Boklansering med Hans Blix, su.se

Den 7 februari anordnade HBC en boklansering inklusive samtal om Hans Blix’ senaste bok ”A Farewell to Wars. The Growing Restraints on the Interstate Use of Force” som utkom på Cambridge University Press i november 2023) mellan författaren och Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid SU.

Boklanseringen inleddes med välkomstord från HBC:s föreståndare Aryo Makko som kort redogjorde för centrumets verksamhet och presenterade kvällens huvudtalare och hans samtalspartner.

I boken argumenterar Blix att trenden historiskt sett har gått mot färre krig och att den den ryska invasionen av Ukraina utgör en stor ”avvikelse”. Blix konstaterar att nya begränsningar av våldsanvändning har uppstått på grund av rädslan för kärnvapenkrig, ekonomiskt ömsesidigt beroende men också FN-stadgans regler, normer och en offentlig opinion som har fått påverkan på den internationella politiken. Med mindre intresse för att erövra territorium använder sig stater allt oftare av ekonomiska medel eller andra verktyg som till exempel cyberattacker för att bekämpa sina motståndare. Läs referatet