The Biggest Takeaways From Former Soviet Leader Gorbachev’s New Book, themoscowtimes.com

Mikhail Gorbachev, the last leader of the Soviet Union, on Monday published a new book titled “What is at stake: The future of the global world.”

The 88-year-old Nobel Peace Prize laureate’s new book touches on a wide range of topics, including his thoughts on Russia’s bruised relations with the West, the rise of global populism and what he views as the biggest threats to humanity.[…]

— “There’s no more important task in world politics than restoring trust between Russia and the West. In the West, it’s understood as necessary because it’s impossible to solve any serious international problem without Russia. But all responsibility for the current situation lies with Russia.”

— “I never hid my opinion: the decision to expand NATO was the biggest strategic mistake of the West and was a step toward destabilizing the military-political situation in Europe and beyond.” Läs artikel

Kritisk folkrätt

Mats Björkenfeldt

En av samtidens främste folkrättslärda, professor Olivier Corten, har tillsammans med tre kolleger vid universitetet i Bryssel, skrivit en högst angelägen bok: Olivier Corten, François Dubuisson, Vaios Koutroulis, Anne Lagerwall, A Critical Introduction to International Law (Editions de L’ Universitet de Bruxelles 2019).

Den som är intresserad av hur stater bildas, hur gränser skapas eller bestäms av Internationella domstolen i Haag bör genast konsultera denna bok. Detsamma gäller om man är nyfiken på till exempel hur internationella organisationer, som Förenta Nationerna, fungerar. Men för denna sajts vidkommande är ändå kapitlet om folkrätt och krig det mest angelägna.

Läs merKritisk folkrätt

Vietnamkriget och svensk diplomatihistoria

Sven Hirdman

I ett gediget verk på över 600 sidor har professorn i militärhistoria vid Försvarshögskolan Gunnar Åselius skildrat Vietnamkriget och hur det tedde sig från ett svenskt perspektiv, i vilket svenska diplomater var aktiva aktörer. Boken ansluter delvis till hans 2007 utkomna verk Krigen under det kalla kriget, där Vietnam förekommer i olika sammanhang.

Som Gunnar Åselius framhåller i sitt förord har han ett starkt intresse och engagemang i Vietnamfrågan inte minst därför att han har släktanknytning till Sydvietnam. Detta har inte på minsta sätt påverkat hans objektivitet som, vilket notapparaten och litteraturförteckningen vittnar om, grundar sig på ett långvarigt studium av alla tillgängliga utländska, inklusive vietnamesiska, och svenska källor. Häri ingår rapporteringen från svenska diplomater från 1954 till 1975.

Boken ger å ena sidan en grundlig redovisning av Vietnamkonfliktens historiska bakgrund och utveckling fram till 1980-talet, å andra sidan en skildring av hur konflikten uppfattats av den svenska regeringen och utrikesförvaltningen och hur svenska statsråd och diplomater har agerat.

Läs merVietnamkriget och svensk diplomatihistoria

Just War and the Responsibility to Protect, zedbooks.net

Vi har på sajten publicerat texter som starkt tar avstånd från Natos agerande under Libyenkriget. Nedan en ny läsvärd bok på samma tema.

Despite the disasters of Iraq, Afghanistan, Syria and ever more visible evidence of the horrors of war, the concepts of ‘Humanitarian Intervention’ and ‘Just War’ enjoy widespread legitimacy and continue to exercise an unshakeable grip on our imaginations.

