Stig Rydell på Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg: När fundamenten sviktar

En säker väg till ökad säkerhet är ökade egna satsningar på det militära och civila försvaret. Den egna tillgängliga militära och civila förmågan måste vara i fokus, den ökar vår trovärdighet och visar att vi tar säkerheten på allvar – gräv där du står!

När fundamenten sviktar gäller det att själv bygga en stabil grund – då undviker man åtminstone sprickorna i den egna fasaden!

Det är ingen annan som bygger grunden åt oss.

Läs mer: http://kkrva.se/nar-fundamenten-sviktar/

Rävar och igelkottar i militärt tänkande, Mats Björkenfeldt

Vi återpublicerar här en artikel av Mats Björkenfeldt från i våras ( utgivarna)

Sedan slutet av kalla kriget har Amerikas Förenta Staters grand strategy, för både demokrater och republikaner, varit vad några kallat ”liberal hegemony”. Den innebar att USA dels med vid marginal skulle vara världens mäktigaste stat, dels skulle transformera andra stater till marknadsorienterade demokratier, vilka på ett fritt sätt skulle handla med varandra. President Donald Trump har nu ändrat denna grand strategi till en ”illiberal hegemony”. Det sagda påpekas av professor Barry R. Posen i april­numret 2018 av Foreign Affairs. Posen noterar dock att grand strategy är ett ”slippery concept”.

För att försöka få ett grepp om detta hala begrepp har nu John Lewis Gaddis skrivit boken On Grand Strategy (Allen Lane 2018).

Läs mer

Passikivi 1950

”Framtiden är höljd i dunkel. Ett folks framtid beror dock i sista hand av folket självt, dess moraliska och andliga kraft, dess trohet mot sig självt och sina ideal, mot sina egna statliga och nationella grundvärden och inte minst av dess förmåga att skilja mellan för landet livsviktiga frågor och andrahandsfrågor samt dess vilja att enigt sluta upp kring nationens och rikets livsvärden.”

Juho Kusti Passikivi när han omvaldes till president 1950

Så många kränker svenskt territorium

Under 2016, 2017 och så här långt 2018 har främmande makt kränkt svenskt territorium nästan 50 gånger, enligt statistik från Försvarsmakten. Men de allra flesta överträdelserna begås av misstag.

Överstelöjtnant Stefan Wilson är chef för taktikavdelningen på Försvarshögskolan. Han är inte förvånad över att Ryssland bara står för en bråkdel av överträdelserna under tre år.
– Det är en vanlig missuppfattning att Ryssland skulle stå bakom de flesta överträdelserna.

Följer inte reglerna

De flesta kränkningarna kan delas upp i två kategorier, av administrativ natur eller rena misstag. Med administrativ natur menas att ett fartyg, flygplan eller markfordon har tillstånd, men inte helt följer det.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sa-manga-kranker-svenskt-territorium

Nationellt fokus, Anders Björnsson

Vi återpublicerar här en artikel från början av året av Anders Björnsson ( utgivarna)

Hultqvistdoktrinen – att avstå från att bygga upp ett folkförsvar av Finlands typ och att i alla tänkbara lägen knyta sig nära USA:s regering och krigsmakt (”den transatlantiska länken”) – innebär stora långsiktiga risker för småstaten. För överste Bo Pellnäs har naturligtvis alldeles rätt när han konstaterar att ”till syvende och sist måste ett litet land alltid lita till sin egen förmåga” och fortsätter: ”Vi förlitar oss nu på amerikanska löften. Kortsiktigt är det möjligt, men vår säkerhetspolitik kan inte vara femårig, och framtiden är alltid en osäker fordran. Det är inte skrivet i sten att USA alltid kommer att ha intressen att försvara i Östersjöområdet.”

Läs mer

Sverige kallar till FN-möte om Syrien, pt.se

Turkiets planer på en militär operation mot kurder i nordöstra Syrien oroar utrikesminister Margot Wallström. Sverige har kallat medlemmarna i FN:s säkerhetsråd till ett möte under fredagen.

Hotet om en militär operation är särskilt oroande med tanke på tillbakadragandet av de amerikanska styrkorna, anser Wallström.

”Vi förväntar oss, tillsammans med EU, att Turkiet avstår från agerade som skulle riskera ytterligare instabilitet i Syrien, med större mänskligt lidande som följd”, står det i ett skriftligt uttalande som TT tagit del av.

”Civila, framför allt den kurdiska delen av befolkningen i norra Syrien, löper särskilt stor risk att drabbas svårt i en sådan situation.” Läs artikel

Om nationellt försvar, värnplikt och folkförankring! Rolf Andersson

Vi återpublicerar här  en artikel från 2017 av Rolf Andersson ( utgivarna)

Vi känner vid det här laget väl igen beskrivningar av det följande slaget, som rätt typiska för utvecklingen i en rad europeiska stater, inte minst Nato-stater:

”Den europeiska förändringen hade tio år tidigare föregåtts av att den nationella armén övergavs till förmån för ett professionellt försvar. Avskaffandet av värnplikten [1997; min anmärkning] togs under konsensus och uppfattades av somliga som en befrielse från en börda, därefter följde personalminskningar samt reduktion av budgeten och den militära närvaron på franskt territorium, varpå följde de expeditionella operationernas återkomst, de internationella operationerna, en replik från kolonialtiden… Det nationella försvaret hade tyst omstrukturerats.”

