Carl Hamilton: Vill vi verkligen att USA ska föra krig från vårt land? dn.se

Försvarsdepartementet säger lugnande i sin kommentar till det försvarssamarbete mellan Sverige och Amerikas förenta stater – Defense Cooperation Agreement (DCA-avtalet) – som läggs fram för de folkvaldas godkännande den 18 juni:

”Det är precis som tidigare Sverige som har rätt att avgöra om verksamhet får äga rum på svenskt territorium och en grundförutsättning för all amerikansk närvaro är att den sker med svenskt samtycke.” […]

Avtalets inledande artikel säger visserligen att all verksamhet ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet. Problemet är att det avtal som följer säger något annat. Och det säger mycket litet om vad som händer ifall den ena – svagare – parten anser att den andra – starkare – parten inte längre respekterar svensk suveränitet eller svenska intressen. Då väntar ”samråd”. Avtalet förbjuder uttryckligen hänskjutning av tvist till något internationellt forum eller domstol. Något svenskt veto, några svenska villkor eller inskränkningar av amerikansk nyttjanderätt finns inte. […]

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet säger i sitt remissvar: ”DCA-avtalet (ger) USA närmast obegränsad rätt till tillträde till svenskt territorium och till 17 basområden, vilka kan användas också för aktiviteter utanför Natosamarbetet.”

Det sägs ingenting i DCA om vad USA:s krigsmakt inte får göra i Sverige. Det som slår mig är: föra krig. Vapnen och de militära förbanden ska trots allt inte bara visas upp och verka avskräckande. I värsta fall, om avskräckningen misslyckas, eller om någonting oväntat inträffar i detta allt tätare packade allianssystem av åtgärder och motåtgärder, vidtar säkerhetens yttersta dimension – krig. Men vem bestämmer när och hur de amerikanska vapnen får användas från svenskt territorium?

DCA är en helt öppen legal plattform för främmande makt att bedriva avskräckning och att föra krig på svensk botten utan svensk inblandning. Svenskarna får inte ens inspektera förråden där gästerna ställt ”sina grejor”. […]

Såvitt jag kan utläsa innebär DCA att Sveriges regering inte längre är tillförsäkrad den yttersta kontrollen över om, hur, när och varför vi kommer i krig (eller, om man så vill, på vilket sätt vi ska svara på en rysk aggression), ej heller hur kriget ska föras från svenskt territorium. […]

När den regelstyrda och öppna världen bryter samman flyr små och medelstora länder in i allianser. Min övertygelse är att de nationer som agerar i panik och inte bevarar ett visst mått av handlingsfrihet riskerar att råka illa ut. Alliansens trygghet är förrädiskt dubbel. Den som söker tryggheten hos de stora kan sluta som bonde­offer. Den som trodde sig säker blev i stället måltavla. Läs artikel

FN-utredning slår fast: Båda sidor har begått krigsbrott, svt.se

– Det är nödvändigt att alla som har begått brott hålls ansvariga, säger Navi Pillay, ordförande för FN:s undersökningskommission.

Såväl israeliska myndigheter som palestinska väpnade grupper är enligt FN:s undersökningskommission ansvariga för krigsförbrytelser.

I en rapport, om Hamas brutala attack mot Israel den 7 oktober, konstaterar kommissionen att organisationens militära gren och sex andra palestinska grupper gjort sig skyldiga till otaliga krigsbrott, bland dem mord, uppsåtligt dödande, sexuellt våld, omänsklig eller grym behandling och att ta gisslan.

En andra rapport rör Israels militära operationer i Gaza.

De brott som begåtts omfattar, enligt kommissionen, bland annat ”mord eller medvetet dödande; avsiktligt riktade attacker mot civila och civila föremål; tvångsförflyttning; sexuellt våld; kränkningar; och sexuellt och könsbaserat våld som motsvarar tortyr eller omänsklig grym behandling”.

Israel anklagas även för att ha begått brott mot mänskligheten, både i Gaza och på ockuperade Västbanken. Kommissionen menar också att Israel använder ”svält som metod för krigföring” genom att inte bara misslyckas att tillhandahålla nödvändiga förnödenheter utan ”agerade för att förhindra” att någon annan tillhandahåller dessa. Läs artikel

Värdlandsstöd i fokus när Baltops 24 övar i Östersjön, forsvarsmakten.se

Nu myllrar det av soldater, sjömän, officerare och fartyg längst med Stockholms skärgård, Östersjön och Gotland. Den årligen återkommande internationella marinövningen Baltops är i full gång. I år deltar Sverige för första gången som Natoallierad.

