Huvudlinjer i svensk utrikespolitik , SOU 1972:4, Gunnar Lange, Torsten Gustafsson, Bengt Gustavsson, Olle Göransson, Allan Hernelius, Sven Wedén , 1972

Sajtredaktionen har fetmarkerat del av texten .

Det främsta målet för svensk utrikespolitik är att hålla vårt land utanför ett framtida krig med bibehållen frihet och självständighet. För att nå detta mål driver statsmakterna en politik som beskrivs som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Bakom denna politik står den överväldigande majoriteten av svenska folket. Neutraliteten i krig, liksom alliansfriheten i fred, är inte internationellt garanterad eller traktatbunden. Sverige har självt valt sin neutrala linje. Vid en avvägning mellan fördelar och olägenheter av medlemskap i militärallianser har vi kommit fram till, att Sverige bäst betjänas av att inte tillhöra någon allians och att härigenom möjligheten att hålla sig neutralt i krig är störst. Detta medför att trovärdigheten hos vår politik inte är avhängig av internationella garantier eller skyldigheter utan vilar på den politik som Sverige för. En väsentlig förutsättning för denna politik är att omvärlden hyser förtroende för vår vilja att orubbligt hålla fast vid den valda linjen. För att denna avsikt skall bli klart förstådd och respekterad krävs att politiken inte göres beroende av tillfälliga faktorer utan förs med konsekvens och fasthet. Man skall kunna lita på vår avsikt att i händelse av krig hävda neutraliteten och på att den handlingsfrihet som alliansfriheten i fred innebär tjänar samma syfte.

Läs merHuvudlinjer i svensk utrikespolitik , SOU 1972:4, Gunnar Lange, Torsten Gustafsson, Bengt Gustavsson, Olle Göransson, Allan Hernelius, Sven Wedén , 1972

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/huvudlinjer-i-svensk-utrikespolitik-sou-19724-gunnar-lange-torsten-gustafsson-bengt-gustavsson-olle-goransson-allan-hernelius-sven-weden-1972/
RSS

Finland deltar i stor internationell cyberförsvarsövning, svenska.yle.fi

Försvarsmakten deltar den här veckan i en stor internationell cyberförsvarsövning. Den fem dagar långa övningen Locked Shields inleds idag.

Övningens ledningsorganisation är placerad i Tallinn och övningstrupperna fungerar via fjärruppkoppling från sina hemländer. Finland och Sverige deltar med en gemensam övningsavdelning.

Locked Shields är världens största tekniska cyberförsvarsövning. Truppernas uppgift är att skydda kritisk infrastruktur såsom eldistribution och mobilnät. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/finland-deltar-i-stor-internationell-cyberforsvarsovning-svenska-yle-fi/
RSS

Tidigare värnpliktiga på repövning, skovdenyheter.se

För några var det mer än tio år sedan de stod i gröna kläder, men nu har Skaraborgs regemente, P 4, kallat in tidigare värnpliktiga till repetitionsutbildning.

Denna gång är det drygt 25 personer, som tidigare gjort sin värnplikt eller arbetat på ledningspluton, som är här för två veckors utbildning och övning.

Gamla kunskaper rostar aldrig och vissa saker, som hur man cyklar och kör stridsledningspansarbandvagn 90, glömmer man aldrig. Det bevisar de 25 värnpliktiga, från olika delar av landet, när de just nu genomför sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regementes ledningspluton. Under två intensiva veckor repeterar de gamla kunskaper samtidigt som de erhåller nya. Bakgrunden till att Försvarsmakten har rätt att beordra personal till repetitionsutbildning är det allt mer osäkra omvärldsläget och de inkallade som är på plats fyller en viktig funktion i det svenska försvaret. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/tidigare-varnpliktiga-pa-repovning-skovdenyheter-se/
RSS

Hans Blix: De har inte utsetts till världpolis, sr.se

Den mångårige diplomaten Hans Blix kritiserar USA, Frankrike och Storbritannien efter deras anfall mot flera mål i Syrien.

– Världen har inte utsett dessa tre stater till att vara någon sorts världspolis, säger han till Ekot.

Mötet med FN:s säkerhetsråd i skånska Backåkra i helgen kommenteras av flera tunga utrikesprofiler.

– Jag hoppas bara att i detta svåra läge vi har för världen och för FN att de har lyckats lösa upp några knutar. Nu gäller det att se framåt och få kraft i det politiska arbetet, säger Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare i FN och ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. […]

Hans Blix har lett FN:s vapeninspektioner i Irak och han kritiserar både Syriens misstänkta användning av kemiska vapen och de länder som sen gick till anfall utan en FN-resolution.

