Natochefen vill utveckla samarbetet med Sverige, Dagens Nyheter 11 november

Tack vare att Norge gick med i Nato har vi kunnat ha bättre relationer med Moskva. Det säger Natochefen, norske Jens Stoltenberg, i en exklusiv DN-intervju. Hans resonemang innebär en polemik mot Natomotståndarna i Sverige.

Chefen för världens mäktigaste försvarsallians tar emot i ett mötesrum på Grand Hôtel i Stockholm på tisdagsmorgonen. Jens Stoltenberg har varit norsk statsminister i nio år och kvällen före var han middagsgäst hos statsminister Stefan Löfven. De är bägge socialdemokrater, men med den skillnaden att Löfven är emot svenskt medlemskap i det Nato som Stoltenberg leder sedan ett år tillbaka. Läs artikel

En bisarr krigsförespråkare, Lars-Gunnar Liljestrand

Generalmajor Karlis Neretnieks diskuterar på KKrVA:s blogg hur Sverige bäst kan tjäna Nato när det gäller försvar av de baltiska staterna i samband med en kris eller ett krig i vårt närområde.

Han frågar sig hur Sverige bör agera för att ”bidra till att Natos trovärdighet som säkerhetsgaranti för de baltiska staterna ökar”. Vidare ställer han sig frågan hur Nato kan understödja Sverige, inte för vårt lands säkerhet, utan för att vi skall ”underlätta alliansens operationer till stöd för Baltikum”.

Neretnieks avslutar med att Sverige måste gå med i Nato så att vi kan få ”full insyn i Natos planering” för att förbereda oss på att militärt stödja de baltiska staterna.

Läs mer

Ingen internationell äventyrspolitik! Anders Björnsson

De stora dagstidningarna, med något undantag, driver sedan länge kampanj mot den officiella säkerhetspolitiken, och de gör det tillsammans med en politico-militär lobby som har formerat sig och som förskansar sig i olika akademier och intresseorganisationer. Försvars- och utrikesministrarnas gemensamma policyartikel i lördags (7/11) har mycket riktigt bombarderades av ledande moderater och centerpartister på debattplats i Dagens Nyheter, medan andra röster, som har velat nagelfara statsrådens resonemang ur ett perspektiv av traditionell militär alliansfrihet, har tillbakavisats.

Läs mer

Låt värnplikt bidra till bra integration, Anders Lindberg, ledarkrönika i Aftonbladet

I takt med att Ryssland rustade upp och det säkerhetspolitiska läget blev allt mer oförutsägbart avrustade Fredrik Reinfeldt och Moderaterna landet för allt vad tygen höll. Peter Hultqvist (S) blev snabbt en ­populär försvarsminister i nästan alla läger bara genom att sluta skönmåla utvecklingen i Ryssland och säga som det är om den dåliga svenska beredskapen.

Elefanten i rummet

Sedan valet har utvecklingen vänt, Försvarsmakten har fått mer resurser, övningsverksamheten har ökat och personalen har börjat återfå viss framtidstro. Det går framåt även om det går långsamt och med för små resurser. Men elefanten i rummet är fortfarande frågan om hur ­soldater och sjömän ska ­rekryteras.

Litet land behöver värnplikt

Nyligen tillsatte regeringen den tidigare riksdagsledamoten Annika Nordgren Christensen (MP) för att utreda frågan. Hon är ett mycket bra val, en respekterad och kunnig försvars­debattör med förtroende i alla läger. Men hon kommer att behöva säga politikerna en del obe­kväma och dyra sanningar. En sådan är att ett litet land behöver någon form av ­allmän värnplikt om vi ska kunna komma upp i de volymer av ­soldater och befäl som ­behövs. Det är faktiskt just en plikt, inget fritt val, att ställa upp för landet i kris ­eller krig. Det ska självklart ­inte bli som förr, då vi satte ­vapenvägrare i fängelse, men medborgarskap är inte bara en rättighetskatalog – det är en ömsesidig relation. Läs ledaren

Trident Juncture och interoperabiliteten, Rolf Andersson

Försvarsmakten deltog enligt beslut av regeringen i Natos internationella övning Trident Juncture som avslutades i början av november 2015. Jag har kommenterat övningen på alliansfriheten.se (artikel).

På Försvarsmaktens flygvapenblogg reflekterar överstelöjtnant Tobhias Wikström över övningen. Det viktigaste resultatet av övningen anser han vara att vi som partner- och Nato-länder lär känna varandra, varandras system och hur vi utnyttjar dem. Han framhåller att vi genom att samöva i olika roller hittar styrkor och svagheter, och att vi kan dela med oss av våra erfarenheter.

Läs mer

En stenhuggare som för en viktig diskussion, Lars-Gunnar Liljestrand

Carl Bergqvist (signaturen Wiseman) tar upp en rad relevanta frågor om bristerna i den svenska debatten om Nato-medlemskap (se nedan).

Själv gör han sig dock skyldig till en grov förenkling då han menar att de som vill bevara alliansfriheten skulle böja sig för ryska reaktioner och uppge svensk självständighet inför hotet om att ”reta upp Ryssland” om Sverige ansluter sig till Nato.

