What’s Next for NATO? raddingtonreport.com

…Since the end of June 2017, a secret report has been circulating NATO headquarters in Brussels. It highlights and expresses deep concern over a lack of readiness, going into detail at what lies at the heart of NATO’s biggest problems. There are shortcomings of organisation and mobilisation. Logistical concerns run through the arteries of the report. The ability for rapid reinforcement is under risk by a shortage of things such as low-loaders for tanks, train cars for heavy equipment and even bridges too frail to handle heavy battle tanks. The status of the Response Force – which would be the first arrival force combating Russia after being alerted – would be unable to sustain its positions and roles if war broke out…

But in reality, the UK armed forces have been in steady decline for many years. The army is now numbered around just 80,000 regular soldiers. US Lieutenant General Ben Hodges, commander of the US Army in Europe, has voiced concerns about further British defence cuts. The Royal Navy and Royal Air Force have been deemed to be at the edge of capacity by General Sir Richard Barrons, the former commander of the Joint Forces Command. The Royal Marines are set to be cut by one thousand soldiers, while the Ministry of Defence is hiring more backroom staff. Läs artikel

Finländarnas åsikter om utrikes-och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten, julkaisut.valtioneuvosto.fi

…Tre fjärdedelar anser att Finlands utrikespolitik är väl skött. När man frågar varför utrikespolitiken är väl skött, nämns oftast att relationerna till alla länder har skötts väl, särskilt nämns grannländerna och av dem Ryssland. Också Finlands moderata sätt att agera och komma överens med alla uppskattades. Mest beröm får republikens presidents agerande…

Sju av tio, 72 procent, är av den åsikten att finländarna måste försvara sig med vapen i alla situationer, också om resultatet förefaller osäkert.
När man frågar varför Finland bör försvaras med vapen, är den viktigaste faktorn som nämns Finlands självständighet…

Åtta av tio, 81 procent, understöder ett värnpliktssystem av nuvarande slag i Finland. Slopande av den allmänna värnplikten och övergång till en yrkesarmé understöds av nio procent. Två tredjedelar understöder ett värnpliktssystem av nuvarande slag som Finlands försvarslösning. Värnplikt för både män och kvinnor understöds av under en femtedel, 16 procent.

Sex av tio stöder att Finland förblir militärt alliansfritt. I PFI:s opinionsundersökningar har detta frågats sedan år 1996 och understödet för militär alliansfrihet har varierat mellan 79 procent (år 2001) och 54 procent (år 2015).

På frågan ”Borde Finland sträva efter att bli medlem i Nato?” svarar något över en femtedel, 22 procent, jakande. För ett år sedan understöddes ett medlemskap av var fjärde, 25 procent. I PFI:s enkäter har understödet för ett Nato-medlemskap varierat mellan 30 procent (år 2014) och 18 procent (år 2012). Läs rapporten

Den amerikanska mardrömmen, Niklas Ekdal, Affärsvärlden

…Således kan mycken amerikansk idioti förlåtas. Vietnamkriget var ett tragiskt missförstånd, där jänkarna misstog en nationell frihetskamp för en kommunistisk dominobricka. Invasionen av Irak var lika feltänkt. Numera står det ”Allahu Akbar” på den irakiska flaggan. Världen fick Islamiska staten och ett frispel för terrorsponsorn Iran i stället för Saddam Husseins sekulära diktatur. Till och med detta episka snedsteg hade dock sina förmildrande omständigheter. Neokonservatismen markerade peak internationalism. Bush-administrationen trodde på fullt allvar att marinkåren kunde sprida demokrati…

Nu sitter cynismens överstepräst i Vita huset. Kanske ska man främst se Donald Trump som ett symtom. Resultatet av jobbiga samhälls­förändringar, Irakkrigets bedrägeri, finanskrisens misstro och ett kvartssekel av oansvarig demagogi från republikanerna…

Värst är att se världen jamsa med som om detta var normalt. Det är inte normalt. Det är en katastrof för tilliten till den enda supermakten. När man adderar polariseringens andra sjukdomstecken som sanslösa masskjutningar och amerikansk massdöd på grund av opiater framträder bilden av seriös dekadens.