– Det viktiga tycker jag är att det är en folkrättskränkning att använda kemiska vapen om det nu har skett, vilket jag tror. Men det var också en folkrättskränkning när amerikanarna, fransmännen och britterna angrep med missiler. Världen har inte utsett dessa tre stater till att vara någon sorts världspolis och de hade inget godkännande av säkerhetsrådet och de kan inte hävda att det var i självförsvar, säger Hans Blix.

Han säger också att det inger hopp att USA och Ryssland har undvikit att flyga in i varandra i luften och att USA inte bombat ryska soldater i Syrien. Han anser också att det bara finns en politisk lösning på kriget i Syrien. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/hans-blix-de-har-inte-utsetts-till-varldpolis-sr-se/
RSS

OPCW Fact-Finding Mission Team Visits Douma, Syria, opcw.org

The Fact-Finding Mission (FFM) team of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) visited one of the sites in Douma, Syrian Arab Republic today to collect samples for analysis in connection with allegations of chemical weapons use on 7 April 2018. The OPCW will evaluate the situation and consider future steps including another possible visit to Douma.

The samples collected will be transported to the OPCW Laboratory in Rijswijk and then dispatched for analysis to the OPCW’s designated labs. Based on the analysis of the sample results as well other information and materials collected by the team, the FFM will compile their report for submission to the States Parties to the Chemical Weapons Convention for their consideration. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/opcw-fact-finding-mission-team-visits-douma-syria-opcw-org/
RSS

Rådets ordförande: Steg i riktning mot dialog, Aftonbladet

Säkerhetsrådets peruanske ordförande Gustavo Meza-Cuadra säger att medlemsländerna har tagit steg i riktning mot att upprätta en dialog om Syrien, efter det att mötet på Backåkra i Skåne avslutats.

Gustavo Meza-Cuadra, ledigt klädd i uppknäppt skjorta och mörka solglasögon, klev ut ur Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne och läste upp ett kort uttalande innan han återvände in. Journalisterna på plats fick inte möjlighet att ställa frågor.

– Det är dags att upprätta en dialog om Syrien och i dag tog vi steg i den riktningen. Vi måste återupprätta förtroendet för FN, säger Gustavo Meza-Cuadra.

– Vi enades också om att intensifiera våra ansträngningar. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/radets-ordforande-steg-i-riktning-mot-dialog-aftonbladet/
RSS

Norge i folkerettsfloke, klassekampen.no

Kommentar: I artikeln nedan framhålls helt riktigt att Norge bryter mot folkrätten då man angriper den syriska regeringens styrkor. Men man menar att Norge hade rätt att angripa IS i Syrien. Det är fel. Den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve, där Norge ingår, har ingen inbjudan från den syriska regeringen att bekämpa IS på syrisk mark. Den syriska regeringen har fördömt koalitionens intervention i Syrien som ett brott mot landets suveränitet. Vi har tidigare kommenterat  koalitionens intervention i Syrien och hur den förhåller sig till folkrätten.

Klassekampen: Flere jusseksperter mener Norge kan ha brutt folkeretten da regjeringen støttet syriske opprørere som sier de kjemper mot Bashar al-Assad.

– Sannsynligheten for at Norge har brutt folkeretten er ganske høy, sier professor Malcolm Langford ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Den amerikanske folke­retts­eksperten Mary Ellen O’Connell sier at Norge «kan ha brutt prinsippet om ikke-intervensjon».

«Det virker ikke mulig for Norge å skille mellom støtte til anti-ISIS- og anti-Assad-kamp», skriver hun i en e-post til Klassekampen. […]

Han (Langford, red anm) mener Norge «tok en stor risiko da de støttet opprørere de ikke kunne velge selv», men som ble valgt av USA.

– Norge er bundet til USAs mast og måtte stole på amerikanerne, sier Langford.

Jørgen Skjold, stipendiat ved Institutt for offentlig rett, vil ikke «konkludere bastant», men påpeker at:

– Våpentrening, materiell, finanser, logistikk og annet som er nødvendig for paramilitære grupper som vil drive væpnet opprør mot et regime, vil normalt være et brudd på plikten til å ikke intervenere, dersom man visste, eller burde forstå, at gruppa hadde et slikt mål.

