Aldri mer 9. april, forsvaretsforum.no

Eirik Kristoffersen, generalmajor og sjef Heimevernet, Are Tomasgard, leder Landsrådet for Heimevernet

Det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Norge. Det er det norske folk som skal forsvare landet vårt. […]

Forsvaret har endret seg betydelig over flere tiår. Ny teknologi, økt profesjonalisering og vektlegging av kvalitet har vært drivere i denne utviklingen. Forsvaret har, og vil snart få, kapabiliteter som er noe av det beste NATO disponerer. F-35, nye undervannsbåtåter og en mekanisert brigade i en NATO-allianse har en avskrekkende effekt. Den avskrekkende effekten blir forsterket av at Norge har et heimevern og et landsråd som utgjør et nettverk av nasjonal motstandskraft hvis Norge igjen skulle bli truet. Ved en mobilisering av hele det nettverket Heimevernet og organisasjonene i landsrådet utgjør, vil Norge bli “ei hengemyr” av forsvarsvilje enhver okkupant burde holdt seg langt unna.[…]

Heimevernet og organisasjonene som utgjør rådsstrukturen i Heimevernet, sikrer at enhver som ønsker å utfordre norsk suverenitet, ikke bare møter Forsvaret, men faktisk hele Norge. Verneplikten er helt sentral i denne forsvarsviljen. Verneplikten knytter Norges militærmakt, vårt sivilsamfunn og våre makthavere sammen i en treenighet som gjør oss som nasjon sterk hvis farer truer. Verneplikten sikrer at mange norske unge kvinner og menn er trent i maktanvendelse og har forståelse for beredskap, samtidig som de er en del av oss alle. For å sikre at Norge fortsatt er best mulig rustet mot det uforutsette, burde enda flere av våre unge kvinner og menn avtjene en form for førstegangstjeneste. […]

Fred og frihet skal vi ikke ta for gitt. Norge som nasjon er avhengig av at hele befolkningen mobiliserer hvis det kreves. Med verneplikten i bunn, et landsdekkende heimevern med landsrådet i ryggen og et balansert forsvar har vi, sammen med våre allierte, et svært godt utgangspunkt for å forsvare alt vi har og alt vi er. Det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Norge, det er det norske folk som skal forsvare landet vårt. Aldri mer 9. april. Läs artikel