KD följer efter L: Drar tillbaka stöd för Patriot, fplus.se

I onsdags meddelade Liberalerna att de drar tillbaka stödet för Sveriges planerade köp av luftvärnssystemet Patriot. Nu går Kristdemokraterna ut med samma besked, skriver Dagens industri.
Moderaterna och Centerpartiet är därmed de enda partierna inom Alliansen som stödjer köpet fullt ut.
KD ställer samtidigt ett ultimatum om att finansieringen måste läggas separat utanför Försvarsmaktens budget.
Bedömningen är att amerikanska Patriot, som tillverkas av jätten Raytheon, kommer att kosta totalt 28 miljarder kronor. Läs artikel

Kan sajten fortsätta om vad regeringen verkar ha godkänt i EU:s ministerråd blir lag?

Vi länkar nedan till en artikel i Svenska Dagbladet om förslag till ny upphovsrättslagstiftning.

Artikel i Svenska Dagbladet:

Vi kommer att rösta nej när Europaparlamentet tar ställning till förslaget om ny upphovsrättslagstiftning i början av juli. Förslaget behöver ändras för att inte lägga krokben för digital innovation och fri och tillgänglig information och kultur på internet, skriver Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna.

Det låter på vissa debattörer som att EU nu avskaffar friheten på internet. Det är ytterligare en i raden av överdrifter och felaktigheter som sprids om den nya upphovsrättslagstiftning som behandlas i Europaparlamentet. Det förtar dock inte det faktum att förslaget som det ser ut nu är för oss oacceptabelt och behöver ändras för att inte lägga krokben för digital innovation och fri och tillgänglig information och kultur på internet. Därför röstar vi nej när Europaparlamentet tar ställning till utskottets förslag i början av juli. Läs artikel

Ytterligare en kommentar till det nya förslaget, ”5 budskap från den första viktiga omröstningen gällande upphovsrättsreform i Europaparlamentet”, finns att läsa här

Sverige i Irak – del av USA:s krig i Syrien

Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige deltar med militär styrka i Irak sedan 2015. Styrkan är en del av den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve.

För svenska allmänheten beskrivs insatsen i Irak som en isolerad operation där Sverige enligt egen agenda utbildar irakisk militär att bekämpa Isil. Vi har på den här sajten tidigare kommenterat det svenska militära deltagandet i Irak. Men Sveriges militära bidrag är ingen isolerad del. Operation Inherent Resolve har ett mycket vidare uppdrag än vad svenska regeringen velat erkänna.

Koalitionen verkar inte bara i Irak utan genomför också interventioner i Syrien i strid med folkrätten.

Fram till slutet av år 2017 hade koalitionen genomfört mer än 13.000 flygattacker i Irak och mer än 11.000 attacker i Syrien.

Läs mer

It’s delusional to think Britain should be a global military power, theguardian.com

Simon Jenkins
The armed forces want a big increase in defence spending. They are dreaming up threats.
The generals don’t know whether to cheer or cry. This time each year, they restage the battle of Waterloo, with the Treasury as the dastardly French. Old comrades and chiefs of staff are summoned to the colours, to gallop through the letters pages and on to the BBC. This month the call is to increase defence spending from 2.1% of GDP to 2.5%, or even 3%. Suddenly to their rescue have come, of all people, Vladimir Putin and Donald Trump.

To anyone seriously concerned with world peace, a possible rapprochement between a belligerent United States and a paranoid Russia is good news. Even better, it might spark a long-overdue review of Nato and its purposes. But to the generals, it is grist to the mill. Suppose the US got into bed with Russia? Suppose Britain faced war on two fronts? And look at Korea, and China, and jihadists everywhere. Give us 3% at once, they cry, or we are doomed. […]

The present tension with Russia is largely due to Nato recklessly pushing its border eastwards after 1989. To assume that the US’s nuclear umbrella would always cover this advance was unwise. Yet to pretend that a British deterrent is a substitute for an American one is absurd.

If armed conflict erupts in Europe, it will be over messy borders and disputed strips of territory. Washington will not commit great armies to Europe merely because a Moscow tank has arrived in a Russian-speaking Baltic town, any more than it did in Ukraine. No serious person can anyway imagine Nato fighting a massed confrontation with Russia in central Europe, let alone at the behest of an Erdoğan of Turkey or Orbán of Hungary. The lesson of history is that Europe has to live with Russia, good or evil. If it goes to war, Russia wins. Läs artikel

Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar JEF-avtal i London, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte London den 27–28 juni. Tillsammans med övriga försvarsministrar inom Joint Expeditionary Force (JEF) undertecknade statsrådet ett samarbetsavtal som innebär att JEF når full operativ förmåga. […]

Undertecknandet av samarbetsavtalet innebär att JEF uppnår full operativ förmåga. JEF kan bland annat ställas till förfogande för insatser inom ramen för FN, EU, och Nato. Deltagarländerna beslutar självständigt, från fall till fall, och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om deltagande i övningar eller militära insatser. Läs pressmeddelande

Vi har på den här sajten tidigare kommenterat syftet med Jef.

