Nato eller ej – mer försvar behövs, Marie Demker

Den svenska säkerhetspolitiken är ånyo föremål för debatt. Sedan försvaret deklarerades vara ett särintresse och resurserna krymptes samtidigt som organisationen gjordes om är den militära alliansfriheten förstås undergrävd. Den nu påbörjade nordiska militärövningen Arctic Challenge har satt relationen till NATO på agendan. En av de minst rörliga opinionerna i Sverige – synen på svenskt NATO-medlemskap – har faktiskt börjat röra sig, det är helt enkelt lite fler numera som vill gå med i NATO än förr. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-eller-ej-mer-forsvar-behovs-marie-demker/
RSS

Finlands blivande försvarsminister Jussi Niinistö: Ingen evig fred i sikte

Enligt den blivande nya försvarsministern Jussi Niinistö (Sannf) blir det sannolikt inga dramatiska förändringar i Finlands försvars- och säkerhetspolitik under hans ministerperiod.

– Den försvarspolitiska linjen har utformats av hela regeringen. En förändring jämfört med föregående regeringsperiod är ändå att den förra regeringen skar ned försvarsanslagen men en tiondel, medan denna regering i sin tur strävar efter att höja Finlands försvarsförmåga. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/finlands-blivande-forsvarsminister-jussi-niinisto-ingen-evig-fred-i-sikte/
RSS

Natomedlemskap ger sämre säkerhet, Valter Mutt i SvD

Staffan Danielsson sjunger med ett gökurs förutsägbarhet Natos lov i ännu ett debattinlägg. Men inte heller denna gång lyckas Centerns nyss avgångne försvarspolitiska talesperson klargöra hur ett Natomedlemskap skulle stärka vårt säkerhetspolitiska läge, skriver Valter Mutt (MP). Läs artikeln

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/natomedlemskap-ger-samre-sakerhet-valter-mutt-i-svd/
RSS

Säkerhet mer än militära lösningar, Olof Kleberg i VK.se 26 maj

Alliansfrihet och en utrikespolitik som säkrar trygghet trots minskat försvar är inte längre möjligt. Men vi får inte bli enögda: avspänning, nedrustning och samverkan måste förbli ledord – det skriver Olof Kleberg som läst en ny antologi med röster mot ett Nato-medlem.

Ryssland har annekterat Krim och sänt trupp in i östra Ukraina och därmed rivit upp den europeiska säkerhetsordning som etablerades 1975, för jämnt 40 år sedan, genom Helsingforsavtalet. Incidenterna i vårt närområde ökar.

Läs merSäkerhet mer än militära lösningar, Olof Kleberg i VK.se 26 maj

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sakerhet-mer-an-militara-losningar-olof-kleberg-i-vk-se-25-maj/
RSS

Höjda insatser i spelet om Nato, Ulla Gudmundsson , SvD

Är Ryssland ett hot mot Sveriges säkerhet, och vore det i så fall en god idé att gå med i Nato – eller är fortsatt alliansfrihet i själva verket det bästa sättet att förebygga eventuella konflikter? Nya böcker reder ut huvudlinjerna i den på nytt uppblossade Natodebatten. Läs artikeln

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/hojda-insatser-i-spelet-om-nato-ulla-gudmundsson-svd/
RSS

Bidrar till upptrappningsspiralen, Stig Henriksson, SVT Opinion

”Ett svenskt Nato-medlemskap innebär att vi skulle bli indragna i en storkonflikt och riskerar att bli ett kärnvapenmål. Ligger detta i Sveriges intresse? Vänsterpartiets svar är nej”, skriver Stig Henriksson (V). Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/bidrar-till-upptrappningsspiralen-stig-henriksson-svt-opinion/
RSS

Nato är den enda effektiva globala krishanteraren, Mikael Odenberg, SVT Opinion

”På sikt är ett svenskt medlemskap i Nato den logiska konsekvensen av Riksdagens solidaritetsförklaring – och det även om Ryssland i det korta perspektivet skulle ogilla saken”, skriver Mikael Odenberg. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-ar-den-enda-effektiva-globala-krishanteraren-mikael-odenberg/
RSS

Snegla inte efter förebilder, Anders Björnsson

”Menar Stefan Löfven att Norge, Estland, Lettland och Litauen inte skulle bidra till Europas säkerhet?” Frågan ställs av riksdagsman Hans Wallmark, försvarspolitisk talesman för Moderata Samlingspartiet, inför en interpellationsdebatt i riksdagen som han själv har varit upphov till och vars syfte är att öka förståelsen för behovet av svensk Nato-anslutning (Sydsvenskan 26/5).

Läs merSnegla inte efter förebilder, Anders Björnsson

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/snegla-inte-efter-forebilder-anders-bjornsson/
RSS

Sjöstedt hjälper Natolobbyns pr, Anders Lindberg i Aftonbladet

I går inleddes flygövningen Arctic Challenge Exercise, ACE, i norra Sverige, Norge och Finland.Nio länder, tre alliansfria och sex Natomedlemmar, deltar under ledning av Norge och övar en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.Det handlar alltså om en insats lik den som internationella samfundet genomförde i Libyen 2011.I går i Aftonbladets morgon-TV diskuterade Stig Henriksson (V) och Lotta Olsson (M) övningen och var rörande överens om att den innebär ett närmande till Nato. Inga jämförelser i övrigt men regeringens politik gentemot Nato liknar lite Putins sätt att föra krig. Man säger en sak och gör en annan sak, sa Stig ­Henriksson. Läs artikel.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sjostedt-hjalper-natolobbyns-pr-anders-lindberg-i-aftonbladet/
RSS

Istället för Nato – hämta inspiration från Palme, Sven Hirdman, SVT Opinion

”I stället för att leka krig med NATO i Nordeuropa borde regeringen arbeta för avspänning mellan stormaktsblocken. I detta kan man hämta inspiration från Olof Palme”, skriver Sven Hirdman.Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/istallet-for-nato-hamta-inspiration-fran-palme-sven-hirdman-svt-opinion/
RSS

Ska vi gå med i Nato? Norrbottens Kuriren

Var står Luleås ledande politiker? Läs vad de anser om svenskt medlemskap i Nato och den stora flygövniningen i norra Sverige.De som ställs till svars är gruppledare eller andra företrädare från partierna i Luleås kommunfullmäktige. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ska-vi-ga-med-i-nato-norrbottens-kuriren/
RSS

Låt inte Nato reta Ryssland i svenskt luftrum, Daniel Suhonen

I dag inleds den massiva militära flygövningen över Norrbotten och Västerbotten under ledning av Nato.Daniel Suhonen varnar för att låta Sverige bli spelplats för andra länders krigsmakter. Läs artikel.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/lat-inte-nato-reta-ryssland-i-svenskt-luftrum-daniel-suhonen/
RSS