Krigen idag och folkrätten

Lars-Gunnar Lljestrand

Jag skall tala om FN-stadgans våldsförbud och de utmaningar förbudet ställts inför under de senaste 20 åren. Tre områden kommer att tas upp:

– Humanitär intervention och preventivt krig

– Militär intervention mot terrorism

– Inbjudan till militär intervention

Våldsförbudet

FN-stadgans våldsförbud finns inskrivet i artikel 2 (4) där det deklareras att medlemsstaterna förbinder sig att avstå från hot om eller bruk av våld mot en annan stat. Det finns två undantag: självförsvar vid ett väpnat angrepp samt efter beslut av Säkerhetsrådet för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Våldsförbudet är absolut och tvingande från vilket staterna inte kan göra avsteg ens genom överenskommelser.

Läs merKrigen idag och folkrätten

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/krigen-idag-och-folkratten/
RSS

Blandade reaktioner på USA:s hot om sanktionerna mot Iran, svenska.yle.fi

EU:s utrikeschef Federica varnade på måndagen att det inte finns något alternativ till kärnenergiavtalet (JCPOA).

– Minister Pompeos tal har inte visat hur avhoppet från JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) gjort eller kommer att göra regionen säkrare från hotet om kärnvapenspridning eller hur det ger oss bättre möjligheter att påverka Irans agerande inom områden som ligger utanför JCPOA, heter det i ett uttalande från Mogherini.

Pompeo sade också att USA kommer att straffa de europeiska företag som fortsätter att ha affärer med Iran trots USA:s nya sanktioner. Det kan innebära att europeiska företag tvingas välja mellan affärer med Iran eller med USA. Tysklands näringsminister Peter Altmeier gav en intervju till Passauer Neue Presse igår där han sade att den tyska regeringen kommer att försöka hjälpa tyska företag som vill investera i Iran.

– Vi kommer att hjälpa där vi kan, men det finns inget sätt att helt kringgå konsekvenserna av det här ensidiga avhoppet (från kärnenergiavtalet med Iran), sade Altmeier. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/blandade-reaktioner-pa-usas-hot-om-sanktionerna-mot-iran-svenska-yle-fi/
RSS

Nato spänner musklerna i öster, svd.se

Genom Europa rullar sedan i helgen stridsvagnar, pansartruppfordon och tung krigsmateriel när försvarsalliansen Nato drar i gång ett 30-tal övningar i framför allt Polen och Baltikum. Från USA kommer dessutom en hel pansarbrigad som förläggs till Polen.[…]

Det är en gigantisk rotation och en logistisk utmaning som bottnar i 1997 års samarbetsavtal med Ryssland, i vilket försvarsalliansen lovar att inte permanent stationera ut större stridande förband på den 1991 upplösta Warszawapaktens område.

När avtalet slöts och Nato-Rysslandsrådet inrättades var detta inte något större problem. Men sedan kriget i Ukraina och annektionen av Krim gör den försvarsalliansen Nato allt för att lugna oroliga medlemmar i öst – och varna Rysslands president Vladimir Putin – genom en förstärkt militär närvaro och manövrar som ska demonstrera alliansens beslutsamhet.

Några av de största övningarna hålls i år i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Redan avslutad är SIIL 18 i Estland med över 10 000 soldater. Från och med juni och tre veckor framåt pågår USA-ledda Saber Strike med 18 000 soldater från 19 Natoländer. Samtidigt tränar 2 500 soldater i Lettland i övningen Summer Shield. Årets största Natomanöver är Trident Juncture i Norge och i Östersjön och Nordsjön med cirka 35 000 soldater, 70 fartyg och 130 flygplan i oktober. Det är en första i en serie storskaliga manövrar som under de kommande åren ska säkerställa att alliansens styrkor förmår samarbeta och är beredda att svara på hot var det än kommer ifrån. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-spanner-musklerna-i-oster-svd-se/
RSS

Övning utanför Nynäshamns kust, nynashamnsposten.se

Från och med i dag, måndag, och tio dagar framåt kan man se och höra Försvarsmaktens styrkor vid Nynäshamns kust. Försvaret genomför nu en stor marin övning till havs och i kustbandet från Norrtälje till Nynäshamn och vidare till Ölands södra udde.

