Ut ur garderoben, Per T Ohlsson , Sydsvenskan 6 september

Nu i veckan inträffade något märkligt och rent av sensationellt i svensk politik. Det handlar inte om utgivningen av den förre statsministern Fredrik Reinfeldts bok, Halvvägs. Inte heller om flyktingpolitiken. Och nej, det handlar inte om att Stefan Löfven (S) svepte en snuttefilt kring koalitionspartnern Miljöpartiet med ett regeringsbeslut som skyddar gotländska Ojnareskogen från kalkbrytning. Det handlar om en tung politiker som kommit ut ur garderoben. Peter Hultqvists artikel på DN Debatt i måndags var anmärkningsvärt långtgående för att komma från en socialdemokrat som dessutom anses tillhöra partiets vänsterflygel. Läs artikel

C-stämma kan bli Natobatalj, TT den 7 september

Det kan bli strid om Centerledningens förslag om att Sverige bör bereda vägen för att bli medlem i Nato, när partiet håller stämma om några veckor. – Det är ju en ny position för Centerpartiet, säger partisekreteraren Michael Arthursson. Fyra av partistyrelsens ledamöter har reserverat sig mot förslaget till stämman att ”starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i Nato”.

Många motioner som de 421 ombuden ska behandla under fyra dagar i Falun 24-27 september handlar om landsbygdsfrågor, miljö, migration och integration. Där räknar Arthursson också med mer debatt än i andra frågor, men inga revolter mot partiledningen.

– Min bedömning är att partistyrelsens linje har stort gehör. Och det beror inte minst på att många uppfattar att Annie Lööfs ledarskap är väldigt starkt och tryggt och att man upplever att hon är en lyssnande ledare, säger partisekreteraren. Notis på TT

Ryssland dominerade nordiskt rundabordssamtal, Norden.org

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist betonade vikten av ett gott och fördjupat samarbete inom ramen för Nordefco, men också bilaterala samarbeten som det mellan Sverige och Finland, när Nordiska rådet bjöd in till ett rundabordssamtal om försvarsfrågor i Stockholm på måndagen.

Peter Hultqvist betonade att fungerande samarbeten har ett starkt signalvärde gentemot omgivningen.

– Vår uppfattning är att Sveriges, Europas och de nordiska ländernas militära förmåga spelar en roll. Vi måste visa en enad front mot Ryssland. Vi måste också ha ett tydligt samarbete med USA, det är det enda sättet att balansera upp Ryssland.

Det här var tredje gången som Nordiska rådet ordnade ett rundabordssamtal kring försvarsfrågor. Första gången var i Helsingfors 2013 då Carl Haglund var försvarsminister i Finland. Haglund tycker att samtalen fungerar som tänkt, som en länk mellan de nordiska försvarsministrarna och parlamentarikerna. Läs artikel

Tack för Nato-besked, Ivan Rönnbäck insändare i Dalarnas Tidning

Ett mycket stort och hjärtligt tack till Peter Hultqvist för din rakryggade inställning till att inte Sverige ska bli medlem i Nato. Jag stöder dig till 100 procent. Det vore ytterst oansvarigt med ett medlemskap. Vi kan mot vår vilja bli indragna i oönskade konflikter som vi kanske skulle ha sluppit om vi fortsatt med vår neutralitet. Jag hoppas verkligen att Sverige tänker sig för mycket noga. Det räcker gott och väl med den union vi redan är med i. Jag tycker vi har sett avigsidorna även där. Insändaren

Nato – en hemförsäkring? Andreas Nilsson, Kuriren.nu

Svensk säkerhetspolitik har under 1900-talet fungerat, Sverige har klarat sig från krig. Kriget var visserligen nära under båda världskrigen och vissa menar att Sverige genomförde brott mot neutraliteten då man tillät den så kallade permittenttrafiken, men politiken fyllde sitt syfte.
Politikerna inom Alliansen verkar ha drabbats av panisk rädsla för Ryssland efter USA:s Natoambassadör Douglas Lutes besök i Stockholm den 9 juni. Retoriken från Nato representanter och Natopositiva partier är överrensstämmande. Ryssland är det stora hotet, endast Nato kan rädda lilla Sverige. Men det kräver ett omedelbart medlemskap.Ett medlemskap i Nato, skulle åtminstone på pappret, ge Sverige en trygghet. Men ett medlemskap innebär också skyldigheter. Läs artikel

Absurd komedi, Gunnar Fredriksson på Aftonbladets blogg

Den reaktionäre amerikanske senatorn, republikanen John McCain från Arizona, besökte Sverige och därefter Baltikum under den gångna veckan. Hans uppgift var, enligt intervjuer, att undervisa svenskar och balter om rysshotet. Han berättade också att president Obama, som han avskyr, inte förstår sig på Putin, som om han trodde att vi borde ta ställning för republikanerna under valkampanjen i USA. McCain är ordförande i sentens försvarsutskott. Läs inlägget

Föreningen Nej till Nato bildades i Helsingborg 3 september

Torsdagen den 3 september i Helsingborg bildade 18 personer i Helsingborg föreningen Nej till Nato. Plattformen är Bevara alliansfriheten. Nej till Nato-medlemskap. Nej till Värdlandsavtalet. Inga Nato-övningar på svenskt territorium. I föreningen ingår också medlemmar från Malmö och Hässleholm. En styrelse valdes med Solveig Fagerlund som ordförande, Folke Schimanski som studieorganisatör och Caludia Velasquez som kassör.

