Ur Max Jakobsons bok, Egna vägar

[…] Den internationella politiken jämförs ofta med ett schackparti i vilket de små staterna spelar bondens roll, och man tror att stormakterna kan flytta dem precis som de vill. Ytligt sett kan det också se ut som om denna liknelse skulle bekräftas av Finlands öde. Under de stora internationella kriserna har Finland endast haft en obetydlig, på sin höjd marginell inverkan på händelseutvecklingen. Den finska utrikespolitikens valfrihet har varit till ytterlighet begränsad, den har inskränkt sig till att välja mellan dåliga och ännu sämre alternativ. Tysklands sändebud i Helsingfors under det andra världskriget Wipert v. Blucher säger också i sina memoarer att ”Finland rycktes med i storpolitikens virvlar som en drivande stock rycks med av en strid finsk fors.” Jämförelsen är på sätt och vis lockande, eftersom den befriar Finland från ansvar. Men historiskt sett är den felaktig. Den internationella politiken är inget schackparti.

Enligt spelets regler borde den finske bonden för länge sedan vara bortspolad från spelbrädet. Men Finland klarade sig med livet i behåll från andra världskrigets prövningar och har sedan dess trots det kalla krigets spänningar befäst sin ställning som neutral stat. Också under de allra svåraste tiderna har landets öde ändå i sista hand berott på de beslut som nu fattats av finländarna själva. Inte i något skede av sin självständighets historia har Finland varit ett viljelöst objekt för andra länders politik. Häri ligger enligt min åsikt nyckeln till ”den finska gåtan”. Ty när man färdas utför en fors måste man fortsätta att ro. Från stranden sett kan det verka gagnlöst eller rent av löjligt, men det är nödvändigt för att kunna styra båten till lugnt vatten. Finland har klarat sig ur ”storpolitikens virvlar” därför att det finska folket också i de svåraste lägen haft ”sisu” att fortsätta att ro och samtidigt tillräckligt omdöme att inte försöka ro motströms.

Max Jakobson, Egna vägar, Studier i Finlands utrikespolitik efter andra världskriget, P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1968

Läs även presentation av Max Jakobsons bok Finlands väg  1899–1999. Från kampen mot tsarväldet till EU-medlemskap

Moskvadomstol fäller sin dom över krigskritikern Ilja Jasjin, svenska.yle.fi

Åklagaren yrkar på nio års fängelse för Jasjin för att medvetet ha spridit ”lögnaktig information” om den ryska armén. Enligt åklagaren har Jasjin orsakat stor skada för Ryssland och ökat de politiska spänningarna i landet, medan ryska trupper kämpar i Ukraina. […]

Den 27 juni blev Jasjin gripen och han har suttit häktad sedan dess. Redan före det hade han bötfällts flera gånger för sina uttalanden om Ukrainakriget.

Han gav intervjuer till utländska medier där han sa sig vara väl medveten om att han riskerade att gripas när som helst. Enligt honom önskade de ryska myndigheterna sannolikt att han skulle emigrera, men han hade valt att stanna i Ryssland.

Efter att han häktats gav han skriftliga svar på frågor från Sveriges radio nu i oktober. Där skriver han att det skulle bryta ner honom att lämna Ryssland. Ryssland är hans land och han har sina närmaste där och han har valt att fortsätta sitt motstånd i hemlandet, skrev han. […]

Jasjin, 39, har verkat inom den ryska oppositionen i ett tjugotal år. Han har samarbetat med både med den mördade oppositionsledaren Boris Nemtsov och med den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. Tillsammans med dem var Jasjin en av de mest framträdande oppositionspolitikerna under protestvågen mot Putin 2011-12. Läs artikel

First-ever U.S. KC-46 refuel of Finland F-18s demonstrates interoperability with NATO, usafe.af.mil

A U.S. KC-46A Pegasus refueled Finnish F/A-18s for the first time in Finland airspace, Dec. 7, as part of a U.S. Air Forces in Europe partnership exercise called Copper Arrow.

Copper Arrow is a U.S. Air Force total force exercise, specific to U.S. tanker aircraft, which enhances readiness and operational relationships with NATO Allies and Partners, critical to maintaining a postured and ready U.S. force in the region. U.S.-based tankers have been supporting Copper Arrow on a rotational basis since 2016.

