proxies in Syria. Salafists and Wahhabis were among them on the same front against Gaddafi and Assad and Western support to these rebels helped them like the old US-built FIM-92 Stinger missiles and bunkers helped Taliban militants against NATO twenty years after the Soviet-Afghan war.
This schizophrenic geopolitics has shown the limits of a doctrine that more and more clearly seems to put the containment of Russia, China and Iran before the security of Western citizens. Many doubts and questions have been raised in the past.

Was the specious war in Iraq a trial to bring pressure on Iran and Syria? Has the rhetoric on human rights in Bosnia, Chechnya and Kosovo been exploited to consolidate a new “green connection” among extremist sectarian Sunni militant groups in the Eurasian subcontinent? Is something similar happening in the Chinese autonomous region of Xinjiang, where Beijing has been unfairly blamed for repressing and discriminating against local Muslim communities? […]

If NATO will really “continue to change as the world changes,” as Stoltenberg argues, Western leaders should completely change their approach toward Russia and China, starting to consolidate defence cooperation with them and their allies in the Shanghai Cooperation Organization. Läs artikel

Karläggande

Anders Björnsson

Jag var oklar i en formulering i ett av mina julbokstips – om Ola Tunanders bok Det svenska ubåtskriget. Apropå främmande undervattensfarkoster i svenska vatten skrev jag att den officiella svenska hållning har varit att det i flertalet fall har rört sig om sovjetiska, eller ryska, ubåtar. Jag skrev inte ”är”, utan ”har varit”. Men det kan ändå missförstås. Hållningen förändrades stegvis ett drygt decennium efter det att 1983 ubåtsskyddskommission avlämnat sitt betänkande.

Läs merKarläggande

Why the ‘Afghanistan Papers’ Matter, foreignpolicy.com

Newly released interviews on the U.S. war reveal the coordinated spin effort and dodgy metrics behind a forever war.

On Monday, the Washington Post published what it calls a “secret history” of the U.S. war in Afghanistan, comprising 2,000 pages of interviews with senior U.S. officials and others directly involved in the conflict. The debriefs, part of a confidential government review on the war effort, contain candid and shocking revelations about how U.S. politicians and generals misled the world about the status of the war.

The “Afghanistan Papers,” as the Post calls the report, have drawn comparisons in their scope and granular detail with the Vietnam-era Pentagon Papers, published in the New York Times in 1971. In both wars, “The presidents and the generals had a pretty realistic view of what they were up against, which they did not want to admit to the American people,” Daniel Ellsberg, who leaked the Pentagon Papers, told CNN’s Brian Stelter. […]

 Another interview with an unnamed National Security Council official reveals a clear attempt to spin the war effort as a success. “It was impossible to create good metrics,” said the official. “We tried using troop numbers trained, violence levels, control of territory and none of it painted an accurate picture … And this went on and on for two reasons: to make everyone involved look good, and to make it look like the troops and resources were having the kind of effect where removing them would cause the country to deteriorate.”Läs artikel

Serbisk ondska förklarar inte krigets grymhet, gp.se

Erik Wijk, kulturdebattör och författare

[…] Krig i Europa i vår tid. Det var overkligt – även på mitt trygga avstånd.

Krigen pågick i år efter år utan att media rapporterade annat än serbiska granatattacker, serbiska krypskyttar och serbiska övergrepp.

Serbisk ondska.

Vilket frustrerade mig – inte för att jag ville försvara serber eller tänkte annorlunda om de grymheter och den tragik som utspelade sig – utan för att serbisk ondska hade förklaringsvärde noll. Var skulle denna ondska då komma ifrån: Gud? Gener? Något annat? […]

Slovenien var homogent men om Kroatien bröt sig loss skulle de 12 procent som där var serber plötsligt bli en minoritet i ett land vars president – Tudjman – öppet hyllade den fascistregim som under andra världskriget mördat en halv miljon serber. Och om Kroatien försvann kunde Bosniens muslimer se fram emot en minoritetsställning i ett restjugoslavien som inte längre hade kroater som motvikt mot serbisk totaldominans. Så Bosnien skyndade mot självständighet utan att ta hänsyn till bosnienserbernas (36 % av befolkningen) konstitutionella vetorätt. […]

