Veckans citat

Europa und die Nato

Macron hat recht

Mit viel Wohlwollen kann man heute von gemischten Signalen aus Washington sprechen. Doch das Problem mit Sicherheitsstrategien ist, dass sie besser vom schlimmsten Fall ausgehen sollten als von Wunschdenken. Einerseits verlegen die USA so viele Truppen nach Europa wie nie seit dem Ende des Kalten Kriegs. Andererseits hat Trump die Nato für obsolet und der EU den Handelskrieg erklärt. Zudem ignoriert er etwa mit seiner Iran-Politik vitale Sicherheitsinteressen der Europäer. Das transatlantische Verhältnis ist, so muss man es sehen, in einem Zustand, der mit einer Bündnisgarantie eigentlich nicht vereinbar ist.

 Christiane Hoffmann i Der Spiegel 8 november

Doktorshatt istället för hjälm?

Anders Björnsson

Akademisering är en trend som har spritt sig till alltfler yrkesområden. Den verkar allmänt sett vara led i olika slags professionaliseringsstrategier. Idag kan man avlägga akademiska examina i måltidskunskap, det vill säga efter utbildning till kock. Även konstnärliga verksamheter har fått full universitetsstatus, och det går att doktorera i balett. Inom vårdsektorn flödar det över av  disputerade sjuksköterskor. Forskningsanknytning är viktig som intellektuell markör och statushöjare.

Läs merDoktorshatt istället för hjälm?

Kapprustningen i norr saknas i svensk debatt

Lars-Gunnar Liljestrand

Ryssland har enligt NRK (Norsk Rikskringkasting) påbörjat den största ubåtsoperationen sedan sovjettiden. Området för operationen är Norska havet, Barents hav och Nordatlanten.

Tio ubåtar deltar, varav åtta är atomdrivna.

Säkerhetspolitiska bedömare menar att det inte handlar om en övning utan om en operaration för att demonstrera den ryska militära styrkan och visa att man med missiler från ubåtar kan nå USA.

Norska statsvetaren vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt Julie Wilhelmsen menar att operationen är en del av ett eskalerande övningsmönster som man sett sedan 2014. Hon varnar för konsekvenserna av den norska politiken att alltmer stödja sig på USA och tillåta permanenta baser för USA i Nordnorge:

”Man må ta inn over seg at det å invitere amerikanerne inn for å fylle tomrommet kanskje ender med at vi får mindre sikkerhet fordi vi blir landet mellom de to stormaktene, sier Wilhelmsen.” (Verldens Gang 30/10)

Läs merKapprustningen i norr saknas i svensk debatt

Sverige och omvärlden

Sven Hirdman

i ett komplicerat världsläge är det viktigare än någonsin att Sverige har en genomtänkt och trovärdig säkerhetspolitik som bidrar till att hålla oss utanför krig och minskar spänningsnivån i Europa. En sådan säkerhetspolitik måste baseras på en grundlig analys och inte enbart på dagsaktuella värderingar.

Världsläget

Världen av idag präglas av motstridiga tendenser. De viktigaste förefaller mig vara följande: Den snabba teknikutvecklingen som slår igenom i globaliseringen. Alla hinner inte med i denna utveckling, och motsättningar uppstår mellan olika generationer och grupper. Den israeliske historikern Yuval Harari diskuterar detta i sina böcker och ser för sig en framtid av en härskande supergrupp av homus deus och den stora massan av människor, som egentligen inte behövs i produktionen. Man behöver inte gå så långt som till Harari för att inse att globaliseringen skapar problem och svikna förväntningar, samtidigt som den har bidragit till att lyfta många människor ur fattigdom och gett dem ett bättre liv. Hela artikeln finns här:Sverige och omvärlden

Anm: Artikeln är publicerad i Krigsvetenskapsakademins Tidskrift Nr 3 2019 och publiceras på denna sajt med författarens tillstånd

Proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan

Utgivarna

Regeringen har nu lagt fram en proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan.

Sedan 2015 deltar Sverige i den Nato-ledda styrkan Resolute Support Mission (RSM). Insatsen har från början genomförts utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Regeringen säger sig ha folkrättsligt stöd för militär i landet genom inbjudan från regeringen i Kabul.

Läs merProposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan

Alliansfrihet och trygghet

Per Blomquist

Ledaren i Skaraborgsbygden (18/10) beskriver insiktsfullt hur bedrägligt det är att lita på ”hjälp” från stormakter för att skapa fred, frihet och säkerhet – kort sagt trygghet för en småstat som Sverige.

Skribenten slutar med de kloka orden:

”Nato-länderna USA och Turkiet riskerar storkrig och skapar nya flyktingtragedier. De är också ansvariga för att IS-terroristerna vinner ny mark och åter kan hota folk och länder. Så även i Europa.”

Världen behöver mer av klok diplomati.

Och för svensk säkerhet och fred är det just nu viktigast av allt att Sverige, precis som Finland, förhåller sig alliansfritt”.

Läs merAlliansfrihet och trygghet

Att tvivla på dagens sanningar

Anders Björnsson

Inbördeskrig är de grymmaste av alla krig. Där dödas inte bara fiender, också vänner dödar varandra. Amerikanska inbördeskriget, finska inbördeskriget, spanska inbördeskriget. Fronterna är sällan klara, några krigets lagar respekteras ej, finns ej. Det är inte nation mot nation, inte religion mot religion, inte heller klass mot klass. Det är närmast som ett familjedrama: närstående, grannar blir de första offren. Det som ligger bortom bergen existerar inte, rättvisa existerar inte.

