Mark Twain – anti-imperialisten

Mats Björkenfeldt

Vi publicerar här en artikel om Mark Twain från 4 augusti 2021.

Läs också ”Grover Cleveland: One of the great anti-imperialist presidents” av Daniel Larison .

1896 blev William McKinley (1843–1901) USA:s president. Han omvaldes fyra år senare för att kort tid därefter mördas. McKinley kom att bedriva en imperialistisk utrikespolitik. Han startade krig mot Spanien och Kuba. Vid freden i Paris 1898 tillföll Puerto Rico och Filippinerna USA; Kuba ställdes under amerikansk jurisdiktion. Samma år annekterades ögruppen Hawaii. Amerikanska trupper deltog också militärt i Kina 1900.

Amerika hade glatt sig åt freden som varat sedan inbördeskrigets dagar, samtidigt som McKinleys kommande vicepresident Theodor Roosevelt sökte finna en lämplig fiende. “”Jag välkomnar nästan alla krig, för jag tror att detta land behöver ett”, skrev han 1895.

Två år senare fick han sitt krig. På Kuba pågick uppror mot den spanska kolonialmakten. Med stöd av den så kallade Monroe-doktrinen från 1823 ansåg sig presidenten ha legitima intressen på Kuba och att USA inte kunde stillatigande se på när spanjorerna inte ägnade sig åt “civiliserad krigföring men utrotning.”.  Presidenten skickade således den över 6 tusen ton tunga nybyggda kryssaren Maine in i Havannas hamn. Plötsligt hördes en påstådd bomb explodera och fartyget gick till botten. Presidenten förespråkade en “neutral intervention” och ett ultimatum skickades till Madrid, som förklarade USA krig. I freden i Paris 1898 erhöll USA kolonialstyre över Filippinerna, Puerto Rico och Guam, medan Kuba förvandlades till en nominellt självständig stat, i praktiken dock en amerikansk lydstat under ockupation. Bakgrunden till freden var denna:

Läs mer

Pax Suecia, 1814–2020

Mats Björkenfeldt

Tre historiker verksamma i Sverige, Nevra Biltekin, vid Hans Blix Center for the History of International Relations, professorerna Leos Müller och Magnus Petersson, alla vid Stockholms universitet, har editerat en bok som en recensent ansåg att den ”deserves international attention”: 200 Years of Peace: New Perspectives on Modern Swedish Foreign Policy (Berghahn Books, 2022).  Boken ger en tydlig översikt över svensk utrikespolitik och diplomati sedan 1814.

Läs mer

Läsvärt om färgstark och stridbar politiker, folkbladet.nu

Gunnar Lassinantti

Från fattig barndom i Göteborg, realexamen, sekreterarjobb, tidigt medlemskap i SSU, familj med älskade maken Rolf och fyra barn till ett politiskt liv som nämndeman, kommunalt, i riksdagen, Europaparlamentet, och som nedrustningsambassadör skildras i Maj Britt Theorins (1932-2021) postumt utgivna ”Vägra kröka rygg”.

Från mitt 40-åriga samarbete med Theorin minns jag hennes oförtröttliga energi, rakryggade hållning och som karismatisk talare, påläst och ständigt beredd att medverka i möten runt om i landet och internationellt.

Hon var unik i sitt arbete för fred och nedrustning och för solidariska socialdemokratiska värderingar:

– Människors liv är inte en marknad.

Socialdemokratin förlorade kampen mot nyliberalismen inom vård, skola och omsorg, och därmed sin själ, som det är dags att vinna tillbaks, menade hon. […]

Olof Palme insåg Theorins förtjänster och gjorde henne till ansvarig för nedrustningspolitiken efter Alva Myrdal och Inga Thorsson, då socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1982. Hon behöll posten till valförlusten 1991.

En stor del av boken upptar arbetet för fred och nedrustning i FN, där hon ledde en kärnvapenstudie och ”Gender and the agenda for Peace”, som ordförande i världens äldsta fredsorganisation IPB och aktiv i World Women Parliamentarians.

