Upphandlingen av ett stridssystem för Pohjanmaa-klassen fortgår med Saab, defmin.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 8 april 2019 beslutat att vidmakthålla den uppnådda beredskapen att ingå ett kontrakt om ett stridssystem för fartygen i Pohjanmaa-klassen med Saab AB som var den anbudsgivare som klarade sig bäst vid jämförelsen av anbuden i anbudsförfarandet. Beslutet att begränsa antalet anbudsgivare till en innebär att anbudsförfarandet avslutas för Atlas Elektroniks och Lockheed Martin Canadas del. Det egentliga upphandlingsbeslutet i ärendet fattas av det statsråd som utnämns efter riksdagsvalet. […]

Stridssystemet för fartygen i Pohjanmaa-klassen består av vapen, sensorer och ledningssystem samt av integreringen av dem i fartygen.  En preliminär anbudsförfrågan gällande ett stridssystem sändes till tre leverantörskandidater – tyska Atlas Elektronik, kanadensiska Lockheed Martin Canada och svenska Saab – sommaren 2017. Läs pressmeddelande