Skiftet är historiskt, och går djupare än Trumps skruvade personlighet. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer Kina att utmana USA som global top dog. Nu är vi i den surrealistiska ­situationen att diktaturens Peking verkar stabilare, mer rationellt, än demokratins Washington.

Insikten om detta jordskred verkar inte ha sjunkit in i Sverige. Till exempel när vi kopplar vårt säkerhetspolitiska öde i Östersjöområdet till USA via Nato. Läs artikel

Erfarenheten är den bästa läraren – Usus magister est optimus, maavoimat.fi

…Övningen Uusimaa 17 är ett gott exempel på en relativt stor krigsövning, där teori förenas med praktik och trupperna blir mästare genom att öva. Försvarsmaktens nuvarande utbildningsrytm har gjorts sådan att den möjliggör ordnandet av stora krigsövningar på ett kostnadseffektivt sätt i början av sommaren och vintern. Bra så, eftersom förhållandena under de båda tidpunkterna avviker helt från varandra. Vid den första tidpunkten råder oändligt ljus och vid den andra djup polarnatt. Prestationsförmågorna kan övas på ett lysande sätt i extrema förhållanden…

Övningar som Uusimaa 17 skapar en god och stabil grund att tillsammans lära sig att använda alla försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. De tre försvarsgrenarna, armén, marinen och flygvapnet, använder sig av prestationsförmågor med stöd av försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. Man gör upprepningar, eftersom det också görs många fel, som man tar lärdom av. På så sätt skapas vinnare, med vilkas hjälp fosterlandet kan försvaras även under dess andra självständiga århundrade.

Just på tröskeln till självständighetens hundraårsjubileum finns det ingen större fest för en soldat än att få öva försvaret av fosterlandet. Detta ger oss alla en tryggad och säker framtid i ett självständigt Finland.

Generalmajor Petri Hulkko,  Kommendör för armén      Läs artikel

Trots Nordkoreas missiltest vill Sverige inte ha hårdare sanktioner, Sveriges Radio

FN:s säkerhetsråd ska ta upp vad man ska göra med Nordkorea efter testet med en interkontinental ballistisk missil. Ett test som man från nordkoreanskt håll anser är ett bevis på att landet nu kan nå hela det amerikanska fastlandet med missiler.

– Sverige fördömer det senaste missiltestet. Det är ett hot mot internationell fred och säkerhet och det är ett brott mot Nordkoreas internationella åtaganden, säger utrikesminister Margot Wallström, till Ekot…

Kristina Sandklef, som är oberoende Kinaanalytiker, anser att det FN kan göra idag är mer att skapa förutsättningar för förhandlingar och dialog.

Vad gäller sanktionerna så ser hon att den viktiga handeln med Kina faktiskt enligt statistiken har minskat lite, och att en bro mellan länderna har stängs för det som kallas ”reparationer”. Läs artikel

Debatt om alliansfrihet och Nato i riksdagen 29 november, riksdagen.se

Kerstin Lundgren (C): I mitt anförande – som Kenneth G Forslund inte hade möjlighet att lyssna till, herr talman – tog jag upp
frågan om alliansfria östliga länder. Jag nämnde Georgien, som är alliansfritt, och jag nämnde Ukraina, som är alliansfritt. I båda fallen äts ländernas territorier upp av vår stora granne Ryssland, som inte bryr sig om normer och inte bryr sig om den säkerhetsordning vi har varit överens om i Europa. Den alliansfria rösten, herr talman, önskar sig medlemskap i Nato. De önskar sig en tydlig säkerhet från demokratier.
Vad är problemet för Socialdemokraterna och Kenneth G Forslund när det gäller att bygga säkerhet tillsammans med andra demokratier för att vara tydlig mot vår stora granne Ryssland?

