Försvaret främst , en antologi om hur Sverige kan och bör försvara sig, redaktör Anders Björnsson

Medverkande: Rolf Andersson, Carl Björeman, Anders Björnsson, Per Blomquist, Arvid Cronenberg, Gunnar Fredriksson, Hans M. Gabrielsson, Lotta Gröning, Sven Hirdman, Peter Hultqvist, Gustav Hägglund, Gunnar Lassinantti, Lars-Gunnar Liljestrand, Bengt Loenbom, Lennart Palm, Thage G Peterson, Jan Wickbom, Ulf Wickbom och Kent Zetterberg.

4mbforsvaretframst_omslag

Det senaste kvartsseklet har det svenska försvaret förändrats i grunden. Det har ställts om från inva­sionsförsvar till insatser i andra länder där militär konfrontation pågår. Försvarsmakten skulle bestå av expeditionskårer med yrkessoldater. Den allmänna värnplikten försvann liksom tron på att vårt territori­um kunde hållas. Räddningen antogs komma utifrån, inte från landets egna styrkor. Resultatet har blivit att grunden för landets försvarskraft och för vårt natio­nella oberoende har eroderats.

Denna försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att åter­skapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande, men utan att gamla lärdomar ges upp. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, pu­blicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Med boken Försvaret främst lämnas ett vik­tigt bidrag till hur detta arbete bör bedrivas.
Ladda ned boken som PDF
BESTÄLLNINGAR

Boken (280 sidor) kan beställas genom att skriva till
order@celanders.se
eller ringa till
0702-454506     Pris : 150 kr plus porto