Iron and Blood, Blood and Iron

Mats Björkenfeldt

Oxfordprofessorn Peter H. Wilsons bok Iron and Blood: A Military History of the German-Speaking Peoples since 1500 (Harvard University Press 2023) på knappt tusen sidor är omöjlig att göra rättvisa i en begränsad anmälan. I korthet är det en analytisk bok som i fem långa, kronologiskt uppdelade avsnitt behandlat utvecklingen av strategi och taktik, militär planering, finanser och resurser, soldaternas rekrytering och därmed förknippade sociala strukturer, vapen och utrustning, idéer om krig och mycket mer. Tyskland sedan 1945 visar enligt författaren att tysk historia, sett på lång sikt, består av mer än en oändlig serie av krig.

Läs mer

Historien om Ryssland

Mats Björkenfeldt

Den brittiske historieprofessorn Orlando Figes har nyligen givit ut den intressanta boken The Story of Russia (Bloomsbury Publishing 2022).

Klart läsvärda är kapitlen om mongolernas inflytande, tsarerna och gud, Ryssland närmar sig väst, Napoleons skugga, och ett imperium i kris. Därefter följer de likaså intressanta kapitlen ”Det revolutionära Ryssland”, ”Kriget i det gamla Ryssland” och ”Moderlandet”.

Men det är ändå det avslutande kapitlet ”Slutet” (”Ends”), som för dagen är det mest tankeväckande.

Författaren frågar: Hur långt kommer landets framtid att formas av dess förflutna? ”På många sätt verkar landet vara fångat i en återkommande cykel av dess historia. Två gånger under nittonhundratalet, 1917 och 1991, har den autokratiska staten brutit samman, bara för att återfödas i en annan form.” Han fortsätter: ”Ryssland ville vara en del av Europa, bli behandlat med respekt. Men om detta förkastades av västvärldens ledare, eller om de förödmjukade Ryssland, skulle landet tvingas beväpna sig mot väst. Nato och EU missade ett tillfälle att avsluta denna historiska cykel. I stället för att försöka få in Ryssland i nya säkerhets­arrangemang i Europa, höll Nato det isolerat. USA och dess nordatlantiska allierade agerade som om det kalla kriget hade ’vunnits’ av dem, och att Ryssland, den ’besegrade’ makten, inte behövde rådfrågas om konsekvenserna av den sovjetiska kollapsen i regioner där ryssarna hade historiska intressen.

Läs mer

Political Dreamings! Perspective Horrors! theamericanconservative.com

James Gillray: A Revolution in Satire, by Timothy Clayton, Paul Mellon Centre for British Art, 408 pages.

Why, in the decades between 1776 and 1848 when half the world was shaken by mass uprisings, was there no British Revolution? Obviously this is not an easy question to settle, but one enjoyable fringe theory takes us to St James’s Street in London, sometime around the turn of the 19th century. Läs presentationen

Böcker om Nato

Rolf Andersson

Det har kommit ut ett antal böcker om Nato på svenska. Flera av dessa är av ringa eller intet värde för den som vill lära sig något om Nato utöver ständigt återkommande jargong, upprepade schabloner och gängse ytlighet.

  1. Sverige & Nato, Hans Lindblad, Ekerlids 2023.

Folkpartisten (numera liberalen) Hans Lindblads bok håller låg nivå. Lindblad tillför knappast någon värdefull information eller kunskap om Nato. Boken är däremot full av godtyckliga historieskrivningar, påståenden och personomdömen. Den som är intresserad av vinklade ideologiska föreställningar av det slag som Lindblad torgför, kan kanske ha glädje av boken. För den som vill lära sig mer om Nato saknar den i stort sett värde. Men jag får medge att det åtminstone för stunden var rätt förnöjsamt att läsa om när Lindblad inte utan fog hamrar mot bland andra Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg samt Göran Persson som det en gång så starka svenska försvarets ödeläggare. Dåvarande statsrådet och Liberalernas ledare Jan Björklund, som deltog i beslutet att avveckla värnplikten, förskonas naturligtvis. Folkpartiledaren Sven Wedén blir i boken något av en hjälte.

  1. Nato Historien om en försvarsallians i förändring, Ann-Sofie Dahl, Historiska Media 2019.

Docenten Ann-Sofie Dahls bok handlar om Nato. Men hennes ”värdegrund” och perspektiv ligger så nära den dominerande grundsynen hos etablissemangen i USA och Nato att det blir en propagandaskrift av det hela. Hon belyser knappast alls de frågeställningar om suveränitet och utrymme för eget nationellt försvar, som en småstat som Sverige på sin tilltänkta väg in i Nato har all anledning att kritiskt överväga och pröva. Den danska följsamheten gentemot USA blir hos Dahl föredömet. För folkrätten har hon föga intresse.

