Mindre genomtänkt uttalande av president Sauli Niinistö, hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo

[…] Under efterkrigstiden har USA genom Nato steg för steg fört sina vapen allt närmare Rysslands gränser. Att som ett land med lång gräns mot Ryssland deklarera att vi suveränt fattar våra beslut om vapenanskaffningar och militärt samarbete med andra länder innebär att vi nonchalerar de hot Ryssland ser i vårt ökande militära samarbete med Förenta staterna. Beroende på vilka vapen vi kommer att utrusta våra sextio nya jaktplan med, kan vi i framtiden ha möjlighet att med raketer slå till mot mål långt inne i vårt östra grannland. Den tekniska utvecklingen av missiler och kärnvapen har lett till att nästa världskrig sannolikt utkämpas mycket snabbt. Ju kortare avstånd missiler har till sina mål, desto svårare är det att skjuta ner dem och det innebär att Finland kan bli föremål för angrepp i avsikt att förhindra angrepp från vårt land.

I juridiskt avseende har Niinistö rätt i att vårt land är suveränt, men i sitt uppdrag som president och överbefälhavare är hans uppgift att leda vår utrikespolitik så att vi inte dras in i krigiska förvecklingar mellan stormakterna. Läs artikel