Den tio dagar långa övningen går under namnet SWENEX-18 (Swedish Naval Exercise). 2 000 deltagare från marinen och flygvapnet deltar i övningen som engagerar alla svenska marina förband. Enligt Försvarsmakten är övningens fokus försvaret av det svenska territoriet. Den genomförs för att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ovning-utanfor-nynashamns-kust-nynashamnsposten-se/
RSS

Snubbeltråd på Gotland, nwt.se

[…]Vid invigningsceremonin överlämnade hemvärnet P18:s gamla fana till det nya regementet.

Tämligen blygsamt i jämförelse med hur det var tidigare, men förstås bättre än inget. Nu kommer det åtminstone att finnas en ordentlig snubbeltråd på ön. Även om vi knappast skulle kunna stå emot ett storskaligt anfall så är den blotta militära närvaron i sig avskräckande. Den innebär att en fiende måste räkna med omgående stridskontakt, och redan där har konfliktnivån trappats upp på ett sätt som resten av Sverige inte skulle kunna ignorera. Ett demilitariserat Gotland skulle snabbt kunna ockuperas och därefter ställa regeringen inför ett fullbordat faktum.Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/snubbeltrad-pa-gotland-nwt-se/
RSS

Solidaritet och solidaritet

Anders Björnsson

Det moderna Sverige har en lång tradition av solidaritet med andra länder och folk.

Under 1800-talet kom politiska flyktingar till vårt land och fann uppehälle här, exempelvis polska frihetskämpar från det ryska Polen. I Danmarks krig mot Preussen 1864 deltog svenska frivilliga, däribland den sedermera berömde Enköpingsläkaren Ernst Westerlund (han med blomman). 1905 såg den svenska arbetarrörelsen till att det inte blev något krig med norrmännen som ville upplösa unionen. Finska vinterkriget lockade svenska frivilliga, men den svenska regeringen gick också med på att förnödenheter och militär utrustning sändes till Finland som utkämpade ett försvarskrig mot sovjetarmén.

Även den svenska solidariteten, officiellt deklarerad eller ej, ingår i mönstret.

Läs merSolidaritet och solidaritet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/solidaritet-och-solidaritet/
RSS

Broschyren Om krisen eller kriget kommer, msb.se

Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer (pdf)  […]

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer-msb-se/
RSS

Veckans citat

Det är oroande svårt att kunna förena bilden av ett USA, som visar ett sådant uttalat ekonomiskt och politiskt förakt för sina allierade i Europa, med de säkerhetspolitiska garantier som man samtidigt utställer. Behoven av ett starkt tyskt ledarskap inom EU är nu stort.

Vi själva måste än en gång se över vårt totalförsvar. Amerikanska avtal visar sig ha korta bäst-före-datum. Det vi nu satsar är för litet och i värsta fall för sent.

Bo Pellnäs i Kristianstadsbladet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/veckans-citat-49/
RSS

Nytt steg för Gotlands försvar, nt.se

Sveriges försvar har för första gången sedan andra världskriget fått ett nytt regemente. Nya P18 på Gotland invigs i dag av kungen, statsministern och ÖB.[…}

Att inrätta ett regemente på Gotland är en tydlig säkerhetspolitisk signal om hur viktigt vi från regeringens och Sveriges sida anser att Gotland är, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). Det här är ju något som ändå uppmärksammas runt Östersjön och i världen.[…]

Så sent som förra året övade svensk militär tillsammans med bland annat amerikansk på ön. Han uppger att Sverige inte har någon operativ försvarsplanering med USA. Det enda land vi har en planering bortom fredstida förhållande med är ju Finland, säger Hultqvist. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nytt-steg-for-gotlands-forsvar-nt-se/
RSS

Avsiktsdeklarationen mellan Sverige och USA – främst ett amerikanskt strategiskt intresse?