Hon agiterade ständigt för gemensam säkerhet och kvinnors deltagande i allt fredsarbete, som uttrycks i FNs säkerhetsråds resolution 1325. I Canberrakommissionen verkade hon för konkreta steg för avskaffande av kärnvapen.

Maj Britt Theorin var emot svenskt medlemskap i Nato och för att Sverige skulle ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. Hon menar att nedrustning aldrig engagerat Carl Bildt som följde USA:s inställning. Läs recensionen

En annorlunda bok om Putin

Sven Hirdman

Philip Short Putin: His Life and Times, 864 sidor, Bodley Heat, London.

Den brittiske journalisten Philip Short, som tidigare arbetat för BBC, Economist och Times of London, har skrivit en ny, omfångsrik biografi om Vladimir Putin. Short är bland annat känd för sina tidigare biografier om Pol Pot, Mao Zedong och Mitterrand.

Short har arbetat med boken i åtta år. Den publicerades i våras just när kriget i Ukraina hade börjat. Shorts föresats har varit att skriva en så objektiv skildring av Putin som möjligt med utgångspunkt från dennes eget liv och erfarenheter. Boken skiljer sig därigenom fördelaktigt från flera andra mera demoniska skildringar av Putin. Författaren har gjort omfattande intervjuer med många personer som har haft med Putin att göra; han har bl. a intervjuat mig om mina intryck av Putin under min tid som Sveriges ambassadör i Moskva 1994 – 2004.

Anatol Lieven framhåller i Responsible Statecraft den 24 augusti att Short skrivit ”a fair and, balanced and insightsful biography of Vladimir Putin”. Han beskriver samtidigt den ryske ledaren som “a man with strong and violent emotions which are most of the times rigidly suppressed but occasionally break out with intense force”. Det kan jag instämma i. Som andra författare framhåller Short Putins lojalitet gentemot sina medarbetare men också att han med åren kommit att identifiera sig själv alltmer med den ryska staten. En annan recensent, Peter Baker i New York Times, framhåller att ”The Putin of Short’s book is not someone you would invite to dinner; he is crude and cold, arrogant and heartless”. Det kan jag också hålla med om.

Utrikespolitiskt ger Short Putin “the benefit of doubt” och menar att västmakterna genom en felaktig politik stärkt Putin i hans rigida nationalism. Lite oturligt för Short kom hans bok ut just när kriget i Ukraina bröt ut, vilket fått flera opinionsmakare att kritisera honom för att undervärdera Putins aggressiva och hänsynslösa sidor.

Beträffande framtiden är Short pessimistisk och lägger huvudskulden på USA:s beslutsamhet att fortsatt genomdriva sitt ensidiga globala ledarskap, vilket kommer att leda till en bestående konfrontation med Ryssland med eller utan Putin.

Läs mer: Putin fairly deconstructed: a man, a myth, the state – Responsible Statecraft

Indien firar idag

Mats Björkenfeldt

Indien firar idag sin 75 självständighetsdag, till minne av befrielsen från Storbritannien 1947. Samtidigt som den indiske diplomaten Rajiv Dogra publicerat boken War Time: The World in Danger (2022).

Här två längre citat, som målar upp en mörk framtid:

” Instead, many clashes may take place within Europe. After the failure, or near failure, of communism, capitalism and liberalism, the world’s new mantra of ‘ism’ will be authoritarianism and nationalism. The big wars of the future are more likely to have roots in ‘clash of egos’ rather than in ‘clash of civilizations’. The future conflicts will also be fought over bread-and-butter issues like climate change, transnational rivers, freedom of seas, trade and epidemics. China will fight one or possibly two major wars before 2035. The first of these could involve either Taiwan or India. If the result of the first war favours China, the second could soon follow. A prolonged conflict may see other countries joining in. A major US–China war may take place before 2035.

