Tal av utrikesminister Margot Wallström vid UD:s folkrättsdag 2019, regeringen.se

[…] Vi konstaterar att en del länder, såsom Kina, inte alltid accepterar resultatet av skiljedomar och domstolsprocesser, vilket undergräver grundprinciperna om fredlig lösning av tvister.

USA har frånträtt Parisavtalet, den kärntekniska överenskommelsen med Iran och lämnat FN:s råd för mänskliga rättigheter. Både USA och Ryssland har lämnat nedrustningsavtalet INF efter ryska avtalsbrott. Vi fördömer den ryska aggressionen i östra Ukraina, och den illegala annekteringen av Krim. Dessa flagranta brott mot folkrätten är det mest allvarliga hotet mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. Sverige erkänner aldrig olaglig annektering av territorium. Världssamfundet har en tydlig, enad och folkrättsligt grundad linje om Golanhöjderna: vi erkänner inte israelisk suveränitet över de territorier Israel ockuperar sedan 1967. Detta är en diskussion som blivit aktuell de senaste dagarna. FN-stadgans folkrätt står självklart i centrum för en regelbaserad världsordning. De nya hot vi ser innebär inte att vi har ett nytt eller överhängande behov av nya folkrättsliga instrument. Reglerna och verktygen finns där. Det vi framför allt behöver är att de används och implementeras på rätt sätt.[…]

FN-stadgans folkrätt står självklart i centrum för en regelbaserad världsordning. De nya hot vi ser innebär inte att vi har ett nytt eller överhängande behov av nya folkrättsliga instrument. Reglerna och verktygen finns där. Det vi framför allt behöver är att de används och implementeras på rätt sätt.[…]

Arktis är en annan del av vårt närområde som kan framhållas som ett exempel på regionalt samarbete där folkrätten har respekterats och bidragit till att behålla regionen som ett lågspänningsområde. Detta trots en snabb förändring när klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare. Isen smälter och ett antal stater satsar stort på oljeutvinning, sjötransporter och stärker sin militära närvaro. Sverige kommer under året att inleda arbetet med att förnya sin Arktisstrategi och stå värd för EU:s första Arktiska forum, som ska genomföras i Umeå. Läs talet