Forsvaret mistet russiske krigsskip av syne, aldrimer.no

Den russiske Nordflåtens flaggskip, slagkrysseren «Peter den Store», og missilkrysseren «Marshal Ustinov» seilte onsdag helt sør til internasjonalt farvann vest av Trøndelagskysten. Den operative forsvarsledelsen hadde i over to timer onsdag ikke kontroll på de russiske fartøyenes nøyaktige posisjon.

Årsaken var at et norsk kystvaktfartøy måtte vende nesen nordover, etter å ha fulgt de to russiske krigsskipene sørover langs kysten, før den norske fregatten KNM Roald Amundsen rakk fram til havområdene vest for Trøndelagskysten for å overta stafettpinnen.

Et norsk Jet Falcon DA-20 har gjennomført minst ett operativt tokt for å følge med på de russiske marinebevegelsene de siste to dagene, mens det ikke skal ha vært mulig å mobilisere crew til å bemanne noen av Luftforsvarets maritime P-3 Orion patruljefly (MPA).

Årsaken er at mange av MPA-mannskapene fra 333 Skvadron på Andøya flystasjon for tiden befinner seg på den britiske flybasen RAF Lossiemouth i Skottland, der de deltar på en NATO-øvelse. Läs artikel