Den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan, riksdagen.se

Svar på skriftlig fråga 2021/22:289 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Björn Söder har frågat mig om jag avser tillse att även den svenska evakueringsinsatsen, med beskrivna brister, kommer innefattas i en kommande bred utvärdering av den 20 år långa svenska Afghanistaninsatsen.

De senaste 20 årens svenska engagemang i Afghanistan ska utvärderas. Former och omfattning för en bred utvärdering bereds för närvarande i Regeringskansliet. Läs svaret

Se även kommentar på den här sajten till regeringens ändrade biståndspolitik för Afghanistan.