Kenneth Forslund (S) replik: Herr talman! Givet det geografiska läget och den historia som de tre baltiska staterna bär på som tidigare sovjetrepubliker tycker jag att det är förståeligt, självklart och till och med önskvärt att de är med i Nato. Kom ihåg att Socialdemokraterna i Sverige vid den tid då det var aktuellt med ansökan om medlemskap i Nato för de tre baltiska staterna var för detta, eftersom vi tyckte att det var relevant i deras fall. Att Sverige skulle gå med i Nato, utifrån sin historiska och geografiska position, är däremot en annan sak. Där delar jag inte Kerstin Lundgrens åsikt.

Kerstin Lundgren framför också det ganska vanliga brandförsäkringsargumentet – att vi ska teckna försäkringen innan det börjar brinna. Det är ju en enkel retorik, men jag är tyvärr inte alldeles övertygad om att Nato kommer att vara så snabba – trots allt – med att komma till undsättning. Det är tyvärr också så att det finns stora tvivel inom Nato vad gäller detta. Avslutningsvis måste jag säga, herr talman, att jag har både brandförsäkring och annan försäkring på bostaden hemma i Kungälv, och jag litar tyvärr mer på mitt eget försäkringsbolag än vad jag skulle lita på Nato. Läs protokollet sid 75 

Nato – uppgifter i framtiden

I en ny rapport från tankesmedjan GLOBSEC, NATO Adaptation Initiative, läggs förslag för Natos inriktning i framtiden.

Rapporten inleds med att hävda att Nato står inför ett avgörande vägval. Omvärlden förändras, och Nato riskerar att hamna i bakvattnet om man inte följer med och anpassar sig till de snabba geopolitiska och teknologiska förändringarna. En ny strategi skall läggas fram inför toppmötet i juni 2018 och fastläggas vid Natos 70-årjubileum 2019.

Nya element i strategin är:

– Natos engagemang slutar inte vid medlemsstaternas gränser. Natos långa militära närvaro i Afghanistan lyfts fram som ett tydligt exempel på det. Säkerhetsfrågorna är globala, skriver man i rapporten, och det kräver att Nato bildar världsomspännande nätverk för strategiska partnerskap. Natos södra flank blir allt viktigare och kräver närmare samarbete med Afrikanska Unionen och Arabförbundet.

Läs mer

Oksanen: Trotsigt och idiotiskt beslut om centralisering av flygledning, op.se

Luftfartsverket och Swedavia kom i torsdags kom överens om att stänga flygledningen i tur och ordning Kiruna, Umeå, Åre-Östersund, och Malmö. Jobben flyttar till en central flygledning på Arlanda. Ett trotsigt och idiotiskt beslut. Och farligt. Och det ifrågasätts ekonomiskt….

Idiotiskt för att ur totalförsvarsperspektiv är beslutet både oklokt och troligen omöjligt att fatta om bara några år när totalförsvarsplaneringen fått upp farten. Från början skulle även Visby vara med. Men Försvarsmakten sade nej med emfas. Samtidigt är alla försvarsbedömare överens; det finns fler strategiska områden i Sverige än Gotland. Tre av dessa berörs i förslaget; Öresund, norra Sverige och Mellannorrland.

Lägg till att en centraliserad flygledning är lättare att slå ut i ett gråzonsscenario. Det kan ske genom cyberangrepp, fysisk infiltration med sabotage eller terrorattack. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Morgan Johansson (S) som har krisberedskapen på sitt bord har all anledning att vara bekymrade…

Politiker i Jämtland behöver nu göra gemensam sak med Skåne, Norrbotten och Västerbotten för att uppvakta regeringen. Men det allra bästa vore om Shekarabi, Hultqvist och Johansson tog ett allvarligt samtal med infrastrukturminister Thomas Eneroth för att sätta stopp på en gång.

