Om sajten

Sajten drivs av tre personer som arbetat i redaktionen för antologin Bevara alliansfriheten – Nej till svenskt medlemskap i Nato! (Celanders förlag, 2014). Syftet med sajten är att samla och tillgängliggöra material som stärker ståndpunkten att Sverige ska bevara sin militära alliansfrihet och inte ska söka Nato-anslutning.

Rolf Andersson, advokat, och Lars-Gunnar Liljestrand har tidigare tillsammans utgett boken Lagen mot krig (Celanders, 2012). Anders Björnsson, historiker och publicist, var en av huvudredaktörerna till antologin Bevara alliansfriheten!

För sajtens innehåll svarar de tre utgivarna gemensamt. Sajten står oberoende i förhållande till politiska och andra grupperingar i det svenska samhället. Dess funktion är upplysande.

Lars-Gunnar Liljestrand
Lars-Gunnar Liljestrand
Anders Björnsson
Anders Björnsson
Rolf Andersson
Rolf Andersson

Redaktionell policy

Sajtens syfte är att lyfta fram försvaret för fortsatt svensk militär alliansfrihet. Den ingår inte i en kampanj mot Nato eller något annat maktblock. Vår ambition är att stärka Sveriges möjligheter att stå utanför krig i landets närområde och i fjärran länder. Detta bygger på en lång linje av neutralitet.

Allt som sägs och avspeglas på denna sajt ska kunna kommenteras och motsägas. Således uppförs här även texter som står i strid mot vår hållning och som har något uppenbart väsentligt att tillföra den allmänna diskussionen. Läsarreaktioner uppmuntras. (Se Kontakt.) Utgivarna förbehåller sig emellertid rätten att på sedvanligt redaktionellt vis avgöra vad som ska publiceras och icke.

Anonymt eller pseudonymt undertecknat material publiceras ej: alla inlägg ska vara försedda med författarnamn. Rena personangrepp eller förföljelser av medborgare eller grupper av medborgare tolereras inte heller. Utgivarna är angelägna om att debatten ska föras med saklig substans och intellektuell hederlighet.

Även texter som inte tar ställning i huvudfrågan men som icke desto mindre bidrar till argumentationens kvalitet välkomnas. Sajten står även öppen för originalpublicering.