Russisk skyteøvelse utenfor norskekysten for tredje gang på under ett år, nrk.no

I natt startet en ny russisk militærøvelse utenfor Helgeland. Øvelsen foregår langt til havs og ute i internasjonalt farvann. Dette er tredje gang på under ett år at Russland varsler skyteøvelser utenfor kysten i nord. Ifølge Forsvaret er det uvanlig at russerne øver langt sør i Norskehavet.

Professor Tormod Heier er oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole. Han mener at én av årsakene er at Norge har bygd ned sitt eget forsvar.

– Dette er en konsekvens av det som på mange måter har vært en norsk politikk utover 2000-tallet. Man har ønsket å omstille Forsvaret til et lite «ekspedisjonskorps» som først og fremst har vært opptatt i utlandet i veldig mange år, sier Heier.

– Når man da skal vende tilbake til eget territorium, ser man at man ikke på langt nær har den forsvarsevnen man en gang hadde. Dermed blir man nødt til å «outsource» grunnleggende nasjonale forsvarsoppgaver til USA. […]

– Russland er ikke redd for Norge, men redd for at USA skal bruke Norge som utgangspunkt for operasjoner inn mot dem, sier Heier.

Russland avholder øvelser tettere opp mot våre områder fordi de er bekymret for sikkerheten til sine egne atomstyrker, sier professoren. […]

Folk i Norge trenger ikke å bekymre seg over de russiske øvelsene, mener Heier. Russland er militært underlegne Vesten og vil aldri i verden finne på å gå til krig mot Norge. I tillegg bor vi ett av verdens mest regulerte og fredelige områder.

– Russland og Norge har så mange felles interesser i å holde denne rettsordenen i nordområdene ved like. Dette må vi først og fremst se på som en form for politisk kommunikasjon. Her er det Putin som snakker med Erna Solberg om at han ikke liker at Norge og Nato er for nærme deres egne grenser. Läs artikel