Stortinget samstemt: Søker lavere spenning i nord med styrket nasjonal forsvarsevne, highnorthnews.com

Tirsdag ettermiddag vedtok Stortinget enstemmig en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Til grunn ligger regjeringens forslag, som har blitt tilført visse forsterkede grep og påplussing på budsjettet. […]

– Som en liten stat i en region der stormakter oppfatter å ha motstridende interesser, er det i vår interesse at konfliktnivået holdes så lavt som mulig. Når nordområdene nå får økt strategisk betydning, både som følge av større geopolitiske spenninger og av at havisen smelter, øker også behovet for å aktivt bidra til forutsigbarhet og stabilitet.

Å opprettholde respekt for internasjonal rett er avgjørende for å holde spenningsnivået nede, påpeker også komiteen, og viser til at det er i Norges interesse at folkeretten forsvares og håndheves.

– Samtidig må vi øke vår evne til å forstå, påvirke og forme utviklingen i nordområdene. Ved å være kontinuerlig til stede og hevde suverenitet, bidrar vi til å redusere mulighetene for misforståelser, konflikt og stormaktsrivalisering i regionen. Styrkingen av den nasjonale forsvarsevnen må sees på denne bakgrunnen, påpeker komitemedlemmene. […]

Av innstillingen framgår det også at partiene på Stortinget er opptatte av å forbedre Norges militære egenevne for å ivareta og styrke landets politiske handlingsrom.

– Komiteen vektlegger at en forsterket egenevne styrker forutsetningene for mer nasjonal selvstendighet, og gjør Norge bedre rustet til å trygge landets befolkning, demokrati, selvråderett, territorielle integritet og ressurser.

Dette er ikke minst aktuelt i nordområdene, som blir stadig viktigere militært for både Russland og Nato-allierte. […]

– Det har alltid vært en sikkerhetspolitisk opposisjon i Norge. Nå er den borte, påpeker Aslak Bonde i en kommentar i Morgenbladet om enstemmigheten som skal gjelde i 12 år rundt langtidsplanen for Forsvaret.

Bonde viser til at SV og Rødt tradisjonelt har frontet sikkerhetspolitiske synspunkter som skiller seg fra de andre stortingspartiene – og at de 30. mai stemte mot å gi USA uhindret tilgang til flere nye militære områder på norsk jord, som Andøya flystasjon.

– Paradoksalt nok er det nettopp USA-kritikken som bidro til at SV og Rødt ble enige med de andre partiene om å sikte mot et nesten doblet forsvarsbudsjett. Skal vi bli mindre avhengig av amerikansk støtte, må vi bygge opp det nasjonale forsvaret, skriver han. Läs arikel

U.S.-Ukraine Bilateral Security Agreement, whitehouse.gov

On June 13th, 2024, President Biden and Ukrainian President Zelenskyy signed a historic U.S.-Ukraine Bilateral Security Agreement reflecting the close partnership between our two democracies. Today, the United States is sending a powerful signal of our strong support for Ukraine now and into the future. Through this agreement, the United States will work with our partners to strengthen Ukraine’s ability to defend itself now and to deter future aggression. By doing so, we will bolster Ukraine’s security, which is central to European security and to American security. […]

We will support the full range of Ukraine’s current defensive needs now and over the long term by helping Ukraine win the war and strengthening its deterrence capabilities against future threats. Together, we will expand intelligence sharing, enhance interoperability between our militaries in line with NATO standards, and work with our allies and partners to position Ukraine as a long-term contributor to European security. Läs uttalandet

Endast Sverige tycks ha svalt DCA-avtalet oläst, corren.se

Örjan Albihn, medlem Svenska Naturskyddsföreningen, Linköping Stig Gustafsson, pensionerad universitetslektor, Linköping Curt Benckert, medlem FARR, Flyktingarnas Riksråd, Linköping Bo Arvidsson, medlem Svenska Naturskyddsföreningen, Mjölby Kristina Post, ordförande Mjölby/Motala FN-förening, Mjölby m fl

Öppet brev till Östergötlands riksdagsledamöter:

Vi är många östgötar som är djupt oroade över de pågående krigen runt om i världen och den påtagliga eskaleringen som Sverige numera blivit en del av. Sverige har gått med i Nato som åtminstone kräver att alla länder är överens innan beslut tas. I DCA-avtalet ges USA i stället rätten att fatta helt egna beslut, och blir därför en mycket farlig ödesfråga. Giltighetstiden har USA satt till 10 år utan att avtalet kan annulleras! I nästa vecka ligger avgörandet av Sveriges fortsatta suveränitet och Östergötlands försvar i dina händer. Avtalet har långt vidare konsekvenser än vad som är rimligt att överblicka efter en så kort beredningstid. […]

Avtalstexten väcker många frågor. Varför är Sverige det enda nordiska land som inte har skrivit in ett förbud mot kärnvapen, vilket Danmark och Norge har gjort. Finland har en lag mot kärnvapen. Norge har dessutom skrivit in en förhandlingsklausul och kan annullera hela avtalet varje år om de så önskar. Men inte ens det har Sverige! Läs artikel

British Brigadier Recalls ‘World War Three’ Moment in Kosovo, balkaninsight.com

“NATO troops decided that if the Yugoslav Army wished to be awkward, the Kacanik defile could block it,” Freer recalled, 25 years later, in an interview from his home in Scotland.

But they hadn’t counted on the Russians.

“It all happened very quickly. There was very little hold-up getting through the Kacanik defile, and then I was asked to get to Pristina airfield very swiftly,” Freer recalled. “The situation was extremely tense.”

The story of Russia’s lightning dash to Pristina and what subsequently ensued has become the stuff of legend ever since it emerged months later that the British general in charge of NATO forces deploying to Kosovo, Michael Jackson, refused an order from NATO’s American supreme commander, Wesley Clark, to evict the Russians.

“I’m not going to start World War Three for you,” Newsweek reported Jackson as telling Clark, raising serious concerns at the time over the chain of command in the Western military alliance.

Looking back, Freer said the British position of avoiding direct confrontation with Russian forces “was absolutely right”.

“At the end of the day, common sense prevailed. It would have just been a disaster,” he said. Läs  artikel

Bordlägg förslag om amerikansk militär på svensk mark, dn.se

Riksdagen ska snart ta ställning till att avstå väsentliga delar av svensk suveränitet. Förslaget gäller ett försvarsavtal mellan USA och Sverige, det så kallade DCA-avtalet (defence cooperation agreement), undertecknat i december i fjol.

Avtalet ger USA rätt använda 17 militärbaser från Kiruna i norr till Ronneby i söder. USA får obehindrad tillgång till dessa baser, fri tillgång till vårt territorium (hamnar, flygplatser med mera) och rätt att med egna styrkor röra sig över hela det svenska territoriet.

Försvarsavtalet ska gälla i tio år. Samarbetet ska bygga på full respekt för Sveriges suveränitet. Däremot gör USA inga förpliktelser att stödja Sverige i kris eller krig. […]

Under det gångna halvåret har DCA-avtalet föga diskuterats och granskats, varken politiskt eller i allmän debatt. Våra tre nor­diska grannländer har alla slutit liknande avtal med USA – men alla avvaktar med bindande beslut för att ge tid för bred offentlig diskussion. Bara Sverige vill hasta igenom denna fråga om att genom ny lagstiftning avstå centrala delar av sin suveränitet. Ett särskilt skäl till försiktighet är ovissheten om utfallet av presidentvalet i USA och dess följder för hur DCA-avtalet kan utnyttjas.

Det enda rimliga nu är, som förre utrikesministern och FN-veteranen Hans Blix föreslagit (SvD Debatt 7/6), att riksdagen bordlägger frågan. För att återförvisa förslaget till ett utskott krävs att en tredjedel i kammaren begär detta. Det är bättre med ett senare beslut med mer eftertanke och bättre förankring.