Läs mer

Om fredsmäkleri

Mats Björkenfeldt

Det finns en mängd böcker om hur första världskriget startade, och det har getts ut åtskilliga om krigets sista dagar. Men professor Phillip Zelikow bok The Road Less Traveled: The Secret Battle to End the Great War, 1916-1917  (Public Affairs  2021) är den första som skildrar hur många under krigets gång sökte få ett slut på blodbadet. Boken kan möjligen ge inspiration till försök att genom medling avsluta Ukrainakriget.

I september 1916 var läge att låta den då neutrale presidenten Woodrow Wilson bli medlare i kriget, vilket han föreslagit: ”A peace without victory”. Han hade hämtat inspiration från den tidigare presidenten Theodore Roosevelts framgångsrika medling 1905 mellan Ryssland och Japan i kriget mellan länderna,  vilket gav honom Nobels fredspris.

Nu var ledare på båda sidor pessimistiska om sina utsikter i kriget och oroade över förmågan att fortsätta. Tyskarna hade formellt bett Wilson att agera och hade i hemlighet frivilligt accepterat ett återlämnande av Belgien för att visa sin vilja att nå en kompromissfred. Och den brittiska krigskommittén visste att Wilson var angelägen om att medla fram ett slut på kriget, som kom att pågå från augusti 1914 till november 1918, varunder nio miljoner soldater dödades.

Läs mer

Brest-Litovsk och stormaktsspelet

Mats Björkenfeldt

1911 publicerade Alfred von Schlieffen – arkitekten bakom den tyska offensivplanen som den tyske överbefälhavaren Helmuth von Moltke Jr., skulle tillämpa mot Frankrike 1914 – en inflytelserik essä om den nya massarmén: Über die Millionenheere. Han hävdade att framtidens krig, deras längd och kvantitativa ökning av våldet var bortom mänsklig fattning. De kunde pågå ”sju” eller till och med ”trettio år”, och konsekvenserna var så oförutsägbara att grunderna för den tyska nationalstaten, själv ett resultat av krig, kunde plötsligt ifrågasättas. Framtida krig innehöll därför fröet för revolution. Schlieffens dystra förutsägelser hade gett anledning till tyska eftertankar, särskilt då framtida krig inte längre kunde begränsas. Insatserna skulle vara för ”rikets överlevnad”. Och Moltke hade redan fruktat beväpning av arbetare i värnpliktsarméer.

Före det stora kriget var läget att trippelalliansen förenade det tyska riket, Österrike-Ungern och Italien, medan alliansen mellan Frankrike och Ryssland, som utvidgades 1907 med Storbritannien, bildade trippelententen.

Läs mer

This diplomat tried to tell us Saddam didn’t have WMD, responsiblestatecraft.org

Marc Martorell, Junyent graduated in International Relations at Ramon Lull University (Barcelona)

In a new book, former UN inspector Rolf Ekéus recounts how the Bush administration blew off a plan to avoid the 2003 invasion of Iraq. […]

In his recently published book, “Iraq Disarmed: The Story Behind the Story of the Fall of Saddam,” Ekéus reiterates his conviction that by the time he left his position as UNSCOM director, “there was considerable evidence that the situation was largely under control.” […]

Meanwhile, Madeleine Albright played a major role in Washington’s interactions with the Commission, first as U.S. ambassador to the United Nations and later as secretary of state. Ekéus argues that the Clinton administration tasked Albright with making sure sanctions on Iraq would be maintained by the Security Council. The Swedish diplomat’s suspicions would be confirmed when, soon after becoming secretary of state, Albright gave a speech at Georgetown University stating that “we do not agree with the nations who argue that if Iraq complies with its obligations concerning weapons of mass destruction, sanctions should be lifted.” Ekéus describes the Georgetown speech as a “blow,” as Albright’s words were in direct contravention of the famous paragraph 22. As Ekéus explains, his “strongest argument for persuading Iraq to cooperate with us was precisely the link between disarmament and sanctions relief.” […]

Twenty years after the beginning of the Iraq War, there is still much to be learned from UNSCOM’s success at dismantling Iraq’s proscribed weapons program, as well as from the failure of international diplomacy to prevent Bush’s determination to initiate an illegal conflict whose consequences still reverberate in the Middle East and beyond. Läs artikel

Ryssland. Myter och realiteter

Mats Björkenfeldt

Den tidigare brittiske Moskvaambassadören Sir Rodric Braithwaite har skrivit boken Russia: Myths and Realities: The History of a Country with an Unpredictable Past (Pegasus Books 2022), en bok som ger en komprimerad redogörelse för Rysslands historia alltsedan Ryurik-dynastin (816–1596), de Romanovska tsarerna (1613–1918), och fram till dagens Vladimir Putin.