“This iteration of Copper Arrow will go a long way in increasing overall USAFE-AFAFRICA readiness,” said Gen. James Hecker, USAFE-AFAFRICA commander. “Our ability to seamlessly train and exercise with our NATO Allies and Partners is not only a testament to our ready and postured U.S. forces in Europe, but also a statement of our strong and cooperative relationships with those valued Allies and Partners.” Läs artikel

Därför är militären mer synlig i Göteborg, goteborgdirekt.se

Under veckorna 34 och 35 genomför Försvarsmakten flera övningar i Göteborg.

Bland annat tränar marinen på att skydda hamnarna och transportlederna till havs och vid Göteborgs garnison i Älvsborg genomförs ett flertal landningar och lyft med helikopter. Därför syns just nu sannolikt mer militär personal, fartyg, båtar och helikopter än normalt i området.

I samband med marinens övning i inloppet till Göteborgs hamn har man även påbörjat arbetet med att röja 26 skarpa minor som hittades söder om Vinga tidigare år. […]

– Det är lätt att koppla det uppväxlade försvaret till det som nu sker i Ukraina, men man ska komma ihåg att beslutet bygger på en utveckling som sträcker sig många år tillbaka, säger Johanna Frejme, kommunikationschef på Älvsborgs amfibieregemente. Läs artikel

Webbinarium EU:s makt – finns det någon gräns? arenagruppen.se

Digitalt samtal med Lars Anell om EU-makten och dess begränsningar. Torsdag 8 december kl 15.00

Lars Anell har bl. a varit Sveriges Ambassadör vid EU och är en av Sveriges ledande EU-specialister. Han har bl. a skrivit boken Europas väg – förening och mångfald (2009).

I fördraget står också att man ska tillämpa subsidiaritet. Vad betyder det? Jo att man alltid ska ställa frågan om inte en viss åtgärd bäst sköts av nationerna själva. Vilka ska bestämma det? Jurister som idag? Eller EU:s råd (regeringscheferna) och Europaparlamentet dvs politikerna?

Vill vi att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Hur ska det i så fall gå till?

Dessa frågor diskuteras sällan eller aldrig i svensk politik och berörs aldrig i någon valrörelse. Är det ett problem? Ja, om man anser att demokrati är viktigt. För varje nytt steg för EU-makten begränsas demokratin något litet i varje medlemsland, dvs möjligheten att själv bestämma. Är det ett problem?

Samtalspartner: Carl Tham, f.d.statsråd (S)

More Russian Arctic oil via Murmansk redirects to India, thebarentsobserver.com

Thomas Nilsen, editor of the Independent Barents Observer

With European Union sanctions on Russian oil coming into force earlier this week, the huge tankers loaded at terminals in the Kola Bay are forced to find new markets. Like the “Surgut”, a Suezmax 120,000 tons Sovcomflot tanker currently sailing south along the coast of Norway.

Instead of heading to Rotterdam, the Liberian-flagged Russian-owned tanker has Mumbai, India as final destination. Sailing distance is more than 9,100 nautical miles and will take about 38 days. But first the supertanker heads to the Suez Canal. […]

India, China and Turkey are now the biggest buyers of displaced Russian crude oil.

India has since the start of the war imported oil from Russia at discounted rates. New Delhi has also declared intentions to boost bilateral trade with Russia and Rosneft’s huge Arctic Vostok Oil project could see investments by India. According to vessel tracking data monitored by Bloomberg, India has since March, April boosted its oil import from Russia up to about one million barrels a day, nearly the same amount as the EU’s pre-war import. […]

As previously reported by the Barents Observer, the Russian ice-classed oil tanker “Vasily Dinkov” this autumn made a test voyage along the Northern Sea Route to the Chinese port of Rizhao.

With Asia as the main market, it will be interesting to see how Russia will take advantage of the short-cut Arctic route next summer instead of sailing the more than 9,000 nautical miles detour via Suez. Läs artikel

Svenskt nej – två på listan lämnas inte ut, expressen.se

[…] I ett möte om den svenska Natoansökan i Ankara den 5 oktober upprepade Turkiet sitt krav avseende ett antal av de utpekade terroristerna. Det rapporterade bland andra regeringstrogna turkiska tidningen Daily Sabah. Den svenska Riksåklagaren har nu yttrat sig till Högsta domstolen om två av de män som ska ha nämnts vid mötet.

