Sjefen for Luftforsvaret kritiserte «motstandskampen» i Forsvaret, blv.no

Sjefen for Luftforsvaret mener motstanden mot nedleggelse av militære baser er ei stor verkebyll i den daglige driften. – Det er forferdelig trist og krevende å utøve lederskap i en slik situasjon, uttalte hun på Omstillingskonferansen 2019. […]

Pensjonert flaggkommandør, Jacob Børresen, har kommentert Skinnarlands uttalelse på Facebook. Han er sterkt uenig med sjefen for Luftforsvaret.

– Det er heldigvis sjelden vi er vitne til at en av Forsvarets sjefer for åpen scene uttale seg så til de grader mot bedre vitende, i et ytterst pinlig forsøk på å forsvare Regjeringens forsvarspolitiske disposisjoner, som Sjef Luftforsvaret gjør i dette forsøket på å forsvare beslutningen om å konsentrere Luftforsvarets virksomhet i Nord-Norge til Evenes, skriver Børresen.

– Sjef Luft vet meget godt at det ikke finnes noe fullgodt forsvar mot moderne avstandsleverte presisjonsvåpen. Det betyr at det for det første er viktig å spre virksomheten på flere steder, for å komplisere fiendens planlegging. I motsetning til for Hæren og Sjøforsvaret, som kan operere i lengre tid uten tilgang til base, er Luftforsvarets flybaser en integrert og uatskillelig del av «den spisse ende». Tilgang til flere flybaser i krig er derfor en nødvendig forutsetning for et minimum av utholdenhet, skriver Børresen. Läs artikel

Läs också tidigare artikel där Børresen intervjuas och tar upp frågan om flera baser.

Globala fack fördömer stöd till Venezuelas Guaidó, arbetet.se

Drygt 60 länder – däribland Sverige – har erkänt Juan Guaidó som legitim interimspresident i Venezuela. Men den internationella fackföreningsrörelsen motsätter sig utländsk inblandning i regeringsfrågan. Även LO menar att situationen förvärras av att ”stormakter försöker manövrera den politiska kartan”.[…]

Samma dag som Guaidó utropade sig till president publicerade TUCA, världsfackets regionala organisation för Nord- och Sydamerika, ett skarpt uttalande:

”Vi fördömer det ensidiga beslutet den 23 januari, av en grupp av regeringar i regionen under ledning av USA, att avfärda legitimiteten hos president Maduros regering och erkänna den självutnämnda ’provisoriska presidenten’ Juan Guaidó.” Läs artikel

Sverige blir ordförande i FN-organ, aftonbladet.se

Sverige blir ordförande för Internationella atomenergiorganet, IAEA.

– Det ska användas för att sätta frågan om icke-spridning av kärnvapen högt upp på den globala agendan igen, säger Margot Wallström. […]

Utrikesminister Margot Wallström (S) säger i en kommentar att IAEA har en viktig roll för fred, säkerhet och utveckling. Organet arbetar bland annat med att säkerställa att Iran följer det kärntekniska avtalet. IAEA följer också hur Nordkoreas kärnvapenprogram utvecklar sig.

– Det svenska ordförandeskapet i IAEA ska användas för att sätta frågan om icke-spridning av kärnvapen högt upp på den globala agendan igen. Det är avgörande för att skapa förutsättningar för tillit mellan länder och en hållbar fred, säger Margot Wallström. Läs artikel

Trump: Natomedlemskap för Brasilien möjligt, nsd.se

Brasiliens president Jair Bolsonaro kom till Washington med förhoppning att tjusa sin amerikanske kollega och förebild Donald Trump. Och högerledarna tycktes komma väl överens.

Trump vädrade efter mötet idén om att Brasilien kan vara en kandidat till försvarsalliansen Nato. […]

Trump efterlyste också ett militärt samarbete med Brasilien och passade på att kritisera dess oroliga grannland Venezuela, som han hotade med ytterligare sanktioner. Jag har för avsikt att utse Brasilien till en viktig allierad icke-Natomedlem, eller möjligen till och med, om ni funderar på det, en möjlig Natoallierad, sade Trump.

Bolsonaro sade å sin sida att han pratat med Trump om att tillåta amerikansk militär närvaro vid gränsen mot Venezuela. Läs artikel

Erna Solberg har vendt det døve øret til i forsvarspolitikken, nordnorskdebatt.no

Oddvar Nygård

[…] Det er svært alvorlig at vi har en statsminister som i budsjett etter budsjett lar være å prioritere nasjonens selvstendighet og innbyggernes sikkerhet, men setter Forsvaret i samme kategori som barnehager og kulturliv. Dessverre er det grunn til å tro at også taktiske avveininger i et valgår spiller en stor rolle for de budsjettprioriteringene som regjeringen gjør. I så fall tillater regjeringspartiene seg å gamble med vår trygghet i en tid der vi opplever en voksende labil, internasjonal situasjon, der faren for stadig sterkere angrep mot våre verdier og vårt demokrati er økende. Alle våre nasjonale sikkerhetsorganer melder om at dette faktisk skjer, og at det utgjør en voksende trussel.

