Ingen förhandslagring av krigsmateriel för Nato i Sverige

Utgivarna

I en intervju med den tidigare USA-ambassadören för Sverige Azita Raji publicerad på webb-sajten warontherocks.com kommenterar hon Sveriges relation till Nato.

Sverige har anpassat sitt försvar till Natos ”It has structured its military forces and procurement decisions to ensure NATO interoperability”.

Dessutom framställs det som om Nato har förhandslagrat krigsmateriel på svenskt territorium.

Ambassadören säger:

”In turn, NATO’s trust in Sweden has deepened, as evidenced by its decision to establish, during my time in Stockholm, prepositioned NATO supplies in Sweden.”

Utan att hon preciserar det närmare får man dock som läsare helt klart uppfattningen att Nato har med svensk tillåtelse börjat lagra ”supplies” vilket rimligen skall tolkas som krigsmateriel i någon form eller annan materiel som kan användas av Nato-styrkor för att kunna genomföra övningar eller operationer på eller från svenskt territorium.

Denna sajtens utgivare har med anledning därav tillställt Försvarsmakten en begäran om klarläggande som hade följande lydelse:

”Förre USA-ambassadören till Sverige har uttalat sig om vårt förhållande till Nato i en artikel där hon bland annat säger följande:
In turn, NATO’s trust in Sweden has deepened, as evidenced by its decision to establish, during my time in Stockholm, prepositioned NATO supplies in Sweden.
Kan Försvarsmakten informera om vad det är för Nato-material som lagrats i Sverige och i vilket syfte?”

Svaret från Försvarsmaktens kommunikationsavdelning inkom den 9 april och lyder i sin helhet som följande:

” Det är ingen Nato-materiel som har förhandslagrats i Sverige.  Vad det handlar om är att Sverige har ett samförståndsavtal med Nato om
värdlandsstöd.  Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat  värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges  gränser.  Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer. Mer information om samförståndsavtalet/värdlandsstöd går att läsa på www.riksdagen.se och www.regeringen.se. ”

Försvarsmaktens svar kunde vara tydligare med vad som ingår i de ”praktiska förberedelserna” för värdlandsstödet men svaret är klart: Ingen förhandslagring av ”supply” för Nato har tillåtits av Sverige.