Båda anklagas av Turkiet för samröre med Gülenrörelsen, som givits skulden för försöket till statskupp sommaren 2016. Den ene är i 40-årsåldern och bosatt i Dalarna. I Turkiet är han häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha varit med i en väpnad terroristorganisation med brottsdatum den 1 december 2016.

Han uppges ha laddat ner den krypterade mobilappen Bylock, som också ska ha använts av ledande företrädare för Gülenrörelsen. Han ska också ha deltagit i nätverkets möten. Mannen förnekar brott. I Sverige har han fått permanent uppehållstillstånd och status som flykting.

Enligt Riksåklagaren är de handlingar som mannen anklagas för inte brottsliga enligt svensk lag. Dessutom riskerar han förföljelse vid ett återvändande till Turkiet på grund av att han där tillskrivs en politisk uppfattning som oppositionell. […]

Den andre mannen är i 45-årsåldern och bor i Stockholmstrakten. Även han pekas ut som Gülenanhängare. Mannen dömdes år 2016 i Turkiet för medlemskap i en väpnad terroristorganisation. Hans brott var att ha använt mobilappen Bylock och därigenom ingått i ett kommunikationsnätverk i Gülenrörelsen.  Domen vann laga kraft år 2019.

Av den svenska utredningen i ärendet framgår att han förnekar brott. Han har varken varit medlem eller sympatiserat med Gülenrörelsen, utan bara tyckt att deras skolor har varit bra för hans barn, säger han.[…]

Riksåklagaren konstaterar även i hans fall att användningen av en mobilapp inte är ett brott i Sverige, även om appen skulle ha kopplingar till en viss organisation. Läs artikel

 

Intensive High North Diplomacy at Work to Ensure the Future of the Arctic Council, highnorthnews.com

Norway will take over the chairmanship of the Arctic Council from Russia on the 11th of May 2023. This was stated by State Secretary Eivind Vad Petersson (Labor) in the Ministry of Foreign Affairs during the Nansen High North Seminar at the Fridtjof Nansen Institute last week.

On that occasion, Russia has invited to a Ministerial Meeting in Siberia. Although neither the Norwegian Minister of Foreign Affairs Anniken Huitfeldt (Labor) nor State Secretary Petersson will be participating from the political management, the Ministry of Foreign Affairs is now working hard to ensure an orderly handover of the chairmanship – and to preserve the council as the most important international forum in the Arctic.

The State Secretary’s speech inspires optimism in one of Norway’s leading experts on the Arctic Council.[…]

”Preserving the Arctic Council as the most important international forum for handling Arctic issues is one of the main tasks of Norwegian foreign policy. This requires intensive High North diplomacy,” the State Secretary points out. […]

”Any form of political cooperation with Russia is now out of the question. But there are still opportunities to continue the work in the Arctic at a lower level. Intensive work is now being done to achieve sufficient agreement and understanding around this.” […]

”Without Russia, which possesses large parts of the Arctic coastline, the cooperation is amputated. A number of researchers, especially in the climate and environmental field, have warned that we will understand much less of how to ’save the Arctic’ without Russia,” the researcher points out.

”The practical cooperation and information exchange is only an illustrating example of something we need to keep going, even if it involves some Russian actors as well,” states Petersson. Läs artikel

Generallöjtnant Timo Kakkolas tal i riksparaden på självständighetsdagen 6.12, puolustusvoimat.fi

Ärade veteraner och lottor från våra krig, bästa festpublik, soldater!

Det gångna året har varit mycket exceptionellt. Efter två coronaår förändrades säkerhetsläget i Europa på ett betydande sätt efter att Ryssland den tjugofjärde februari inledde ett omfattande anfallskrig mot Ukraina. Kriget pågår fortfarande, och något snabbt slut på kriget finns inte i sikte. Finland har omvärderat sin säkerhets-politiska situation och ansökt om medlemskap i Nato. […]