Nato har tagit plats i Östersjön med 12 000 soldater, sjömän och officerare samt ett 50-tal fartyg, och runt 85 helikoptrar och flyg. Förband från marinen, armén och flygvapnet övar med våra allierade för att snabb kunna möta ett väpnat angrepp på den marina arenan.

– Målet med Baltops 24 från det svenska perspektivet har varit att snabbt integreras med våra allierade samt att genomföra verksamhet som är avskräckande för fienden, säger Ställföreträdande planeringschef för Baltops 24, Henrik Uppström. Läs pressmeddelande

24th MEU (SOC) Deploys Aviation Detachment to Sweden for BALTOPS 24, c6f.navy.mil

The 24th Marine Expeditionary Unit (MEU) Special Operations Capable (SOC) deployed a detachment of U.S. Marine Corps AV-8B Harrier jets, MV-22B Osprey tiltrotor aircraft, and personnel to Ronneby Airport in Kallinge, Sweden to conduct expeditionary advanced base flight operations in support of exercise Baltic Operations (BALTOPS) 24, June 9, 2024.

The aircraft are assigned to Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 365 (Reinforced), 24th MEU (SOC), which is currently deployed with the U.S. Navy Wasp Amphibious Ready Group (ARG). While based at Ronneby Airport, the detachment is capable of self-sustaining and self-deploying in support of various events with NATO Allies during BALTOPS 24.

“Our self-deploying and self-sustaining detachment demonstrates the ARG-MEU’s ability to project force more than 900 nautical miles and establish a forward operating base in the Baltic region,” said Lt. Col. Cory Jobst, commanding officer, VMM-365 (REIN). “This expeditionary advanced base is a historic first with our longstanding partner, and newest NATO Ally, Sweden.” Läs artikel

United States Mutual Security Treaties: The Commitment Myth,

So the negotiators wrote into the treaties the fullest measure of commitment that their domestic legal and political systems would allow – which was zero. They rejected swift and sure deterrence in favor of the right to decide – to weigh the facts of each incident, to judge whether an armed attack actually had occurred, to assess whether the attack had been provoked, to determine whether a military response was the most propitious, to consider all the factors that go into an evaluation of what action is most appropriate. The United States promised that it would, in good faith, consider such assistance as it deemed appropriate if another party is attacked. But that is all it promised.

In mutual security treaties to which the United States is a party, the notion of commitment is a myth. To pretend otherwise is to undermine the very constitutional processes that the treaties were intended to preserve.

Citatet är hämtat från United States Mutual Security Treaties: The Commitment Myth, Professor of International Law  Michael J. Glennon, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 24, 1986

A Logical Analysis of Swedish Foreign Policy, claesjohnson.blogspot.com

Swedish State Media and Press serve the Swedish people everyday the following message:

  • Russia cannot be allowed to win the war in Ukraine (A)
supported by information that mercenaries from 46 nations is helping the Ukranian army, because
  • Russia is winning the war.(B)
We understand that (A) and (B) cannot both be true and further that there is some ambiguity hidden in ”cannot be allowed”: Is it USA/NATO/Sweden who will set a stop to (B) or some divine power?

Ungern släpper veto om Ukrainastöd, gp.se

– Det finns ingen Natoskyldighet att delta i alla insatser eller aktiviteter. Vad premiärministern och jag kommit överens om i dag är att Ungern inte ska blockera andra länder från att gå med på ett löfte om ekonomiskt stöd till Ukraina, och en ledande roll för Nato i att samordna stödet, säger Stoltenberg på en presskonferens i Budapest.

– Ungern har givits de garantier som vi behövde. Vi har en rättvis uppgörelse, säger Orbán. […]

Ungern har hittills sagt nej till båda projekten, men är nu nöjt med de garantier som getts om att man inte behöver vara med.