I stedet for å styrke vår nasjonale evne til å sikre oss mot slike trusler, ser det ut til at regjeringen har lagt seg på en linje der stadig flere militære kontingenter fra andre NATO-land skal operere på norsk territorium, både på landjorda, i luften og til havs. Det er en farlig politikk, som i noen situasjoner kan innskrenke vår selvråderett og vår nasjonale handlingsfrihet. Det er langt fra gitt at det ikke kan oppstå scenarier der det kan være divergerende hensyn mellom norske interesser og USAs stormaktstrategier. Läs artikel

Klart för vinterstrid, forsvarsmakten.se

Startskottet har gått för  Northern Wind.

[…] Den största deltagande enheten är den norska Brigad nord, som är förstärkt med brittiska och amerikanska styrkor och omfattar närmare 5 000 soldater och officerare. Under måndagen och tisdagen blir brigaden fulltalig i sin utgångsgruppering i Haparanda. Den norska Stridstrenbataljonen har haft en minst sagt utmanande uppgift att flytta en hel brigad från Norge till Sverige. […]

De två brigaderna genomför nu de avslutande förberedelserna och smider på sina stridsplaner inför den kommande striden som inleds under onsdagen den 20 mars. De två brigadcheferna träffades under söndagen och skakade hand inför “slaget om östra Norrbotten”.
– Det känns fantastiskt för oss att vi får öva i vår skarpa krigsterräng och genomföra strid mot en jämbördig högteknologisk motståndare. Dessutom får vi öva i ett stort område som ger oss möjlighet att manövrera våra förband över en stor yta i svårframkomlig vinterterräng, säger överste Mats Ludvig som är chef för den svenska brigaden som är förstärkt med en finsk bataljonsstridsgrupp. Läs pressmeddelande

Norge: Kan de två bli tre? hbl.fi

Pär Stenbäck, tidigare utrikesminister och generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Det behövs en bredare kontaktyta till Norge än enbart med militärer och toppolitiker. Vi bör om möjligt intressera både medierna och de folkliga organisationerna för det moderna Finland. Dessvärre finns det ännu kvardröjande attityder i Norge, reminiscenser om ett östligt och svårbegripligt Finland. […]

Vilken är Norges roll i nordiskt militärt samarbete? Kan man också se en process på gång enligt vilken Norge gradvis närmar sig sina två grannar i militärt samarbete, trots landets alliansförpliktelser som grundande medlem i Nato? Spåren av tidigare försök att skapa ett nordiskt försvarssamarbete är inte precis uppmuntrande. När Sverige 1948–1949 var intresserat av ett samarbete med Norge och Danmark, valde dessa Nato. Man menade att neutraliteten inte hade tjänat dem väl, de ockuperades och därför föredrog de en bredare och mer muskulös allians. Den gången var ju Finland helt ute ur bilden, vi “valde” VSB-pakten. Från senare år kan den ambitiösa Stoltenberg-utredningen nämnas. Den fick god publicitet, anammades inte som sådan, men ledde så småningom till ökad integration. […]

Norge, Sverige och Finland delar ett landområde som ur försvarssynpunkt erbjuder både djup och variation, något som kräver mångsidigt kunnande för beredskap till havs, på land och i luften. Med samlade resurser, koordinering och förtroendefull planering kan många beredskapsproblem lösas. – Även om säkerhetspolitiken knappast kommer att dryftas under vår valkampanj kan man hoppas att detta beaktas av nästa regering. Läs artikel

 

“Cost plus 50” and bringing US troops home, warontherocks.com

The Trump administration wants to make it more expensive for American allies to host U.S. military personnel in their country. It reportedly intends to ask allies to drastically increase the amount they pay for hosting U.S. forces, sparking new fears that the United States will eventually withdraw from these countries entirely. Under the so-called “cost plus 50” proposal, allies would pay for the full cost of hosting U.S. units, plus a 50 percent premium. Germany and Japan will walk the plank first. […]

The “cost plus 50” plan calls into question long-term U.S. military presence in Germany, Japan, South Korea, and elsewhere. What would it cost American allies to meet the new threshold? The Pentagon pegged the cost for overseas presence in 2019 at about $21 billion, including military pay, operations spending, and military construction. Of that total, $15 billion stems from American bases in Germany, Japan, and South Korea, who together cover about $4 billion of the costs.