Läs mer

Singapore Thrived by Seeing the World Henry Kissinger’s Way,

Christopher Vassallo, contributing writer on Asia for The National Interest

The fact that Singapore survived and thrived is less a miracle of free market economics than a triumph of selfish geopolitics as Henry Kissinger’s latest book, Leadership: Six Studies in World Strategy, makes eloquently clear. The island nation experienced explosive economic growth in the face of geopolitical insecurity—a feat that is increasingly relevant today as great power competition intrudes on the functioning of the global economy.

Kissinger’s nineteenth book profiles six leaders across six chapters and includes stories from the ninety-nine-year-old former secretary of state’s encounters with each of them. His chapter on Lee Kuan Yew, the Singaporean statesman who died in 2015, is the book’s most engaging and provocative effort. Historian Margaret MacMillan in the Financial Times and Adm. James Stavridis in the Wall Street Journal both praise Kissinger’s lively portrayal of Lee, the father of independent Singapore. […]

In Kissinger’s eyes, one of Lee’s greatest economic accomplishments was “closely linking individual economic prosperity to the state’s well-being.” Lee did this by establishing “parapolitical institutions,” a term used to refer to Singapore’s town councils and community centers, renowned for their responsiveness to citizens’ everyday economic well-being. Temasek, the Singaporean public-private investment vehicle, could be considered another of these “parapolitical institutions.” Lee’s keen geopolitical sense meant that “he understood that the global balance of power was a product not only of anonymous forces but of living political entities,” which needed support and nurturing. Läs artikel

Läs även presentation på den här sajten av Kissingers bok.

Meet the veterans who chose ‘paths of dissent’, responsiblestatecraft.org

Dan McKnight,13-year veteran of the military, including service in the United States Marine Corps

One of my heroes, Major General Smedley Butler, said “We Americans who will protect our flag should have a voice in where it is flown.” The two-time Medal of Honor recipient and author of War is a Racket exemplifies the model of a dissident soldier.

Voices of today’s soldiers, all veterans of the Global War on Terror, have been collected in a new anthology, Paths of Dissent: Soldiers Speak Out Against America’s Misguided Wars, edited by (Ret.) Maj. Danny Sjursen and (Ret.) Col. Andrew Bacevich, President of the Quincy Institute. […]

Paths of Dissent is addressed explicitly to that respectful but indifferent public. The book is not just an account of the Global War on Terror, but a plea for its immediate end. But for veterans, reforming American society may prove as difficult as trying to win in Afghanistan.

Several of the contributors lament how the connection between citizenship and public service has been severed by the elimination of the draft and the creation of an all volunteer force. In a country where less than 1percent of adults are on active duty and debt-spending replaces taxes, what incentive do most Americans have for caring about our wars? About the lives of our soldiers? Läs presentationen

Kissinger om ledarskap

Mats Björkenfeldt

Henry Kissingers senaste bok, Leadership. Six Studies in World Strategy  (Allen Lane, 2022) innehåller sju kapitel:

  1. Konrad Adenauer: The Strategy of Humility,
  2. Charles de Gaulle: The Strategy of Will,
  3. Richard Nixon: The Strategy of Equilibrium,
  4. Anwar Sadat: The Strategy of Transcendence,
  5. Lee Kuan Yew: The Strategy of Excellence,
  6. Margaret Thatcher: The Strategy of Conviction,
  7. Conclusion: The Evolution of Leadership.

För denna anmälare är nog kapitlet om Charles de Gaulle det mest intressanta, där författaren har haft hjälp av historikern Julian Jackson, vars bok De Gaulle är anmäld på sajten.

”His {de Gaulle] first words to me were a challenge: ‘Why don’t you leave Vietnam?’ – an odd question considering that he had preceded his own decision to leave Algeria only seven years earlier with nearly three years of intensified military efforts. When I responded, ‘Because a sudden withdrawal would damage American international credibility,’ he replied with a curt ‘For example, where?’ (Par exemple, où?)”

I ett möte med president Kennedy i maj 1961 varnade de Gaulle den unge amerikanske presidenten för inblandning i Indokina: ”As recorded in an official memorandum, President de Gaulle recalled the war France waged in Indochina. He stated his feeling that a new war could not lead anywhere even if waged by the U.S. If the U.S. feels that its security or honor compelled it to intervene, the French will not oppose such an intervention but will not participate in it, except of course if it were to lead to a worldwide war, in which case France would always be at the side of the U.S.”

