Uklokt å friste Ukraina med Nato-medlemskap, forsvaretsforum.no

Oddmund H. Hammerstad, tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet

[…] For å være ytterligere kreativ: Natos generalsekretær kunne presisere nærmere det verdigrunnlag som er nedfelt i Atlanterhavspakten, ikke bare si at medlemskap er åpent for enhver annen europeisk stat som er i stand til å fremme paktens prinsipper. Det er også et klart krav at et medlem skal bidra til sikkerheten i det nordatlantiske området.

Med en slik presisering følger en nødvendig slutning at det bør være et godt stykke vei frem til Ukraina kan tilfredsstille de krav alliansen stiller for medlemskap. […]

 Stoltenberg har i ord og adferd nærmest signalisert at medlemskap for Ukraina vil bli en realitet, uten forbehold, og understreket ved blant annet å invitere Zelenskij til Nato-hovedkvarteret.

Det er etter min mening uklokt.

Stoltenberg kunne heller ha kalt inn Ungarns leder, Viktor Orban på teppet. Läs artikel