Krigen i Finland 1939-45

Mats Björkenfeldt

Moskva slöt en nonaggressionspakt med Berlin den 23 augusti 1939. I ett hemligt tilläggsprotokoll föll Baltikum, Finland och östra Polen inom Sovjetunionens intressesfär.

Varför anföll då Sovjet det neutrala Finland den 30 november samma år? Skälet påstods vara att Stalin befarade att Hitler skulle anfalla Leningrad och norra Sovjetunionen via finskt territorium och det oberoende av vad finnarna sade och gjorde. Vinterkriget inleddes. Redan under andra krigsveckan lyckades de finska trupperna stoppa den sovjetiska framryckningen på Karelska näset. Stalin insåg att man hade fått ett problem och kom att skrota sin plan att ockupera hela Finland. I februari 1940 startade dock Röda armén en storoffensiv på Näset, och i början av mars hade Röda armén nått Viborgs östliga förstad. Den 13 mars 1940 ingicks ett freds­fördrag och den nya gränsen kom att följa i stort sett samma linjer som vid freden i Nystad 1721. Karelen var förlorat.

Läs merKrigen i Finland 1939-45

Sommarrepris: Et farligere Norge?

Mats Björenfeldt

Vi återpublicerar här en presentation från 28 augusti 2019 av Tormod Heiers bok.

***

Tormod Heier är en norsk officer (oberstløytnant i Hæren), verksam vid Forsvarets stabsskole. 2017 tilldelades han Ossietzky-priset. Han har nu skrivit boken Et farligere Norge? (Fagbokforlaget 2019).

Ryssland genomför i dessa dagar sin största militärövning på många år utanför Norges norra kust. Norges försvarsminister Haakon Bruun-Hanssen uppger att övningen är den största under de senaste 40 åren. Tormod Heier menar att Putin här ger besked till statsminister Erna Solberg och Nato, att Ryssland inte accepterar att USA blir alltmer militärt involverat i Norge och Rysslands närområde.

Läs merSommarrepris: Et farligere Norge?

Clear, Inclusive, and Lasting, nybooks.com

Mark Mazower, professor of History at Columbia

Eric Hobsbawm: A Life in History by Richard J. Evans Oxford University Press,

When Eric Hobsbawm died in 2012 at the age of ninety-five, he was probably the best-known historian in the English-speaking world. His books have been translated into every major language (and numerous minor ones), and many of them have remained continuously in print since their first appearance. Though his work centered on the history of labor, he wrote with equal fluency about the crisis of the seventeenth century and the bandits of Eritrea, the standard of living during the industrial revolution and Billie Holiday’s blues. For range and accessibility, there was no one to touch him. What he gave his readers was above all the sense of being intellectually alive, of the sheer excitement of a fresh idea and a bold, unsentimental argument. The works themselves are his memorial. What is there to learn from his biography?  Läs recensionen

Den kalejdoskopiske Meinander

Anders Björnsson

Lagom till sin 60-årsdag i maj gav Helsingforsprofessorn Henrik Meinander ut en samling historiografiska essäer, Kalejdoskopet. Studier i Finlands historia (Schildts & Söderströms, 345 s.). Meinander får sägas vara sitt lands ledande modernhistoriker, och det är han som mer än någon annan genom flera magistrala arbeten har präglat bilden av Finlands 1900-tal. Han kallar seklet ”det långa 1900-talet”, i en implicit polemik med den brittiske historikern Eric J. Hobsbawms tes om ”det korta 1900-talet” (1917–1991). För Finlands och även för Sveriges del sträcker sig det långa seklet, enligt Meinander, från 1890 ungefär, då elektrifieringen sätter fart på ett antal dynamiska utvecklingsblock i bägge länderna, fram till 2010-talet, när digitaliseringen har kommit att styra eller understödja praktiskt taget all samhällelig verksamhet.

Läs merDen kalejdoskopiske Meinander

Writer who caught the reality of war, thecritic.co.uk

From August 1941 until 1945, Vasily Grossman was a correspondent for Red Star, a daily military newspaper as important during those years as Pravda and Izvestia, the official newspapers of the Communist Party and the Supreme Soviet. Many of the best writers of the time wrote for Red Star and it was read by both soldiers and civilians.

According to David Ortenberg, its chief editor, Grossman’s 12 long articles about the Battle of Stalingrad not only won him personal acclaim but also helped to make Red Star itself more popular. Red Army soldiers saw Grossman as one of them — someone who chose to share their lives rather than merely to praise Stalin’s military strategy from the safety of an army headquarters far from the front line.