Robin Dunford and Michael Neu provide a clear and comprehensive critique of both Just War Theory and the Responsibility to Protect (R2P) doctrine, deconstructing the philosophical, moral and political arguments that underpin them. In doing so, they show how proponents of Just War and R2P have tended to treat killing in a way which obscures the complex and often messy reality of war, and pays little heed to the human impact of such conflicts. Going further, they provide answers to such difficult questions as ‘Surely it would have been just for us to intervene in the Rwandan genocide?’ Boken finns att beställa

“Partisankrig i snö, skog och berg” av Axel W C Gyllenkrok

Introduktion av Bengt Holtze , kan läsas i sin helhet här

Axel G vann tidigt erkännande som trupputbildare och instruktör. Han var en framstående idrottsman och utmärkt skytt. Också som generalstabsofficer gjorde han sig gällande med självständiga idéer om organisation, utbildning och disciplin.[…]

Sina erfarenheter från tjänstgöringen under beredskapstiden som infanteribefälhavare i Karlskrona och brigadchef i västra Skåne sammanfattade G i två arbeten 1942 med kritik och synpunkter rörande utbildning, som ivrigt studerades vid förband och skolor. Per Albin Hanssons paroll i jan 1943 om motstånd till det yttersta i alla lägen inspirerade G till den lilla skriften Partisankrig, som mycket lovordades i pressen. G ansågs ha givit en första och temperamentsfull skiss till sv gerillataktik. Boken som kom ut i flera upplagor spreds illegalt i Danmark och Norge.

Partisankrig i snö, skog och berg, av Axel W C Gyllenkrok, kan laddas ned här: Partisankrig i snö, skog och berg

Libya: Krigens uutholdelige letthet –en bokanmälan

Mats Björkenfeldt

I Sverige är det förvånansvärt tyst om Libyenkriget 2011, trots att vi medverkade i högsta grad till att ödelägga landet, även om vi inte släppte några bomber. I Norge är debatten desto livligare, något vi uppmärksammat på sajten. Ytterligare en bok om detta krig har nu utgivits i grannlandet, Libya. Krigens uutholdelige letthet (red. Tormod Heier, Rune Ottosen & Terje Tvedt, Cappelen Damm Akademisk 2019).

Vikten av denna bok är desto större, då Stortinget i april 2019 lade en död hand över debatten om Norges ansvar för kriget. Till skillnad från debatten i Storbritannien, där landets krigsinsatser blivit analyserade med sund kritisk bredd, har frågan om Norges ansvar varit i det närmaste frånvarande. I förordet till boken påpekas att artiklarna i denna har skrivits före tisdagen den 2 april 2019, ett datum ”som i ettertid vil stå som et sannhetens øyeblikk i norsk politisk samtidshistorie”. Det är den dagen då Stortinget skulle, efter åtta års ”øredøvend taushet”, summera sina erfarenheter av bombningarna av Libyen. Endast ett parti, ”fløypartiet” Rødt, framförde kritik. Övriga politiker hade inget väsentligt att säga. Tydligt var att ”de politiska partierna ikke hade lært noen ting”.

Läs merLibya: Krigens uutholdelige letthet –en bokanmälan

Varför förlorar USA krigen? Depend on you yourself!

Mats Björkenfeldt

Donald Stoker var tidigare professor i “Strategy and Policy for the US Naval War College’s Monterey Program” vid Naval Postgraduate School in Monterey, California, mellan 1999 och 2017. Hans biografi Carl von Clausewitz: His Life and Work (Oxford University Press 2014) finns på den brittsika arméns ”professional-reading list”.

Stokers senaste bok heter Why America Loses WarsLimited War and US Strategy from the Korean War to the Present (Cambridge University Press 2019).

Boken klargör att de militära konflikter som USA varit inblandat i efter andra världskriget, av många kallade ”limited wars”, inte alls varit begränsade, utan istället fått USA att fastna i ”a never-ending cycle of forever wars”. Alltså motsatsen till vad man kan uppfatta som något begränsat. Stoker påpekar i en intervju i Foreign Policy (juni 2019): ”Part of the problem is that we don’t know what we want.” Liksom Clausewitz framhåller Stoker att kriget är bara fortsättningen på politiken med andra medel.

Läs merVarför förlorar USA krigen? Depend on you yourself!

