Minnesord över Lennart Bodström

Ur minnesordet:

“När Olof Palme presenterade Lennart Bodström som utrikesminister gjorde han det med orden: Han är en person med fasta principer, goda nerver och som kan stå pall i blåsväder .

Dessa egenskaper fick han god användning för som utrikesminister. Han stod starkt upp för Sveriges alliansfrihet. Han hävdade att vi alltid måste handla så att tvivel om vårt lands avsikter aldrig kunde uppstå liksom att vi aldrig fick ställa kraven på bevisning lägre vid undervattenskränkningar än vid andra former av kränkningar. Han arbetade målmedvetet för att söka förverkliga idén om Norden som en kärnvapenfri zon.” Läs minnesordet.

Om Nato-kramarnas och Nato-kritikernas märkliga samsyn, Ulf Bjereld

 

Professor Ulf Bjereld har i Göteborgsposten skrivit om hur Nato-anhängare och Nato-kritiker förenas. Hans analys är i högsta grad relevant idag:

I Göteborgs-Posten publiceras i dag min slutreplik till Ingela Mårtensson om huruvida Sverige håller på att smygas in i Nato. Ett utdrag ur artikeln följer nedan, hela artikeln kan läsas här. Min inledande artikel finns här och Ingela Mårtenssons replik finns här.

Ingela Mårtensson menar att Sveriges nära samarbete med Nato innebär att den militära alliansfriheten urholkats och att Sverige i praktiken redan är en Nato-medlem. Men henne analys är ofullständig och gynnar bara dem som vill att Sverige skall söka medlemskap i Nato, skriver Ulf Bjereld i en slutreplik.

Läs merOm Nato-kramarnas och Nato-kritikernas märkliga samsyn, Ulf Bjereld

Sverige med i Nato-övning för u-båtsjakt, Lars-Gunnar Liljestrand

Regeringen har beslutat att Sverige skall delta i en Nato-övning i Östersjön syftande bland annat till u-båtsjakt och vi skall delta med ett antal flygplan och marinfartyg inkluderande en u-båt.
“Det är inte huvudsyftet med övningen att skicka någon signal från vår sida” säger marinchefen Jan Thörnqvist.

Är det oproblematiskt att öva u-båtsjakt tillsammans med en militärallians? Knappast. En sådan övning stärker inte alliansfriheten utan riskerar vår trovärdighet.Svensk alliansfrihet kräver att vi värnar territoriet mot alla kränkningar oavsett från vilket land de kommer. Det framgår också tydligt i regeringens instruktioner till försvaret om hur kränkningar skall bemötas ( IKFN). Förutom U-137 och protestnoten efter Hårsfjärdsjakterna i början på 1980-talet har svenska regeringar varit noggranna med att inte peka ut någon främmande makt som kränkande. Det är riktigt så länge det inte finns bevis. Att nu samöva med Nato i u-båtsjakt kan med fog uppfattas som att regeringen utgår från att bara Ryssland är den stat som kränker eller kan komma att kränka svenskt territorium.

Stävja Nato-populismen!

Anders Björnsson

Sedan en tid tillbaka angrips statsminister Stefan Löfven från populistiskt håll för sin rakryggade hållning i frågan om den svenska militära alliansfriheten. Man försöker göra det till en anomali att Sverige inte har gjort samma säkerhetspolitiska vägval som andra länder med vilka vi upprätthåller normala, vänskapliga förbindelser. ”Normaltillståndet” skulle i själva verket vara att ingå i en eller annan militär allians som bygger hela sitt existensberättigande på en tydligt markerad fiendebild.

Läs merStävja Nato-populismen!

Kring Undénlinjen

Anders Björnsson

Det hör till storheten i Östen Undéns gärning som utrikesminister efter andra världskriget (han var ju utrikesminister under en kortare period också under mellankrigstiden) att han såg så klart på det nationella intresset. Han som i Nationernas Förbund hade verkat för en europeisk säkerhetsordning förmådde under kalla kriget avstyra att Sverige hamnade på ena sidan i stormaktskonfrontationen. Om Sverige valt att gå med i Atlantpakten, så hade Finlands läge blivit utomordentligt prekärt – detta visste man på andra sidan Bottenhavet. Den nordiska balansen blev en fredsfaktor. Man måste komma ihåg, med J. K. Paasikivis ord, att ”Ryssland ligger där det ligger” – och Ryssland låg och ligger faktiskt i Nordeuropa.

Läs merKring Undénlinjen