Trotsiga, idiotiska, farliga och kanske inte ens ekonomiska beslut är inget som gagnar Sverige. Läs ledaren

Försvarsminister Peter Hultqvist vid invigningen av Berlin Security Conference 2017, regeringen.se

…The complexity and scale of the challenges at hand means that no European state can face them alone – the need for European cooperation is greater than ever. The current security situation calls for all European countries to engage in creating a Europe that is united and has the capacity to take responsibility for its own security. This is why Sweden was an active partner in the creation of the European Global Strategy and why we welcome the creation of the Permanent Structured Cooperation, PESCO…

The significance of the Baltic Sea Region to European security has increased. Russia has over the past few years showed a more challenging behaviour including violations of its neighbour’s territorial integrity. The military-strategic situation has deteriorated and the region has become less secure. Russia is clearly seeking to increase influence over what it considers as its area of interest. Sweden believes that challenges to European security must be met through cooperation and joint action. But on the national level, every country must take their share of the responsibility…

Germany and Sweden have a long tradition of co-operation bilaterally and multilaterally within the EU and within the framework of Sweden´s partnership with NATO. Our bilateral co-operation is excellent in the area of defence. To high-light the cooperation between our countries, me and the German Minister of Defence Dr von der Leyen signed a Letter of Intent (LoI) in late June this summer…

A strong transatlantic link is important for both European and American security. For the stability in the Baltic Sea Region, US and NATO presence is necessary. Sweden have a long-standing cooperation in the area of defence with the United States, which was consolidated last year through our Statement of Intent (SOI). It was signed by Secretary of Defence Carter and me, and was confirmed when I met with Secretary Mattis in May this year. The SOI covers five broad areas: Interoperability, Training and Exercises, Armament Cooperation, Research and Development and Multinational Operations. We have taken important new steps both at the political and at the military level…

The importance of Sweden’s partnership with NATO has grown as a result of the worsened security situation in our close vicinity. Political dialogue on common security challenges and how to counter them is essential and we are looking to further strengthen our cooperation with NATO in regional crisis. This includes modalities for information exchange, de-conflicting of activities and mechanism for political and military dialogue. About two weeks ago, our status as member of the Enhanced Opportunities Programme was renewed by the NAC. EOP is the bedrock of our cooperation with NATO and an important part of our defence and security policy. Läs talet

F-35 er elefanten i landmaktsrommet, aldrimer.no

SVs partileder Audun Lysbakken mener debatten om Hæren og Heimevernet i stor grad føres på et sviktende grunnlag. – Vi krangler om noen gamle helikoptre til Hæren, men elefanten i rommet er de enorme summene vi skal bruke på F-35, sier han…

SV har i lang tid ment at kampflykjøpet binder opp for mye av forsvarsbudsjettet. Partiet kan finne en viss støtte for det i budsjettallene: En stor del av økningen i forsvarsbudsjettene de siste årene skyldes nettopp F-35. Hæren har derimot hatt en meget svak budsjettutvikling. Det henger blant annet sammen med at flere store, planlagte investeringer (oppgradering av stridsvogner, for eksempel) er blitt kansellert…

V ender i sitt alternative budsjett opp med insparinger på over 730 millioner. De ønsker til gjengjeld å styrke Hæren og HV med 550 millioner, og Sjøforsvaret med 235 millioner kroner.

– 268 milliarder er levetidskostnaden for kampflyene. Tenker du at balansen blir feil, og at man heller kan bruke noe av dette til andre formål?

– Ja. Det er F-35 som gjør at det er alt for lite penger til å modernisere Hæren og Heimevernet. Derfor viser de alternative budsjettene at vi er et parti som ønsker å bruke betydelig mer penger på landmakten enn det regjeringen gjør. Og det er nettopp fordi vi er villige til å kutte på to områder. Det ene er flykjøpet, og det andre er på omfanget av norsk krigsdeltakelse i utlandet. Den diskusjonen har vi ikke her, men den er faktisk helt fundamental – debatten om antall fly – for hvor mye penger vi har til å modernisere landmakten, sier Lysbakken til Aldrimer.no…

Fremfor alt ønsker SV et sterkere territorialforsvar. Partiet, som historisk ikke har vært ansett som noen klassisk forsvarsvenn, er i dag i større grad en forkjemper for et sterkt, hjemlig forsvar av Norge.

«SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar med balanse mellom forsvarsgrenene, heller enn et forsvar innrettet mot å bidra mest mulig i NATOs kriger og internasjonale operasjoner. Vi vil ha en styrket landmakt, gjøre viktige investeringer i Hæren som regjeringen har utsatt, og investere i nødvendig utstyr for heimevernet. I tillegg vil vi øke driftsmidlene til hær og heimevern…

–I hvert fall i den forstand at i er opptatt av at Norge skal ha et sterkt nasjonalt forsvar. Vi vil ha et forsvar som handler mer om forsvaret av Norge, og mindre om å levere nisjekapasiteter til USA sine kriger i utlandet. Det betyr at vi prioriterer opp Sjøforsvaret og landmakten. I tillegg mener vi Norge kan klare seg med noen færre F-35. Det er en omprioritering som handler om behovet for at vi skal ha balanse mellom forsvarsgrenene. Det er nødvendig hvis vi skal ha et forsvar som er i stand til å hevde suverenitet mer uavhengig av andre. Det kan vi ikke hvis vi ikke har en tilstrekkelig moderne og sterk landmakt, sier Lysbakken.

– Er det litt pussig å stå her som SVer, med den forsvarstradisjonen partiet har, og få et stadig sterkere gehør for den politikken dere foreslår – også i forsvarskretser?

– Det er en veldig spennende utvikling som jeg merker veldig godt. Jeg snakker mye med offiserer og andre i Forsvaret, og merker at vi tenker ganske likt. Mange i Forsvaret ønsker et forsvar som er mer nasjonalt innrettet, og vi er faktisk det partiet som står aller klarest for det. Vi er veldig tydelige i våre budsjetter på at vi er villige til å satse på Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret. Og vi satser mer enn de andre partiene på det. Läs artikel

 

Rysskräck – vad finns bakom? Per Blomquist, sla.se

Björnen sover … ja! Den skicklige journalisten Mattis Göransson har skrivit boken Björnen kommer! Han har med mod utmanat stor del av Sveriges elit som skrämmer medborgarna till rädsla för Ryssland. Boken såldes redan de första dagarna i tusen exemplar och har fått mycket goda recensioner. Årets julklappsbok, menar Aftonbladet. Eller kommer den högdragna tystnaden att åter segra?..

Båda supermakterna är positionerade i Östersjöområdet med innehav av flyg, kärnvapen, missilrobotar med mera och försöker där, som i hela världen, att skapa tilltro till den förfärliga avskräckning som vi måste leva med.

Ett indirekt, defensivt värnpliktsförsvar för vår inre och yttre säkerhet kan ge Sverige fred, frihet för en lång framtid och möjlighet att verka för detta i vår omgivning. Läs artikel

Löfvens miljardförlust – ratar Frankrikes luftvärn, expressen.se

Sverige satsar miljarder på nya luftvärnsvapen.  Nu står det mellan två alternativ skriver Dagens Industri. 8,5 miljarder kronor för franska vapen eller 10-12 miljarder för ett mindre antal amerikanska som inte räcker för att skydda Sverige.  Men regeringen ser ut att välja den dyra vägen.

Sveriges regering har tidigare gått ut med att de väljer amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Mångmiljardaffären blir ett av de dyraste planerade försvarsinköpen. Något definitivt beslut ska inte ha tagits ännu och enligt Dagens Industri står det fortfarande mellan två alternativ. ..

ngen vet när det beslutas definitivt om en andra delanskaffning av Patriot eller hur stor kostnaden blir om Sverige verkligen gör slag i saken och går på det amerikanska alternativet. Kostnaden beräknas kunna stegra sig till 25 miljarder kronor, medan fransmännen redan har lämnat ett så kallat målpris på 8,5 miljarder. Det är något som framgår av hemliga dokument som Dagens Industri har tagit del av. Priserna är så hemliga att oppositionspartierna i riksdagen inte känner till siffrorna och frågan är hur många i regeringskansliet som gör det.

I samma veva som regeringen beslutade om att begära ut en offert från USA hade FMW redan pressat fram ett bättre erbjudande från konkurrenten SAMP/T från Eurosam. Frankrike kunde även garantera att en leverans till 2019. Läs artikel