På mötet bestämdes att föreningen skall börja med att studera Värdlandsavtalet och planera för kommande verksamhet.

Jan Fredriksson

Kan man lita på Nato? Anders Ferm

Jag har lovat att tala en stund om Nato och jag ska göra det utifrån en rapport från utredningen om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten. Den är skriven av Thomas Bertelman från UD och Åsa Anclair från försvarsdepartementet och utredningen tillsattes av försvarsministern i Reinfeldts högerregering i december 2013 med instruktion att bli klar i oktober 2014, alltså efter valet. Utredningen har beteckningen Fö 2013:b och är ett beställningsverk av Reinfeldts högerregering med uppdrag att bereda vägen för svenskt medlemskap i Nato.

Mitt anförande har fyra underrubriker: 1. Bakgrund till dagens Natodiskussion. 2. Vad står i Bertelmans rapport? 3. Kan man lita på Nato? 4. Vad bör göras?

Min huvudslutsats efter att ha gått igenom Bertelmans utredning är att han – kanske utan att själv förstår det – visar att det är meningslöst att gå med i Nato. Medlemskap är ingen garanti för snabb militär hjälp till en medlem som angrips. Jag kommer att visa det med Bertelmans eget resonemang. Men det finns alternativ!

Läs merKan man lita på Nato? Anders Ferm

”Hultqvistdoktrinen”, Håkan Holmberg, politisk redaktör i UNT

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna ansluter sig nu till den ståndpunkt som länge drivits av Folkpartiet och som, ganska diskret, också delats av Moderaterna. Sverige bör söka medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Vad gäller KD har ställningstagandet länge legat i luften. För Centerns del är det en rejäl omsvängning – partiet har alltid hållit hårt på det som med ett alltmer missvisande uttryck kallats neutralitetspolitiken.

Debattartikeln i tisdags av Annie Lööf, Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (talespersoner för utrikes- respektive försvarspolitik) klargör att man samtidigt säger nej till stationering av kärnvapen och utländskt trupp på svensk mark. Man vill också att Sverige och Finland ska söka medlemskap samtidigt. Läs artikel

Inrikes säkerhetspolitik, Anders Björnsson

Säkerhetspolitiken var länge en fråga som enade de politiska krafterna i landet. Nu har den blivit en fråga som splittrar. Det är olyckligt. Det försvagar Sveriges ställning internationellt. Säkerhetspolitiken har blivit inrikespolitik. Den har blivit en fråga som man tror sig vinna poänger på. Den har börjat präglas av kortsiktighet och trendkänslighet.

Ledarskapet i flera politiska partier har svängt. Nu senast är det ledningarna i Centern och Kristdemokraterna som har bytt fot. Moderaterna har övergivit Reinfeldts försiktiga linje och blivit aktivistiska. Men det finns också åtskilliga tecken som tyder på att de inte har ett allomfattande stöd av sina medlemmar och sympatisörer, och till och med i deras styrelser finns det ett antal reservanter. Allianspolitikerna spelar ett högt spel när de försöker få in Sverige i en militärallians och de riskerar bestående sprickor i sina egna led.

Läs merInrikes säkerhetspolitik, Anders Björnsson

Solidaritetsförklaringen – en gummiparagraf att inte lita på, Mats Björkenfeldt

Svenska Dagbladets ledarsida den 2 september 2015 tas den så kallade solidaritetsförklaringen från 2009 till intäkt för ett svenskt Nato-medlemskap. Tidningen skriver:

”2009 tog man beslut om en svensk solidaritetsförklaring som innebär att Sverige ska erbjuda hjälp till EU-länder i en krigssituation. Ironiskt nog innebär solidaritetsförklaringen att Sverige lovar att hjälpa andra länder, men att inget annat land har gjort samma deklaration att hjälpa Sverige. Bara i Nato finns ett sådant löfte om solidaritet. Nato-länderna har gjort klart och tydligt att Sverige inte kan räkna med hjälp i en krigssituation. Antingen är man med eller inte. Därför är det positivt att Alliansen är på väg mot enighet i frågan.”

Frågan är om det är en korrekt beskrivning av den svenska solidaritetsförklaringen?  Är verkligen Sverige skyldigt (”ska”) erbjuda hjälp? Och i så fall vad är det för ”hjälp” som avses?

Läs merSolidaritetsförklaringen – en gummiparagraf att inte lita på, Mats Björkenfeldt