Vad gäller Algerietkriget , noterar Kissinger, att Mao Zedong ”predicted to FLN leader Ferhat Abbas that France would not be able to sustain a military commitment to the conflict at its current scale: ‘You will see that they face many difficulties. France needs to support an 800,000-strong military and spend three billion francs a day. If that continues for a long time, they will collapse.’”

Läs mer

Brott mot freden

Mats Björkenfeldt

Efter de två världskrigen önskade segrarna skipa ”rättvisa”. Vid Versaillesfreden 1919  blev det en” karthagisk fred”, som många i Tyskland under Weimar-tiden ansåg vara allt annat än rättvis.

Även efter det andra världskriget önskade segrarna rättvisa, något den engelske juristen Philippe Sand skildrar på ett fint sätt i Vägen till Nürnberg (Albert Bonniers Förlag, 2016).

Den amerikanske juristen Telford Taylor, som var en av åklagarna i Nürnberg, ger sin mästerliga skildring av rättegången i The Anatomy of the Nuremberg Trials (Bloomsbury, 1993).

Nyligen fick vi en skildring av processen ur ett sovjetiskt perspektiv av Francine Hirsch, Soviet Judgment at Nuremberg (Oxford University Press, 2020). Här framgår att den sovjetiske folkrättsjuristen Aron Trainins, Andrej Vysjinskijs  skyddsling, hade stor betydelse för utvecklingen av begreppet “brott mot freden”.

Francine Hirsch skriver att de som förberedde Nürnbergrättegången citerade tidigare internationella fördrag, inklusive Kellogg-Briand-pakten . De noterade också att den polsk-brittiske juridikprofessorn Hersch Lauterpacht, som får ett eget kapitel i Philippe Sands bok, och USA:s krigsminister Henry L. Stimson  båda hade i olika sammanhang hänvisat till idén om olagliga krig.

Läs mer

Kissinger Warns Biden Against Endless Confrontation With China, bloomberg.com

Courtney McBride, reporter at the Wall Street Journal

Former US Secretary of State Henry Kissinger said geopolitics today requires “Nixonian flexibility” to help defuse conflicts between the US and China as well as between Russia and the rest of Europe.

While warning that China shouldn’t become a global hegemon, the man who helped reestablish US-China ties in the 1970s said that President Joe Biden should be wary of letting domestic politics interfere with “the importance of understanding the permanence of China.”

“Biden and previous administrations have been too much influenced by the domestic aspects of the view of China,” Kissinger, 99, said in an interview Tuesday in New York with Bloomberg News Editor-in-Chief John Micklethwait. “It is, of course, important to prevent Chinese or any other country’s hegemony.”

But “that is not something that can be achieved by endless confrontations,” he added in the interview produced by Intelligence Squared US and How To Academy. He’s previously said the increasingly adversarial relations between the US and China risk a global “catastrophe comparable to World War I.” […]

Geopolitics and great-power relations are a central theme of Kissinger’s new book, “Leadership: Six Studies in World Strategy,” that focuses on six key leaders: Germany’s Konrad Adenauer, France’s Charles de Gaulle, Nixon, Egypt’s Anwar Sadat, UK Prime Minister Margaret Thatcher and Singapore’s influential first Prime Minister Lee Kuan Yew.  Läs artikel

The Volga. A History of Russia’s Greatest River

Mats Björkenfeldt

Lena Jonson, docent i statsvetenskap, före detta Rysslandsforskare vid Utrikespolitiska institutet och kulturråd i Moskva, är aktuell med boken Volga och inre Ryssland. En resa i tid och rum (Dialogos Förlag, 2022)

Hon påminner om vikten av floder i ett geopolitiskt sammanhang, vilket även  Janet M. Hartley, historieprofessor vid London School of Economics, gör i sin intressanta bok The Volga. A History of Russia’s Greatest River (Yale University Press, 2021). Här ett smakprov i min översättning:

Läs mer

Ny bok om geopolitik

Mats Björkenfeldt

Vi har på sajten tidigare behandlat begreppet geopolitik, bland annat här.