Situationen i Ukraina har visat, att det har varit viktigt att upprätthålla en beredskap som beaktar Finlands övergripande säkerhet och att utveckla Försvarsmakten på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Finland har i proportion till sin storlek ett mycket beaktansvärt försvar och enligt internationell måttstock en ytterst hög försvarsvilja. Vi har gjort rätt val, då vi har valt att upprätthålla och utveckla vår egen försvarsförmåga. Trots att vi har ansökt om medlemskap i Nato, kommer Finlands försvar även framöver att vara Finlands Försvarsmakts huvuduppgift. Ett medlemskap i Nato betyder inte att en egen stark försvarsförmåga inte skulle behövas. Kriget i Ukraina har visat vilken betydelse försvarsviljan har. Såsom vår överbefälhavare har konstaterat, går den viktigaste försvarslinjen mellan öronen. I Finland har vi lyckats upprätthålla en hög försvarsvilja, och detta tar sig också uttryck i tillit till Försvarsmakten. Vår försvarsförmåga är uppbyggd på så sätt att vi till vårt förfogande har trupper och system som baserar sig på hög teknologi och har förmåga att agera snabbt. Utöver detta har vi en kunnig och omfattande reserv, som grundar sig på värnplikten, och med vilken vi kan svara också mot större och mer långvariga hot. Läs talet

”You’re Done with Power Politics”, spiegel.de

After 16 years as Germany’s political leader, she realized that it was time for someone new. But one year after leaving office, Angela Merkel has yet to find closure – particularly as her legacy continues to look worse and worse. […]

”But it didn’t come as a surprise. The Minsk agreements had eroded. In summer 2021, after President Biden met with Putin, Emmanuel Macron and I had wanted to put together a productive negotiating format in the EU Council. Some were opposed to the idea and I no longer had the power to push it through, because everyone knew I’d be gone that autumn. I asked others in the Council: ’Why aren’t you speaking up? Say something.’ One said: ’It’s too big for me.’ The other merely shrugged his shoulders, saying that it was an issue for the big countries. If I had run again for re-election that September, I would have followed up. It was the same story during my farewell visit in Moscow. The feeling was quite clear: ’You’re done with power politics.’ For Putin, only power counts. He brought Lavrov along for this last visit. Usually, we tended to meet face-to-face.”[…]

Merkel suddenly recalls that in addition to watching ”The Crown” and ”Babylon Berlin” with all her free time, she also took in ”Munich: The Edge of War,” the Netflix film about Neville Chamberlain’s role in the run-up to World War II. Jeremy Irons played Chamberlain. She liked it because it shows Churchill’s predecessor in a different light – not just as a frightened pawn for Hitler, but as a strategist who gave his country the buffer it needed to prepare for the German attack. In her telling, the Munich of 1938 sounds a bit like Bucharest of 2008. She believes that back then, and then later during the Minsk talks, she was able to buy the time Ukraine needed to better fend off the Russian attack. She says it is now a strong, well-fortified country. Back then, she is certain, it would have been overrun by Putin’s troops. Läs interevjun

Hungary blocks Ukraine aid package, insists veto isn’t related to EU sanctions, foxnews.com

Hungary blocked the approval of an 18 billion euro financial aid package for Ukraine, prompting accusations from other European Union members that Prime Minister Viktor Orban is abusing his veto power.

The package, worth roughly $18.9 billion, would have provided funds for Ukraine to maintain its staunch defense in the face of invasion from Russia. Orban’s vote forces the other European nations to find alternative means of continuing to support Ukraine.

The European Union decided to withhold $7.5 billion in funding to Hungary over concerns of fraud and corruption. Critics of Orban believe he blocked the proposed Ukraine funds in order to pressure the rest of the bloc to release the funds. Läs artikel

Explosion at airbase for strategic bombers, thebarentsobserver.com

Local media on reports that two Tu-95 aircraft were damaged in what is believed to be a drone attack on the base early Monday morning.

News-online Saratov-Version, talking to local eyewitnesses, can tell that roads around Engels are now closed by police. A video posted on social media show a big blast followed by explosion noice. The local Ministry of Emergency Situations, however, said they have “no information on what had happened.”

Engels airbase is one of Russia’s strategically most important military units with the largest number of nuclear capable bomber planes, an important part of the country’s deterrence forces. The base is some 600 kilometers from the border with Ukraine.

Tu-95 and Tu-160 strategic bombers that fly missions north over the Barents- and Norwegian Seas are normally coming from Engels airbase. […]

Unconfirmed reports could Monday around noon report about several of the Tu-95 bombers at Engelsk taking off, likely to be deployed to other airfields in Russia.  The Defense Ministry in Moscow has so far not made any public statements and national media has few reports. There are also unconfirmed reports about explosions at the Dyagilevo airbase in Ryazan, also home to a few of Russia’s strategic bombers. Läs artikel