Den utmärkte Hans Blix

Sveriges regering har tilldelat förutvarande utrikesministern, jur. dr Hans Blix medaljen Illis quorum av artonde storleken på hans 90-årsdag. Det är högsta graden av denna sparsamt utdelade dekoration. Blix bär redan den av Konungen utdelade Serafimermedaljen, som faktiskt är ännu mera sällsynt (endast två ytterligare nu levande svenskar innehar den: dirigenten Herbert Blomstedt och förre rektorn för Uppsala universitet Stig Strömholm).

Regeringens gest är en vacker erkänsla för en enastående insats som svensk diplomat och internationell ämbetsman, och det finaste av allt är att Hans Blix ännu upp i åren fortsätter sitt engagemang för världsfreden. Som bekant ledde han Förenta nationernas vapeninspektörer i Irak och varnade i den egenskapen på det bestämdaste för ett ingripande mot det landet, eftersom belägg för innehav av massförstörelsevapen där saknades. Blix hade rätt – det fanns inga – och har fått än mer rätt i efterhand, när det har visat sig att Förenta staternas och Storbritanniens folkrättsvidriga invasion av Irak 2003 medförde omätliga skadeverkningar för befolkningarna i hela Mellanösternregionen och i Nordafrika.

Han deltar även i den svenska säkerhetspolitiska debatten med genomtänkta förord för fortsatt svensk alliansfrihet, och han har angripit den sittande amerikanske presidenten för att ha torpederat det av Säkerhetsrådet sanktionerade internationella avtalet om Iran och atomvapen.

Utgivarna av alliansfriheten.se gratulerar Hans Blix till utmärkelsen.

Vi vill också åter uppmärksamma Hans Blix föredrag på Sipri 28 maj 2018 : Is the world on the road to peace or war? som går att läsa här på sajten.

L backar från stödet för Patriotaffären, gp.se

Liberalerna drar tillbaka sitt stöd för köpet av luftvärnssystemet Patriot. De vill se en omstart av hela luftvärnsupphandlingen, skriver Dagens Industri. Enligt Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman har processen gått för snabbt och för mycket är oklart vilket äventyrar försvarets krigsduglighet.

 Vi vill att Sverige ska anskaffa medelräckviddigt luftvärn men man behöver noga tänka igenom det här. Nu planerar regeringen för ett beslut veckor innan valet och det framstår som allt för hastigt och inte fullt ut ansvarsfullt, säger Widman till tidningen. Läs artikel

Kommet lenger i forsvarssamarbeidet enn noen annen region i Europa, abcnyheter.no

Tirsdag var politikere og embetsmenn fra de nordiske landene samlet i Oslo for å diskutere det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Dagen i dag viser at det skjer flere konkrete ting av stor betydning for den nordiske regionen og sikkerhetspolitikken her, sier seniorforsker Håkon Lunde Saxi ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). […]

I april i år var de nordiske forsvarsministrene samlet i Bergen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la der frem to områder for økt nordisk fokus, såkalt ubemannede autonome systemer (som førerløse biler og selvgående skip) og Rom-domenet (Space Domain). Ifølge Aftenposten ønsker landene også å se på avtaler og lovverk som skal gjøre det enkelt å flytte styrker mellom landene i øvelser og krig. Läs artikel

Ny SOM-studie: Nato-stödet har slutat växa, förtroendet för försvaret ökar, ulfbjereld.blogspot.com

Stödet i den svenska opinionen för ett svenskt Nato-medlemskap har slutat växa. Motståndarna till ett svenskt Nato-medlemskap är återigen något fler än Nato-anhängarna. Samtidigt växer förtroendet för det svenska försvaret.[…]

Resultaten från 2017 års SOM-undersökning visar att opinionsläget i Nato-frågan är fortsatt jämnt, men att Nato-motståndarna nu åter är något fler än Nato-anhängarna. Andelen som anser att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har minskat till 29 procent, mot 33 procent 2016. Andelen som anser att det är ett dåligt förslag uppgår till 32 procent, samma resultat som 2016. Andelen som anser att det är ett varken bra eller dåligt förslag uppgår till 39 procent, motsvarande andel uppgick till 35 procent 2016. Det är (tillsammans med år 1997) den största andelen som uppger att det varken är ett bra eller dåligt förslag sedan mätningarna påbörjades 1994. Den hårda polariseringen mellan allianspartierna (som vill att Sverige söker medlemskap i Nato) och de rödgröna partierna (som vill att Sverige inte söker medlemskap i Nato) har således inte medfört att väljarna blivit mer säkra på vilken linje de föredrar. Läs artikel

Köpet av amerikanskt luftvärn ett dyrt misstag, gp.se

Adam Cwejman

Svenska regeringen håller på att genomföra ett av de största inköpen till Försvarsmakten under modern tid. Till ett pris av 10 miljarder kronor kommer myndigheten att köpa in det amerikanska patriotsystemet. Ett välfungerande luftvärn hör till de viktigaste beståndsdelarna i en modern försvarsmakt. Dagens medelräckviddssystem, Hawk, bygger på mycket föråldrar teknologi och skulle inte göra mycket nytta idag. […]

Alternativ har funnits, franska SAMP/T är både billigare och på många sätt mer effektivt och modernt än Patriotsystemet. Såväl MEAD-systemet, som Tyskland beslutet att köpa in, som SAMP/T klarar båda av en 360-graders avfyrningsvinkel. Detta är något som Patriotsystemet, trots sina många uppdateringar, inte klarar av. Således måste målen komma i ”rätt” vinkel.