Begreppet är myntat av Uppsalaprofessorn Rudolf Kjellén, men han hämtade inspiration från Tyskland. I boken Staten som livsform, (Stockholm, 1916) slog Kjellén an tonen:

”Lifskraftiga stater på ett begränsadt rum stå under det kategoriska politiska imperativet att vidga sitt rum, genom kolonisation, sammanslutning eller eröfring av olika slag. Detta har varit Englands situation och är i samtiden Japans och Tysklands: som man ser, ingen rå eröfrardrift, utan naturlig och nödvändig växt för själfbevarelsens skull.” (Här citerat från forskarantologin Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen. Hjalmarson & Högberg, 2014, s. 28.)

Att nazisterna i Tyskland omhuldade Kjellén är inte direkt förvånande. Hans bok Stormakterna hade redan 1935 kommit ut i 25 upplagor i Tyskland! Inte heller är det överraskande att nazisternas chefsjurist, Carl Schmitt, lovprisade Kjelléns Der Staat als Lebensform – se Reinhard Mehring, Carl Schmitt. A Biography (Polity 2014, s. 164).

Ola Tunander påstår (i Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen, s. 204) att efterkrigstidens Nato-politik ”tycks ha sina rötter i olika delar av Kjelléns tänkande”. Och han frågar sig vidare vad ”Nato egentligen är för en fisk” och söker likna den med Carl Schmitts ”Grossraum” eller vad denne kallade en centraleuropeisk Monroe­doktrin. Denna liknelse haltar dock en del, då Nato inte har tvingat in stater som medlemmar.

Ämnet har nu fått en ny och mer aktuell behandling av den norske professorn Øyvin Østerud, Geopolitikk. En nøkkel til storpolitikken (Dreyer Forlag, 2021), som visar bland annat på vikten av att studera kartor.

En karta över USA visar statens fördelaktiga placering mellan Atlanten och Stilla havet. Medan en karta över Kina klargör att landet är omringat och i behov av vägar ut – till lands över Asien och till havs via Sydkinesiska sjön.  En karta över Ryssland påvisar statens geopolitiska sårbarhet mot Väst, över öppna slättland och genom Ukraina där invasionsförsök av Napoleon och Hitler har kommit.

Kartan över Ryssland och dess grannstater visar varför man är emot Nato-medlemskap för Ukraina och Georgien. Ukraina är en bred och öppen korridor från Europa mot Ryssland. Georgien är strategiskt placerat mellan Svarta- och Kaspiska havet. Landet är samtidigt en buffert mot Turkiet och Mellanöstern.

Både Ukraina och Georgien har områden med ryska folkgrupper. Ryskt inflytande är säkerhetspolitiskt centralt.  Samtidigt har, påpekar  Øyvin Østerud,  Ryssland sin egen geopolitiska tradition med till exempel Alexander Dugins bok Foundations of Geopolitics från 1997; en bok som har använts som en manual i militära kretsar. Bengt Jangfeldt har dock tonat ned Dugins nutida betydelse   Och Mark Galeotti har iakttagit att Dugin plötsligt inte längre var användbar och att Putin backat bort från dennes idéer.

På sidan 136 och följande sidor har Øyvin Østerud ett intressant kapitel om Ryssland och Nato. Han påpekar bland annat att Västs kritik mot Rysslands folkrättsbrott i Ukraina, har bemötts med att Väst agerat på motsvarande olagliga sätt i det forna Jugoslavien, med Kosovos ”løsrivelse” från Serbien 2008. Notera att boken skrevs före den ryska invasionen i Ukraina i februari 2022.

Storpolitikens framtid följer inte någon mall. Oförutsedda händelser kan hända och händer. Men som Øyvin Østerud avslutar sin bok: ”Og likevel: uten geopolitisk innsikt og det strategiske atlasets pedagogikk er det ikke mye vi forstår av storpolitikken.