Helten som “forsvant”, uit.no

Han har på sett og vis kommet i skyggen av generalmajor Carl Gustav Fleischer når krigen i nord diskuteres. Men general Otto Ruge var mannen som i april 1940 ristet det verste krigssjokket av norske ledere og mobiliserte forsvaret til kamp over hele landet. I dag, onsdag 4. september, lanseres biografien «Otto Ruge. Hærføreren», skrevet av historieprofessor Tom Kristiansen ved UiT. […]

Forsvaret klarte under Ruges ledelse å mobilisere 55 000 mann under de 62 dagene felttoget varte. Med tanke på utgangspunktet; den manglende beredskapen og det tyske sjokkoverfallet, er dette beundringsverdig. Läs presentationen

Krigshistorie som fortsatt vekker følelser, forsvaretsforum.no

​«Grenselosene» er en samling beretninger om dramatikk og påkjenninger som lokale kjentfolk langs en fluktrute var utsatt for gjennom krigsårene i Norge. I alt skal nærmere ett tusen personer ha vært aktive som los for til sammen rundt 40 000 flyktninger over til Sverige.

Forfatteren Hege Kofstad har valgt å fremheve noen få familier, fortrinnsvis fra Nes i Akershus og fra Leksvik i Trøndelag. I tillegg møter vi blant andre motstandsfolk i Oslo og i Ålesund og deltakere i aksjoner på Helgelandskysten. Mange av hendelsene har vært beskrevet tidligere og utallige bøker og artikler har omtalt innsatsen som mange nordmenn gjorde for å hjelpe folk i sikkerhet, men temaet tåler tidens tann og har ennå ikke nådd grensen for hva de så å si anonyme hjelperne fortjener av oppmerksomhet og anerkjennelse.

Denne bokens styrke er at den gir god forståelse av mangfoldet i grenselosvirksomheten og hvilke konsekvenser den kunne få samtidig som man altså i hovedsak følger noen få familier. Läs recensionen

Sommarrepris: Den svenske tsaren, Mats Björkenfeldt presenterar en ny bok

Vi återpublicerar här en artikel för sommarläsning (Utgivarna)

Den ryske tsaren Ivan den Förskräcklige dog 1584, ett år efter freden med svenskarna, vilken avslutade Livlandskriget. Hans son, Fjodor Ivanovitj, skulle bli den siste av släkten Rurik att besitta den moskovitiska tronen över ett land som var ödelagt av krig och terror, men mer centraliserat än någonsin.

Skapandet av Moskvapatriarkatet 1588 var inte tsar Fjodors förtjänst, utan hans svågers, Boris Gudonovs. Fjodor dog 1598, barnlös, varefter Boris valdes. Århundradet skulle avslutas med en ny politik, ett nytt kyrkligt team och en ny dynasti.

Läs merSommarrepris: Den svenske tsaren, Mats Björkenfeldt presenterar en ny bok

Så skapade CIA alla monsters monster, svd.se

Per Jönsson

Om inte USA hade startat de två längsta krigen i landets historia – i Afghanistan 2001 och Irak 2003 – så skulle IS aldrig ha uppstått och Donald Trump ­hade aldrig kunnat bli vald till amerikansk president. Det hävdar journalisten Max Blumenthal i sin uppmärksammade bok ”The management of savagery”.

Trumps löfte under presidentvalskampanjen 2016 om att inte upprepa sådana utrikespolitiska katastrofer fick avgörande gensvar i väljarkåren. Både kriget i Afghanistan och det i Irak var en direkt följd av 11 september-attackerna 2001, ett dåd av Usama bin Ladins terrororganisation al-Qaida. Men om inte spionbyrån CIA hade pumpat miljarder dollar till islamistiska krigare i Afghanistan – däribland bin Ladin – på 1980-talet skulle med största sannolikhet 11 september-katastrofen aldrig ha inträffat. Fenomenet al-Qaida bokstavligen föddes i det Sovjetockuperade Afghanistan och nådde sin mordiska fulländning i beskydd av det afghanska talibanstyret ett decennium senare.

Och om World Trade Centers dubbeltorn i New York hade stått kvar i dag är det inte svårt att tänka sig att både världspolitiken och supermakten USA skulle se väsentligt annorlunda ut. Läs artikel