 Konteramiralen och forskaren Jean Dufourcq redovisar ur ett franskt perspektiv träffande detta europeiska mönster i en artikel i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift nr 1 2017. Det är ett mönster som i allt väsentligt går igen även i vårt eget land. Men här avskaffades värnplikten definitivt inte i konsensus, utan med ytterst knapp marginal och i tydlig strid mot en klar folkopinion. Detta har försvarsminister Peter Hultqvist på senare tid kunnat spela på, dock utan att alls återställa den grundläggande styrka som ligger i ett genuint värnpliktsförsvar.

Läs mer

Alliansfrihet kräver egen försvarsindustri, etc.se

Kenneth G. Forslund, riksdagsledamot (S), vice ordförande i utrikesutskottet

Menar man allvar med att Sverige ska vara militärt alliansfritt behöver landet ett eget starkt försvar och en egen försvarsindustri. Detta var sant under kalla krigets dagar och det är sant idag.

Dagens ETC missförstår eller vantolkar det jag sagt i SVT om svensk vapenexport till Saudiarabien. (”Om svensk vapenexport ska fungera och vara trovärdig behöver olika köpare veta att det är beständigt, att de inte bara får köpa grejerna utan också har reservdelar så att systemen fungerar.”)

Sverige exporterar inga vapen dit idag och har inte gjort det på många år. Det jag kommenterade i SVT gällde följdleveranser av reservdelar, inte om ammunition eller nya vapen.

De som är mot all vapenexport kommer inte gilla mitt svar, eller för den delen något svar som inte kategoriskt förespråkar avskaffande av all svensk vapenexport. Det som motståndarna till vapenexport bortser från är hur viktig försvarsindustrin är för vårt försvar. Menar man allvar med att Sverige ska vara militärt alliansfritt behöver landet ett eget starkt försvar och en egen försvarsindustri. Detta var sant under kalla krigets dagar och det är sant idag. Om vi vill behålla vår militärt alliansfria säkerhetspolitik är svensk vapenexport nödvändig.[…]

Följdleveransen av reservdelar till Saudiarabien uppgick förra året till totalt 6,5 miljoner kronor. Det är en ytterst liten summa i sammanhanget. Hade vi ställt in den leveransen hade vi underminerat Sveriges trovärdighet som exportnation för vad som i praktiken skulle vara en ren symbolhandling. För att stoppa kriget i Jemen, och för att hindra Saudiarabien att begå ytterligare övergrepp mot civilbefolkningen, måste en ordentlig fredsprocess komma till stånd. För det behövs ett starkare agerande från världssamfundet, inte symboliska gester. Läs artikel

Syriska armén gick in i strategiskt viktiga Manbij på inbjudan av kurdiska styrkor, svenska.yle.fi

Syriska regeringsstyrkor har gått in i den strategiskt viktiga staden Manbij i provinsen Aleppo i norra Syrien, som hotades av Turkiet och dess syriska allierade.

Turkiet hotade att inta staden som kontrolleras av USA-stödda kurder, men den syriska armén hann före med hjälp av kurderna.

Den kurdiska YPG-milisen som kontrollerar två autonoma kurdiska enklaver öster om Manbij, bjöd in den syriska armén som skydd mot turkiska angrepp. YPG meddelade tidigare att den ha lämnat Manbij och omplacerat sina styrkor för att kämpa mot IS i östra Syrien, där det pågår hårda strider omkring IS sista fästen i Syrien.

– Så vi bjuder in den syriska regeringen som vi tillhör, att sända styrkor till dessa övergivna ställningar för att skydda Manbij för ett omedelbart turkiskt hot, säger YPG. Läs artikel

President Niinistö diskuterade med president Putin, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal på en timme den 28 december.

Utöver de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland diskuterade presidenterna även aktuella frågor som rör Arktiska rådet och Europarådet, situationen på Azovska sjön samt kärnvapenkontrollen.

Presidenterna önskade också varandra gott nytt år.

Samtalet fördes på Finlands initiativ.

Läs pressmeddelande

Nytt förslag: Gästarbetare i tyska försvaret, sydsvenskan.se

I Tyskland diskuteras nu öppet möjligheten att ta in utländska medborgare i landets försvarsmakt. – Vi måste titta i alla riktningar och söka lämpliga kandidater, säger en hög militär om förslaget.

Tyskland övergav den allmänna värnplikten 2011, och sedan dess har landets försvarsmakt behövt genomföra regelrätta rekryteringskampanjer för att fylla leden. Och möjliga kandidater skulle kunna vara de hundratusentals EU-invånare som bor i landet, resonerar nu både landets regering och företrädare för tyska försvaret. Läs artikel

Centern och försvarsfrågan, sla.se

Per Blomquist

“Det försämrade omvärldsläget inte minst i vår del av världen kräver ökad försvarsförmåga”, heter det i Centerpartiets motion 2018/19:2840. Ja, framför allt utvecklar både USA/Nato och Ryssland militära maktmedel – flyg och robotar – med vilka de kan skapa stor förödelse på kort tid och behärska stora landområden. Vårt insatsförsvar slås ut om det står i vägen.

Sverige har ett vidsträckt landterritorium med stor betydelse för båda dessa stormakter. Just denna ”betydelse” gör att båda kan avstå anfall på Sverige.

Avstå? Ja, ingen av parterna behöver vårt landterritorium inledningsvis, då kampen om luftrummet med stor sannolikhet avgörs. Många experter menar att efter den inledande kraftmätningen kan kriget vara över. Och i ett neutralt skyddande markterritorium kan parterna se en stor fördel i denna inledande kraftmätning. Det kan även gälla om kriget fortsätter! Läs artikel