Britta Andersson, Lars Anell, Vera Chan Esseborn, Rolf Ekéus, Etienne Glaser, Barbara Hagel, Thomas Hammarberg, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Anders Kompass, Olof Kleberg, Annika Lagerkvist, Gunnar Lassinantti, Lars-Gunnar Liljestrand, Tomas Magnusson, Ingela Mårtensson, Jonas Nerbo, Pierre Schori, Siamak Taklimi, Gunilla Thorgren, Thorsten Wetterbladh, Anders Wijkman och Gabriele Winai Ström Läs artikel

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet säger ja till avtal om försvarssamarbete med USA, riksdagenn.se

Betänkandet publiceras först imorgon.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA och att riksdagen beslutar om de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. […]

DCA-avtalet innehåller dock ytterligare bestämmelser om rättigheter och privilegier, och därför behövs enligt regeringen ett antal lagändringar för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser. Det handlar exempelvis om en ny lag om straffrättsliga förfaranden inom försvarssamarbetet med USA. Vidare föreslår regeringen lagändringar om bland annat privilegier och immunitet för en amerikansk styrka, medlemmarna av styrkan, deras anhöriga och leverantörer till styrkan. Läs pressmeddelande

FN-utredning slår fast: Båda sidor har begått krigsbrott, svt.se

– Det är nödvändigt att alla som har begått brott hålls ansvariga, säger Navi Pillay, ordförande för FN:s undersökningskommission.

Såväl israeliska myndigheter som palestinska väpnade grupper är enligt FN:s undersökningskommission ansvariga för krigsförbrytelser.

I en rapport, om Hamas brutala attack mot Israel den 7 oktober, konstaterar kommissionen att organisationens militära gren och sex andra palestinska grupper gjort sig skyldiga till otaliga krigsbrott, bland dem mord, uppsåtligt dödande, sexuellt våld, omänsklig eller grym behandling och att ta gisslan.

En andra rapport rör Israels militära operationer i Gaza.

De brott som begåtts omfattar, enligt kommissionen, bland annat ”mord eller medvetet dödande; avsiktligt riktade attacker mot civila och civila föremål; tvångsförflyttning; sexuellt våld; kränkningar; och sexuellt och könsbaserat våld som motsvarar tortyr eller omänsklig grym behandling”.

Israel anklagas även för att ha begått brott mot mänskligheten, både i Gaza och på ockuperade Västbanken. Kommissionen menar också att Israel använder ”svält som metod för krigföring” genom att inte bara misslyckas att tillhandahålla nödvändiga förnödenheter utan ”agerade för att förhindra” att någon annan tillhandahåller dessa. Läs artikel

Värdlandsstöd i fokus när Baltops 24 övar i Östersjön, forsvarsmakten.se

Nu myllrar det av soldater, sjömän, officerare och fartyg längst med Stockholms skärgård, Östersjön och Gotland. Den årligen återkommande internationella marinövningen Baltops är i full gång. I år deltar Sverige för första gången som Natoallierad.

Nato har tagit plats i Östersjön med 12 000 soldater, sjömän och officerare samt ett 50-tal fartyg, och runt 85 helikoptrar och flyg. Förband från marinen, armén och flygvapnet övar med våra allierade för att snabb kunna möta ett väpnat angrepp på den marina arenan.

– Målet med Baltops 24 från det svenska perspektivet har varit att snabbt integreras med våra allierade samt att genomföra verksamhet som är avskräckande för fienden, säger Ställföreträdande planeringschef för Baltops 24, Henrik Uppström. Läs pressmeddelande

24th MEU (SOC) Deploys Aviation Detachment to Sweden for BALTOPS 24, c6f.navy.mil

The 24th Marine Expeditionary Unit (MEU) Special Operations Capable (SOC) deployed a detachment of U.S. Marine Corps AV-8B Harrier jets, MV-22B Osprey tiltrotor aircraft, and personnel to Ronneby Airport in Kallinge, Sweden to conduct expeditionary advanced base flight operations in support of exercise Baltic Operations (BALTOPS) 24, June 9, 2024.

The aircraft are assigned to Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 365 (Reinforced), 24th MEU (SOC), which is currently deployed with the U.S. Navy Wasp Amphibious Ready Group (ARG). While based at Ronneby Airport, the detachment is capable of self-sustaining and self-deploying in support of various events with NATO Allies during BALTOPS 24.

