Blir det krig saknar försvaret ammunition, newsbeezer.com

Överbefälhavare Micael Bydén underströk i sitt tal på folkets och försvarets rikskonferens på tisdagen hur situationen runt om i Sverige har förvärrats. Rysslands militära framfart mot Ukraina har utvecklats till en stor politisk uppgörelse mellan Ryssland och USA-Europa.

– Läget visar hur snabb och oförutsägbar utvecklingen kan gå – även i vårt närområde. Det skärper allvaret i den verksamhet Försvarsmakten bedriver varje dag, året om. Nu är det på topp, stormakternas säkerhetspolitiska mål är i stort sett oförenliga. Autokratier konfronterar demokratier, konstaterade ÖB. […]

– Vi har brister. Och det gäller även ammunition, kvalificerad ammunition till flygplan och fartyg, säger Micael Bydén till DN. Han menar att det är brister som har redovisats i dialogen med politikerna inför deras försvarsbeslut.

– Det har varit uppenbart i flera år att vi inte är på den nivå vad gäller uthållighet som vi borde ha. Man ska komma ihåg att det här tar tid, säger ÖB. Läs artikel