USA:s utrikesminister Warren Christopher förklarade efteråt att ”allvarliga misstag gjordes i hela processen av erkännande av de tidigare jugoslaviska staterna Kroatiens och Sloveniens oberoende och tyskarna bär ett särskilt ansvar för att ha övertalat sina kollegor och den Europeiska gemenskapen”. En av dem som lät sig övertalas var Sveriges utrikesminister Margaretha af Ugglas som två gånger (reserekord i hennes ministergärning) på tio dagar besökte Tyskland innan Sverige för första gången i modern historia erkände nya statsbildningar utan att följa folkrättens praxis om statens kontroll över eget territorium och/eller statens upptagande i FN. Läs artikel

Två boktips

Lars-Gunnar Liljestrand

Här är två lästips för de kommande helgerna. Båda böckerna utkom för ett bra tag sedan men finns i nyutgåvor hos  internetbokhandlare.

Den första är Midnight av Mao Tun från 1957 – den har därefter utkommit i flera upplagor.

Boken skildrar Kina på 30-talet med de våldsamma spänningarna mellan olika samhällsklasser.  Huvudpersonen kommer från en familj ur finans-och kapitalistkretsar i Shanghai som balanserar på randen till bankrutt, alltmedan bonderevolutionen på landsbygden rycker närmare storstaden. Midnight anses som en av de bästa skildringarna av den kinesiska finansvärlden under perioden före revolutionen.

Läs merTvå boktips

En tysk historia

Mats Björkenfeldt

Tysk historia är fascinerande. Man kan förslagsvis börja med  att studera kampen mellan Fredrik Vilhelm av Brandenburg-Preussen (1620–1688), känd som “den store kurfursten”, och den tyska traditionen som lade en hämsko på en framtida utveckling. Man kan sedan studera Fredrik den stores (1712–1786) historiska skrifter om det egna landet, vilka tog avstånd från farfaderns, den store kurfurstens, konfliktfyllda syn på staten. Staten var inte längre en motor för historiska föränd­ringar. Vidare kan man granska Bismarcks (1815–1898) politiska argument, retorik och teknik i försöken att balansera de revolutionära krafter som släpptes lösa efter revolutionerna 1848 och hans önskan om att skydda de priviligerade strukturerna i den kjeserliga staten. Ett system Bismarck bidrog till att skapa och som kollapsade 1918. Nazisterna maktövertagande kom senare att sakna motstycke i Preussen-Tysklands historia.

Läs merEn tysk historia

Atomubåter i fjæresteinene, steigan.no

Terje Alnes

USA vil bruke Tromsø som havn for atomubåter. Samtidig ligger en av Nord-Europas største maritime militærbaser 8 km utenfor Bergen sentrum. Her anløper mellom 30-40 atomubåter årlig. Norske myndigheter sier minst mulig om allierte atomubåter i norsk farvann.

Militær styrkeoppbygging i Arktis fører til hyppigere besøk av allierte lands atomubåter. Det er snakk om en tredobling på få år. Både amerikanske, britiske og franske reaktordrevne ubåter opererer nå i nordlige farvann. Denne trafikken utsetter Norge for fare. […]

Like ille er det at den militære opprustningen, som atomubåtene langs norskekysten representerer, øker faren for krig. Ved å akseptere at allierte atomubåter anløper norske havner utsettes befolkningen for stor risiko. Norge brukes som en fremskutt base i en amerikanskdrevet styrkeoppbygging i nord, og blir slik et førsteprioritets bombemål.

Filosofiprofessor Jon Hellesnes har advart om at Norge er tiltenkt rollen som bondeoffer på det store sjakkbrettet, hvor vi ofres i et stormaktsspill. I et slikt scenario blir Norge gjort til en slagmark. Läs artikel

Lucka 8: Kustrobot, wisemanswisdoms.blogspot.com

Liksom fallet med Gotland i förra inlägget är kustrobot ett område där det glädjande nog har hänt mycket sedan lucka 8 i julkalendern 2014. Kustrobotsystemet robot 15 KA lades liksom det övriga kustartilleriet ner i försvarsbeslutet 2000 efter att endast ha varit operativt i några få år.