– Ingen ungersk personal kommer att delta i de här aktiviteterna och inga ungerska pengar kommer att användas, förklarar Stoltenberg. Läs artikel

Hotbilden mot Sverige, riksdagen.se

Interpellation 2023/24:784 Hotbilden mot Sverige, av Elsa Widding (-)

  1. Vilka skäl ligger till grund för ministerns beslut om vilket krigsmateriel och vilka flygplan som Sverige kan erbjuda Ukraina?
  1. Hur bedömer ministern hotbilden mot Sverige i ett scenario där Ukraina vinner kriget, det vill säga, kommer hotbilden för Sveriges del att öka eller minska vid ett sådant utfall, och avser ministern att ta några initiativ utifrån sin bedömning?
  1. Bedömer ministern att hotbilden kommer att bli mer existentiell för Sveriges del i ett scenario där Ukraina förlorar kriget mot Ryssland, på vilket sätt i så fall, och hur avser ministern agera utifrån sin bedömning? Lyssna på debatten

Multi-agency Donor Coordination Platform: Joint Ministerial Communiqué, government.se

We, the MDCP members convened today the first annual ministerial meeting of the Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine (MDCP), at the 2024 Ukraine Recovery Conference in Berlin. We acknowledged the support provided to Ukraine since February 2022 and reaffirm our unwavering commitment to continue supporting Ukraine in view of Russia’s illegal, unjustifiable, and unprovoked war against the country. We will continue to coordinate our efforts to meet Ukraine’s financing needs, preserve macroeconomic and financial stability, and develop a sustainable, resilient, inclusive, gender-responsive, and green recovery based on strong democratic institutions, the rule of law, and anti-corruption measures. Our unified economic support totals more than USD 142.8 billion to date. Ukraine has already received more than USD 74 billion from our countries in budget support, the majority of the USD 85 billion provided by all donors. Läs uttalandet

The West Should Be Receptive to Russia’s Openness to Talks , theamericanconservative.com

Nicolai N. Petro, Professor of Political Science at the University of Rhode Island

The Kremlin has issued a flurry of statements in the past few weeks that suggest that Russia is ready to negotiate a diplomatic settlement to the war in Ukraine.

The joint statement issued by Russia’s President Vladimir Putin and China’s President Xi Jinping after their May 16–17 state visit included the statement that “both sides emphasized that dialogue is a good way to resolve the Ukraine crisis.” […]

The logical place to start, according to Putin and other Russian officials, would be where the Istanbul Communiqué ended. This idea was first raised by Belarusian President Aleksandr Lukashenko, who hosted the first round of Russian–Ukrainian peace talks in Belarus, on April 11, 2024. “Take the document (that you once showed me), put it on the table and work on it,” Lukashenko suggested. “This is a sensible position. There is an acceptable position for Ukraine as well. They were ready to sign it after all. ‘Of course,’ Vladimir Putin confirmed.” Läs artikel

As Russia is flexing semi-ballistic destruction, Norway doubles up on missile defence, thebarentsobserver.com

The pair of Tu-95MS bombers that on Monday flew north of Finnmark region had empty external pylons for cruise missiles under the wings. For Norway, though, the growing concern is not only Russia’s cruise missiles, but the more advanced short-range ballistic missiles, like the Iskander-M and Kinzhal. Weapons that can hit targets up north within minutes.

Russia’s Northern Fleet fighter jets escorted the long-range bombers from Olenya air base on the Kola Peninsula as the planes headed west over the Barents Sea. These are the very same bombers that frequently fly south to launch cruise missiles against targets in Ukraine.

Although Norway have very limited protection up North against low flying Russian cruise missiles, such weapons can be taken down. The war in Ukraine shows the importance of anti-missile defense.

The Storting, Norway’s Parliament, on Tuesday unanimously approved the long-term Defence Plan which stipulates a doubling of Surface-to-Air missile system. Domestically developed NASAMS will be improved to better take down drones and missiles.

New in this plan is long-range air defence against Russia’s short-range ballistic missiles (SRBM). That is weapons practically flying via space before half-steering, falling down at a target in supersonic speed. Läs artikel

De ryska robotattackerna fortsätter – USA skickar Partiotsystem till Ukraina, svenska.yle.fi

Ryssland har under natten mot onsdagen avfyrat flera ballistiska robotar mot Kiev. Flera explosioner har hörts kring staden, men det finns hittills inga uppgifter om skador.

Ukraina uppger att luftvärnet skjutit ned fem robotar och 24 attackdrönare under natten. Luftvärnet kring Kiev är starkt och brukar i regel klara av att skjuta ned alla robotar och attackdrönare som avfyras mot staden. […]

New York Times och nyhetsbyrån AP rapporterar nu att USA:s president Joe Biden har beslutat skicka ytterligare ett Patriotsystem till Ukraina.

Enligt New York Times källor flyttas systemet från Polen och det kommer vara på plats i Ukraina inom några dagar. Det kommer sannolikt placeras i nordöstra Ukraina för att skydda miljonstaden Charkiv där tiotals civila dödats i ryska terrorbombningar under våren och sommaren. Läs artikel