Under “cost plus 50,” those payments would skyrocket — how far depends on whether the calculations include the salaries of these troops. Normally, previous cost-sharing negotiations excluded the cost of U.S. military salaries, since the United States would presumably retain the services of those personnel, no matter where they’re stationed. Läs artikel

Forsvarsdebatten: – Erna må vekkes! vg.no

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet och Harald Sunde, Norges forsvarssjef fra 2009 til 2013

Senterpartiet og Høyre har vært og er uenige om mye i norsk politikk. Men vi har begge vært tydelige forsvarere av Norges NATO-medlemskap og arbeidet for å møte vårt lands forpliktelser overfor alliansen. Det virker imidlertid ikke som Høyre nå ser hvilken sikkerhetspolitisk situasjon Norge er i og hvordan den har endret seg de siste årene. Høyres landsmøte må denne helga vekke statsministeren og Høyres ledelse. […]

Norge har historisk lyktes godt i å sikre både avskrekking og avspenning overfor Russland. Kombinasjonen av et sterkt norsk forsvar og en troverdig allianse i NATO har virket avskrekkende og stabiliserende i øst/vest forholdet mot mulige provokasjoner.

Nåværende forsvarssjef advarte allerede i 2015 mot at svekkelser av den norske landmakten ville kunne presse oss til å måtte tillate permanente utenlandske baser på norsk jord. Selvsagt skal Norge sørge for å ha allierte styrker i landet for å trene. Men vi beveger oss i en farlig retning dersom vi svekker vår forsvarsevne  og tror at det kan kompenseres med hjelp fra våre allierte. Alliansens styrke er solidaritet og samhold. Alle må følge alliansens styrkemål, først da kan vi hevde «en for alle, alle for en»! Norge må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må sikre avskrekking overfor Russland, samtidig som vi bidrar til en konstruktiv dialog med et mål om fredelig utvikling i Europa. Läs artikel

Folkfest i Göteborg, forsvarsmakten.se

Har du provat att stoppa blod nån gång? Det var många som tog chansen att prova när de ställdes inför möjligheten att testa utrustningen som amfibieregementet hade med sig.

Det och mycket annat fanns att göra och se när marinen visade upp sig i Göteborg i samband med den stora övning som nu hålls på Västkusten där ett av teman är att skydda Sveriges försörjning i krig och kris. Skulle transporterna på fartyg till Sverige inte kunna fortsätta skulle landet stanna på några dagar.

Trots det kyliga och blåsiga vädret hade över 4000 besökare  tagit sig till Stigbergskajen för att träffa representanter från Marinen.
– Jag känner mig både glad och tacksam för att det har löpt på så bra som det har gjort. Vi är glada att så många tog chansen att träffa oss, säger Peter Konradsson, rekryteringskoordinator på Marinbasen och en av de som hållit i trådarna inför dagen. Läs pressmeddelande

“Till gångna tider återgår” – om Ryssland i tunnelbanan

Anders Björnsson

Jag tycker mycket om att läsa ur en medhavd bok när jag reser med tåg, buss eller tunnelbana. Man får sitta för sig själv, och numera är det inte särskilt mycket störande prat i mobiler runt om en: människor sms:ar och navigerar med sina plattor istället. Men förra veckan skedde någonting som rubbade mina cirklar, detta mönster.

Vid två tillfällen blev jag tilltalad av män – den ena i 24-årsåldern, den andra i min egen ålder – som ville veta vad det var jag satt och läste. Jag hade en bok utgiven 1821, inbunden av Gustr. Gustrin i Falköping och utgallrad från Falbygdens museum, i min hand. Inköpt på Antikvariat Röda rummet, Dragarbrunnsgatan i Uppsala, förrförra lördagen. Något maskangripen.

Läs mer“Till gångna tider återgår” – om Ryssland i tunnelbanan

Hele Norges Grand Old Man fyller 90! nettavisen.no

[…] Willoch mener det vil være i Vestens klare interesse at Russland ikke svekkes økonomisk.

– Der er vi kommet veldig kort, sanksjonene er der, og mange opptrer stadig som om Russland er en stor fare for Vesten. Det tror jeg for tiden ikke. Jeg er for et godt forsvar i Norge, noe jeg også mener er greit for Russland. Det hindrer at enkelte ekstremister der kan finne på noe fryktelig.

Så til stormakten Kina:

– Det er høy sannsynlighet for at Kina blir verdens største økonomi. Jeg synes ikke man skal vise ettergivenhet i prinsipielle spørsmål, men så langt som mulig utvikle et vennlig forhold til Kina, og styre unna unødvendige motsetninger.

Willoch gremmes over amerikanske tilstander:

– Der synes jeg Trump og hans følgere er utrolig kortsiktige.

Det er ikke bare Russland Willoch har endret synet på – også Midtøsten:

– Verden er blitt voldsomt forandret, sett med mine øyne så lenge jeg har vært politisk aktiv. Midtøsten har utviklet seg fra ulykke til katastrofe, sterkt påvirket av vestlige makter, sier Willoch.

– Her kan jeg komme med synspunkt i dag som vil fravike klart fra det jeg mente som ung. Läs intervjun