Det är en oförrätternas marknad, missförstånd uppförstoras, man hämnas för nyligen utkrävda hämnder. Nog för att det kan finnas ett mål för all sådan blodsspillan, men målet är sällan fred och aldrig samsyn, alltid utplåning, man vill komma över en annans tova. Sådan är brodermordets logik. Medan kriget stater emellan inte i första hand handlar om territorium utan om härskande, makten över den som kuvas. Nationalsocialismen var unik därigenom att den krigade både för erövring och för utplåning. Den grep och behöll makten genom vad som var ett inbördeskrig.

Läs merAtt tvivla på dagens sanningar

Skarpskyttarna – början till en svensk folkrörelse

Anders Björnsson

”Ett folk måste vara övat i vapen. Varje medborgare är född en fäderneslandets försvarare. Istället för fjorton dagars övning en gång för alla, vilken nu för tiden utgör varje ynglings krigiska utbildning, måste införas ett allmänt soldatliv, hela folket bildas till en stående armé.”[1]

Så skrev representanten i bondeståndet J. J. Rutberg i en motion till 1823 års riksdag. Uttalandet ingår i en liberalt progressiv politisk tradition. Upplysningsförfattare som Rousseau betraktade folkbeväpning som en medborgerlig plikt hos fria nationer. Den stora franska revolutionen gjorde allmän värnplikt till en politisk grundsats i jämbredd med principerna om folksuveränitet och nationellt oberoende. Under 1800-talet skulle det ena efter det andra av Europas länder överge de gamla furstehärarna och införa ett system med värnpliktsarméer. Men i Sverige dröjde det ända till 1901, innan försvaret kom att vila på den allmänna värnpliktens grund.

Läs merSkarpskyttarna – början till en svensk folkrörelse

Låt oss satsa på freden

Thage G. Peterson

Bästa fredsvänner i Skövde!

Världens viktigaste fråga idag är freden. Och mänsklighetens överlevnad.

Vi säger ibland att världen är tokig. Idag är det verkligen berättigat att åberopa denna fras. Världen är mer galen och ond än på länge. Vad som pågått och sker i norra Syrien är inget annat än ett uttryck för en ond värld. Medan vi i kväll sitter trygga här i Sankta Helena kyrka i Skövde så sker en slakt av människor i norra Syrien och förföljelser av människor på flykt från en hemsk verklighet. Barnens förtvivlade gråt, deras rop på hjälp gör oss förtvivlade, desperata och upprörda över världssamfundets oförmåga att åstadkomma fred.

Läs merLåt oss satsa på freden

Några ord om svensk säkerhetspolitik

Sven Hirdman

Det viktigaste målet för Sveriges säkerhetspolitik är att bevara freden. Vi har lyckats med detta i över 200 år på basis av en klok politik men också till följd av gynnsamma omständigheter.

För närvarade upplever vi en spänd säkerhetssituation i Europa på grund av svåra motsättningar mellan USA/Nato/EU å ena sidan, Ryssland å andra sidan. Detta tar sig uttryck i kraftig upprustning med framtagande av nya vapensystem, även nukleära, och avancerade militära övningar med sikte på att kunna utkämpa ett krig mot den potentielle huvudmotståndaren. Frambasering sker av arméförband och missilsystem nära motståndarens gränser, i vår region nära Ryssland.

Motiveringen för USA:s och Natos militära aktiviteter är att man säger sig frukta ett ryskt angrepp på mindre, sårbara medlemsstater i Nato och/eller EU. I klartext handlar det om de baltiska staterna och Polen, men i Sverige talas det även om att Sverige och Finland skulle kunna utsättas för sådana oprovocerade ryska anfall.

Läs merNågra ord om svensk säkerhetspolitik

Ryssland deltar i uppdelningen av Syrien

Utgivarna

Den 22 oktober gjorde Ryssland en överenskommelse med Turkiet om att skapa en tre mil bred zon på syriskt territorium längs gränsen mot Turkiet.

Enligt det 10-punktsprogram som finns i ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan de två staterna skall alla kurdiska styrkor dras bort från zonen. Ryssland och Turkiet förbinder sig att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” som krävs för att hindra infiltration av ”terroristelement”.

Uppgörelsen innebär att en del av Syriens territorium skiljs av och övertas av Turkiet och Ryssland, vilket är en grov kränkning av Syriens territoriella integritet och något som inte kan döljas av de till intet förpliktande fraserna i  MoU. Där skriver Ryssland och Turkiet att de är angelägna (concerned) om att bevara Syriens territoriella integritet.

Syriens regering har svarat genom ett skarpt fördömande av alla försök att kränka landets territoriella integritet.

Läs merRyssland deltar i uppdelningen av Syrien

FN har brett och starkt stöd!

Rolf Andersson

Vi börjar närma oss FN-dagen, den 24 oktober, dagen då FN-stadgan trädde i kraft för snart 75 år sedan. Förenta nationerna är en organisation som det ständigt står strid om och som angrips från alla möjliga håll. Ibland direkt illasinnat, ibland bara ogenomtänkt eller av rent oförstånd. Men FN har ett gediget stöd från en helt överväldigande majoritet av världens stater. De inser att utan FN, med sina fel och brister, vore de helt utlämnade till stormaktspolitikens ständiga kollisioner, som lätt drar in vilket land som helst i sitt garn. Och i dagens stormaktspolitik, med flera motverkande block, fungerar FN alltjämt som en spänningsdämpande institution som öppnar för diplomati.

Läs merFN har brett och starkt stöd!