Grossman’s articles remain of interest for two reasons. First, they provide the basis for several sections of Stalingrad, the great novel that is the prequel to Life and Fate. Second, they are a model of vivid, thoughtful and truthful journalism. I am not aware of any English-language equivalent to them. Läs artikel

Patriotic Dissent: How a Working-Class Soldier Turned Against “Forever Wars”, counterpunch.org

Patriotic Dissent is a short volume, just 141 pages, but it packs the same kind of punch as Howard Zinn’s classic 1967 polemic, Vietnam: The Logic of Withdrawal. Like Zinn, who became a popular historian after his service in World War II, Sjursen skillfully debunks the conventional wisdom of the foreign policy establishment, and the military’s own current generation of “yes men for another war power hungry president.” His appeal to the conscience of fellow soldiers, veterans, and civilians is rooted in the unusual arc of an eighteen-year military career. His powerful voice, political insights, and painful personal reflections offer a timely reminder of how costly, wasteful, and disastrous our post 9/11 wars have been.

Sjursen’s initial experience in combat—vividly described in his first book, Ghost Riders of Baghdad: Soldiers, Civilians, and the Myth of The Surge (University Press of New England)—“occurred at the statistical height of sectarian strife” in Iraq.  “The horror, the futility, the farce of that war was the turning point in my life,” Sjursen writes in Patriotic Dissent. When he returned, at age 24, from his “brutal, ghastly deployment” as a platoon leader, he “knew that the war was built on lies, ill-advised, illegal, and immoral.” This “unexpected, undesired realization generated profound doubts about the course and nature of the entire American enterprise in the Greater Middle East—what was then unapologetically labeled the Global War on Terrorism (GWOT).” Läs artikel

The Bomb

Mats Björkenfeldt

Den amerikanske säkerhetsanalytikern Fred Kaplans nya bok The Bomb. Presidents, Generals, and the Secret History of Nuclear War (Simon & Schuster 2020) har uppmärksammats av Olof Santesson i nr 2 (april/juni) 2020 av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, vardagligt kallad ”Gula Tidskriften”.

Läs merThe Bomb

Boken Lagen mot krig- om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen. Finns nu för nedladdning

Thage G Peterson i förordet till boken:

“Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den. Boken är skriven av väl ansedda och kunniga författare och jurister som under många år arbetat med folkrätten och som förtjänstfullt engagerat sig mot krig.”

Ladda ned boken här: Lagen mot krig

En stormakt på dekis? Andrew Bacevichs The Age of Illusions, dixikon.se

Anders Björnsson

Det fanns en föreställning om att kalla krigets slut och murens fall med Internationalens ord skulle bära lycka åt alla människor på jorden. Den var särskilt spridd i Förenta staterna, som kunde kora sig som krigets segrare. Landet såg sig, som enda kvarvarande världsmakt, som den främsta förmånstagaren efter sovjetimperiets upplösning. Men murens fall följdes snart av tornens, blott ett drygt decennium senare, och USA framstår idag som en supermakt på dekis. Få amerikaner var beredda på detta utfall. De flesta – förutom de allra rikaste – har fått bära bördorna av den nya efterkrigstidens många misslyckanden.

Klicka på omslaget för att läsa ett utdrag ur boken

Sådan är utgångspunkten för Andrew Bacevichs nya bok, The Age of Illusions (2020). Bachevich deltog som soldat i Vietnamkriget, och när han därefter beordrats som befälhavande officer till tyska Fulda, där ett tredje världskrig antogs ta sin början, var allting redan över. Under Gulfkriget förflyttades han till tjänstgöring vid gränsen mellan Irak och Kuwait. Läs anmälan

Mordet på Lumumba

Lars-Gunnar Liljestrand

Sommarrepris.

Den 30 juni var det 60 år sedan Kongo blev självständigt. Vi återpublicerar den här artikeln om mordet på Patrice Lumumba.

*

Ludo De Wittes bok om mordet på Lumumba kan sägas vara startpunkten för undersökningarna om Hammarskjölds död och ger en bakgrund till händelserna i Kongo. Presentationen är författad av Lars-Gunnar Liljestrand och publicerades i Tidskrift för Folkets Rättigheter 2001.

Patrice Lumumba räknas som en av de stora nationella ledarna i den koloniala frigörelsen efter andra världskriget tillsammans personer som Nasser, Nehru, Nkrumah och Sukarno.