Hösten 2016 kom så beskedet att Försvarsmakten åter förbandssatte delar av förbandet, samt att man även genomfört provskott. Detta hade möjliggjorts genom att återanvända delar från gamla batteriet, och komponenter från avvecklade robotbåtar och korvetter. […]

Att Försvarsmakten så snabbt skulle kunna återta kustrobotsystemet var det ingen som hade vågat hoppas på, även om vi var många som önskade och förordade det. Utrustat med Länk 16 skulle systemet snabbt kunna erhålla mållägen från andra plattformar, t.ex. ASC 890, JAS 39, helikoptrar, korvetter eller t.o.m. allierades plattformar och därmed kunna verka utan att öppna egen sensorer. På sikt vore det lämpligt att omsätta systemet med en modernare variant av roboten med en sekundär markmålsförmåga. Detta är dock inget som omnämns i Försvarsberedningens rapport Värnkraft, som nöjer sig med att konstatera att man vill se att förmågan vidmakthålls bortom 2025.

Global arms industry rankings: Sales up 4.6 per cent worldwide and US companies dominate the Top 5 ,sipri.org

Sales of arms and military services by the sector’s largest 100 companies (excluding those in China) totalled $420 billion in 2018, marking an increase of 4.6 per cent compared with the previous year. This is according to new data released today by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in the SIPRI Top 100 ranking.

The new data from SIPRI’s Arms Industry Database shows that sales of arms and military services by companies listed in the Top 100 have increased by 47 per cent since 2002 (the year from which comparable data is first available). The database excludes Chinese companies due to the lack of data to make a reliable estimate. 

For the first time since 2002, the top five spots in the ranking are held exclusively by arms companies based in the United States: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics. Läs artikel

Natos bombkrig mot Jugoslavien

Utgivarna

Natos bombkrig mot Jugoslavien våren 1999 var en historisk händelse. För första gången sedan andra världskriget bombades en europeisk huvudstad, och för första gången sedan dess bildande gick Nato ut i krig utan att någon av dess medlemmar hade angripits.

Bombkriget var av särskild betydelse av flera skäl. Det var ett brott mot folkrätten och FN-stadgans våldsförbud, det motiverades som en humanitär intervention och det föregicks av en massiv kampanj från media i Väst och av inhyrda PR-firmor.

Läs merNatos bombkrig mot Jugoslavien

NATO No Longer Serves American Interests, nationalinterest.org

Doug Bandow, senior fellow at the Cato Institute

Quite simply, it makes no sense for U.S. taxpayers to subsidize the defense of nations capable of defending themselves. Shared interests will continue to justify military cooperation. However, the alliance as today constituted no longer serves American interests.[…]

NATO was formed in 1949 to shield European states from Soviet aggression as they recovered from World War II. The U.S. was only supposed to assist European governments in their defense efforts. For instance, Secretary of State Dean Acheson promised Congress that it would not need “to send substantial numbers of troops over there as a more or less permanent contribution.” Dwight D. Eisenhower, past wartime allied leader, first NATO commander, and future Cold War president opposed providing a permanent U.S. garrison which, he predicted, would “discourage the development of the necessary military strength Western European countries should provide themselves.”

Alas, these sentiments were ignored as the U.S.S.R. tightened its control over Central and Eastern Europe. The Europeans recovered economically but failed to increase their defense outlays accordingly. […]

Ultimately the alliance decided to expand its membership, even though the enemy had disappeared. Doing so violated multiple assurances given to Moscow. NATO also initiated “out-of-area” activities, which meant defending other than member states. This ironically turned the pact into an offensive instrument, first used to dismember Serbia in 1999. In essence, NATO had gone from a means to an end, with war the new means. Läs artikel