Läs mer

Putin och Hultqvist, Kenneth Jonsgården, ledare i Piteå Tidning

Putins Ryssland återtar steg för steg sin tidigare plats som stormakt. En utveckling som inte minst svensk försvarspolitik måste ta hänsyn. Numera tar Ryssland för sig i utrikespolitiken. Något som vi just nu ser i Syrien.

Det som händer är mer än en antydan av att det kalla kriget kommit tillbaka. Den ryska militärmakten är under snabb uppbyggnad och kan på sikt bli ett hot mot övriga Europa. Allt mer är det gamla kommunistiska reaktionsmönster som styr Ryssland. Vladimir Putin spelar ett högt spel. Idag utgår all makt från Kreml och från Putin. Oppositionen har tystats. Media går helt i Kremls ledband. Putin har dessutom ett brett folklig stöd. Något som han skickligt utnyttjar. Läs artikel

Fredsams brev till riksdagsledamöter från Göteborg

Brev till riksdagsledamöter i Göteborg från Fredsam i Göteborg.

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år.
Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket Fredsam. Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. Läs hela brevet

 

”Vi utvecklar och fördjupar våra militära samarbeten”, Margot Wallström och Peter Hultqvist på DN Debatt 7 november

Efter att under åtta år i regeringsställning ha fört en försvarspolitik med många brister så koncentrerar nu borgerligheten all kraft på ett kort: Natomedlemskap. I den kampanjen får man understöd av en lång rad opinionsbildare på den borgerliga kanten. Regeringens linje om Sverige som militärt alliansfritt land ligger dock fast. Den kommer, i enlighet med regeringsförklaringen, inte att rubbas. Det är särskilt viktigt att markera med tanke på den oro som råder i vår omvärld. Den svenska säkerhetspolitiken bidrar till att skapa fred och stabilitet i vår del av Europa. Läs artikel

Nato-nej från Fredrikson, föreläsning på Bollnäs Senioruniversitet av Stig Fredriksson

Stig Fredrikson, Publicistklubbens tidigare ordförande och auktoritativ utrikeskommentator, avråder från svenskt Nato-medlemskap. Finland och Sverige bör fungera som alliansfri zon mellan Öst och Väst, menar han.

Över 200 personer deltog i föreläsningen på Kulturhuset då Bollnäs Seunioruniversitet, BSU, gästades 14 okt av Stig Fredrikson – välkänd utrikesreporter från SVT. Han berättade om sina personliga synpunkter på händelseutvecklingen i Ryssland och på Putin som ledare sedan Sovjetunionens fall 1989.Stig Fredrikson beskrev Putins bakgrund från uppväxten (född 1952) där tyskarnas 900 dagar långa belägring under andra världskriget hade satt djupa spår i nästa alla familjer i Leningrad. Pappan/krigsinvaliden, trångboddhet, det tuffa språket bland gatugängen i Leningrad, juristutbildningen och tjänstgöringen inom KGB, allt präglade hans personlighet. Gorbatjovs nya politik efter 1989 med glasnost och perestrojka togs inte emot väl av Putin, som då arbetade i Dresden åt KGB. Ryssland fick till slut en president som beskrivs som manipulativ, oberäknelig, oförutsägbar och en mästare på att ljuga och förvirra när det är lämpligt. Maktpositionen upprätthålls via korruption och ett nätverk av pålitliga myndighetspersoner och direktörer. Läs hela referatet

Sverige i Nato bidrar till upptrappning, Krister Wedin i SvD

Alliansfriheten.se är framförallt en nyhetssajt för vilken ambitionen är att spegla och granska den aktuella säkerhetspolitiska debatten, med ett försvar för Sveriges hävdvunna militära alliansfrihet som utgångspunkt. Vår strävan är även att fungera som en faktabank och argumentationskälla, och det kan leda till att vi även finner anledning att återge texter som inte är dagsfärska men som ändå bidrar till att ge debatten stadga och allsidighet. Det senare är fallet med den nedan publicerade artikeln.

 

Debatten om ett svenskt Natomedlemskap har ökat i skuggan av krisen i Ukraina. Frågan lyftes ett antal gånger under valrörelsen. De fyra allianspartiernas ledare skrev på DN Debatt om ett ”alltmer hotfullt Ryssland” som ”ökar behovet av ett starkt och enat Europa.” Den senaste SOM-undersökningen visar på ett ökat stöd för ett svenskt medlemskap bland befolkningen även om motståndet fortfarande är större.Samtidigt har senare opinionsmätningar i samband med krisen i Ukraina visat på att Natomotståndet ökar igen. På ledarsidan i SvD skriver Tove Lifvendahl att ”hotbilden är reell, komplex och tilltagande”. Men samtidigt hänvisar hon till ValU där försvaret kom sist bland 19 undersökta frågor som hade betydelse för folks partival. Även SOM-undersökningarna ger utrikespolitiken en låg plats på dagordningen. Lifvendahl ger ett underbetyg till partierna att inte ha förklarat frågan för väljarna. Läs artikel

The Security Council vs Weapon of Mass Destruction, föreläsning av Hans Blix 16 november

The Second Hilding Eek Memorial Lecture

Stockholm Center for International Law and Justice has the honour of welcoming you to a lecture by Hans Blix on the topic of:

The Security Council vs Weapon of Mass Destruction

Monday 16 november 17.00 (reception) 18.00 (lecture)

Venue: Reinholdsalen, Juristernas hus Stockholm University (Frescati)

Läs om seminariet