Lumumba var det fria Kongos förste valde premiärminister. Han mördades under oklara omständigheter bara ett halvår efter att han tillträtt. I Afrika och på många håll inom Tredje världen sågs mordet som en del i västmakternas komplott att söndra Kongo och behålla kontrollen i landet.

Med boken The Assassination of Lumumba  (Verso, London, 2001) har den holländske författaren Ludo De Witte gjort en grundlig genomgång av händelserna kring mordet. Han har grävt i FN-arkiven, tagit fram nya fakta och visat hur väst – i synnerhet Belgien, Storbritannien och USA – var ansvariga för mordet. Boken har väckt stor uppståndelse i väst och tvingat den belgiska regeringen att erkänna sitt ”moraliska ansvar” för dådet.

Läs merMordet på Lumumba

Liberal oordning

Mats Björkenfeldt

Patric Porter har skrivit en tankeväckande bok: The False Promise of Liberal Order (Polity 2020). Porter är professor i Birmingham, England, och knuten till The Quincy Institute,

 För Porter är Niccolò Machiavelli  än i dag av stor betydelse. Mottot för boken är: “Many writers have dreamed up republics and kingdoms that bear no resemblance to experience.”

Vad många drömmer om i Väst är en världsomfattande ”Liberal Order”, vilket får förstås som ett mer eller mindre frivilligt anammande av den amerikanska synen på demokrati (”organized around freedom, consent and equality”). Men då detta anammande ofta är påtvingat, är det enligt Porter mer fråga om en liberal oordning: ”We can speak of an American-led order. But a liberal one?”  Presidentkandidaten Joe Biden lovade i München i februari 2019 en återgång till Pax Americana, efter att president Trump börjat ”swinging his wrecking ball”.

Porter lyfter fram ”the Truman movement”, ”a blueprint for a rules-based international order”, byggd på bland annat ”nonaggression, self-determination, and the peaceful settlement of disputes”, och hänvisar till FN-stadgan. ”Liberal order stood for transcendent values […] The order has also been described as a system of ‘embedded liberalism’.” Han frågar samtidigt hur en “illiberal order” ser ut; han säger att den är ”disrespectful of rules and norms”.  Samtidigt finns det ett problem med “historical memory in liberal order discussion”.

Läs merLiberal oordning

Den glemte krigshelten, forsvaretsforum.no

Rundt 25 prosent av de som deltok i motstandskampen for Norge under 2. verdenskrig var kvinner, skriver forfatter: Men stort sett bare menn får æren.

– Kvinnene er de glemte krigsheltene, sier Britt Tove Berg Brestrup, forfatter og pensjonert oberst.

«Usynlig i krig og fred», har Britt Tove Berg Brestrup kalt boken om Solveig Lystad som deltok i det norske motstandsarbeidet.

– Hun hadde en introvert personlighet som egnet seg perfekt for jobben som operatør, hun holdt seg i bakgrunnen og ble ikke lett lagt merke til. Kombinert med en voldsom idealisme og viljestyrke, som gjorde at hun klarte holde seg taus under tortur og i live i fangenskap.

Solveig Lystad.Solveig Lystad. Foto: Privat

I tortur gikk Solveig Lystad mentalt inn i sitt alter ego, «Lydia». Hun tviholdt på troen på saken, de opprinnelige grunnene til at hun gikk inn i motstandskampen. I boken skriver Brestrup at Solveig er en beskjeden kvinne fra fattigslige kår i Arendal, som har kjempet seg frem til en posisjon i fagbevegelsen. Lydia derimot, er en profesjonell operatør. Hun er nærmest en edderkopp som drar i mange tråder og lager utallige illegale nettverk innenfor motstandsarbeidet. […]

Produksjon og distribusjon av illegale aviser var den vanligste oppgaven for motstandskvinner. Men de bidro også i en rekke andre funksjoner, på linje med menn. Ikke minst som spioner og kurerer. En del kvinner fikk våpentrening. Minst 1003 navngitte kvinner kjempet og rundt 4000 var politiske fanger, ifølge historiker Mari Jonassen. Mørketallene er i tillegg trolig store.

Solveig Lystad utholdt større lidelser enn de fleste motstandskjempere, av både menn og kvinner. Hun ble arrestert av Gestapo og satt både på Grini og i konsentrasjonsleiren Ravensbrück som politisk fange. I boken nevner Brestrup de brutale og smertefulle gynekologiske undersøkelsene som fangene i kvinneleiren ble utsatt for. Lystad var selv overbevist om at hun var blitt steril som en følge. Brestrup antar at kvinnene i tillegg ble utsatt for langt verre overgrep. Läs artikel