“Our self-deploying and self-sustaining detachment demonstrates the ARG-MEU’s ability to project force more than 900 nautical miles and establish a forward operating base in the Baltic region,” said Lt. Col. Cory Jobst, commanding officer, VMM-365 (REIN). “This expeditionary advanced base is a historic first with our longstanding partner, and newest NATO Ally, Sweden.” Läs artikel

United States Mutual Security Treaties: The Commitment Myth,

So the negotiators wrote into the treaties the fullest measure of commitment that their domestic legal and political systems would allow – which was zero. They rejected swift and sure deterrence in favor of the right to decide – to weigh the facts of each incident, to judge whether an armed attack actually had occurred, to assess whether the attack had been provoked, to determine whether a military response was the most propitious, to consider all the factors that go into an evaluation of what action is most appropriate. The United States promised that it would, in good faith, consider such assistance as it deemed appropriate if another party is attacked. But that is all it promised.

In mutual security treaties to which the United States is a party, the notion of commitment is a myth. To pretend otherwise is to undermine the very constitutional processes that the treaties were intended to preserve.

Citatet är hämtat från United States Mutual Security Treaties: The Commitment Myth, Professor of International Law  Michael J. Glennon, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 24, 1986

A Logical Analysis of Swedish Foreign Policy, claesjohnson.blogspot.com

Swedish State Media and Press serve the Swedish people everyday the following message:

  • Russia cannot be allowed to win the war in Ukraine (A)
supported by information that mercenaries from 46 nations is helping the Ukranian army, because
  • Russia is winning the war.(B)
We understand that (A) and (B) cannot both be true and further that there is some ambiguity hidden in ”cannot be allowed”: Is it USA/NATO/Sweden who will set a stop to (B) or some divine power?

Carl Hamilton: Vill vi verkligen att USA ska föra krig från vårt land? dn.se

Försvarsdepartementet säger lugnande i sin kommentar till det försvarssamarbete mellan Sverige och Amerikas förenta stater – Defense Cooperation Agreement (DCA-avtalet) – som läggs fram för de folkvaldas godkännande den 18 juni:

”Det är precis som tidigare Sverige som har rätt att avgöra om verksamhet får äga rum på svenskt territorium och en grundförutsättning för all amerikansk närvaro är att den sker med svenskt samtycke.” […]

Avtalets inledande artikel säger visserligen att all verksamhet ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet. Problemet är att det avtal som följer säger något annat. Och det säger mycket litet om vad som händer ifall den ena – svagare – parten anser att den andra – starkare – parten inte längre respekterar svensk suveränitet eller svenska intressen. Då väntar ”samråd”. Avtalet förbjuder uttryckligen hänskjutning av tvist till något internationellt forum eller domstol. Något svenskt veto, några svenska villkor eller inskränkningar av amerikansk nyttjanderätt finns inte. […]

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet säger i sitt remissvar: ”DCA-avtalet (ger) USA närmast obegränsad rätt till tillträde till svenskt territorium och till 17 basområden, vilka kan användas också för aktiviteter utanför Natosamarbetet.”

Det sägs ingenting i DCA om vad USA:s krigsmakt inte får göra i Sverige. Det som slår mig är: föra krig. Vapnen och de militära förbanden ska trots allt inte bara visas upp och verka avskräckande. I värsta fall, om avskräckningen misslyckas, eller om någonting oväntat inträffar i detta allt tätare packade allianssystem av åtgärder och motåtgärder, vidtar säkerhetens yttersta dimension – krig. Men vem bestämmer när och hur de amerikanska vapnen får användas från svenskt territorium?

DCA är en helt öppen legal plattform för främmande makt att bedriva avskräckning och att föra krig på svensk botten utan svensk inblandning. Svenskarna får inte ens inspektera förråden där gästerna ställt ”sina grejor”. […]

Såvitt jag kan utläsa innebär DCA att Sveriges regering inte längre är tillförsäkrad den yttersta kontrollen över om, hur, när och varför vi kommer i krig (eller, om man så vill, på vilket sätt vi ska svara på en rysk aggression), ej heller hur kriget ska föras från svenskt territorium. […]

När den regelstyrda och öppna världen bryter samman flyr små och medelstora länder in i allianser. Min övertygelse är att de nationer som agerar i panik och inte bevarar ett visst mått av handlingsfrihet riskerar att råka illa ut. Alliansens trygghet är förrädiskt dubbel. Den som söker tryggheten hos de stora kan sluta som bonde­offer. Den som trodde sig säker blev i stället måltavla. Läs artikel