En oberoende utredning av Sveriges militära insats i Libyen

Motion E4 från Finspångs arbetarkommun till Socialdemokraternas kongress

För tio år sedan deltog Sverige i en koalition av Nato-länder som med mandat från FN att upprätta en flygförbud zon och en humanitär intervention (enligt FN:s princip Responsibility to Protect). Resolutionen gick igenom på grund av att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet Ryssland och Kina lade ned sina röster (andra tunga länder som lade ner sina röster var Indien, Brasilien och Tyskland). Första april 2011 beslutade Riksdagen att Sverige skulle bidra under tre månader till den internationella militära insatsen i Libyen med högst 250 man och med JAS plan. Men JAS 39 Gripen skulle inte bomba utan enbart göra spaningsuppdrag. Förlängning av mandat från Riksdagen förlängdes tre månader i taget tills uppdraget avslutades senhösten 2011 när Gaddafi tillfångatogs och dödades. […]

Man var delaktig i den, som många menar, folkrättsstridiga ingripande att störa regeringen i Libyen. Man bidrog till de konsekvenser som uppstod efter interventionen men man har inte reflekterat sin roll. Till skillnad från Sverige har bland annat Storbritannien gjort en utredning som kom med allvarlig kritik. Som att det inte fanns korrekt underrättelseinformation och att faran mot civila var överdriven till och med falska. Likaså Norge har gjort en utredning om sin insats i Libyen. En del var att man förlitade sig för mycket på underrättelserna och gav över tolkningen av resolution 1973 till Nato. Som ett litet land kände man press att visa solidaritet med Nato. Vad är Sveriges slutsats av sin roll i Libyen förutom att man gjort utredning hur samarbetet med Nato var? Har en oberoende utredning kommit fram till att eventuella framtida militära insatser som inte är under FN befäl har större risk att man inte följer en resolution? Det behövs svar för att Sverige med en trovärdighet fortsättningsvis ska kunna kallas en humanitär makt och en neutral stat som inte går i ledband för andra länders geopolitiska ambitioner. Partikongressen föreslås besluta: E4:1 att regeringen beslutar om att tillsätta en oberoende kommission för att utreda Sveriges roll i den internationella militära insatsen i Libyen 2011 E4:2 att klarlägga misstankarna om folkrättsbrott Thomas Larsson Finspångs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.