Utgivarna

Försvarsministrarna Peter Hultqvists och Jussi Niinistös besök i USA den 8 maj resulterade i undertecknandet av ett avtal om ett djupare försvarssamarbete. Från USA:s sida stod försvarsminister James Mattis som undertecknare. Avtalet beskrivs som en avsiktsförklaring, och den exakta innebörden har inte redovisats.

Hultqvist och Niinistö trycker på att det handlar om övningar på armé-, flyg- och marinsidan och allmänt om förbättrad militär förmåga och utbyte av information. Avtalet avses ge ökad stabilitet i Östersjöområdet.

Representanter för USA lägger tyngdpunkten på ett mer strategiskt plan och talar om Ryssland som en gemensam fiende och att avtalet skall dämpa Rysslands aggressivitet. Försvarsminister Mattis:
“When we speak together like this, we bring a tempering of anyone’s aggressive desires, and I think that is the message here today”. (Defense News 9/5)

I Dagens Nyheters artikel på pingstdagen intervjuas amerikanska försvarsexperter och politiker. De talar om Sverige som USA:s vän och försäkrar att man skall komma till undsättning om vi blir hotade.
Ingen kan säga vad som skulle hända i ett allvarligt läge. Klart är dock att USA kommer att handla utifrån sina nationella intressen som vid en kris kan sammanfalla med Sveriges men som också kan stå i motsättning till våra intressen.

USA lägger allt större vikt vid Östersjöområdet och Nordkalotten. I Nordnorge upprättas vad som i praktiken är permanenta amerikanska militärbaser, vilket bryter mot den traditionella norska linjen att inte upplåta territoriet för permanenta baser. Uppfattningarna om den amerikanska militära närvaron i Nordnorge går isär bland norska kommentatorer. Som vi redovisat på den här sajten finns farhågan att USA önskar stationera militär i Nordnorge främst utifrån sina egna nationella intressen i den strategiska kraftmätningen med Ryssland. Något som ökar spänningarna i området och kan öka rysk misstänksamhet mot Norge. Samtidigt är försvaret av södra Norge, där de flesta människor bor, försvagat.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/avsiktsdeklarationen-mellan-sverige-och-usa-framst-ett-amerikanskt-strategiskt-intresse/
RSS

Slut på diplomati?

Mats Björkenfeldt

I Ronan Farrows bok War on Peace. The End of Diplomacy and the Decline of American Influnce (Norton & Company 2018) ges intrycket av att USA förde en fredspolitik genom normal diplomati, innan ”[t]he freefall of the Foreign Service […] continued through both the Obama and Trump eras”. Detta är något missvisande om vi erinrar oss Koreakriget 1950–1953, Vietnamkriget, USA:s intervention i Dominikanska republiken 1965, i Nicaragua 1981–1988, i Grenada 1983, luftangreppet mot Libyen 1986, interventionen i Panama 1989, flygangreppet mot Irak 1993, interven­tioner­na i Sudan och Afghanistan 1998, Kosovo 1999, interventionen i Afghanistan 2001–, Irakkriget 2003, interventionen i Libyen och Syrien nu senast.

Läs merSlut på diplomati?

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/slut-pa-diplomati/
RSS

Europe must resist Trump’s dangerous Iran strategy, atimes.com

Jeffrey D Sachs

Donald Trump’s renunciation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) with Iran and the re-imposition of US sanctions on that country threaten global peace. Europe’s security depends on defending the agreement with Iran despite the US withdrawal. […]

The agreement with Iran can still be salvaged, precisely because it is a multilateral agreement, endorsed by the UN Security Council (Resolution 2231), not an agreement solely between the US and Iran. Indeed, under Article 25 of the UN Charter, all UN member states, including the US, are obligated to fulfill the JCPOA. Trump’s withdrawal of the US from the JCPOA is itself a violation of international law.[…]

The EU should insist that extraterritorial sanctions violate international law (including the Resolution 2231 and therefore the UN Charter) and the rules of the World Trade Organization. It should recognize that acquiescence would be tantamount to handing the US a blank check to set the rules of war and peace beyond the UN Security Council, and the rules of global trade beyond the World Trade Organization. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/europe-must-resist-trumps-dangerous-iran-strategy-atimes-com/
RSS