– Der en stat utruster og trener en privat gruppe og sender denne inn i en borgerkrigssituasjon, mot det sittende regimets vilje, vil vel det meste tale for at staten hadde grunn til å tenke at gruppa ønsket, og på et tidspunkt kom til å drive, væpnet opprør mot regimet, sier Skjold. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/norge-i-folkerettsfloke-klassekampen-no/
RSS

USA varnar: ”Sverige bör inte skriva under”, svd.se

Hotfulla ord kommer från USA till Sverige mitt under pågående utredning om regeringen ska skriva under FN:s kärnvapenavtal. Landets nedrustningsambassadör varnar för att “säkerhetssamarbetet hotas om Sverige skriver under”.

– Oacceptabla påtryckningar, säger Beatrice Fihn, chef för internationella kampanjen mot kärnvapen. […]

Nu sällar sig USA:s nedrustningsambassadör Robert Wood till de som vill påverka.– Sverige bör inte skriva under avtalet. Det kan få allvarliga följder för vårt säkerhetssamarbete som gäller många aspekter. Svenska regeringen är mycket medveten om detta, säger Robert Wood till SvD.

Han skräder inte orden om att följderna kan bli ett nekat Nato-medlemskap om det skulle komma på tal.

 – Om Sverige skriver under uppstår frågan vad som händer med ett eventuellt Nato-medlemskap – om Sverige skulle sträva efter det. Sverige har bett om vår åsikt, och vi har tydligt sagt var vi står, säger han och tillägger:– Jag respekterar att Sverige tar denna fråga på största allvar och vill utreda saken. Jag förstår om de bryr sig om nedrustning, men de bör också bry sig om sin säkerhetsrelation till USA.[…]

Beatrice Fihn, chef för den internationella kampanjen mot kärnvapen (ICAN) som fick Nobels fredspris förra året, är inte förvånad över de amerikanska påtryckningarna. Hon säger att “detta är amerikanernas sätt att hota och skrämma länder att inte skriva på avtalet”.

– Det är oacceptabelt av USA att hålla på såhär. Så här ser deras taktik ut. Vi är väldigt oroande över att Sverige faller för den här pressen, säger Beatrice Fihn. – Om Sverige inte skriver på avtalet kommer det att sända en mycket stark signal till Nordkorea, Ryssland och USA om att kärnvapen är okej. Då anser Sverige att kärnvapen ska vara lagliga, och att användandet av dessa massförstörelsevapen ska vara lagligt.

Hon menar att Sverige borde vara mer “rakryggat” och skriva under ett historiskt avtal för en fredligare värld, ett avtal som svenska regeringen dessutom hjälpt till att driva fram. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/usa-varnar-sverige-bor-inte-skriva-under-svd-se/
RSS

Veckans citat

Ståthållarämbetet, Kungl. Hovstaterna, har i dagarna givit ut skriften Bernadotteåret – Kungliga Slotten, med förord av kung Carl XVI Gustaf, vari han inledningsvis mycket klokt framhåller:

”Att känna sin historia hjälper oss att förstå vår samtid.”

Det historiska perspektivet återkommer bland annat i en artikel, ”Karl XIV Johan – Sveriges bästa rekrytering”, ur vilken vi citerar:

ETT LANDS HELA ÖDE hänger förstås aldrig på en enda person, men flera av Karl Johans beslut fick verkligen avgörande betydelse. Ta bara det faktum att Sverige idag är ett självständigt land. Det är inte så självklart som vi kanske tror.

Sverige befann sig under militärt hot. Det fanns en obestridlig logik i att rekrytera en av Napoleons egna marskalkar för att få fred med Frankrike. Sverige hade också nyligen förlorat sin östra rikshalva Finland, som hade varit en del av Sverige i 600 år, till Ryssland. Fattigt och sårbart kunde Sverige mycket väl ha blivit ett av de europeiska länder som styckades upp av dåtidens stormakter.

I en monter i Bernadottegalleriet på Kungliga slottet ligger Jean Baptiste Bernadottes franska marskalkstav, en påminnelse om vilken topprekrytering som Sverige gjorde den där gången för 200 år sedan. Den nye tronföljaren infriade nämligen förhoppningarna med råge. Han gjorde det bara inte som man hade förväntat sig. Istället för att attackera Ryssland och sluta fred med Frankrike gjorde han tvärtom.  Man kan se det som inledningen på den svenska neutralitetspolitiken.

I EMPIRESALONGEN i Kungliga slottets Stora gästvåning står två jätteurnor i porslin, gåvor från ryske tsaren. De är en påminnelse om att Karl XIV Johan lyckades med konststycket att sluta fred med Ryssland. Man kan säga att de symboliserar mer än 200 år av fred för Sverige.

