Baltops 2019, forsvarsmakten.se

Baltops 2019 genomförs mellan 9-21 juni 2019 i södra Östersjön. Det är en årligen återkommande internationell övning som genomfördes första gången 1972. Den är en marin övning som även innefattar flyg och amfibietrupper från 18 nationer. Årets övning involverar knappt 12.000 personer, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar. Under övningen kommer deltagarna bland annat att genomföra flera amfibieoperationer samt träna exempelvis luftförsvar, minröjning och ubåtsjakt. Baltops 2019 leds och planeras av chefen för den amerikanska andra flottan (U.S. 2nd Fleet). Övningen kommer att genomföras i södra Östersjön och längs kusten utanför Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Sverige och Danmark.

Det svenska deltagandet varierar från år till år men utgörs 2019 av en ubåt och två korvetter av Visbyklass. De två Visbykorvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping deltar som en del av snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (Jef). Läs pressmeddelande