FN: – Steng ikke døra for det afghanske folk, forsvaretsforum.no

Det trengs 39 milliarder kroner for å hjelpe 22 millioner mennesker i Afghanistan, og ytterligere 4,6 milliarder kroner for å hjelpe 5,7 millioner afghanske flyktninger i nabolandene Pakistan, Iran, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan. […]

Dersom ikke verdenssamfunnet svarer på FNs nødhjelpsappell, «fratas det afghanske folk håpet om at landet deres kan være hjemmet deres», advarer Griffith.

Han konstaterer at sikkerhetssituasjonen for hjelpeorganisasjoner i Afghanistan nå trolig er bedre enn på mange år, og at det har vært få utskiftninger i landets departementer etter at Taliban overtok.

Sikkerhetsrådets vedtak i desember, om å gi humanitært unntak fra de økonomiske sanksjonene som er innført mot Afghanistan, gjør det nå langt lettere for giverland og hjelpeorganisasjoner å nå dem som trenger det, påpeker Griffith.

Pengene vil gå direkte til de rundt 160 hjelpeorganisasjoner som jobber i Afghanistan, inkludert FNs egne, og ikke via Taliban, understreker han. Läs artikel