Den nyblivne tronföljarens tal till rikets ständer var anmärkningsvärt icke-krigiskt:

Jag har sett kriget på nära håll, jag känner all dess gissel och det finns ingen erövring som kan trösta fosterlandet för dess barns utgjutna blod på främmande jord. Freden är en upplyst regerings enda ärofulla mål. Det är icke en stats utsträckning som gör dess styrka och självständighet. Det är dess lagar, dess handel, dess arbetsflit och framförallt dess nationalanda.”

Anders Björnsson har på den här  sajten skrivit om betydelsen av den Bernadottska politiken och dess tillkomst.

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/veckans-citat-46/
RSS

Klart med internationell militärövning 2021, svenska.yle.fi

Den stora och omdiskuterade internationella militärmanövern i Finland år 2021 är nu fastslagen. Beslut om övningen fattades på fredagen, då republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott höll möte.

Vid mötet antogs beslutet att en omfattande internationell manöver ska hållas i samband med Försvarsmaktens nationella övning år 2021. Avsikten med manövern är att stärka Finlands försvarsberedskap, samt att praktisera mottagande av internationell hjälp och samarbetsförmåga.[…]

Försvarsminister Niinistö räknar med att Finland kunde ordna en manöver i samma storlek som den svenska storövningen Aurora 17. I övningen, som hölls i september 2017, deltog även Finland. Allt som allt medverkade 20 000 soldater från alla försvarsgrenar – markstyrkor, flyg och flotta. Siffran 20 000 man har nämnts även apropå den finländska manövern.

Överdirektör Janne Kuusela vid Försvarsministeriet säger att inbjudan kommer att gå ut till partnerskapsländerna i Europa och Nordamerika. Vilka länder som i slutändan deltar är ännu för tidigt att säga. Att Sverige deltar anses mer eller mindre klart. Försvarsminister Peter Hultqvist har redan tidigare meddelar om det svenska intresset för övningar i Finland. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/klart-med-internationell-militarovning-2021-svenska-yle-fi/
RSS

Lindberg, Mattis och folkrätten, Mats Björkenfeldt

Aftonbladets ledarsida legitimerar Anders Lindberg USA:s m.fl. raketanfall på Syrien.

Denna inställning öppnar upp för anarki och gör FN-stadgans våldsförbud meningslöst, vilket två av USA:s främsta folkrättsjurister just har påpekat:

”The ’illegal but legitimate’ defense has been tossed around since Kosovo.  It is often presented as a legal argument, but it is not. It is a claim that illegal behavior can nonetheless, in some circumstances, be legitimate. But legitimacy is in the eye of the beholder. If ’illegal but legitimate’ becomes an accepted principle, then the Charter’s limits become meaningless. Nations that do not share Western conceptions of legitimacy could justify uses of force based on their own conceptions of legitimacy. In short, ’illegal but legitimate’ implies no legal limits on the use of force.”

Lindbergs rättfärdiggörande av anarki bör mötas med ett kraftfullt avståndstagande.

Som framgår av bifogade länk pågår ett uppror bland amerikanska folkrättssakkunniga. De underkänner en argumentation som försvararna av västmaktsbombningarna, däribland USA:s försvarsminister, gärna tillgriper.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/lindberg-mattis-och-folkratten-mats-bjorkenfeldt/
RSS

Bad Legal Arguments for the Syria Airstrikes, lawfareblog.com

As we  before Trump’s announcement, there is no apparent domestic or international legal authority for the strikes. Although the United States has not offered a formal legal argument, a number of legal theories have been floated in recent days. We address them each briefly here. […]

The strike is necessary to enforce the prohibition on the use of chemical weapons. Each of the leaders of the three states that carried out the strikes last night—Trump, U.K. Prime Minister Theresa May, and President Emmanuel Macron of France—made some version of this argument in their statements to the public announcing the strikes. The problem with this argument is that the 1997 Chemical Weapons Convention, which is the central international legal instrument on the topic, provides an enforcement system that the three powers involved in last night’s airstrikes entirely bypassed. The Convention provides, first, for investigation by the experts from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons—who were due to begin their investigation today (the OPCW has announced the deployment will proceed, though it is not clear if it will be delayed). Then, in situations of “particular gravity,” the Conference of the States Parties may bring a matter to the attention of the U.N. General Assembly and Security Council. Nowhere does the Convention provide for unilateral uses of force in response to a breach of the Convention. And if it had, there’s a good chance no state would ever have joined it. And putting the treaty to one side, there is no reason at all to think that any related “norm” prohibiting the use of chemical weapons can be enforced with force outside the Charter framework. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/bad-legal-arguments-for-the-syria-airstrikes-lawfareblog-com/
RSS