Läs mer

Three New Books by Former Soldiers That the US Military Doesn’t Want You to Read, jacobin.com

Steve Early and Suzanne Gordon, coauthors of the new book Our Veterans: Winners, Losers, Friends, and Enemies on the New Terrain of Veterans Affairs,

Review of Un-American: A Soldier’s Reckoning of Our Longest War, by Erik Edstrom (Bloomsbury, 2020); Pain Is Weakness Leaving the Body: A Marine’s Unbecoming, by Lyle Jeremy Rubin (Bold Type Books, 2022); and Paths of Dissent: Soldiers Speak Out Against America’s Misguided Wars, edited by Andrew Bacevich and Daniel A. Sjursen (Metropolitan Books, 2023) […]

As the reality of simultaneous interventions in Iraq and Afghanistan began to sink in, many participants — like Vietnam veterans before them — became angry, embittered, and disillusioned. Some of them have turned to memoir-writing that debunks the whole costly and disastrous $8 trillion project known as the “global war on terror.” Three excellent new book-length reflections on military training, socialization, and combat duty in the Middle East definitely won’t end up on the reading lists of college-level or junior ROTC programs, or even the US service academies. Läs presentationerna

Lästips

Mats Björkenfeldt

Den amerikanske militärhistorikern Brett Friedmans bok, On Operations: operational art and military disciplines (Naval Institute Press 2021) inleds med följande programförklaring:

”This book, like my previous book, is Clausewitzian. By that, I mean that it falls within a framework of what war, warfare, strategy, and tactics are as a phenomenon as described by Carl von Clausewitz (1780–1831).”

Författaren gör gällande att Carl von Clausewitz teorier fortfarande är att föredra: Teorierna kan enligt författaren sammanfattas enkelt och kortfattat. Krigföring är en strategisk tävling mellan två eller flera politiska enheter. Politiska mål kan bara förverkligas genom strategi, som endast kan uppnås genom taktik. Taktiska handlingar grupperas i kampanjer som måste planeras, förberedas, genomföras och upprätthållas. Operativ krigskonst innefattar planering, förberedelse, utförande och upprätthål­lande av taktik som syftar till att uppnå strategisk effekt. Det som krävs av operativ krigskonst är administration, information, operationer, logistik och ledning.

Författaren beklagar att han inte kunnat beakta Mao Zedongs teorier på området, men noterar att Lenin fann inspiration av Clausewitz, samtidigt som författaren är måttligt imponerad av sovjetiska militärtänkare på 1950 – 60-talet. Huruvida Putin finner inspiration av Clausewitz framgår inte av boken.

Den anmälda boken ”is a must-read for any aspiring staff officer” påstår en recensent, medan denna anmälare nog tycker boken är väl tunn i argumentationen, även om Clausewitz nog har en hel del att ge nutida militära tänkare.

Realisten Kennan

Mats Björkenfeldt

Professor Frank Costigliola har skrivit den intressanta biografin Kennan: A Life between Worlds (Princeton University Press, 2023).

“The first biography of George Kennan to take full advantage of his diaries, this book couldn’t be more timely as we deal with the tragic results of ignoring Kennan’s warning against expanding NATO.”― Jack F. Matlock, Jr., USA:s ambassadör i Sovjetunionen, 1987-1991.

Kennan var en av grundarna av den så kallade realistiska skolan. Så tidigt som 1948 förespråkade han samtal med Kreml för att minska spänningarna efter Tysklands nederlag.

Läs mer

Kutuzov: A Life in War and Peace

Mats Björkenfeldt

Alexander Mikaberidzes bok Kutuzov: A Life in War and Peace (Oxford University Press, 2022) är ett omfattande verk om en intressant historisk person, okänd för de flesta som inte läst Tolstojs Krig och fred.

Den ryske fursten Michail Illarionovich Golenischev-Kutuzov föddes den 16 september 1745 i Sankt Petersburg. Han var generalen som ledde segern över Napoleons Le Grande Armée under försvarskriget 1812 och bidrog till att återställa Rysslands stolthet och känsla av nationell ödesgemenskap och identitet. Triumfen över Napoleon höjde Rysslands prestige till aldrig tidigare skådade höjder. Kutuzov blev en legend, och uppnådde en status som få militära ledare förunnats.

Under ett halvt sekel deltog Kutuzov i nästan varje större konflikt, där Ryssland var engagerat.  Han var en ogenerad förespråkare för ryska imperialism.

Det är därför inte förvånande att Kutuzov vid utbrottet av det rysk-ukrainska kriget 2014 kom att personifiera den ryska kolonialismen, vilket ledde till att några av monumenten över honom demonterades i Ukraina.

Läs mer