Det hot som Patriotsystemet främst kan komma att användas mot är Iskandermissiler stationerade i den ryska Kaliningradenklaven. De har, vilket talar emot den nuvarande Patriotradarn, möjlighet att kringgå ett system som bara har en begränsad avfyrningsvinkel.[…]

Göteborgsmoderaterna borde pocka på sin partiledare som följer regeringens linje. I ett välkommet utspel föreslog de nyligen, bland många andra satsningar, att Västkusten bör få an egen amfibiebataljon samt att – vilket är viktigt för Göteborgs hamn – minröjningskapaciteten förstärks. Sådant kan de givetvis glömma om köpet av Patriotsystemet går igenom.

Det är inte så att Sverige står utan både bättre och billigare alternativ. De finns, vilket nyligen avslutade upphandlingar i Tyskland och Singapore avslöjat – och skulle lämna utrymme för andra nödvändiga uppgraderingar som behövs i det svenska försvaret, såväl materielunderhåll som personalfrågan borde vara högprioriterad. Upphandlingen i Polen bär syn för sägen – detta kommer både bli dyrt och krångligt. Läs artikel

Vi får stormaktsrivalisering rett utenfor vår egen stuedør, dagsavisen.no

Forsvarsforsker Tormod Heier mener Norge har lagt seg på en farlig linje når amerikanske soldater «nærmest inviteres til Norge på permanent basis»

– Vi har blitt så redde for Russland at vi nærmest inviterer amerikanerne inn på permanent basis. Det betyr at alle får mindre sikkerhet, ikke mer, sier Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole.[…]

Nylig ble det klart at regjeringen vil ha enda flere amerikanske soldater på norsk jord. Ordningen med en rotasjonsbasert amerikansk styrke ble innført i fjor, og 330 marinesoldater ble stasjonert på Værnes. Nå er planen å doble antallet og plassere halve styrken i Indre Troms. I tillegg har den amerikanske marinen etablert seg på Andøya med maritime overvåkingsfly. Amerikanerne ønsker også å operere fra Rygge med egne kampfly.

– Den økte amerikanske tilstedeværelsen på norsk jord er et konkret uttrykk for at Norge ikke lenger har et selvstendig nasjonalt forsvar. Vi er ikke i stand til å håndtere selv små nasjonale kriser. Det som nå skjer, viser bare at avhengigheten til USA har økt, sier Heier.

– Det skyldes den kortsiktige forsvarspolitikken som ble gjennomført på 2000-tallet, da Russland fortsatt var en partner og venn. Norge la ned store deler av det nasjonale forsvaret for å frigjøre friske midler til ekspedisjonsstyrker som skulle operere over lang tid utenfor landets grenser. […]

– Sammen med de andre landene i Norden, var Norge en buffer og brubygger mellom øst og vest. Nå søker vi i stedet sikkerhet i et hardere og mer uforsonlig nullsumspill som i liten grad tar hensyn til russiske sikkerhetsinteresser. Vi får en helt ny geopolitisk situasjon fordi USA får et stadig sterkere militært fotfeste. Norge er ikke lenger en fredelig flanke, men en strategisk front i forsvaret av så vel USA og Europa, fordi vi ligger ved siden av den russiske nordflåten på Kola.[…]

Han mener regjeringens uttalelser om at det handler om trening og øvelse, faller på sin egen urimelighet og undergraver folks tillit til politikerne.

– Alle ser at dette handler om en bredere amerikansk strategi om å holde russerne ute av Europa. Og her er norske landområder viktig. Man trenger ikke en doktorgrad i statsvitenskap for å skjønne det. Läs artikel

Nato-øvelse i nord: Bygger opp kompetanse som har forvitret siden den kalde krigen, nrk.no

I dag startet Nato-øvelsen Dynamic Mongoose. Ti Nato-land er med på øvelsen som foregår utenfor kysten av Sør-Troms og nordre Nordland.

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole Tormod Heier sier øvingsaktiviteten på begge sider viser at nordområdene er blitt viktigere, men understreker at det økte fokuset i nord, ikke betyr et mer aggressivt Russland i våre nærområder.

– Russland er både økonomisk og militært liten i forhold til USA, Nato og Vest-Europa. Det er ingenting som tilsier at Russland ønsker å starte noen større konflikt. Dette er en ren øving for å bygge opp igjen en kompetanse som har vært sterkt nedadgående de siste 20 årene, sier han.[…]

– USA og Nato-landene bruker 12 ganger så mye på forsvar som det Russland gjør. Selv om Russland har en militær overlegenhet rett utenfor Norges grenser eller ved de baltiske statene i Østersjøen, er de underlegne når amerikanerne kommer på banen, sier Heier. Läs artikel