”Avtalet ger ensidigt USA rättigheter”, svd.se

Rolf Andersson advokat Lars-Gunnar Liljestrand tidigare forskningsingenjör Undertecknarna är utgivare av alliansfriheten.se

Försvarsminister Pål Jonson (M) tillsammans med företrädare för L och KD skriver på SvD Debatt den 11 april att ”DCA-avtalet är en förutsättning för att Sverige snabbt ska kunna ta emot stöd från USA vid ett försämrat säkerhetsläge”.

Avtalet kan möjliggöra sådant stöd men det finns inget i avtalet som anger att USA åtar sig att lämna stöd till Sverige vid kris, krig eller kränkningar. Däremot ger det USA rättigheter. Redan den obalansen visar att avtalet ur svensk synvinkel tillkommit ytterst lättsinnigt.

Avtalet går mycket långt i och med att det ger amerikanska styrkor rätt att fritt röra sig över hela vårt territorium och det till lands, till sjöss och i luftrummet.

Vad dessa rättigheter kommer att användas till i ett krisläge är en öppen fråga som inte besvaras i avtalet. En stormakt som USA kommer att agera utifrån sina egna nationella intressen. Dessa kan sammanfalla med Sveriges men de kan också skilja sig från vad som ligger i vårt säkerhets­politiska intresse.

I Norden kommer USA att enligt separata avtal få tillgång till 47 baser (17 i Sverige, 15 i Finland, 12 i Norge och 3 i Danmark). Dessa avtal har inte tillkommit på initiativ av de nordiska länderna. Det är USA som drivit på för avtalen och haft starkt inflytande över antalet baser och deras placering.[…]

När man ser hur baserna i många fall är grupperade på Nordkalotten och nära Kolahalvön, där de strategiska ryska kärnvapen­baserna är belägna, ligger den slutsatsen nära till hands att det för USA handlar om att positionera sig i den pågående kapprustningen med Ryssland med prioritering av den militära upprustningen i Arktis.

På sikt kommer enligt många bedömare konfrontationen mellan USA och Kina att trappas upp och då kan kampen om Arktis dras in i en stormakts­konflikt med Ryssland och Kina på samma sida.

Det ligger inte i Sveriges intresse att bli indraget i dessa allt mer skärpta motsättningar.  […]

Det finns inget militärt hot mot Sverige som skulle kunna motivera att vi öppnar vårt territorium för en stormakt som USA och strategiskt (minst tio år) länkar oss till denna stormakts ledning och långsiktiga planer som kommer att skifta över tid på sätt som ingen nu kan överblicka.

Sverige bör välja en säkrare väg än att bilateralt satsa på de svängiga konjunkturer som man har att räkna med kommer att prägla stormakten USA där Kina allt tydligare kommer i fokus.

En sådan väg är att Sverige, numera som medlem av Nato, i varje läge prioriterar att bygga ett starkt eget nationellt försvar för landet i dess helhet. Det kan vi kontrollera och enas om. Egna risktagningar som helt bygger på utländska makters agerande bör undvikas. Läs artikel